Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Friends"

University of Utah - J. Willard Marriott Library
DPLA
American Friends Of Greece, INC. For Aid to Greece and the refugees of the Near East.American Friends Of Greece, INC. For Aid to Greece and the refugees of the Near East.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
Brangus prieteliau; Brangus prieteliau; "Nuoširdžiai kveičiu [!] Tamstą ir Tamstos saviškius bei prietelius atsilankyti į musų parapijos rudeninį pikniką ..." / ... Šv. Kryžiaus parapijos klebonas. - 1934
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
D012188: Correspondentie van de joodse gemeente Middelburg, 1945-1949 + financiën 1937-1939D012188: Correspondentie van de joodse gemeente Middelburg, 1945-1949 + financiën 1937-1939
TEXT
Joods Historisch Museum
Europeana
Doctor Birch and his young friends :By M. A. TitmarshDoctor Birch and his young friends :By M. A. Titmarsh
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Doctor Birch and his young friendsDoctor Birch and his young friends
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Draugai tautiečiai! Draugai tautiečiai! "Lygi šiam laikui "North Side’s" lietuviai miegojo, bet pastaru laiku sykiu pabudo ir pradėjo bruzdėti ... Taip 23-čią dieną vasario susitvėrė iš 24ių asmenų nauja draugystė, vardu "Chicagos lietuvių draugija savitarpinės pašelpos“ su visai naujais įstatymais ir ant naujų pamatų. Taigi, šita draugystė parengė dar vieną susirinkimą, subatoje, 6-tą kovo [March], 1909 m. p. Balkevyčiaus salėje...". - 1909
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
FRIENDSFRIENDS
IMAGE
Allen County Public Library
DPLA
FRIENDSFRIENDS
IMAGE
Allen County Public Library
DPLA
FRIENDSFRIENDS
IMAGE
Allen County Public Library
DPLA
Friends From FranceFriends From France
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
Friends helping friendsFriends helping friends
TEXT
University of North Carolina at Greensboro
DPLA
Friends in Council :a series of readings and discourse thereon. 1Friends in Council :a series of readings and discourse thereon. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Friends in Council :a series of readings and discourse thereon. 2Friends in Council :a series of readings and discourse thereon. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Friends in council :a series of readings and discourse thereon. 1Friends in council :a series of readings and discourse thereon. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Friends or foes? :a sequel to Friends or foes? :a sequel to "is Russia wrong?"
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Friends!Friends!
IMAGE
UC Davis, University Library, Special Collections
DPLA
Friends, old friendsFriends, old friends
IMAGE
Huntington Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Indiana University, Bloomington
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
National Portrait Gallery
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Queens Borough Public Library
DPLA
FriendsFriends

Temple University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Memphis Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Buffalo Bill Center of the West, McCracken Research Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Claremont Colleges Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Montana--Missoula. Mansfield Library
DPLA
FriendsFriends

Archives of American Art
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Wyoming, American Heritage Center
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Massachusetts Boston, Joseph P. Healey Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of South Dakota
DPLA
FriendsFriends
SOUND
UC Santa Barbara, Library, Department of Special Research Collections
DPLA
FriendsFriends
TEXT
University of California
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Oakland Museum of California
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Freeport Memorial Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
FriendsFriends

Archives of American Art
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Center for Sacramento History
DPLA
FriendsFriends

Slavic and East European Collections. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Aurora History Museum
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Oakland Museum of California
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Center for Sacramento History
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Indiana University, Bloomington
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Colorado State University. Libraries
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
East Carolina University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Claremont Colleges Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Eagle County Historical Society
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Wyoming, American Heritage Center
DPLA
FriendsFriends
TEXT
United States Government Publishing Office (GPO)
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Center for Sacramento History
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Cross Plains Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Eagle County Historical Society
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Center for Sacramento History
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Pikes Peak Library District
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Danish Heritage Preservation Society
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Pikes Peak Library District
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Oakland Museum of California
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Wisconsin-Milwaukee
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Montana--Missoula. Mansfield Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Eagle County Historical Society
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Memphis Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Danish Heritage Preservation Society
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Oakland Museum of California
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Pikes Peak Library District
DPLA
FriendsFriends

Park County Archives, Wyoming
DPLA
FriendsFriends

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Massachusetts Boston, Joseph P. Healey Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Uintah County (UT) Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Oakland Museum of California
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Nappanee Public Library
DPLA
FriendsFriends

Brigham Young University-Hawaii
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Jamaica Plain Historical Society
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Claremont Colleges Library
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Flora Public Library
DPLA
FriendsFriends

Park County Archives, Wyoming
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
University of Wyoming, American Heritage Center
DPLA
FriendsFriends

Archives of American Art
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
FriendsFriends
IMAGE
Pikes Peak Library District
DPLA
FriendsFriends

The Museum of Modern Art (MoMA)
DPLA
FriendsFriends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Garrick surrounded by his friendsGarrick surrounded by his friends
IMAGE
Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin
Europeana
Good friends, true friendsGood friends, true friends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Good friends, true friendsGood friends, true friends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Good friends, true friendsGood friends, true friends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Good friends, true friendsGood friends, true friends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Good friends, true friendsGood friends, true friends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
Good friends, true friendsGood friends, true friends

Music Division. The New York Public Library
DPLA
H Patterson R.F.C. November 1915H Patterson R.F.C. November 1915
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
HajdukHajduk
VIDEO
Jugoslovenska Kinoteka
Europeana
Handwritten press appeal (draft) DCLA/RDFA1.09.147 by Monica RobertsHandwritten press appeal (draft) DCLA/RDFA1.09.147 by Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Herbert Morris R.F.C.  29th September 1916Herbert Morris R.F.C. 29th September 1916
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
How to Lose Friends & Alienate PeopleHow to Lose Friends & Alienate People
IMAGE
Deutsches Filminstitut - DIF
Europeana
J Spallen R.F.C. 11th July 1915J Spallen R.F.C. 11th July 1915
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Le bain de la mariée juiveLe bain de la mariée juive
IMAGE
Center of the Judeo-Moroccan Culture
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.007 from Freddy Berckmans to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.007 from Freddy Berckmans to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.008 from Freddy Berckmans to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.008 from Freddy Berckmans to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.01 from Corporal William Brennan to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.01 from Corporal William Brennan to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.016 from Freddy Berckmans to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.016 from Freddy Berckmans to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.022 from Gunner George Brown to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.022 from Gunner George Brown to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.032 from Jack Dewhurst to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.032 from Jack Dewhurst to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.05.040 from Jack Dewhurst to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.05.040 from Jack Dewhurst to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.06.047 from H. Patterson to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.06.047 from H. Patterson to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.07.036 from Henry Harrington to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.07.036 from Henry Harrington to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.07.053 from T.G. Preen to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.07.053 from T.G. Preen to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.07.061 from Sgt. Major L.H. MetzLetter DCLA/RDFA1.07.061 from Sgt. Major L.H. Metz
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter DCLA/RDFA1.09.004 from Joseph Clark to Monica RobertsLetter DCLA/RDFA1.09.004 from Joseph Clark to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter from Corporal Arthur Brennan to Monica RobertsLetter from Corporal Arthur Brennan to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter from Herbert Morris R.F.C. to Monica Roberts 20th July 1917Letter from Herbert Morris R.F.C. to Monica Roberts 20th July 1917
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter from Herbert Morris R.F.C. to Monica Roberts 20th June 1916Letter from Herbert Morris R.F.C. to Monica Roberts 20th June 1916
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter from Private E. Henderson to Monica RobertsLetter from Private E. Henderson to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letter from Pte Joseph Elley to Monica RobertsLetter from Pte Joseph Elley to Monica Roberts
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Letters Written By The Late Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin; And Several Of His Friends :From The Year 1703 To 1740 ; In Three Volumes. 1Letters Written By The Late Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin; And Several Of His Friends :From The Year 1703 To 1740 ; In Three Volumes. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Letters Written By The Late Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin; And Several Of His Friends :From The Year 1703 To 1740. 2Letters Written By The Late Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin; And Several Of His Friends :From The Year 1703 To 1740. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Letters Written By The Late Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin; And Several Of His Friends :From The Year 1703 To 1740. 3Letters Written By The Late Jonathan Swift, D. D. Dean of St. Patrick's, Dublin; And Several Of His Friends :From The Year 1703 To 1740. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 1Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 1Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 2Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 2Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, to his most intimate friends :with a fragment in the manner of Rabelais ; to which are prefix'd memoirs of his life and family written by himself and published by his daughter, Mrs. Medalle. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Lives of the Friends and Contemporaries of Lord Chancellor Clarendon: illustrative of Portraits in his gallery. 1Lives of the Friends and Contemporaries of Lord Chancellor Clarendon: illustrative of Portraits in his gallery. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Lives of the Friends and Contemporaries of Lord Chancellor Clarendon: illustrative of Portraits in his gallery. 3Lives of the Friends and Contemporaries of Lord Chancellor Clarendon: illustrative of Portraits in his gallery. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Memoirs Of The Life And Writings Of Mr. William Whiston :Containing, Memoirs of several of his Friends also. 2Memoirs Of The Life And Writings Of Mr. William Whiston :Containing, Memoirs of several of his Friends also. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
More Than FriendsMore Than Friends
VIDEO
EYE Filmmuseum (The Netherlands)
Europeana
My Friends Are FriendsMy Friends Are Friends
IMAGE
Illinois State University
DPLA
My Southern Friends :By Edmund KirkeMy Southern Friends :By Edmund Kirke
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Naauw-keurige Voyagie, van Nicolaas Clenard,...na Africa, gedaan in het jaar 1535. van de Stad FezNaauw-keurige Voyagie, van Nicolaas Clenard,...na Africa, gedaan in het jaar 1535. van de Stad Fez
IMAGE
Center of the Judeo-Moroccan Culture
Europeana
Old friends & true friends : balladOld friends & true friends : ballad
TEXT
University of Michigan
DPLA
Old friends and true friendsOld friends and true friends
IMAGE
University of Wisconsin Digital Collections
DPLA
Old friends with new facesOld friends with new faces
IMAGE
Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin
Europeana
Plea for the total abolition of church patronage in Scotland, respectfully addressed to Her Majesty's Government, and to the members of both Houses of Parliament, by members and friends of the church of Scotland, associated together for that endPlea for the total abolition of church patronage in Scotland, respectfully addressed to Her Majesty's Government, and to the members of both Houses of Parliament, by members and friends of the church of Scotland, associated together for that end
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Private correspondence of William Cowper, Esq., with several of his most intimate friends :in two volumes. 1Private correspondence of William Cowper, Esq., with several of his most intimate friends :in two volumes. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Quakerism; or the story of my life :By a Lady, who for forty years was member of the Society of FriendsQuakerism; or the story of my life :By a Lady, who for forty years was member of the Society of Friends
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Report of speeches delivered at a public meeting of the friends of established church of Scotland desirous of obtaining, through the aid of the state an extension of the means of religious instruction and parochial superintendence :held in the assembly rooms, Wednesday, April 15, 1835Report of speeches delivered at a public meeting of the friends of established church of Scotland desirous of obtaining, through the aid of the state an extension of the means of religious instruction and parochial superintendence :held in the assembly rooms, Wednesday, April 15, 1835
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Rules for Band of Helpers to the SoldiersRules for Band of Helpers to the Soldiers
TEXT
Dublin City Library and Archive
Europeana
Rules of Discipline of the religious Society of Friends, with Advices :being Extracts from the Minutes and Epistles of their yearly Meeting, held in London, from its first InstitutionRules of Discipline of the religious Society of Friends, with Advices :being Extracts from the Minutes and Epistles of their yearly Meeting, held in London, from its first Institution
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Rules of discipline of the religious society of Friends with advices :being extracts from the minutes and epistles of their yearly meeting, held in London, from its first institutionRules of discipline of the religious society of Friends with advices :being extracts from the minutes and epistles of their yearly meeting, held in London, from its first institution
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Sterne's letters to his friends on various occasions :to which is added, his history of a watch coat, with explanatory notesSterne's letters to his friends on various occasions :to which is added, his history of a watch coat, with explanatory notes
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Sveikiname visus savo bičiulius, susirinkusius į dienraščio Sveikiname visus savo bičiulius, susirinkusius į dienraščio "Draugo" jubiliejinį koncertą ... / dienraščio "Draugo" redakcija ir administracija. - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
The Cowboy MillionaireThe Cowboy Millionaire
VIDEO
EYE Filmmuseum (The Netherlands)
Europeana
The Lighthouse by the SeaThe Lighthouse by the Sea
VIDEO
EYE Filmmuseum (The Netherlands)
Europeana
Three friendsThree friends
IMAGE
EYE Filmmuseum (The Netherlands)
Europeana
William Blackwood and His Sons, Their Magazine and Friends :Annals of a Publishing House. 3William Blackwood and His Sons, Their Magazine and Friends :Annals of a Publishing House. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Anœ Offering of Sincere Gratitude to my many Friends and Fellow-Labourers for their good wishes on the first of September 1893, the fiftieth Anniversary of my receiving the Doktors Degree in the University of Leipzig˜Anœ Offering of Sincere Gratitude to my many Friends and Fellow-Labourers for their good wishes on the first of September 1893, the fiftieth Anniversary of my receiving the Doktors Degree in the University of Leipzig
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Anœ exposition of the faith of the religious Society of Friends in some of the fundamental doctrines of the Christian religion ...˜Anœ exposition of the faith of the religious Society of Friends in some of the fundamental doctrines of the Christian religion ...
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Aœ history of the society of friends :compiled from its standard records, and other authentic sources. 1˜Aœ history of the society of friends :compiled from its standard records, and other authentic sources. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Aœ portraiture of quakerism, taken from a view of the moral education, discipline, peculiar customs, religious principles, political and civil oeconomy, and character, of the society of friends :in three volumes. 1˜Aœ portraiture of quakerism, taken from a view of the moral education, discipline, peculiar customs, religious principles, political and civil oeconomy, and character, of the society of friends :in three volumes. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Aœ portraiture of quakerism, taken from a view of the moral education, discipline, peculiar customs, religious principles, political and civil oeconomy, and character, of the society of friends :in three volumes. 3˜Aœ portraiture of quakerism, taken from a view of the moral education, discipline, peculiar customs, religious principles, political and civil oeconomy, and character, of the society of friends :in three volumes. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Citizen Of The World Or Letters From A Chinese Philosopher Residing In London To His Friends In The East. 1˜Theœ Citizen Of The World Or Letters From A Chinese Philosopher Residing In London To His Friends In The East. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Citizen Of The World Or Letters From A Chinese Philosopher Residing In London To His Friends In The East. 2˜Theœ Citizen Of The World Or Letters From A Chinese Philosopher Residing In London To His Friends In The East. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Decline of Quakerism: an enquiry into the causes which have led to the present moral and numerical weakness of the Society of Friends˜Theœ Decline of Quakerism: an enquiry into the causes which have led to the present moral and numerical weakness of the Society of Friends
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Grenville Papers: being the correspondence of Rich. Grenville Earl Temple, and Ge. Grenville, their friends and contemporaries :Edited, with notes, by Will. Jam. Smith. Complt.. 3˜Theœ Grenville Papers: being the correspondence of Rich. Grenville Earl Temple, and Ge. Grenville, their friends and contemporaries :Edited, with notes, by Will. Jam. Smith. Complt.. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Grenville Papers: being the correspondence of Rich. Grenville Earl Temple, and Ge. Grenville, their friends and contemporaries :Edited, with notes, by Will. Jam. Smith. Complt.. 4˜Theœ Grenville Papers: being the correspondence of Rich. Grenville Earl Temple, and Ge. Grenville, their friends and contemporaries :Edited, with notes, by Will. Jam. Smith. Complt.. 4
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ History of the Society of Friends in America. 1˜Theœ History of the Society of Friends in America. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Life of Thomas Fuller :With notices of His Books, His Kinsmen, and His Friends˜Theœ Life of Thomas Fuller :With notices of His Books, His Kinsmen, and His Friends
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ Peculium; an endeavour to throw light on some of the causes of the Decline of the Society Friends especially in regard to its original claim of being the peculiar people of God˜Theœ Peculium; an endeavour to throw light on some of the causes of the Decline of the Society Friends especially in regard to its original claim of being the peculiar people of God
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 1˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 2˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 3.˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 3.
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 3˜Theœ history of Pendennis :his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy ; in three volumes. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ history of Pendennis, his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy. 1˜Theœ history of Pendennis, his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ history of Pendennis, his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy. 2˜Theœ history of Pendennis, his fortunes and misfortunes, his friends and his greatest enemy. 2
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ life of J[oseph] M[allord] W[illiam] Turner, R. A. :Founded on letters and papers furnished by his friends and fellow-academicians. With ill.˜Theœ life of J[oseph] M[allord] W[illiam] Turner, R. A. :Founded on letters and papers furnished by his friends and fellow-academicians. With ill.
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ life of Mary Russell Mitford related in a selection from her letters to her friends :in three volumes. 1˜Theœ life of Mary Russell Mitford related in a selection from her letters to her friends :in three volumes. 1
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ life of Mary Russell Mitford related in a selection from her letters to her friends :in three volumes. 3˜Theœ life of Mary Russell Mitford related in a selection from her letters to her friends :in three volumes. 3
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
˜Theœ two friends :a novel˜Theœ two friends :a novel
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Über Gott und die Welt :Endzeitvisionen, Reformdebatten und die europäische Quäkermission in der Frühen Neuzeit ; mit 6 TabellenÜber Gott und die Welt :Endzeitvisionen, Reformdebatten und die europäische Quäkermission in der Frühen Neuzeit ; mit 6 Tabellen
TEXT
Bayerische Staatsbibliothek
Europeana
Άγγελος , ΧριστόφοροςΆγγελος , Χριστόφορος
TEXT
Ακαδημία Αθηνών
Europeana
Έκθεση του B.P.Salmon σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.Έκθεση του B.P.Salmon σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
TEXT
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Europeana
1 - 200 (Total Results 99712)>>