Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
1597-04-21 first letter to Diego de Orellana de Chaves1597-04-21 first letter to Diego de Orellana de Chaves

Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Alexandru (Lăpuşneanu) Vv. întăreşte lui Giurgea şi surorilor lui...Alexandru (Lăpuşneanu) Vv. întăreşte lui Giurgea şi surorilor lui...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Andrei Mihuleci vinde...Andrei Mihuleci vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Antonie voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Antonie voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Avrămescu din Oteşti cumpără o parte din ocina...Avrămescu din Oteşti cumpără o parte din ocina...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Bărsea ceauşul împreună cu fratele său Marin vând...Bărsea ceauşul împreună cu fratele său Marin vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea de alegere şi hotărnicie a şase boieri...Cartea de alegere şi hotărnicie a şase boieri...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Chircă logofăt din Bărseşti mărturiseşte...Chircă logofăt din Bărseşti mărturiseşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Chiriac, fiul lui Vlaicu spătărelul, vinde...Chiriac, fiul lui Vlaicu spătărelul, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Costandin /Brâncoveanu/ voievod împuterniceşte...Costandin /Brâncoveanu/ voievod împuterniceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Costandin împreună cu fraţii săi Manta şi Iane, fiii lui Costandin neguţătorul, vând...Costandin împreună cu fraţii săi Manta şi Iane, fiii lui Costandin neguţătorul, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Danie ocină pentru VitoldDanie ocină pentru Vitold
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Demolache fiul lui Gligori vătaf din Cârlige vinde...Demolache fiul lui Gligori vătaf din Cârlige vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dobra fata Stanei nepoata popii Luca vinde...Dobra fata Stanei nepoata popii Luca vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dobrin scutelnicul din Dămiani vinde...Dobrin scutelnicul din Dămiani vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Doisprezece boieri hotarnici mărturisesc...Doisprezece boieri hotarnici mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Duca Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Dumitraşco Comşea...Duca Vv. domnul Moldovei întăreşte lui Dumitraşco Comşea...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Duca voievod, Domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Duca voievod, Domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Dumitra fata lui Momce cu ginerele ei, Nan, şi cu fiica ei Gherghina, vând...Dumitra fata lui Momce cu ginerele ei, Nan, şi cu fiica ei Gherghina, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Fătul şi cu fratele său, Cundrea, vând...Fătul şi cu fratele său, Cundrea, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe fiul lui Vasile Butnariu, cu nepotul Iftodie, vând...Gheorghe fiul lui Vasile Butnariu, cu nepotul Iftodie, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte popii Gligorie ...Gheorghe Ştefan Vv. întăreşte popii Gligorie ...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Grigorie voievod întăreşte...Grigorie voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hamza, Stanciul şi Udrea postelnic vând...Hamza, Stanciul şi Udrea postelnic vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Hamza, Stanciul şi Udrea postelnic vând...Hamza, Stanciul şi Udrea postelnic vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Iliaş Vv. domnul Moldovei întăreşte şi miluieşte slugii lui...Iliaş Vv. domnul Moldovei întăreşte şi miluieşte slugii lui...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ion, feciorul lui Momce, vinde...Ion, feciorul lui Momce, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
La vida psíquica de los animalesLa vida psíquica de los animales
TEXT
National Library of Spain
Europeana
Manole feciorul lui Vaselcu cămărşul vinde...Manole feciorul lui Vaselcu cămărşul vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Marcu, feciorul lui Stanciu din Dămiani, vinde...Marcu, feciorul lui Stanciu din Dămiani, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mareş, mare vornic şi ispravnic al Bucureştilor, numeşte...Mareş, mare vornic şi ispravnic al Bucureştilor, numeşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mareş, vel vornic şi ispravnic al Bucureştilor, împuterniceşte...Mareş, vel vornic şi ispravnic al Bucureştilor, împuterniceşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Marica postelniceasa şi cu fiul ei Duca spătarul vând... (dos. 1572a); Păvcu Negre vinde... (dos. 1572b); Dumitraşco diaconul şi fiii săi, Radu şi Gheorghe, vând... (dos. 1572c); Boieri judecători din jud. Saac dau carte de judecată cu mărturii... (dos. 1572d)Marica postelniceasa şi cu fiul ei Duca spătarul vând... (dos. 1572a); Păvcu Negre vinde... (dos. 1572b); Dumitraşco diaconul şi fiii săi, Radu şi Gheorghe, vând... (dos. 1572c); Boieri judecători din jud. Saac dau carte de judecată cu mărturii... (dos. 1572d)
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Matei Basarab Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei Basarab, voievod a toată ţara Ungrovlahiei, întăreşte...Matei Basarab, voievod a toată ţara Ungrovlahiei, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Matei, feciorul lui Loiz clucer, şi cu jupâneasa lui Voichiţa, vând...Matei, feciorul lui Loiz clucer, şi cu jupâneasa lui Voichiţa, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mihnea, voievod a toată ţara Ungovlahiei... întăreşte...Mihnea, voievod a toată ţara Ungovlahiei... întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Muşat şi cu fratele său Opriş vând...Muşat şi cu fratele său Opriş vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Neaga femeia lui Momcea Grecul, cu fiul său Ion, cu Dănăilă şi cu Negrea Botu din Mărceşti, mărturisesc...Neaga femeia lui Momcea Grecul, cu fiul său Ion, cu Dănăilă şi cu Negrea Botu din Mărceşti, mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Nistor fiul lui Badu din Zălogi împreună cu feciorul lui Ionaşco  vând...Nistor fiul lui Badu din Zălogi împreună cu feciorul lui Ionaşco vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Obrejie, fiul lui Lupu, mărturiseşte că a luat patru galbeni de la Buhuş vistier...Obrejie, fiul lui Lupu, mărturiseşte că a luat patru galbeni de la Buhuş vistier...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ocina School, Willow, OK, 1984Ocina School, Willow, OK, 1984
IMAGE
Oklahoma State University Library
DPLA
Pan Ureche, mare vornic, întăreşte lui Toader Căpotici...Pan Ureche, mare vornic, întăreşte lui Toader Căpotici...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pennsylvania: CENTRE County, Enumeration District 19, Sheet No. 4BPennsylvania: CENTRE County, Enumeration District 19, Sheet No. 4B
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Popa Neacşul împreună cu preoteasa lui Vişa, fata lui Coman, vând...Popa Neacşul împreună cu preoteasa lui Vişa, fata lui Coman, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Popa Pântea împreună cu feciorii săi pun zălog...Popa Pântea împreună cu feciorii săi pun zălog...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Popa Toader din Româneşti cu încă şase oameni mărturisesc...Popa Toader din Româneşti cu încă şase oameni mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Popa Vlad din Zălogi vinde...Popa Vlad din Zălogi vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Poruncă domnească prin care Radu Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Poruncă domnească prin care Radu Vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Preda Tighigiul, feciorul lui Dumitru Cojocaru, vinde...Preda Tighigiul, feciorul lui Dumitru Cojocaru, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod dăruieşte...Radu voievod dăruieşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod întăreşte...Radu voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod întăreşte...Radu voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radu voievod, domn al Ţării Româneşti, întăreşte...Radu voievod, domn al Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radul postelnicul împreună cu femeia lui Gherghina din Preoteşti vând...Radul postelnicul împreună cu femeia lui Gherghina din Preoteşti vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radul voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...Radul voievod, domnul Ţării Româneşti, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radul, feciorul lui Stoica, împreună cu mama sa Anca din Buzău, vând...Radul, feciorul lui Stoica, împreună cu mama sa Anca din Buzău, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Radul, nepotul lui Momce neguţătorul, vinde...Radul, nepotul lui Momce neguţătorul, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Saletara cycinna ocina (Hewitson)Saletara cycinna ocina (Hewitson)
IMAGE
Naturalis Biodiversity Center
Europeana
Stefan cu femeia lui Marica vând lui Nicolae (Buhuş) partea lor de ocină...Stefan cu femeia lui Marica vând lui Nicolae (Buhuş) partea lor de ocină...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Sturdzoaie, Gligoriţă şi cu ginerele său Solomon Diaconul de la Cutujca au vândut...Sturdzoaie, Gligoriţă şi cu ginerele său Solomon Diaconul de la Cutujca au vândut...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Teodosie monah de la mănăstirea Aninoasa vinde...Teodosie monah de la mănăstirea Aninoasa vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Toma fiul lui Lepădat şi cu fratele său Stoica vând...Toma fiul lui Lepădat şi cu fratele său Stoica vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Tudor căpitan împreună cu fratele său, Badea din Greci, mărturisesc...Tudor căpitan împreună cu fratele său, Badea din Greci, mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Tudor fiul lui Giurgiu vinde...Tudor fiul lui Giurgiu vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Tudosia, fata lui Andrei, vinde lui Alexandru...Tudosia, fata lui Andrei, vinde lui Alexandru...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Tudosie Dubău fost logofăt mărturiseşte că s-a făcut alegerea  şi stâlpirea părţii de ocină...Tudosie Dubău fost logofăt mărturiseşte că s-a făcut alegerea şi stâlpirea părţii de ocină...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile Vv. întăreşte lui Ionaşco...Vasile Vv. întăreşte lui Ionaşco...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vintilă  şi fratele său Murgea, vând...Vintilă şi fratele său Murgea, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vlădica fost pitar mărturiseşte că Alexe stolnicul a dat lui Anton de Scobenţeani....Vlădica fost pitar mărturiseşte că Alexe stolnicul a dat lui Anton de Scobenţeani....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Voicilă Călugărul din Căciulaţi... împreună cu nepoţii lui, vând...Voicilă Călugărul din Căciulaţi... împreună cu nepoţii lui, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Andiaş fiul lui Oatul prin care dăruieşte...Zapisul lui Andiaş fiul lui Oatul prin care dăruieşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Brătian din Cănături...Zapisul lui Brătian din Cănături...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Enache şi cu fratele său Ilie, prin care vând...Zapisul lui Enache şi cu fratele său Ilie, prin care vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Gavril spătarul prin care vinde...Zapisul lui Gavril spătarul prin care vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Hrizea cu soţia sa Dolna, prin care vând...Zapisul lui Hrizea cu soţia sa Dolna, prin care vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Muşat cu soţia lui Voica, prin care vând...Zapisul lui Muşat cu soţia lui Voica, prin care vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Necula şi cu fraţii săi, Vasile şi Ion, prin care vând...Zapisul lui Necula şi cu fraţii săi, Vasile şi Ion, prin care vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Bărcan, stolnic din Vrăneşti, vinde...Zapisul prin care Bărcan, stolnic din Vrăneşti, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Calotă şi fratele său Constantin, feciorii lui Cârstea postelnic din Cocorăştii Caplii, vând...Zapisul prin care Calotă şi fratele său Constantin, feciorii lui Cârstea postelnic din Cocorăştii Caplii, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Chirana vinde...Zapisul prin care Chirana vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Constantin şi fratele lui, Calotă, vând...Zapisul prin care Constantin şi fratele lui, Calotă, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Opriş din Drăghieşti vinde...Zapisul prin care Opriş din Drăghieşti vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Stan Lungoci, împreună cu femeia şi cu fiii săi, vând...Zapisul prin care Stan Lungoci, împreună cu femeia şi cu fiii săi, vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Stanca cu fratele său Cernat vând...Zapisul prin care Stanca cu fratele său Cernat vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Întărire ocină pentru Toader Baloșe logofătÎntărire ocină pentru Toader Baloșe logofăt
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Şase boieri, luaţi pe răvaş domnesc, mărturisesc...Şase boieri, luaţi pe răvaş domnesc, mărturisesc...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ştefan (cel Mare) Vv. cumpără de la Drăguş Carâmbu...Ştefan (cel Mare) Vv. cumpără de la Drăguş Carâmbu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
1 - 103 (Total Results 1439)>>