Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Acsana, jupâneasa lui Andronic Cerghez, fost vornic mare, şi cu fiul ei Miron, fost spătar al treilea, vinde lui Dimitrie...Acsana, jupâneasa lui Andronic Cerghez, fost vornic mare, şi cu fiul ei Miron, fost spătar al treilea, vinde lui Dimitrie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru Iliaş Vv. întăreşte lui Gheorghe Roşca vistier...Alexandru Iliaş Vv. întăreşte lui Gheorghe Roşca vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Alexandru Iliaş Vv. întăreşte lui Gheorghe Roşca vistier...Alexandru Iliaş Vv. întăreşte lui Gheorghe Roşca vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua adresată domniei de vornicul Fotache Stirbei...Anaforaua adresată domniei de vornicul Fotache Stirbei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Anaforaua marelui Vistier către domnie...Anaforaua marelui Vistier către domnie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Bejan Vermeş cu femeia lui Palaghia vând lui Iane biv. Vistier şi jupânesei sale Safta...Bejan Vermeş cu femeia lui Palaghia vând lui Iane biv. Vistier şi jupânesei sale Safta...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Constantin Basarab Brîncoveanu voievod, domnul Ţării Româneşti, dă carte...Constantin Basarab Brîncoveanu voievod, domnul Ţării Româneşti, dă carte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
D. G. scrie lui Costea fost al doilea vistier vameş în jud. Vlaşca...D. G. scrie lui Costea fost al doilea vistier vameş în jud. Vlaşca...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dafina doamna răposatului Dabija Vv. dăruieşte fratelui său Constantin Jora Armaşul partea ei de moşie...Dafina doamna răposatului Dabija Vv. dăruieşte fratelui său Constantin Jora Armaşul partea ei de moşie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dania lui jupan Mitrea mare vistier și a soției sale, Neaga, pentru Episcopia de BuzăuDania lui jupan Mitrea mare vistier și a soției sale, Neaga, pentru Episcopia de Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Eustatie Dabija Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Duca vistier partea de moşie din Rădeni...Eustatie Dabija Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Duca vistier partea de moşie din Rădeni...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gaspar voievod împuterniceşte...Gaspar voievod împuterniceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavril Tăbărţă, fost cămăraş, alege...Gavril Tăbărţă, fost cămăraş, alege...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilaş mare logofăt, Savin Prăjescul mare vornic şi alţi dregători mărturisesc...Gavrilaş mare logofăt, Savin Prăjescul mare vornic şi alţi dregători mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Ghica voievod întăreşte lui Dumitraşco vistier ...Gheorghe Ghica voievod întăreşte lui Dumitraşco vistier ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gligorie/Callimaschi/Vv. întăreşte... (dos. 1158); Dumitraşco Ursachi biv vel sluger îşi vinde dreptele sale moşii... (dos. 1158a)Gligorie/Callimaschi/Vv. întăreşte... (dos. 1158); Dumitraşco Ursachi biv vel sluger îşi vinde dreptele sale moşii... (dos. 1158a)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hotărâre judecătorească emisă de Judecătoria Mușcel pentru hotărnicia LereștilorHotărâre judecătorească emisă de Judecătoria Mușcel pentru hotărnicia Lereștilor
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Matei Basarab Vv. întăreşte...Matei Basarab Vv. întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Miron Barnovschi Moghilă voievod întăreşte lui Lupu...Miron Barnovschi Moghilă voievod întăreşte lui Lupu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Nedelcu Dorobanţul cu frate-său Cheţan vând...Nedelcu Dorobanţul cu frate-său Cheţan vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Nicolae Buhuş vel logofăt, Solomon Bârlădeanu vel dvornic, Ursachi vistier şi Avram cămăraşul scriu lui Tudosie...Nicolae Buhuş vel logofăt, Solomon Bârlădeanu vel dvornic, Ursachi vistier şi Avram cămăraşul scriu lui Tudosie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Nistor Focşa vinde lui Buhuş vistier...Nistor Focşa vinde lui Buhuş vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Petre Hotnogul din Piticeni, Constantin vistier şi alţii din Piticeni şi Selevestrii mărturisesc...Petre Hotnogul din Piticeni, Constantin vistier şi alţii din Piticeni şi Selevestrii mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pătraşco şi cu femeia lui, Nastasia, fata lui Adrian din Cârligi, vând...Pătraşco şi cu femeia lui, Nastasia, fata lui Adrian din Cârligi, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu Mihnea voievod întăreşte lui Petre vistier...Radu Mihnea voievod întăreşte lui Petre vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod Serban întăreşte...Radu voievod Serban întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Varlaam mitropolitul şi boierii divanului întăresc lui Iordache....Varlaam mitropolitul şi boierii divanului întăresc lui Iordache....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile (Lupu) Vv. întăreşte lui Iordache mare vistier...Vasile (Lupu) Vv. întăreşte lui Iordache mare vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile (Lupu) Vv. întăreşte lui Iordache mare vistier...Vasile (Lupu) Vv. întăreşte lui Iordache mare vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Dumitru Buhuş vistier...Vasile Lupu Vv. întăreşte lui Dumitru Buhuş vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Lupu voievod scrie lui Buhuş fost vistier să judece o pricină...Vasile Lupu voievod scrie lui Buhuş fost vistier să judece o pricină...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Voevod, domn al Moldovei, întăreşte...Vasile Voevod, domn al Moldovei, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Vv. porunceşte lui Grigorce din Mădrăjoci...Vasile Vv. porunceşte lui Grigorce din Mădrăjoci...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile voevod întăreşte lui Iordache mare vistier...Vasile voevod întăreşte lui Iordache mare vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile voievod întăreşte lui Iordache mare vistier satul Avrămeşti...Vasile voievod întăreşte lui Iordache mare vistier satul Avrămeşti...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zamfirache, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni se plâng domniei...Zamfirache, Matei şi Fotache, fraţi Prisiceni se plâng domniei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul mai multor răzeşi din Iurghiceni...Zapisul mai multor răzeşi din Iurghiceni...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Ursache, biv. vistier mărturiseşte că...Zapisul prin care Ursache, biv. vistier mărturiseşte că...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Întărire sate pentru Gavril vistierÎntărire sate pentru Gavril vistier
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, Vlaicu logofăt și fratele săuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, Vlaicu logofăt și fratele său
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Badea, Stan, Bodea ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Badea, Stan, Bodea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Barbu și frații săiÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Barbu și frații săi
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru CaleaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Calea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Carapcea, Radoslav, Necula ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Carapcea, Radoslav, Necula ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru ConstantinÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Constantin
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Căpățână, Bâlborea, Grozea ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Căpățână, Bâlborea, Grozea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru CăzanÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Căzan
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dragomir mare vornicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Dragomir mare vornic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia de BuzăuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Episcopia de Buzău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Gherghe din NegreascaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Gherghe din Negreasca
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Harvat mare portarÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Harvat mare portar
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivan mare medelnicer și soția sa,Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivan mare medelnicer și soția sa,
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu postelnÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic și Albu posteln
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Ivașco mare vornic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru ManeaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Manea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Maria și StanciulÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Maria și Stanciul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru MileaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Milea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Mitropolia din TârgovișteÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Mitropolia din Târgoviște
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Mocșa pârcălabÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Mocșa pârcălab
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Nan, Voinea, Stoica ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Nan, Voinea, Stoica ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe din CopcelÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Neagoe din Copcel
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Necula logofăt și Nicula grămăticÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Necula logofăt și Nicula grămătic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Oprea ban din DrăgășaniÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Oprea ban din Drăgășani
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Patea, Lazăr, Oprea ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Patea, Lazăr, Oprea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Pătru, Radu, Mihnea ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Pătru, Radu, Mihnea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Radu postelnic și frații săiÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Radu postelnic și frații săi
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Radu, Preda și StroieÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Radu, Preda și Stroie
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Radu, Stoica, Tudor și TezliuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Radu, Stoica, Tudor și Tezliu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Sibiu logofăt și fiul săuÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Sibiu logofăt și fiul său
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stan, Vișa, Neaga ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stan, Vișa, Neaga ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stana, Stanca și nepoata saÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stana, Stanca și nepoata sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stanca și RaduÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stanca și Radu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica mare postelnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica mare postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Tudor, Lazăr logofăt, Lațco ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlad logofăt și soția saÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlad logofăt și soția sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Partenie, Șerban, Voinea ș.aÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlad, Partenie, Șerban, Voinea ș.a
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu clucer și sora saÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu clucer și sora sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu logofătÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Vlaicu logofăt
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Voico armaș și soția saÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Voico armaș și soția sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru episcopia RâmnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru episcopia Râmnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru fiicele lui Mogoș și pentru BrătilÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru fiicele lui Mogoș și pentru Brătil
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea CotmeanaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cotmeana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea GlavaciocÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Glavacioc
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea VieroșÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Vieroș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea VieroșÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Vieroș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru popa Lera și NeagoeÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru popa Lera și Neagoe
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Șteful, Bogdan, Voicilă ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Șteful, Bogdan, Voicilă ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, ăpentru Stoica și popa RaduÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, ăpentru Stoica și popa Radu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Călugărul, voievodul Țării Românești, pentru Stan și rudele saleÎntărirea lui Vlad Călugărul, voievodul Țării Românești, pentru Stan și rudele sale
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Vlad Călugărul, voievodul Țării Românești, pentru Stanciul DohorețÎntărirea lui Vlad Călugărul, voievodul Țării Românești, pentru Stanciul Dohoreț
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Învoiala dintre Costache Roset vel vistier şi logofătul Costache Ghica asupra hotarelor moşiilor...Învoiala dintre Costache Roset vel vistier şi logofătul Costache Ghica asupra hotarelor moşiilor...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 100 (Total Results 1346)>>