Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Alexandru Mircea, voievodul Țării RomâneștiAlexandru Mircea, voievodul Țării Românești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dafina doamna răposatului Dabija Vv. dăruieşte fratelui său Constantin Jora Armaşul partea ei de moşie...Dafina doamna răposatului Dabija Vv. dăruieşte fratelui său Constantin Jora Armaşul partea ei de moşie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrițaDania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrițaDania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocDania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocDania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaDania lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Moise voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaDania lui Moise voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Moise, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrițaDania lui Moise, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Moise, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraDania lui Moise, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraDania lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia BuzăuDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea ArgeșDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Argeș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea ArgeșDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Argeș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea SnagovDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Snagov
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea SnagovDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Snagov
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirile Snagov și DrăghiceștiDania lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirile Snagov și Drăghicești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea ArgeșDania lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Argeș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrițaDania lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraDania lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Vlad Vintilă, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea SnagovDania lui Vlad Vintilă, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Snagov
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru Fârtat pârcălabDania lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru Fârtat pârcălab
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui Vladislav al III-lea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaDania lui Vladislav al III-lea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Dania lui jupan Mitrea mare vistier și a soției sale, Neaga, pentru Episcopia de BuzăuDania lui jupan Mitrea mare vistier și a soției sale, Neaga, pentru Episcopia de Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Radu de la Afumați, voievodul Țării RomâneștiRadu de la Afumați, voievodul Țării Românești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Scutirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru Calotă mare vornicScutirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru Calotă mare vornic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Vlad Vintilă, voievodul Țării RomâneștiVlad Vintilă, voievodul Țării Românești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
dania lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlad postelnicdania lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlad postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, Vlaicu logofăt și fratele săuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, Vlaicu logofăt și fratele său
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Catalina și soțil săuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Catalina și soțil său
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dobromir mare ban și fratele săuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dobromir mare ban și fratele său
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dragomir mare vornicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dragomir mare vornic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ganea, Pătru ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ganea, Pătru ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Goideanu, Stan, Cârstea ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Goideanu, Stan, Cârstea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Harvat mare portarÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Harvat mare portar
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivan grămăticÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivan grămătic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivan mare medelnicerÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivan mare medelnicer
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare logofăt și Albul cluceÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare logofăt și Albul cluce
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare logofăt și Albul mareÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare logofăt și Albul mare
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu postelnÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu posteln
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru MileaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Milea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru MitropolieÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Mitropolie
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe din CopcelÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe din Copcel
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe logofătÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe logofăt
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Pascu și ZoraÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Pascu și Zora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stan, Vișa, Neaga ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stan, Vișa, Neaga ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica mare postelnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica mare postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru episcopia RâmnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru episcopia Râmnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrișaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrișa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea LipovÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Lipov
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea VieroșÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Vieroș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru MariaÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Maria
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Albotă și IdreaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Albotă și Idrea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Bârcă pitarÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Bârcă pitar
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Dumitru logofătÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Dumitru logofăt
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru DumitruÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Dumitru
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Manea și DragnaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Manea și Dragna
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Nagu, Vlad și StănilăÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Nagu, Vlad și Stănilă
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Odelean și LaotăÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Odelean și Laotă
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Roman, Neagomir ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Roman, Neagomir ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Stoia, Stănislav ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Stoia, Stănislav ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru StănimirÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Stănimir
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad și StoicaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad și Stoica
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Mareș ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Mareș ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea CoziaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cozia
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GovoraÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Govora
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea NucetÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Nucet
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru Barbu banÎntărirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru Barbu ban
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea NucetÎntărirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Nucet
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării RomâneștiÎntărirea lui Neagoe Basarab, voievodul Țării Românești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Nicolae Pătrașcu, voievodul Țării Românești, pentru Calotă ban și AvramÎntărirea lui Nicolae Pătrașcu, voievodul Țării Românești, pentru Calotă ban și Avram
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Nicolae Pătrașcu, voievodul Țării Românești, pentru Manea, Bratul și BelciuÎntărirea lui Nicolae Pătrașcu, voievodul Țării Românești, pentru Manea, Bratul și Belciu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Mihai, Măican ș.a.Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Mihai, Măican ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru fiii lui ȚilinÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru fiii lui Țilin
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru logofeții Oană și MiculÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru logofeții Oană și Micul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea CoziaÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cozia
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea IezerulÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Iezerul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Sfântu NicolaeÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Sfântu Nicolae
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru Bejan, Barbul ș.a.Întărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru Bejan, Barbul ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru Ganea fost mare portarÎntărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru Ganea fost mare portar
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru Tudor și DragomirÎntărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru Tudor și Dragomir
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirile Cozia și CotmeanaÎntărirea lui Pătrașcu cel Bun, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirile Cozia și Cotmeana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Dragul clucerÎntărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Dragul clucer
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu și RateaÎntărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu și Ratea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrițaÎntărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Șerbu, Semen, RaduÎntărirea lui Radu Paisie, voievodul Țării Românești, pentru Șerbu, Semen, Radu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe vistier și rudele saleÎntărirea lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe vistier și rudele sale
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru Peia portarÎntărirea lui Radu de la Afumați, voievodul Țării Românești, pentru Peia portar
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Vintilă, voievodul Țării Românești, pentru orașul GherghițaÎntărirea lui Vlad Vintilă, voievodul Țării Românești, pentru orașul Gherghița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru Fărtat pârcălabÎntărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru Fărtat pârcălab
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru IarciulÎntărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentru Iarciul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentrui Bolea și IonÎntărirea lui Vlad Înecatul, voievodul Țării Românești, pentrui Bolea și Ion
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întăritea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Stanca și frații săiÎntăritea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Stanca și frații săi
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
1 - 100 (Total Results 289)>>