Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Šaltinio" knygynėlis. Šventasis Vaclovas. - 1929
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
1977 The Saints1977 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1980 The Saints1980 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1981 The Saints1981 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1982 The Saints1982 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1985 The Saints1985 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1987 The Saints1987 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1988 The Saints1988 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1990 The Saints1990 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1991 The Saints1991 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1992 The Saints1992 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1993 The Saints1993 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1994 The Saints1994 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
1995 The Saints1995 The Saints

College of Saint Benedict & Saint John's University
DPLA
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 48-50 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Visų šventųjų šalpos draugijos steigimo dokumentai, Kuko apskritis, IL]. - 1916.I.15Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. VII : Įvairių JAV lietuvių draugijų dokumentai. - 1892-1939. 750, 48-50 : [Įvairių JAV lietuvių draugijų įsteigimo dokumentai]. [Visų šventųjų šalpos draugijos steigimo dokumentai, Kuko apskritis, IL]. - 1916.I.15
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
All Saints ChapelAll Saints Chapel
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
All Saints ChapelAll Saints Chapel
IMAGE
University of Virginia Library
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
Harrison Public Library
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
Public Library of Brookline
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
TEXT
State Library and Archives of Florida
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
University of Washington
DPLA
All Saints ChurchAll Saints Church
IMAGE
Pasadena Museum of History
DPLA
All saintsAll saints
IMAGE
St. Catherine University
DPLA
Amaryllis Lys Saint JacquesAmaryllis Lys Saint Jacques
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Antonianum. 1956-1966 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1966Antonianum. 1956-1966 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1966
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antonianum. 1960 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1960Antonianum. 1960 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1960
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antonianum. 1961 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1961Antonianum. 1961 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1961
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antonianum. 1964 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1964Antonianum. 1964 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1964
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antonianum. 1967 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1967Antonianum. 1967 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1967
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Antonianum. 1968 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1968Antonianum. 1968 / edited by the Senior Class of Saint Anthony's High School. - 1968
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Apžvalga / atsk. red. J. & A. Degesis. - 1945-1945Apžvalga / atsk. red. J. & A. Degesis. - 1945-1945
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ateities spinduliai / redaktorius-leidėjas Liudas Noreika. - 1916-1918Ateities spinduliai / redaktorius-leidėjas Liudas Noreika. - 1916-1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Bearded saint judes weedBearded saint judes weed
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Camp Saints RestCamp Saints Rest
TEXT
Minnesota Digital Library
DPLA
Colorado - Saints JohnColorado - Saints John
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Common saint johns wortCommon saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Communion of SaintsCommunion of Saints
TEXT
UC Merced, Library and Special Collections
DPLA
Cornish saints & sinnersCornish saints & sinners
TEXT
University of California
DPLA
Dancing saintsDancing saints
TEXT
University of California
DPLA
Ethiopian SaintsEthiopian Saints
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
Fireside saintsFireside saints
TEXT
University of California
DPLA
Flat saint johns wortFlat saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Fragile SaintsFragile Saints

Florida International University Libraries
DPLA
Gerbiamasis -moji: Gerbiamasis -moji: "Aušros Vartų Š. P. M. vyrų ir moterų draugija rengia teatrą "Mes lietuvaitės" – trijų veiksmų komediją ... sekmadienyje, sausio-Jan. 24 d., 1937 Aušros Vartų parapijos svetainėje..." / Aušros Vartų Š. P. M. vyrų ir moterų draugija, rengimo komitetas ir valdyba. - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Givenimas švento Kazimiero Išpažintojo, Lietuvos karałaičio / sutaisita pagał kn. Antaną Chmielovskį ir kitus. - 1902. - 16 p.Givenimas švento Kazimiero Išpažintojo, Lietuvos karałaičio / sutaisita pagał kn. Antaną Chmielovskį ir kitus. - 1902. - 16 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Giwenimas s. Wicanto à Paulo, giaradejo ir abźiuretojo pawargielu. - 1862. - 36 p.Giwenimas s. Wicanto à Paulo, giaradejo ir abźiuretojo pawargielu. - 1862. - 36 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gyvenimas palaiminto Klemenso Marijos Hofbauero / suraszytas guodotino O.R. Vassall'o, C.SS.R. - 1899. - [4], 248 p.Gyvenimas palaiminto Klemenso Marijos Hofbauero / suraszytas guodotino O.R. Vassall'o, C.SS.R. - 1899. - [4], 248 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Gyvenimas szvento Benedikto Labro ubago, naujei S. Tėvą Leoną XIII iszpažintas už szventą. - 1905Gyvenimas szvento Benedikto Labro ubago, naujei S. Tėvą Leoną XIII iszpažintas už szventą. - 1905
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Hairy saint johns wortHairy saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 22 : Kulva. - 1550-1877. 1788 : [Neišaiškinto asmens laiškas Juozapui Zabielai] [Rankraštis]. - 1836.III.25. - 2 lap., 1 lšk.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 22 : Kulva. - 1550-1877. 1788 : [Neišaiškinto asmens laiškas Juozapui Zabielai] [Rankraštis]. - 1836.III.25. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys. Pavyzdingas darbininkas / arkivyskupas Juozapas Skvireckas. - 1940Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys. Pavyzdingas darbininkas / arkivyskupas Juozapas Skvireckas. - 1940
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys. Šv. Zitos gyvenimas. - 1929Kauno arkikatedros bazilikos Vikarų kolegijos leidinys. Šv. Zitos gyvenimas. - 1929
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1427 : [Aleksandro Bover Saint Clair ir Pelagėjos Kosakovskytės-Bover Saint Clair portretinės nuotraukos]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1427 : [Aleksandro Bover Saint Clair ir Pelagėjos Kosakovskytės-Bover Saint Clair portretinės nuotraukos]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1428 : [Aleksandro Bover Saint Clair portretinė nuotrauka] / fotogr. Charles Beyer. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1428 : [Aleksandro Bover Saint Clair portretinė nuotrauka] / fotogr. Charles Beyer. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1429 : [Sofijos Kosakovskienės tėvo Aleksandro Bover Saint Clair portretinė nuotrauka]. - 18--Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1429 : [Sofijos Kosakovskienės tėvo Aleksandro Bover Saint Clair portretinė nuotrauka]. - 18--
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1430 : [Sofijos Kosakovskienės motinos Pranciškos Klingert-Bover Saint Clair nuotraukos] / [fotogr. Stanislovas Kazimieras Kosakovskis]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1430 : [Sofijos Kosakovskienės motinos Pranciškos Klingert-Bover Saint Clair nuotraukos] / [fotogr. Stanislovas Kazimieras Kosakovskis]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1431 : [Tapyto Pelagėjos Kosakovskytės-Bover Saint Clair portreto nuotrauka]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1431 : [Tapyto Pelagėjos Kosakovskytės-Bover Saint Clair portreto nuotrauka]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1432 : [Pelagėjos Bover Saint Clair portretinės ir Vaitkuškio dvaro? apylinkių nuotraukos]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1432 : [Pelagėjos Bover Saint Clair portretinės ir Vaitkuškio dvaro? apylinkių nuotraukos]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1433 : [Stanislovo Bover Saint Clair ir Marijos Bover Saint Clair-Bujakowskos portretinės nuotraukos]. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1433 : [Stanislovo Bover Saint Clair ir Marijos Bover Saint Clair-Bujakowskos portretinės nuotraukos]. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1434 : [Sofijos Kosakovskienės sesers Marijos Bover Saint Clair-Bujakovskos portretinė nuotrauka]. - 190-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1434 : [Sofijos Kosakovskienės sesers Marijos Bover Saint Clair-Bujakovskos portretinė nuotrauka]. - 190-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1446 : [Stanislovo Kazimiero Kosakovskio sutuoktinės Sofijos Bover Saint Clair nuotraukos]. - 1895-1905Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1446 : [Stanislovo Kazimiero Kosakovskio sutuoktinės Sofijos Bover Saint Clair nuotraukos]. - 1895-1905
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1612 : [Stanislovas Kazimieras Kosakovskis su Markevičiumi ir Bover Saint Clairu Vaitkuškio rūmų kabinete. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1612 : [Stanislovas Kazimieras Kosakovskis su Markevičiumi ir Bover Saint Clairu Vaitkuškio rūmų kabinete. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Laisvoji Lietuvos mokykla / redakcijos komisija: Adolfas Klimas, Jonas Murka, Antanas Purėnas. - 1917Laisvoji Lietuvos mokykla / redakcijos komisija: Adolfas Klimas, Jonas Murka, Antanas Purėnas. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lashley (Saints College), letter, 1974, to Mallory (Saints College)Lashley (Saints College), letter, 1974, to Mallory (Saints College)
TEXT
University of Southern California Digital Library
DPLA
Latter Day SaintsLatter Day Saints
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Latter Day SaintsLatter Day Saints
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Latter Day SaintsLatter Day Saints
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Les nouveaux saints.Les nouveaux saints.

The Newberry Library
DPLA
Les saints ÉvangilesLes saints Évangiles
TEXT
University of Illinois
DPLA
Les saints innocents, Saints innocents Vocal scoreLes saints innocents, Saints innocents Vocal score
TEXT
University of California
DPLA
Les saints lieuxLes saints lieux
TEXT
University of Michigan
DPLA
Les saints stylitesLes saints stylites
TEXT
University of Michigan
DPLA
Les saints évangilesLes saints évangiles
TEXT
Harvard University
DPLA
Les saints évangilesLes saints évangiles
TEXT
University of California
DPLA
Lietuvių balsas / redaktorius-leidėjas Martinas Yčas (M. Yčas). - 1915-1918Lietuvių balsas / redaktorius-leidėjas Martinas Yčas (M. Yčas). - 1915-1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Linksmas miatinis balius. Linksmas miatinis balius. "Rengia Šv. Rožančiaus moterų dr-ja Elizabeth, New Jersey. Įvyks sekmąd. sausio (Jan.) 15 diena 1933 Lietuviu laisves b-ves svetaineje ... Elizabeth, New Jersey ...". - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Litauische Dichtungen / Christian Donaleitis. - 1865Litauische Dichtungen / Christian Donaleitis. - 1865
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Madonna and SaintsMadonna and Saints
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
Madonna and SaintsMadonna and Saints
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
Married saintsMarried saints
TEXT
DPLA
Maui SaintsMaui Saints

Brigham Young University-Hawaii
DPLA
Mormon saintsMormon saints
TEXT
University of California
DPLA
Narrow saint johns wortNarrow saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
New Orleans SaintsNew Orleans Saints

National Museum of American History
DPLA
Orleano mergelė / Seirijų Juozas. - 1932Orleano mergelė / Seirijų Juozas. - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Painted saintsPainted saints
TEXT, IMAGE
General Research Division. The New York Public Library
DPLA
Painted saintsPainted saints
TEXT, IMAGE
General Research Division. The New York Public Library
DPLA
Pamplona. Plaza de San FranciscoPamplona. Plaza de San Francisco
IMAGE
Academica-e. Repositorio institucional de la Universidad Pública de Navarra
Europeana
Panegyriques des saintsPanegyriques des saints
TEXT
Universidad Complutense de Madrid
DPLA
Panegyriques des saintsPanegyriques des saints
TEXT
Universidad Complutense de Madrid
DPLA
Panegyriques des saintsPanegyriques des saints
TEXT
Universidad Complutense de Madrid
DPLA
Paper SaintsPaper Saints

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
Patron saintsPatron saints
TEXT
New York Public Library
DPLA
Penny saint johns wortPenny saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Kadetų absolventų sąrašas]. - 1835Petro Šalčiaus rankraščių fondas. Kitų asmenų dokumentai. Kaminskių šeimos dokumentai. Su Artidoro Kaminskio karine tarnyba susiję dokumentai. [Kadetų absolventų sąrašas]. - 1835
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Phalangère lis Saint BrunoPhalangère lis Saint Bruno
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Physionomies de saintsPhysionomies de saints
TEXT
Princeton University
DPLA
Plaster saintsPlaster saints
TEXT
New York Public Library
DPLA
Prunier de Saint JulienPrunier de Saint Julien
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Psychologie des SaintsPsychologie des Saints
TEXT
DPLA
Rebel saintsRebel saints
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Red podded saint johns wortRed podded saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Remise des armes aux troupes internationales par les insurgés de Therisso le 6 novembre 1905 à Saint Paul du village Mournies.Remise des armes aux troupes internationales par les insurgés de Therisso le 6 novembre 1905 à Saint Paul du village Mournies.
IMAGE
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Saga of saintsSaga of saints
TEXT, IMAGE
General Research Division. The New York Public Library
DPLA
Saga of saintsSaga of saints
TEXT, IMAGE
General Research Division. The New York Public Library
DPLA
Sailors and saintsSailors and saints
TEXT
University of California
DPLA
Saint GermainSaint Germain
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Saint Jean Calybite ou le mendiant de Bizance : drame chretien en un acte et en versSaint Jean Calybite ou le mendiant de Bizance : drame chretien en un acte et en vers
TEXT
Ακαδημία Αθηνών
Europeana
Saint domingo sageSaint domingo sage
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Saints Bay, GuernseySaints Bay, Guernsey

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
Saints Bay, GuernseySaints Bay, Guernsey

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
Saints John, ColoradoSaints John, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints John, ColoradoSaints John, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints John, ColoradoSaints John, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints John, ColoradoSaints John, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints John, ColoradoSaints John, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints John, ColoradoSaints John, Colorado
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints JohnSaints John
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Saints and tomahawksSaints and tomahawks
TEXT
University of California
DPLA
Saints in GlorySaints in Glory

Minneapolis Institute of Art
DPLA
Saints in actionSaints in action
TEXT
University of Michigan
DPLA
Saints in artSaints in art
TEXT
University of California
DPLA
Saints in artSaints in art
TEXT
University of California
DPLA
Saints in artSaints in art
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
Saints of IslamSaints of Islam
TEXT
University of Illinois
DPLA
Saints of chaosSaints of chaos
TEXT
University of Virginia
DPLA
Saints without halosSaints without halos
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Saints' heraldSaints' herald
TEXT
New York Public Library
DPLA
Saints' legendsSaints' legends
TEXT
University of California
DPLA
Saints' legendsSaints' legends
TEXT
Penn State University
DPLA
Saints, CopticSaints, Coptic
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
SaintsSaints
IMAGE
Illinois State University
DPLA
Saleziečių leidinys. Šv. kunigas Jonas Bosko. - 1940Saleziečių leidinys. Šv. kunigas Jonas Bosko. - 1940
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Santara / laikinoji redakcijos komisija: A. Klimas, St. Naginskas, R. Skipitis, St. Šilingas. - 1917-1920Santara / laikinoji redakcijos komisija: A. Klimas, St. Naginskas, R. Skipitis, St. Šilingas. - 1917-1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Saukville Saints, 1946Saukville Saints, 1946
IMAGE
Monarch Library System
DPLA
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Schiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/FrankreichSchiffshebewerk Saint Louis - Arzviller/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Seeschleuse Saint Malo/FrankreichSeeschleuse Saint Malo/Frankreich
IMAGE
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Infozentrum Wasserbau
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Vilna. La kermesse de Saint Pierre et Paul. - 1902Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Vilna. La kermesse de Saint Pierre et Paul. - 1902
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Sepia photo postcard DCLA/RDFA1.09.126 sent to Monica RobertsSepia photo postcard DCLA/RDFA1.09.126 sent to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Sickness among saintsSickness among saints
TEXT
University of Southern California Digital Library
DPLA
Stinking saint johns wortStinking saint johns wort
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Tattletale SaintsTattletale Saints

Country Music Hall of Fame and Museum
DPLA
Tautininkai ir darbininkai / parašė Vaidilos Ainis. - 1917. - 15 p. -  (Darbininko knygynėlis)Tautininkai ir darbininkai / parašė Vaidilos Ainis. - 1917. - 15 p. - (Darbininko knygynėlis)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
The Headless SaintsThe Headless Saints

Pullman State Historic Site
DPLA
The Mormon SaintsThe Mormon Saints
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
The Mormon saintsThe Mormon saints
TEXT
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Three Saints BayThree Saints Bay
IMAGE
National Archives at College Park - Still Pictures
DPLA
Tiesa / Rusijos social-demokratų darbininkų partija. - 1917-1994Tiesa / Rusijos social-demokratų darbininkų partija. - 1917-1994
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
TonneauTonneau
IMAGE
Real Jardín Botánico Madrid RJB-CSIC
Europeana
Two SaintsTwo Saints
IMAGE
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
Unės Babickaitės rankraščių fondas. - 1903-1961. 1, 1-11 : [Uršulės Babickaitės pasas, išduotas 1912 m. gruodžio 30 d. ir 1961 metais rašyta autobiografija]. [Uršulės Babickaitės pasas, išduotas 1912 m. gruodžio 30 d.]. - 1912.XII.30Unės Babickaitės rankraščių fondas. - 1903-1961. 1, 1-11 : [Uršulės Babickaitės pasas, išduotas 1912 m. gruodžio 30 d. ir 1961 metais rašyta autobiografija]. [Uršulės Babickaitės pasas, išduotas 1912 m. gruodžio 30 d.]. - 1912.XII.30
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 3 : [Polako muzikos, dramos ir operinio dainavimo kursų pranešimas Uršulei Babickaitei] / pas. B.V. Polakas. - 1915.IX.20Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 3 : [Polako muzikos, dramos ir operinio dainavimo kursų pranešimas Uršulei Babickaitei] / pas. B.V. Polakas. - 1915.IX.20
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 5 : [Polako muzikos, dramos ir operinio dainavimo kursų lankymo ir atsiskaitomoji knygelė]. - 1915.IX.20Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 5 : [Polako muzikos, dramos ir operinio dainavimo kursų lankymo ir atsiskaitomoji knygelė]. - 1915.IX.20
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 6 : [Uršulei Babickaitei išduoti Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pažymėjimai]. - 1915.IX.3-1916.IX.24Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 6 : [Uršulei Babickaitei išduoti Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pažymėjimai]. - 1915.IX.3-1916.IX.24
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Unės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 7 : [Petrogrado Konservatorijos studentės Uršulės Babickaitės 1915-1916 mokslo metų atsiskaitymų knygelė]. - 1915.I-1916.IUnės Babickaitės rankraščių fondas. – 1903–1961. 7 : [Petrogrado Konservatorijos studentės Uršulės Babickaitės 1915-1916 mokslo metų atsiskaitymų knygelė]. - 1915.I-1916.I
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vadas / redaktorius K. Rėklaitis. - 1916-1918Vadas / redaktorius K. Rėklaitis. - 1916-1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaidilos Ainio (Juliaus Janonio) eilės / Rusijos social-demokratų darbininkų partija. - 1918Vaidilos Ainio (Juliaus Janonio) eilės / Rusijos social-demokratų darbininkų partija. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vilius Trejus / Vilius TrejusVilius Trejus / Vilius Trejus
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Visu metu gyvenimai szventuju. Treczia dalis. - 1904Visu metu gyvenimai szventuju. Treczia dalis. - 1904
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vue de Saint Nikolas -CreteVue de Saint Nikolas -Crete
IMAGE
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Wisu metu giwenimaj szwentuju. Ketwirta dalis. - 1891Wisu metu giwenimaj szwentuju. Ketwirta dalis. - 1891
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Young Saints SymposiumYoung Saints Symposium
MOVING IMAGE
UCLA, Ethnomusicology Archive
DPLA
Young Saints, 1985Young Saints, 1985
MOVING IMAGE
UCLA, Ethnomusicology Archive
DPLA
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. 1842 m. rugsėjo 7 d. Michalo rašytas laiškas S.Peterburgo Kajetonui Choromanskiui, rašoma apie reikalus S.Peterburge. Vokas su antspaudu. - 1842.09.07Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. 1842 m. rugsėjo 7 d. Michalo rašytas laiškas S.Peterburgo Kajetonui Choromanskiui, rašoma apie reikalus S.Peterburge. Vokas su antspaudu. - 1842.09.07
TEXT
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. 1842 m. spalio 12 d. Michalo laiškas iš S.Peterburgo Kajetonui Choromanskiui, rašoma, kad K.Choromanskis galėtų sūnų palikti S.Peterburge, bet pensionas brangiai kainuoja. - 1842.10.12Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. 1842 m. spalio 12 d. Michalo laiškas iš S.Peterburgo Kajetonui Choromanskiui, rašoma, kad K.Choromanskis galėtų sūnų palikti S.Peterburge, bet pensionas brangiai kainuoja. - 1842.10.12
TEXT
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. Michalo laiškas , rašytas 1842 m. liepos 3 d. iš S. Peterburgo, Kajetonui Choromanskiui į Šiaulius, rašoma apie numatytą K. Choromanskio atvažiavimą į S.Peterburgą. Vokas su antspaudu. - 1842.07.03Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. Michalo laiškas , rašytas 1842 m. liepos 3 d. iš S. Peterburgo, Kajetonui Choromanskiui į Šiaulius, rašoma apie numatytą K. Choromanskio atvažiavimą į S.Peterburgą. Vokas su antspaudu. - 1842.07.03
TEXT
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. Michalo laiškas, rašytas1842 m. kovo 1 d. iš S.Peterburgo, Kajetonui Choromanskiui į Šiaulius. Rašma apie įvairius reikalus, kuriuos reikia išspręsti S.Peterburge. Vokas su antspaudu. - 1842.03.01Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. Michalo laiškas, rašytas1842 m. kovo 1 d. iš S.Peterburgo, Kajetonui Choromanskiui į Šiaulius. Rašma apie įvairius reikalus, kuriuos reikia išspręsti S.Peterburge. Vokas su antspaudu. - 1842.03.01
TEXT
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šv. Kazimieras, 1458-1484 / Zenonas Ivinskis. - 1955Šv. Kazimieras, 1458-1484 / Zenonas Ivinskis. - 1955
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Żywot siostry Teresy od Dzieciątka Jezus i od najśw. oblicza Karmelitanki Bosej, 1873-1897. - 1918Żywot siostry Teresy od Dzieciątka Jezus i od najśw. oblicza Karmelitanki Bosej, 1873-1897. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu / podług Piotra Skargi. - 1857Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu / podług Piotra Skargi. - 1857
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. XII : Seminarijos bibliotekos rankraščių ir knygų kolekcijos likutis. - [1500-1943]. 488 : [Mogiliovo arkivyskupijos prelato ir  konsistorijos oficiolo Stepono Danisevičiaus paliudijimas apie gautas ir saugomas šv. Germano relikvijas] / Steponas Denisevičius. - 1903.V.24ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS SEMINARIJOS DOKUMENTŲ FONDAS. XII : Seminarijos bibliotekos rankraščių ir knygų kolekcijos likutis. - [1500-1943]. 488 : [Mogiliovo arkivyskupijos prelato ir konsistorijos oficiolo Stepono Danisevičiaus paliudijimas apie gautas ir saugomas šv. Germano relikvijas] / Steponas Denisevičius. - 1903.V.24
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Žiežirba. - 1917Žiežirba. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Επιστολή του H.A.Gibbons προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση των επιφανών ευρωπαίων πολιτικών και των φιλελλήνων της Αμερικής έναντι της Μικρασιατικής Καταστροφής.Επιστολή του H.A.Gibbons προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη στάση των επιφανών ευρωπαίων πολιτικών και των φιλελλήνων της Αμερικής έναντι της Μικρασιατικής Καταστροφής.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Η νεομάρτυς Αργυρή 1688-1721 : πραγματεία θρησκευτική και εποικοδομητικήΗ νεομάρτυς Αργυρή 1688-1721 : πραγματεία θρησκευτική και εποικοδομητική
TEXT
Ακαδημία Αθηνών
Europeana
Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας : 1766-1828Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας : 1766-1828
TEXT
Ακαδημία Αθηνών
Europeana
Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας : 1766-1828Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας : 1766-1828
TEXT
Ακαδημία Αθηνών
Europeana
Τηλεγράφημα Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις διαμαρτυρίες των μειονοτήτων της Μακεδονίας προς τις Μεγάλες Δυνάμεις.Τηλεγράφημα Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις διαμαρτυρίες των μειονοτήτων της Μακεδονίας προς τις Μεγάλες Δυνάμεις.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την στρατιωτική κινητοποίηση της Τουρκίας.Τηλεγράφημα του Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την στρατιωτική κινητοποίηση της Τουρκίας.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ρουμανίας στο Βαλκανικό ζήτημα.Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη στάση της Ρουμανίας στο Βαλκανικό ζήτημα.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των Κουτσοβλάχων.Τηλεγράφημα του Ι. Δραγούμη προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με το ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διωγμούς Ελλήνων στη Μικρά Ασία.Τηλεγράφημα του Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με διωγμούς Ελλήνων στη Μικρά Ασία.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την στάση της Ρωσίας για το Ηπειρωτικό.Τηλεγράφημα του Π. Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την στάση της Ρωσίας για το Ηπειρωτικό.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την υποχώρηση της Ρωσίας στο ζήτημα του ScutariΤηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την υποχώρηση της Ρωσίας στο ζήτημα του Scutari
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το διαχωρισμό του Μακεδονικού εδάφουςΤηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το διαχωρισμό του Μακεδονικού εδάφους
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άρνηση των Μεγάλων Δυνάμεων να επιτρέψουν να κρατήσει η Ιταλία τα νησιά του Αιγαίου.Τηλεγράφημα του Π.Ψύχα προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την άρνηση των Μεγάλων Δυνάμεων να επιτρέψουν να κρατήσει η Ιταλία τα νησιά του Αιγαίου.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Τηλεγράφημα των Χρυσοστόμου Σμύρνης, Χρυσοστόμου Εφέσου, Καλλινίκου Κρήνης κ.α. προς τον Ελ. Βενιζέλο με το οποίο του ζητείται να λάβει ύψιστες αποφάσεις για τη σωτηρία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.Τηλεγράφημα των Χρυσοστόμου Σμύρνης, Χρυσοστόμου Εφέσου, Καλλινίκου Κρήνης κ.α. προς τον Ελ. Βενιζέλο με το οποίο του ζητείται να λάβει ύψιστες αποφάσεις για τη σωτηρία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Генеральная карта Виленской губернiиГенеральная карта Виленской губернiи
IMAGE
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Europeana
1 - 200 (Total Results 183480)>>