Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Vilties" nemokamas mokslo ir literatūros mėnesinis priedas / redaktorius-leidėjas Pranas Dovydaitis. - 1914-1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
55-tas jubiliejinis parengimas. Lietuvių literatūros draugijos filmas, koncertas ir banketas, sekmadienį, lapkričio 15 d., 1970 Lietuvių piliečių klube ... Maspeth, N.Y. - 197055-tas jubiliejinis parengimas. Lietuvių literatūros draugijos filmas, koncertas ir banketas, sekmadienį, lapkričio 15 d., 1970 Lietuvių piliečių klube ... Maspeth, N.Y. - 1970
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 57 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 57 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje "Sveikata - brangus turtas" laikraštyje "Draugas" / Aleksandras M. Račkus. - 1925-1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 58 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 58 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje "Sveikata - brangus turtas" laikraštyje "Draugas" / Aleksandras M. Račkus. - 1927-1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 59 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 59 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje "Sveikata - brangus turtas" laikraštyje "Draugas" / Aleksandras M. Račkus. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 60 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 60 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje "Sveikata - brangus turtas" laikraštyje "Draugas" / Aleksandras M. Račkus. - 1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 61 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 61 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje "Sveikata - brangus turtas" laikraštyje "Draugas" / Aleksandras M. Račkus. - 1932
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 62 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje Aleksandro Račkaus rankraščių fondas. II : Visuomeninė ir darbinė veikla. - 1914-1940. 62 : [Dr. Aleksandro M. Račkaus straipsniai rubrikoje "Sveikata - brangus turtas" laikraštyje "Draugas" / Aleksandras M. Račkus. - 1933.I.6-XII.22
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
American literatureAmerican literature
TEXT
University of California
DPLA
American literatureAmerican literature
TEXT
DPLA
American literatureAmerican literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
American literatureAmerican literature
TEXT
University of Virginia
DPLA
American literatureAmerican literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
American literatureAmerican literature
TEXT
University of California
DPLA
Amerikoj arti 6 milionai żmonių diena iš dienos jieško darbo ir jo niekur negauna... - 1930Amerikoj arti 6 milionai żmonių diena iš dienos jieško darbo ir jo niekur negauna... - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Amerikos lietuvių proletarų meno sąjungos leidinys. Priešai / parašė M. Volochov. - 1926Amerikos lietuvių proletarų meno sąjungos leidinys. Priešai / parašė M. Volochov. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Apocryphal LiteratureApocryphal Literature
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
Appreciation of literature, and America in literatureAppreciation of literature, and America in literature
TEXT
University of California
DPLA
Apšvieta / už redystę atsako Martynas Jankus [fakt. Jonas Šliūpas]. - 1892-1893Apšvieta / už redystę atsako Martynas Jankus [fakt. Jonas Šliūpas]. - 1892-1893
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, nuo rugsėjo mėnesio Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, nuo rugsėjo mėnesio "Naujoji vaidilutė" eis žymiai padidinta ir daug įdomesnė, negu buvo. - 1930
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Archivum Lithuanicum. [T.] 15 (2013) : Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas / Ona AleknavičienėArchivum Lithuanicum. [T.] 15 (2013) : Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas / Ona Aleknavičienė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Archivum Lithuanicum. [T.] 5 (2003) : Apie kai kurias 1510 metų Aleksandrijos ir legendinės Lietuvos metraščių dalies sąsajas / Kęstutis GudmantasArchivum Lithuanicum. [T.] 5 (2003) : Apie kai kurias 1510 metų Aleksandrijos ir legendinės Lietuvos metraščių dalies sąsajas / Kęstutis Gudmantas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Archivum Lithuanicum. [T.] 5 (2003) : Milkų šeimos vieta XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje / Žavinta SidabraitėArchivum Lithuanicum. [T.] 5 (2003) : Milkų šeimos vieta XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos raštijoje / Žavinta Sidabraitė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Archivum Lithuanicum. [T.] 6 (2004) : Lietuviškų katalikiškų XVII-XVIII amžiaus giesmių anonimiškumas: probleminiai svarstymai / Mikas VaicekauskasArchivum Lithuanicum. [T.] 6 (2004) : Lietuviškų katalikiškų XVII-XVIII amžiaus giesmių anonimiškumas: probleminiai svarstymai / Mikas Vaicekauskas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Archivum Lithuanicum. [T.] 9 (2007) : Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė / Jurgita VenckienėArchivum Lithuanicum. [T.] 9 (2007) : Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė / Jurgita Venckienė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Children's literatureChildren's literature
TEXT
University of California
DPLA
Chinese literature...Chinese literature...
TEXT
University of California
DPLA
Colloquium, LiteratureColloquium, Literature

Archives of American Art
DPLA
Colloquium, LiteratureColloquium, Literature

Archives of American Art
DPLA
Comparative literatureComparative literature
TEXT
University of Chicago
DPLA
Cotton literatureCotton literature
TEXT
University of Chicago
DPLA
Descriptive LiteratureDescriptive Literature
TEXT
UC San Francisco, Library, Special Collections
DPLA
Didelis lietuvių mitingas West Side / Al. Smitho lietuvių centralinis komitetas. - 1928Didelis lietuvių mitingas West Side / Al. Smitho lietuvių centralinis komitetas. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Draugija / redaktorius A. Dambrauskas-Jakštas. - 1907-1914; 1919-1923; 1937-1940Draugija / redaktorius A. Dambrauskas-Jakštas. - 1907-1914; 1919-1923; 1937-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Dvi Morko Tvėno ir viena Brėt-Garto apysakos / lietuviškai P.N. [Petro Vileišio] sutaisytos. - 1904. - 30, [1] p.Dvi Morko Tvėno ir viena Brėt-Garto apysakos / lietuviškai P.N. [Petro Vileišio] sutaisytos. - 1904. - 30, [1] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Educational literatureEducational literature
TEXT
Harvard University
DPLA
English literature...English literature...
TEXT
University of California
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Harvard University
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of California
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of Illinois
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Harvard University
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of California
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
New York Public Library
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Harvard University
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of California
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of California
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
University of California
DPLA
English literatureEnglish literature
TEXT
Harvard University
DPLA
Extra! Extra! Prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks nedėlioj spalio - Oct. 31 dieną, 1926 Lietuvių svetainėj ... South Boston, Mass. ... / ... Lietuvių komitetas. - 1926Extra! Extra! Prakalbos. Rengia demokratų partijos lietuvių skyrius. Įvyks nedėlioj spalio - Oct. 31 dieną, 1926 Lietuvių svetainėj ... South Boston, Mass. ... / ... Lietuvių komitetas. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Finding list of German literature Hebrew literatureFinding list of German literature Hebrew literature
TEXT
University of Illinois
DPLA
Gaisai / redaguoja A.K. Puida. - 1930-1931Gaisai / redaguoja A.K. Puida. - 1930-1931
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Garo mašinos ir geležkeliai / pagal V. Olševskį [Mieczysław'ą Brzezińskį]. - 1899. - 48 p., [1] žml. lap.Garo mašinos ir geležkeliai / pagal V. Olševskį [Mieczysław'ą Brzezińskį]. - 1899. - 48 p., [1] žml. lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Geoliogija / parašė Archibald Geikie, profesorius Universiteto Edinburge. - 1901. - 144 p. - (Tévynés mylétojų draugysté)Geoliogija / parašė Archibald Geikie, profesorius Universiteto Edinburge. - 1901. - 144 p. - (Tévynés mylétojų draugysté)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Geriaus veliaus, negu niekad / pagal lenkiška sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]. - 1903. - 48 p.Geriaus veliaus, negu niekad / pagal lenkiška sutaisē K. B-a ir M. P-is [Kazimieras Būga ir Mykolas Palionis]. - 1903. - 48 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Greek literatureGreek literature
TEXT
Harvard University
DPLA
Greek literatureGreek literature
TEXT
DPLA
Gyvenimo lašai / A. Geležninkas [Antanas Macijauskas]. - 1904. - 30, [1] p.Gyvenimo lašai / A. Geležninkas [Antanas Macijauskas]. - 1904. - 30, [1] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Hebraic literatureHebraic literature
TEXT
DPLA
Hindu literature...Hindu literature...
TEXT
University of California
DPLA
History of classical literature: Greek literatureHistory of classical literature: Greek literature
TEXT
New York Public Library
DPLA
Hygiena, arba Mokslas apie użlaikyma sweikatos / pagal Berners'ą, d-rą Noll ir kitus sutaise Szernas. - 1897. - [2], 132 p.Hygiena, arba Mokslas apie użlaikyma sweikatos / pagal Berners'ą, d-rą Noll ir kitus sutaise Szernas. - 1897. - [2], 132 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Insect literatureInsect literature
TEXT
Indiana University
DPLA
Irish literatureIrish literature
TEXT
Harvard University
DPLA
Irish literatureIrish literature
TEXT
University of California
DPLA
Istorija apie grażią Katriuką ir jos visokius atsitikimus / [iš lenkų kalbos vertė Augustinas Zeicas]. - Antra laida. - 1901. - 32 p.Istorija apie grażią Katriuką ir jos visokius atsitikimus / [iš lenkų kalbos vertė Augustinas Zeicas]. - Antra laida. - 1901. - 32 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Istorijos rašymo horizontai : Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas Istorijos rašymo horizontai : Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas "Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir sulieti lietuvius su vokiečiais?" / Liucija Citavičiūtė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Italian literatureItalian literature
TEXT
University of California
DPLA
Keistutis / lenkiškai parašė A. Asnyk. - 1897. - 101 p. - (Tėvynės mylėtojų draugystė)Keistutis / lenkiškai parašė A. Asnyk. - 1897. - 101 p. - (Tėvynės mylėtojų draugystė)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kningos tejsibiun; [Lanku karaliste] / prancuziszkaj per kunegą Lammeną suraszytos. - 1870. - XV, 79 p.Kningos tejsibiun; [Lanku karaliste] / prancuziszkaj per kunegą Lammeną suraszytos. - 1870. - XV, 79 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Knygyno Knygyno "Studija" leidinys. Smėlio žmogiuko nuotykiai / iš vokiečių kalbos išvertė V. Oškinis. - 1939
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 8 : Literaria. - 1790-1912. 1794 : [Neišaiškinto autoriaus odės Lenkijos karaliams, valdžiusiems nuo 841 iki 1333 m.]. - 18--Kosakovskių šeimos archyvas. 8 : Literaria. - 1790-1912. 1794 : [Neišaiškinto autoriaus odės Lenkijos karaliams, valdžiusiems nuo 841 iki 1333 m.]. - 18--
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kregždutė / redaktorius leidėjas: S. Tijūnaitis. - 1934-1940, 1991-Kregždutė / redaktorius leidėjas: S. Tijūnaitis. - 1934-1940, 1991-
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kur meilė, ten ir laimė / pagal svetimus veikalus parengė K. Stkls [Kostas Stiklius]. - 1907Kur meilė, ten ir laimė / pagal svetimus veikalus parengė K. Stkls [Kostas Stiklius]. - 1907
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LITERATURELITERATURE
TEXT
University of Illinois
DPLA
Latin literatureLatin literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
Latin literatureLatin literature
TEXT
University of Illinois
DPLA
Ledgers & literatureLedgers & literature
TEXT
New York Public Library
DPLA
Lietuviai, Amerikos piliečiai! Lietuviai, Amerikos piliečiai! "Atėjo svarbi valanda šios šalies istorijoje". - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvių ir visuotinės literatūros konspektas / parašytas per Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnazijos suaugusiems VIII klasės mokinius. - 1928Lietuvių ir visuotinės literatūros konspektas / parašytas per Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnazijos suaugusiems VIII klasės mokinius. - 1928
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Lietuvos jėzuitų teatras : Dialogas karaliui Steponui apie taiką / Kasparas PentkovskisLietuvos jėzuitų teatras : Dialogas karaliui Steponui apie taiką / Kasparas Pentkovskis
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos jėzuitų teatras : Gedeono dramos prologas (1677) / iš lenkų kalbos vertė Mykolas BiržiškaLietuvos jėzuitų teatras : Gedeono dramos prologas (1677) / iš lenkų kalbos vertė Mykolas Biržiška
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos jėzuitų teatras : Vytenio dramos prologas / iš lenkų kalbos vertė Mykolas BiržiškaLietuvos jėzuitų teatras : Vytenio dramos prologas / iš lenkų kalbos vertė Mykolas Biržiška
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Literature BuilderLiterature Builder
TEXT
University of Pittsburgh
DPLA
Literature lectureLiterature lecture
TEXT
UC Riverside, Library, Special Collections and University Archives
DPLA
Literature recommendationsLiterature recommendations
TEXT
DPLA
Literature, CopticLiterature, Coptic
TEXT
Claremont Colleges Library
DPLA
Literature...Literature...
TEXT
University of Chicago
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
University of California
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
Penn State University
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
University of California
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
University of California
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
University of Chicago
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
Widener Library, Harvard University
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
Cornell University
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
University of California
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature

Archives Center, National Museum of American History
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
LiteratureLiterature

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum
DPLA
LiteratureLiterature
TEXT
University of Illinois
DPLA
LiteratureLiterature

Archives of American Art
DPLA
LiteratureLiterature
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
Literature: overviewLiterature: overview
TEXT
New Georgia Encyclopedia (Project)
DPLA
Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams / spaudai parūpino dr. Jurgis Gerullis. - 1922Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams / spaudai parūpino dr. Jurgis Gerullis. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Mere literatureMere literature
TEXT
University of California
DPLA
Naval literatureNaval literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
Ophthalmic literatureOphthalmic literature
TEXT
University of Chicago
DPLA
Oregon literatureOregon literature
TEXT
University of California
DPLA
Oregon literatureOregon literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
Oriental literatureOriental literature
TEXT
University of California
DPLA
Pajudinkime, vyrai, žemę! / paraszė vengriszkai Maurikis Jokai, o trumpai perpasakojo lietuviszkai A.-isz-B. - 1892. - 103 p.Pajudinkime, vyrai, žemę! / paraszė vengriszkai Maurikis Jokai, o trumpai perpasakojo lietuviszkai A.-isz-B. - 1892. - 103 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pasakos apie paukščius. T. 3 : Übersetzung / von Alexander Kurschat. - 1912. - P. [237]-335Pasakos apie paukščius. T. 3 : Übersetzung / von Alexander Kurschat. - 1912. - P. [237]-335
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Persian literaturePersian literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
Personnel literaturePersonnel literature
TEXT
Cornell University
DPLA
Peticija Lietuvos Vyriausybei / Leonardas Šimutis, ALRKF sekr. - 1938Peticija Lietuvos Vyriausybei / Leonardas Šimutis, ALRKF sekr. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmosios blaivybės knygelės vaikams / parūpino mokytojas Jonas Juozas Palukaitis. - 1918Pirmosios blaivybės knygelės vaikams / parūpino mokytojas Jonas Juozas Palukaitis. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pirmutinė pašalpa, umai susirgus, teipo-gi Geralai alkaholiniai ir taboka / [Odo Bujwid]. - 1898. - 24 p.Pirmutinė pašalpa, umai susirgus, teipo-gi Geralai alkaholiniai ir taboka / [Odo Bujwid]. - 1898. - 24 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ponas Teisėjaitis, arba Pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją / Jonas Goštautas. - 1967Ponas Teisėjaitis, arba Pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaitiją / Jonas Goštautas. - 1967
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pornographic LiteraturePornographic Literature
TEXT
University of Montana--Missoula. Mansfield Library
DPLA
Pradalgiai / laikinoji redakcijos komisija: Adolfas Klimas (A. Klimas), Stasys Naginskas (St. Naginskas), Rapolas Skipitis (R. Skipitis), Petras Šalčius (P. Šalčius), Stasys Šilingas (St. Šilingas). - 1917Pradalgiai / laikinoji redakcijos komisija: Adolfas Klimas (A. Klimas), Stasys Naginskas (St. Naginskas), Rapolas Skipitis (R. Skipitis), Petras Šalčius (P. Šalčius), Stasys Šilingas (St. Šilingas). - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 1] : Pirmoji pradalgė / V. Alantas … [et al.]. - 1964. - 374, [6] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 1] : Pirmoji pradalgė / V. Alantas … [et al.]. - 1964. - 374, [6] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 2] : Antroji pradalgė / J. Aistis, V. Alantas, S. Aliūnas, L. Andriekus, O.B. Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A.N. Dičpetris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Giedrius, P.D. Girdžius, J. Gliauda, K. Grigaitytė, A. Gustatis, I. Joerg, J.A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgintaitė, B. Raila, G. Velička, A. Rūta, B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M.M. Slavėnienė, A. Šešplaukis, V. Šlaitas, J. Švaistas, L. Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus. - 1965. - 446, [2] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 2] : Antroji pradalgė / J. Aistis, V. Alantas, S. Aliūnas, L. Andriekus, O.B. Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A.N. Dičpetris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Giedrius, P.D. Girdžius, J. Gliauda, K. Grigaitytė, A. Gustatis, I. Joerg, J.A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgintaitė, B. Raila, G. Velička, A. Rūta, B. Rutkūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M.M. Slavėnienė, A. Šešplaukis, V. Šlaitas, J. Švaistas, L. Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė, M. Vaitkus. - 1965. - 446, [2] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 3] : Trečioji pradalgė / Jonas Aistis, Vytautas Alantas, Pulgis Andriušis, Algirdas Titus Antanaitis, Balys Auginas, Petras Babickas, Albinas Baranauskas, Aloyzas Baronas, Liudas Dovydėnas, Pranas Girdžius, Antanas Gustaitis, Anatolijus Kairys, Pranas Lembertas, Donius Remys, Benediktas Rutkūnas, Stasys Santvaras. - 1966. - 414 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 3] : Trečioji pradalgė / Jonas Aistis, Vytautas Alantas, Pulgis Andriušis, Algirdas Titus Antanaitis, Balys Auginas, Petras Babickas, Albinas Baranauskas, Aloyzas Baronas, Liudas Dovydėnas, Pranas Girdžius, Antanas Gustaitis, Anatolijus Kairys, Pranas Lembertas, Donius Remys, Benediktas Rutkūnas, Stasys Santvaras. - 1966. - 414 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 4] : Ketvirtoji pradalgė / V. Mykolaitis-Putinas, S. Santvaras, E. Cinzas, J. Gliauda, A. Šešplaukis, N. Mazalaitė, A. Giedrius, O. Balčiūnienė-Audronė, K. Grigaitytė, D. Sadūnaitė-Sealey, Č. Grincevičius, A. Tyruolis, A. Giedraitis, A. Prižgintaitė, J.A. Jūragis, J. Švaistas, A. Lukšytė, P. Naujokaitis, P. Visvydas, J. Tininis, D. Burneikis. - 1967. - 384 p.Pradalgė. [D. 4] : Ketvirtoji pradalgė / V. Mykolaitis-Putinas, S. Santvaras, E. Cinzas, J. Gliauda, A. Šešplaukis, N. Mazalaitė, A. Giedrius, O. Balčiūnienė-Audronė, K. Grigaitytė, D. Sadūnaitė-Sealey, Č. Grincevičius, A. Tyruolis, A. Giedraitis, A. Prižgintaitė, J.A. Jūragis, J. Švaistas, A. Lukšytė, P. Naujokaitis, P. Visvydas, J. Tininis, D. Burneikis. - 1967. - 384 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 5] : Penktoji pradalgė / Jonas Aistis , Gražina Tulauskaitė, Juozas Kralikauskas, Marius Katiliškis, Vytautas Alantas, Albinas Baranauskas, Vladas Šlaitas, Česlovas Valdas Obcarskas, Agnė Lukšytė, Eduardas Cinzas, Kazys Bradūnas, Pranas Visvydas, Benediktas Rutkūnas, Karolė Pažėraitė, Antanas Tulys, Mykolas Vaitkus, Liudas Dovydėnas, M. Slavėnienė, Irena Joerg, R. Šilbajoris. - 1968. - 412 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 5] : Penktoji pradalgė / Jonas Aistis , Gražina Tulauskaitė, Juozas Kralikauskas, Marius Katiliškis, Vytautas Alantas, Albinas Baranauskas, Vladas Šlaitas, Česlovas Valdas Obcarskas, Agnė Lukšytė, Eduardas Cinzas, Kazys Bradūnas, Pranas Visvydas, Benediktas Rutkūnas, Karolė Pažėraitė, Antanas Tulys, Mykolas Vaitkus, Liudas Dovydėnas, M. Slavėnienė, Irena Joerg, R. Šilbajoris. - 1968. - 412 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 6] : Šeštoji pradalgė / Petr. Tarulis, Jonas Grinius, O.B. Audronė, Kotryna Grigaitytė, Algis Lapšys, Petronėlė Orintaitė, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Danguolė Sadūnaitė, Juozas Švaistas, Agnė Lukšytė, Vladas Šlaitas, Stasys Santvaras, Kazimieras Barėnas, Algirdas Titus Antanaitis, Jonas Grinius, Anatolijus nKairys. - 1969. - 400 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 6] : Šeštoji pradalgė / Petr. Tarulis, Jonas Grinius, O.B. Audronė, Kotryna Grigaitytė, Algis Lapšys, Petronėlė Orintaitė, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Danguolė Sadūnaitė, Juozas Švaistas, Agnė Lukšytė, Vladas Šlaitas, Stasys Santvaras, Kazimieras Barėnas, Algirdas Titus Antanaitis, Jonas Grinius, Anatolijus nKairys. - 1969. - 400 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 7] : Septintoji pradalgė / Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, Vytautas Alantas, Gražina Tulauskaitė, Teresė Pautieniūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, Albinas Baranauskas, Zenta Tenisonaitė, Jurgis Janavičius, Česlovas Valdas Obcarskas, Pr. Dom. Girdžius, Aloyzas Baronas, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, K. Barėnas, R.E. Maziliauskas, Aldona Gustas, R. Šilbajoris, Vincas Kazokas, Jonas Grinius, G.I. Vėbrienė, Pranas Naujokaitis. - 1971. - 464 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 7] : Septintoji pradalgė / Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Leonardas Andriekus, Vytautas Alantas, Gražina Tulauskaitė, Teresė Pautieniūtė, Kazys Almenas, Eduardas Cinzas, Albinas Baranauskas, Zenta Tenisonaitė, Jurgis Janavičius, Česlovas Valdas Obcarskas, Pr. Dom. Girdžius, Aloyzas Baronas, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, K. Barėnas, R.E. Maziliauskas, Aldona Gustas, R. Šilbajoris, Vincas Kazokas, Jonas Grinius, G.I. Vėbrienė, Pranas Naujokaitis. - 1971. - 464 p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 8] : Aštuntoji pradalgė / Faustas Kirša, Petronėlė Orintaitė, Vyt. Alantas, Julija Švabaitė, Gražina Tulauskaitė, Marija Jurgita Saulaitytė, Vladas Šlaistas, Eduardas Cinzas, Pranas Milašius, Pranas Visvydas, Zenta Tenisonaitė, Algis L. Lapšys, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Ald. Prižgintaitė, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, Algirdas Titus Antanaitis, Kazys Almenas, Rimas Cinka, K. Barėnas, Alf. Šešplaukis, Pr. Naujokaitis. - 1972. - 411, [4] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 8] : Aštuntoji pradalgė / Faustas Kirša, Petronėlė Orintaitė, Vyt. Alantas, Julija Švabaitė, Gražina Tulauskaitė, Marija Jurgita Saulaitytė, Vladas Šlaistas, Eduardas Cinzas, Pranas Milašius, Pranas Visvydas, Zenta Tenisonaitė, Algis L. Lapšys, Antanas Giedrius, Alfonsas Giedraitis, Ald. Prižgintaitė, Kazys S. Karpius, Jurgis Gliauda, Algirdas Titus Antanaitis, Kazys Almenas, Rimas Cinka, K. Barėnas, Alf. Šešplaukis, Pr. Naujokaitis. - 1972. - 411, [4] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Pradalgė. [D. 9] : Devintoji pradalgė / Bernardas Brazdžionis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Bradūnas, Antanas Maceina, Živilė Bilaišytė, Vyt. Alantas, Liudas Dovydėnas, Leonardas Andriekus, Leonardas Žitkevičius, Danguolė Sadūnaitė, Kotryna Grigaitytė, Jurgis Bradūnas, Julija Švabaitė-Gylienė, Icchokas Meras, Medardas Bavarskas, Aleksandras Radžius, Pr. Dom. Girdžius, Pranas Naujokaitis, O.B. Audronė, Antanas Giedrius, Zenta Tenisonaitė, Vincas Maciūnas, Alf. Šešplaukis, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Vincas Kazokas, Bronys Raila, Alė Rūta. - 1976. - 391, [4] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)Pradalgė. [D. 9] : Devintoji pradalgė / Bernardas Brazdžionis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Bradūnas, Antanas Maceina, Živilė Bilaišytė, Vyt. Alantas, Liudas Dovydėnas, Leonardas Andriekus, Leonardas Žitkevičius, Danguolė Sadūnaitė, Kotryna Grigaitytė, Jurgis Bradūnas, Julija Švabaitė-Gylienė, Icchokas Meras, Medardas Bavarskas, Aleksandras Radžius, Pr. Dom. Girdžius, Pranas Naujokaitis, O.B. Audronė, Antanas Giedrius, Zenta Tenisonaitė, Vincas Maciūnas, Alf. Šešplaukis, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Vincas Kazokas, Bronys Raila, Alė Rūta. - 1976. - 391, [4] p. - (Nidos knygų klubo leidinys)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos. Rengia A.L.D.L.D. 43 kuopa. Įvyks ketverge, 8 d. spalio - Oct., 1925 B. Poteliuno svetainej, Wilkes-Barre, Pa. ... bus kalbėtojas iš Chicagos drg. A. Gasiunas. - 1925Prakalbos. Rengia A.L.D.L.D. 43 kuopa. Įvyks ketverge, 8 d. spalio - Oct., 1925 B. Poteliuno svetainej, Wilkes-Barre, Pa. ... bus kalbėtojas iš Chicagos drg. A. Gasiunas. - 1925
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos. Rengia ALDLD. 104 kuopa. Pėtnyčioj, 26 d. sausio (January), 1934 Gramonto svetainej ... Kalbės draugai F. Abekas ir E. Becker. - 1934Prakalbos. Rengia ALDLD. 104 kuopa. Pėtnyčioj, 26 d. sausio (January), 1934 Gramonto svetainej ... Kalbės draugai F. Abekas ir E. Becker. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prelekcija. Rengia ALDLD 19-ta kuopa seredoj, 27 dieną kovo (March), 1935 Lietuvių auditorijoj. - 1935Prelekcija. Rengia ALDLD 19-ta kuopa seredoj, 27 dieną kovo (March), 1935 Lietuvių auditorijoj. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prúsiszkos kaléndros .... ant meto 1872, kurs yra szaltmetis nů 366 dienu / lietuwininkams ant naudôs ir pamókslo sutaisytos ir raszytos nů Jurgio Meszkaczo, mokytojo Obereisulůs, Ragainēs parapijoj'. - 1871Prúsiszkos kaléndros .... ant meto 1872, kurs yra szaltmetis nů 366 dienu / lietuwininkams ant naudôs ir pamókslo sutaisytos ir raszytos nů Jurgio Meszkaczo, mokytojo Obereisulůs, Ragainēs parapijoj'. - 1871
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Raštai. Dramos : Apie žvejo sūnų, kuris paveldėjo pirklio - vaizbūno turtus ir vedė jo dukterį, velniui pažadėtą / Vincas Mykolaitis-PutinasRaštai. Dramos : Apie žvejo sūnų, kuris paveldėjo pirklio - vaizbūno turtus ir vedė jo dukterį, velniui pažadėtą / Vincas Mykolaitis-Putinas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Raštai. T. 1: Beletristika, dramaturgija, atsiminimai ir publicistika / Liudvika Didžiulienė-Žmona. - 1996Raštai. T. 1: Beletristika, dramaturgija, atsiminimai ir publicistika / Liudvika Didžiulienė-Žmona. - 1996
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Raštai. T. 1: Beletristika, dramaturgija, atsiminimai ir publicistika : Atgajėlė / Liudvika Didžiulienė-ŽmonaRaštai. T. 1: Beletristika, dramaturgija, atsiminimai ir publicistika : Atgajėlė / Liudvika Didžiulienė-Žmona
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Roman literatureRoman literature
TEXT
Princeton University
DPLA
Roman literatureRoman literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
Russian literatureRussian literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
Sacred literatureSacred literature
TEXT
University of Michigan
DPLA
Saugokities, kad sawo szirdis ne apsunkintumbit apsiryjimu bey girtawimu! / [iš vokiečių kalbos vertė] Kuczius [Vilius Kučius]. - [apie 1904]. - 7, [1] p.Saugokities, kad sawo szirdis ne apsunkintumbit apsiryjimu bey girtawimu! / [iš vokiečių kalbos vertė] Kuczius [Vilius Kučius]. - [apie 1904]. - 7, [1] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Scholastic literatureScholastic literature
TEXT
Library of Congress
DPLA
Senoji Lietuvos literatūra. Istorijos rašymo horizontai : Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas Senoji Lietuvos literatūra. Istorijos rašymo horizontai : Zygfrydas Ostermejeris ir jo traktatas "Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir sulieti lietuvius su vokiečiais?" / Liucija Citavičiūtė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Senoji Lietuvos literatūra. Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 2 : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos pasiuntinybių į Maksvą šaltinis Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Senoji Lietuvos literatūra. Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 2 : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos pasiuntinybių į Maksvą šaltinis Alberto Vijūko-Kojalavičiaus "Lietuvos istorijoje" / Darius Antanavičius
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Senoji Lietuvos literatūra. Literatūros tyrimų erdvės : Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas / Darius AntanavičiusSenoji Lietuvos literatūra. Literatūros tyrimų erdvės : Jurgio Radvilo pirmosios kelionės į Italiją dienoraščio originalas / Darius Antanavičius
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Senoji Lietuvos literatūra. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai : Lietuvos metraščių trumpasis sąvadas / vertė ir paaiškinimus parašė Albinas JovaišasSenoji Lietuvos literatūra. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai : Lietuvos metraščių trumpasis sąvadas / vertė ir paaiškinimus parašė Albinas Jovaišas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Senoji Lietuvos literatūra. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai : Vytauto laiškai / iš lotynų kalbos vertė Dalia StaškevičienėSenoji Lietuvos literatūra. Metraščiai ir kunigaikščių laiškai : Vytauto laiškai / iš lotynų kalbos vertė Dalia Staškevičienė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Senoji lietuviška knyga / Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių literatūros institutas. - 1947Senoji lietuviška knyga / Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių literatūros institutas. - 1947
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sidabrinis kryželis, arba Dailydė iš Nazareto / Eugenijus Sue. - Antra laida. - 1906 [fakt. 1921]. - 169 p.Sidabrinis kryželis, arba Dailydė iš Nazareto / Eugenijus Sue. - Antra laida. - 1906 [fakt. 1921]. - 169 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Skaitykite ir remkite lietuvišką knygą. - 1949Skaitykite ir remkite lietuvišką knygą. - 1949
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Skaitymai / Švietimo ministerija. - 1920-1923Skaitymai / Švietimo ministerija. - 1920-1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Spartakas / parašyta pagal Giovanollį. - 1904. - IV, 52 p.Spartakas / parašyta pagal Giovanollį. - 1904. - IV, 52 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios prakalbos. Rengia Amer. liet. darbininkų literaturos dr-jos 19 kp. seredoj, 27 lapkričio (Nov.), 1929 ... Mildos svetainej ... kalbės garsus apysakų rašytojas Senas Vincas. - 1929Svarbios prakalbos. Rengia Amer. liet. darbininkų literaturos dr-jos 19 kp. seredoj, 27 lapkričio (Nov.), 1929 ... Mildos svetainej ... kalbės garsus apysakų rašytojas Senas Vincas. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbios prakalbos. Rengia LDSA. 96 kp., ALDLD. 154 kp. ir LDS. 129 kp. ketverge, 9 dieną kovo (March), 1933 Chernausko svetainej ... kalbės K.B. Karosienė. - 1933Svarbios prakalbos. Rengia LDSA. 96 kp., ALDLD. 154 kp. ir LDS. 129 kp. ketverge, 9 dieną kovo (March), 1933 Chernausko svetainej ... kalbės K.B. Karosienė. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sveikatos vakaras. Sveikatos vakaras. "Rengia bendrai: liet. darb. orkestra ir A. L. D. L. D. I apskritys nedėlioj, 14 dieną gegužės - May, 1933 Paliulio svetainej ...". - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Sveiki sulauke Šv. Kalėdų! Kalėdos - šviesos šventė / Katalikų spaudos draugija. - apie 1930Sveiki sulauke Šv. Kalėdų! Kalėdos - šviesos šventė / Katalikų spaudos draugija. - apie 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Užsisakykite 1926 metams literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo mėnesinį žurnalą Židinį. - 1925Užsisakykite 1926 metams literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo mėnesinį žurnalą Židinį. - 1925
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Vairas / redaktorius-leidėjas A. Smetona. - 1914-1915, 1923-1924, 1929-1940Vairas / redaktorius-leidėjas A. Smetona. - 1914-1915, 1923-1924, 1929-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaižganto raštai. Mišrieji vaizdai. D.1 : Karo vaizdai; Scėnos vaizdai. - 1922Vaižganto raštai. Mišrieji vaizdai. D.1 : Karo vaizdai; Scėnos vaizdai. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaižganto raštai. Rygos ir Petrapilio laikotarpis, 1915-1917. T. 5, Su bėgliais ir tremtiniais. - 1929Vaižganto raštai. Rygos ir Petrapilio laikotarpis, 1915-1917. T. 5, Su bėgliais ir tremtiniais. - 1929
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaižganto raštai. Vilniaus ir Kauno laikotarpis, 1918-1919 m. D. 2, Aplink nepriklausomybės veikėjus. - 1922Vaižganto raštai. Vilniaus ir Kauno laikotarpis, 1918-1919 m. D. 2, Aplink nepriklausomybės veikėjus. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaižganto raštai. Vilniaus laikotarpis, 1918-1919 m. D. 1: Vokiečių okupuotan Vilniun sugrįžus 1918 metais. - 1922Vaižganto raštai. Vilniaus laikotarpis, 1918-1919 m. D. 1: Vokiečių okupuotan Vilniun sugrįžus 1918 metais. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaižganto raštai. Vilniaus laikotarpis, 1918-1919 m. D. 2, Lenkų okupuotame Vilniuje 1919 m. - 1922Vaižganto raštai. Vilniaus laikotarpis, 1918-1919 m. D. 2, Lenkų okupuotame Vilniuje 1919 m. - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vaižganto raštai. Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Mišrieji vaizdai. D. 4, Iš kaimo buities. - 1938Vaižganto raštai. Šv. Kazimiero draugijos leidinys. Mišrieji vaizdai. D. 4, Iš kaimo buities. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vanduo ant żemēs, po żeme ir viršuje żemēs / rusiškai parašé Rubakin's. - 1900. - 33 p. - (Tévynés mylétojų draugysté)Vanduo ant żemēs, po żeme ir viršuje żemēs / rusiškai parašé Rubakin's. - 1900. - 33 p. - (Tévynés mylétojų draugysté)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vermont literature...Vermont literature...
TEXT
Princeton University
DPLA
Vilius Tell / vokiškai parašė Friedrich von Schiller. - 1899. - 150 p.Vilius Tell / vokiškai parašė Friedrich von Schiller. - 1899. - 150 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vilniaus pasveikinimas : Trėnodija, arba Gedulinga giesmė apie Vilniaus, LDK sostinės, gaisrą, kuris įvyko 1610 metų liepos 1 dieną dideliam visų tos respublikos piliečių gailesčiui ir su neatlyginama žala patiems gyventojams, taip pat kitiems žmonėms. Jono Eismanto parašytaVilniaus pasveikinimas : Trėnodija, arba Gedulinga giesmė apie Vilniaus, LDK sostinės, gaisrą, kuris įvyko 1610 metų liepos 1 dieną dideliam visų tos respublikos piliečių gailesčiui ir su neatlyginama žala patiems gyventojams, taip pat kitiems žmonėms. Jono Eismanto parašyta
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Į lietuvių katalikų laikraščių redakcijas ir organizacijas prašymas / Katalikų spaudos savaitės komisija. - 1917Į lietuvių katalikų laikraščių redakcijas ir organizacijas prašymas / Katalikų spaudos savaitės komisija. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Motyna-auklėtoja / Marija Pečkauskaitė. - 1926Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Motyna-auklėtoja / Marija Pečkauskaitė. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Vincas Stonis. - 1928Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Vincas Stonis. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Šv. Kazimiero draugijos leidinys. T. 7 / redagavo Juozas Tarvydas. - 1939Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raštai. Šv. Kazimiero draugijos leidinys. T. 7 / redagavo Juozas Tarvydas. - 1939
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šešioliktojo amžiaus raštija : Alberto Goštauto pagyrimas Žygimantui Senajam (1529) / Rimantas JasasŠešioliktojo amžiaus raštija : Alberto Goštauto pagyrimas Žygimantui Senajam (1529) / Rimantas Jasas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šešioliktojo amžiaus raštija : Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu, nukreiptas prieš gėdingą ir klaidinantį Stanislovo Ožechovskio rašinėjimą, kuriuo jis norėjo nekaltai apšmeižti garsiąją Lietuvos Kunigaikštystę. Iš šio pasikalbėjimo kiekvienas galės lengviau suprasti, kas yra tikroji laisvė ir ar Lenkijos Karalystė turėtų su Lietuvos Kunigaikštyste sudaryti uniją / iš lenkų kalbos vertė Birutė MikalonienėŠešioliktojo amžiaus raštija : Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu, nukreiptas prieš gėdingą ir klaidinantį Stanislovo Ožechovskio rašinėjimą, kuriuo jis norėjo nekaltai apšmeižti garsiąją Lietuvos Kunigaikštystę. Iš šio pasikalbėjimo kiekvienas galės lengviau suprasti, kas yra tikroji laisvė ir ar Lenkijos Karalystė turėtų su Lietuvos Kunigaikštyste sudaryti uniją / iš lenkų kalbos vertė Birutė Mikalonienė
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šešioliktojo amžiaus raštija : Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto memorialas karalienei Bonai (1525) / Rimantas JasasŠešioliktojo amžiaus raštija : Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto memorialas karalienei Bonai (1525) / Rimantas Jasas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šešioliktojo amžiaus raštija : Žygimanto, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos, Rusios, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir kitų didžiojo kunigaikščio ir pono bei tėvonio pagyrimas / Albertas GoštautasŠešioliktojo amžiaus raštija : Žygimanto, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos, Rusios, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir kitų didžiojo kunigaikščio ir pono bei tėvonio pagyrimas / Albertas Goštautas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Żemių dulkės / lenkiškai parašyta M. Radzevyčiutés. - 1901 [i.e. 1902]. - 226 p.Żemių dulkės / lenkiškai parašyta M. Radzevyčiutés. - 1901 [i.e. 1902]. - 226 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
“Literature”“Literature”

Schomburg Center for Research in Black Culture, Manuscripts, Archives and Rare Books Division. The New York Public Library
DPLA
“Literature”“Literature”

Schomburg Center for Research in Black Culture, Manuscripts, Archives and Rare Books Division. The New York Public Library
DPLA
“Literature”“Literature”

Schomburg Center for Research in Black Culture, Manuscripts, Archives and Rare Books Division. The New York Public Library
DPLA
„Rygos naujienų“ literatūros priedas / leidėjas-redaktorius L. Jakavičius. - 1910-1911„Rygos naujienų“ literatūros priedas / leidėjas-redaktorius L. Jakavičius. - 1910-1911
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1 - 200 (Total Results 313618)>>