Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Act de vânzare-cumpărareAct de vânzare-cumpărare
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Act de vânzare-cumpărareAct de vânzare-cumpărare
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Act de vânzare-cumpărareAct de vânzare-cumpărare
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Act de vânzare-cumpărareAct de vânzare-cumpărare
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Act de învoialăAct de învoială
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Adunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scriseAdunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scrise
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Balaci Roşu din Răteşti, împreună cu feciorii săi, Crăciun şi Răduca, se vând...Balaci Roşu din Răteşti, împreună cu feciorii săi, Crăciun şi Răduca, se vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănesti cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Serbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei.  Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au radicatŭ.Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănesti cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Serbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei. Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au radicatŭ.
TEXT
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
Europeana
Biserica Sfânta TreimeBiserica Sfânta Treime
IMAGE
Dolj County Library
Europeana
Carte hotarnică întocmită de Grigore fost spătar...Carte hotarnică întocmită de Grigore fost spătar...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Carte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, erburi și alte mâncări de sec și de dulce, dupre orânduiala lorCarte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, erburi și alte mâncări de sec și de dulce, dupre orânduiala lor
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Cartea lui Barnovschi Vv. domnul Moldovei...Cartea lui Barnovschi Vv. domnul Moldovei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Constantin Serban voievod domnul Ţării Româneşti numeşte...Constantin Serban voievod domnul Ţării Româneşti numeşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Constantin Serban voievod întăreşte...Constantin Serban voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Constantin Serban voievod, domn al Ţării Ungrovlahiei, întăreşte...Constantin Serban voievod, domn al Ţării Ungrovlahiei, întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cuvânt la deschiderea Extraordinarei Obștești AdunăriCuvânt la deschiderea Extraordinarei Obștești Adunări
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Diplomă de înălțare în rang de logofăt al credinței al agăi Ioan RosetDiplomă de înălțare în rang de logofăt al credinței al agăi Ioan Roset
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Dĕania Svętūhì Apostolŭ ...Dĕania Svętūhì Apostolŭ ...
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...Gavrilaş mare logofăt şi ceilalţi mari dregători întăresc lui Adam Moviliţă...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Gheorghe Golescu către domnitorul Șuțu, pentru rezolvarea litigiului moșiei Leurdeni; Răspunsul domnitorului și cercetarea pe teren făcută de trimisul domnului, Alexandru FilipescuGheorghe Golescu către domnitorul Șuțu, pentru rezolvarea litigiului moșiei Leurdeni; Răspunsul domnitorului și cercetarea pe teren făcută de trimisul domnului, Alexandru Filipescu
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Hrisov emis de Alexandru Dimitrie GhicaHrisov emis de Alexandru Dimitrie Ghica
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Iancu Vv. domnul Moldovei întăreşte slujitorului său credincios Jurjia Neacşu...Iancu Vv. domnul Moldovei întăreşte slujitorului său credincios Jurjia Neacşu...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Indreptari moralicesti tinerilor foarte folositoare. Cu cheltuiala jupanului Joann Logofat ... tipariteIndreptari moralicesti tinerilor foarte folositoare. Cu cheltuiala jupanului Joann Logofat ... tiparite
TEXT
Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library
Europeana
Iže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšeniaIže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšenia
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Jalba lui Ioan Comănescu către administrația ruseascăJalba lui Ioan Comănescu către administrația rusească
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Leatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din BucureștiLeatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din București
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Leatopisețul Țării RumâneștiLeatopisețul Țării Rumânești
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Leatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de GiosLeatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de Gios
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Lexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanieLexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanie
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
MargaritMargarit
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...Moise Movilă Vv. domnul Moldovei, întăreşte lui Vasile Dinga...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Necropola medievală de la Brăila - cartier Biserica VecheNecropola medievală de la Brăila - cartier Biserica Veche
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Necropola medievală de la Brăila - cartier Biserica VecheNecropola medievală de la Brăila - cartier Biserica Veche
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Octoihos adecă Osmoglasnic care are în sine toată slujba ce i să cuvine, a Văscresnelor împreună, şi o săptămână cu toate ale ei rânduialeOctoihos adecă Osmoglasnic care are în sine toată slujba ce i să cuvine, a Văscresnelor împreună, şi o săptămână cu toate ale ei rânduiale
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
Piatră de mormânt a lui Constantin Cantacuzino, logofătPiatră de mormânt a lui Constantin Cantacuzino, logofăt
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Plângerea fraţilor Prisiceni Zamfirache, Matei şi Fotache către domnia că...Plângerea fraţilor Prisiceni Zamfirache, Matei şi Fotache către domnia că...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...Porunca lui Duca Vv. domnul Moldovei către Tudosie Dubău Uricarul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pravoslavnica Mirturisire ... dupre greceasca, din porunca prea luminatului Domn Joan Constantin II. Basaraba Voevod, intoarsa in limba rumaneasca de Radul Logofat Greceanul ..... (Rechtsgläubiges Bekenntnis ... aus dem griechischen ... in die rumänische Sprache übersetzt von Radul Logofat Greceanul.) rum. lit. cyrPravoslavnica Mirturisire ... dupre greceasca, din porunca prea luminatului Domn Joan Constantin II. Basaraba Voevod, intoarsa in limba rumaneasca de Radul Logofat Greceanul ..... (Rechtsgläubiges Bekenntnis ... aus dem griechischen ... in die rumänische Sprache übersetzt von Radul Logofat Greceanul.) rum. lit. cyr
TEXT
Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library
Europeana
Pravoslavnica mărturisire a săborniceştii şi apostoleştii Besearecii Răsăritului. Dupre Grecească, den porunca Prea luminatului şi prea Înălţatului Domn Ioan Costandin B. Basarab Voevod întoarsă în limba Rumânească de Radul Logofăt Greceanul. Ispravnic osarnic fiind ca şi la alalte câte sau scos şi sau tipărit aici în ţara Prea sfinţitul Kyr Theodosie, Mitropolitul Ţărăi i proci. Tipăritusau în Tipografia Domnească, la episcopia dela Buzău la anul dela zidirea Lumii 7200 în luna lui Dechemvrie 3.Pravoslavnica mărturisire a săborniceştii şi apostoleştii Besearecii Răsăritului. Dupre Grecească, den porunca Prea luminatului şi prea Înălţatului Domn Ioan Costandin B. Basarab Voevod întoarsă în limba Rumânească de Radul Logofăt Greceanul. Ispravnic osarnic fiind ca şi la alalte câte sau scos şi sau tipărit aici în ţara Prea sfinţitul Kyr Theodosie, Mitropolitul Ţărăi i proci. Tipăritusau în Tipografia Domnească, la episcopia dela Buzău la anul dela zidirea Lumii 7200 în luna lui Dechemvrie 3.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Psaltichie rumâneascăPsaltichie rumânească
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Scutire de dări pentru mănăstirea SolcaScutire de dări pentru mănăstirea Solca
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Situl arheologic de la Brăila - Orașul VechiSitul arheologic de la Brăila - Orașul Vechi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Situl arheologic de la Brăila - Orașul VechiSitul arheologic de la Brăila - Orașul Vechi
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Socoteala hotarelor moşiei Iurghiceni...Socoteala hotarelor moşiei Iurghiceni...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...Stefan vodă întăreşte lui Iordache mare vistier satul Stăncani...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Svętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕišeSvętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕiše
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Tudosie Dubău fost logofăt mărturiseşte că s-a făcut alegerea  şi stâlpirea părţii de ocină...Tudosie Dubău fost logofăt mărturiseşte că s-a făcut alegerea şi stâlpirea părţii de ocină...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Uric de întărire de la Ieremia Movilă vv. Pentru Nicoară logofătUric de întărire de la Ieremia Movilă vv. Pentru Nicoară logofăt
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....Vasile voievod porunceşte lui Tăutul....
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapis de vânzare a lui Pârvu logofătul către Condil postelniculZapis de vânzare a lui Pârvu logofătul către Condil postelnicul
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Zapisul lui Iane Cocorăscu logofăt cu jupâneasa lui Grăjdana, prin care vinde...Zapisul lui Iane Cocorăscu logofăt cu jupâneasa lui Grăjdana, prin care vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Iane Cocorăscu logofăt cu jupâneasa lui Grăjdana, prin care vinde...Zapisul lui Iane Cocorăscu logofăt cu jupâneasa lui Grăjdana, prin care vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Necula Leondariu de la Dărăşti prin care vinde...Zapisul lui Necula Leondariu de la Dărăşti prin care vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Frânca, fata lui Toader din Porumbreni, vinde...Zapisul prin care Frânca, fata lui Toader din Porumbreni, vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Iane logofăt Cocovrăscul dăruieşte...Zapisul prin care Iane logofăt Cocovrăscul dăruieşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
[Albină][Albină]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Alexandria][Alexandria]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Apostol][Apostol]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Cronici moldovenești][Cronici moldovenești]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Cuvântări][Cuvântări]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Didahii] / [Antim Ivireanul][Didahii] / [Antim Ivireanul]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Dĕania svętūh Apostolì ... ][Dĕania svętūh Apostolì ... ]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Filocalie][Filocalie]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Istoria lui Erotocrit][Istoria lui Erotocrit]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Istoriia lui Varlaam și Ioasaf][Istoriia lui Varlaam și Ioasaf]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Minei pe luna februarie][Minei pe luna februarie]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu de cronici moldovenești][Miscelaneu de cronici moldovenești]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu de cronici moldovenești][Miscelaneu de cronici moldovenești]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu de literatură apocrifă][Miscelaneu de literatură apocrifă]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu religios și de cărți populare][Miscelaneu religios și de cărți populare]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu religios][Miscelaneu religios]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu religios][Miscelaneu religios]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu slavo-român][Miscelaneu slavo-român]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
Lucian Blaga Central University Library, Cluj-Napoca, Romania
Europeana
[Molitfelnic slavo-român][Molitfelnic slavo-român]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos][Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...][Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Pravilă][Pravilă]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire slavo-română][Psaltire slavo-română]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Psaltirea în versuri] / Dosoftei[Psaltirea în versuri] / Dosoftei
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Sbornic][Sbornic]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Sbornic][Sbornic]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Scara sf. Ioan Scărarul][Scara sf. Ioan Scărarul]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Scara sf. Ioan Scărarul][Scara sf. Ioan Scărarul]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
[Tetravanghel][Tetravanghel]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Întărire ocină pentru Toader Baloșe logofătÎntărire ocină pentru Toader Baloșe logofăt
IMAGE
INP - National Heritage Institute, Bucharest
Europeana
Κανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan DamaschinΚανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan Damaschin
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Συλλογή ἐρωτοαποκρίσεισ εἰσ διαφόρουσ θεολογικέσ ὐποθέσεισ, ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.Συλλογή ἐρωτοαποκρίσεισ εἰσ διαφόρουσ θεολογικέσ ὐποθέσεισ, ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel MareΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel Mare
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ἀποστείλαντα ἀδελφὸν πεμφθῆναι αὐτῷ τοὺσ εὑρεθέντασ λόγουσ τοῦ ἁγίου πατρὸσ ἀββᾶ Δωροθέου, σὺν ἐγκωμίῳ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐν ἐπιτομῇ καὶ διήγησισ περὶ τοῦ βίου τοῦ ἀββᾶ Δωσιθέου. [Hagiografie și învățături morale].Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ἀποστείλαντα ἀδελφὸν πεμφθῆναι αὐτῷ τοὺσ εὑρεθέντασ λόγουσ τοῦ ἁγίου πατρὸσ ἀββᾶ Δωροθέου, σὺν ἐγκωμίῳ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐν ἐπιτομῇ καὶ διήγησισ περὶ τοῦ βίου τοῦ ἀββᾶ Δωσιθέου. [Hagiografie și învățături morale].
TEXT
Biblioteca Academiei Române
Europeana
1 - 100 (Total Results 1794)>>