Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
A Gyönki ev. ref. gymnasium története, 1806-1900A Gyönki ev. ref. gymnasium története, 1806-1900
TEXT
Harvard University
DPLA
A Pozsonyi Ágostai Hitvallású Evangelikus Lyceum értesítöje az 1899/1900 -diki tanévrölA Pozsonyi Ágostai Hitvallású Evangelikus Lyceum értesítöje az 1899/1900 -diki tanévröl
TEXT
University of California
DPLA
A Pápai Evang[élikus] Református Egyház levéltára 1510-1811A Pápai Evang[élikus] Református Egyház levéltára 1510-1811
TEXT
Harvard University
DPLA
A debreczeni ev. ref. föiskola : XVII. és XVIII. századi törvényeiA debreczeni ev. ref. föiskola : XVII. és XVIII. századi törvényei
TEXT
Harvard University
DPLA
Az ágost. hitv. evangelikus keresztyén egyház régi emlékei : az evangélikus egyházkerületek támogatásávalAz ágost. hitv. evangelikus keresztyén egyház régi emlékei : az evangélikus egyházkerületek támogatásával
TEXT
Harvard University
DPLA
Dévay Bíró Mátyás elsö magyar reformátor : életrajza és irodalmi müveiDévay Bíró Mátyás elsö magyar reformátor : életrajza és irodalmi müvei
TEXT
Harvard University
DPLA
Keresztény énekes könyv : melly uj énekekkel jobbitva kibocsájtatott az Ágostai Vallástételt tartó evangyelikusok a'dunán tul lévő superintendentiája általKeresztény énekes könyv : melly uj énekekkel jobbitva kibocsájtatott az Ágostai Vallástételt tartó evangyelikusok a'dunán tul lévő superintendentiája által
TEXT
Harvard University
DPLA
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 1 : Metryka albo Spisanie Spraw Wieczystych Prywileiow…[Vilniaus ir kitų LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos, fundacijos, inventoriai]. - 1557-1638. - 307 lap. (su tuščiais)LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 1 : Metryka albo Spisanie Spraw Wieczystych Prywileiow…[Vilniaus ir kitų LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos, fundacijos, inventoriai]. - 1557-1638. - 307 lap. (su tuščiais)
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 2 : Übersetzungen ins Deutsch…[Privilegijos LDK evangelikams reformatams dėl tikėjimo laisvės: Jono Kazimiero (1649), Mykolo Višniovieckio (1669), Augusto III (1739) ir kt., Jono Kazimiero ir kt. raštai dėl evangelikų reformatų valdų]. - 1649-1766. - 45 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 2 : Übersetzungen ins Deutsch…[Privilegijos LDK evangelikams reformatams dėl tikėjimo laisvės: Jono Kazimiero (1649), Mykolo Višniovieckio (1669), Augusto III (1739) ir kt., Jono Kazimiero ir kt. raštai dėl evangelikų reformatų valdų]. - 1649-1766. - 45 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 3 : [Augusto III privilegija, pakartojanti ir patvirtinanti ankstesnes Vladislovo IV (1633), Jono Kazimiero (1649) ir kitas privilegijas dėl evangelikų tikėjimo laisvės]. - 1739. - 10 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 3 : [Augusto III privilegija, pakartojanti ir patvirtinanti ankstesnes Vladislovo IV (1633), Jono Kazimiero (1649) ir kitas privilegijas dėl evangelikų tikėjimo laisvės]. - 1739. - 10 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 4 : [Augusto III privilegija, pakartojanti ir patvirtinanti ankstesnes Vladislovo IV (1633), Jono Kazimiero (1649) ir kitas privilegijas dėl evangelikų reformatų tikėjimo laisvės]. - 1739. - 14 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. I : LDK evangelikų reformatų bendruomenių privilegijos. 4 : [Augusto III privilegija, pakartojanti ir patvirtinanti ankstesnes Vladislovo IV (1633), Jono Kazimiero (1649) ir kitas privilegijas dėl evangelikų reformatų tikėjimo laisvės]. - 1739. - 14 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundaciniai dokumentai, kuriais Užnerio distrikto Biržų, Papilio, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio, Vyžuonų, Svėdasų evangelikų reformatų bendruomenių mokykloms, bažnyčioms, špitolėms, Kėdainių pravoslavų cerkvei ir Kėdainių Augsburgo konfesijos tikintiesiems užrašo 57.000 auksinų]. - 1687.VI.20. - 26 lap., 7 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundaciniai dokumentai, kuriais Užnerio distrikto Biržų, Papilio, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio, Vyžuonų, Svėdasų evangelikų reformatų bendruomenių mokykloms, bažnyčioms, špitolėms, Kėdainių pravoslavų cerkvei ir Kėdainių Augsburgo konfesijos tikintiesiems užrašo 57.000 auksinų]. - 1687.VI.20. - 26 lap., 7 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos. 10 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacijų nuorašai Užnerio distrikto evangelikų reformatų bendruomenėms: Biržų, Svėdasų, Salamiesčio, Vyžuonų; Vilniaus vaivados Kazimiero Sapiegos raštai Radvilų dvarų valdytojams, ekonomams dėl fundacijų nevykdymo]. - 1691-1711. - 15 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos. 10 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacijų nuorašai Užnerio distrikto evangelikų reformatų bendruomenėms: Biržų, Svėdasų, Salamiesčio, Vyžuonų; Vilniaus vaivados Kazimiero Sapiegos raštai Radvilų dvarų valdytojams, ekonomams dėl fundacijų nevykdymo]. - 1691-1711. - 15 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos. 8 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1687 m. fundacija, kuria Kėdainių, Biržų, Vilniaus, Dubingių, Bielicos, Žiupronių, Beinaravos, Slucko, Kaidanovo, Lubčo (Lubczanski), Vengrovo, Lebiedzevo, Orlos evangelikų reformatų bažnyčioms, mokykloms paskiria įvairias pinigų sumas]. - 1687.VI.20. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos. 8 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1687 m. fundacija, kuria Kėdainių, Biržų, Vilniaus, Dubingių, Bielicos, Žiupronių, Beinaravos, Slucko, Kaidanovo, Lubčo (Lubczanski), Vengrovo, Lebiedzevo, Orlos evangelikų reformatų bažnyčioms, mokykloms paskiria įvairias pinigų sumas]. - 1687.VI.20. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos. 9 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1687 m. fundacija Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Salamiesčio evangelikų reformatų bendruomenėms ir fundacijos patvirtinimo aktas]. - 1687.XI.20. - 12 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. II : Fundacijos. 9 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1687 m. fundacija Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Salamiesčio evangelikų reformatų bendruomenėms ir fundacijos patvirtinimo aktas]. - 1687.XI.20. - 12 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : Krystofa Radziwiłła Hetmana Polnego…[LDK lauko etmono Kristupo Radvilos nurodymai Solomonui Rysinskiui dėl teisės tikrinti evangelikų bažnyčias, mokyklas, ligonines Radvilų dvaruose]. - [1621]. - 8 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : Krystofa Radziwiłła Hetmana Polnego…[LDK lauko etmono Kristupo Radvilos nurodymai Solomonui Rysinskiui dėl teisės tikrinti evangelikų bažnyčias, mokyklas, ligonines Radvilų dvaruose]. - [1621]. - 8 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : Pokorne Żądania…[Užnerio distrikto pamokslininkų 1693 m. informacija (punktai) Liudvikai Karolinai Radvilaitei apie įvairius ūkinius, organizacinius evangelikų bažnyčių reikalus]. - 1693.X.11. - 12 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : Pokorne Żądania…[Užnerio distrikto pamokslininkų 1693 m. informacija (punktai) Liudvikai Karolinai Radvilaitei apie įvairius ūkinius, organizacinius evangelikų bažnyčių reikalus]. - 1693.X.11. - 12 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : [Mykolo Jeronimo Radvilos raštas, kuriuo Starodubo rotmistrui Andriui Piotrovskiui (Piotrowski) užstato teise perleidžia Šniurkiškių ir Jokūbiškių palivarkus Ukmergės pav.]. - 1793.XII.5. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : [Mykolo Jeronimo Radvilos raštas, kuriuo Starodubo rotmistrui Andriui Piotrovskiui (Piotrowski) užstato teise perleidžia Šniurkiškių ir Jokūbiškių palivarkus Ukmergės pav.]. - 1793.XII.5. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : [Vilniaus vaivados Karolio Radvilos pakvitavimas Pakražantės seniūnui Pranciškui Veryhai (Weryha) dėl išnuomotų Cipiškių (Cypiszki) ir Eigirdiškių (Eygirdyszki) palivarkų Upytės pav. išpirkimo]. - 1776.II.18. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai : [Vilniaus vaivados Karolio Radvilos pakvitavimas Pakražantės seniūnui Pranciškui Veryhai (Weryha) dėl išnuomotų Cipiškių (Cypiszki) ir Eigirdiškių (Eygirdyszki) palivarkų Upytės pav. išpirkimo]. - 1776.II.18. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 74 : [Kristupo Radvilos 1631 m. dovanų raštai, kuriais užrašo įvairias sumas Kėdainių, Beržėnų ir Beinaravos evangelikų reformatų bažnyčioms, steigia Kėdainiuose kalvinų mokyklą, įpareigoja vesti pamaldas lietuvių kalba]. - 1631.VI.29. - 14 lap., 5 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 74 : [Kristupo Radvilos 1631 m. dovanų raštai, kuriais užrašo įvairias sumas Kėdainių, Beržėnų ir Beinaravos evangelikų reformatų bažnyčioms, steigia Kėdainiuose kalvinų mokyklą, įpareigoja vesti pamaldas lietuvių kalba]. - 1631.VI.29. - 14 lap., 5 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 76 : [Kun. Tomo Kšyvienskio (Krzywienski) 1667.III.19 sveikinimo laiškas Boguslavui Radvilai]. - 1667.III.19. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 76 : [Kun. Tomo Kšyvienskio (Krzywienski) 1667.III.19 sveikinimo laiškas Boguslavui Radvilai]. - 1667.III.19. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 77 : [Boguslavo Radvilos 1669 m. raštas, kuriuo jis paskiria Jonui Merkeliui Bilevičiui 1000 auksinų algos iš Kėdainių dvaro]. - 1669.IX.10. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 77 : [Boguslavo Radvilos 1669 m. raštas, kuriuo jis paskiria Jonui Merkeliui Bilevičiui 1000 auksinų algos iš Kėdainių dvaro]. - 1669.IX.10. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 79 : [LDK Užnerio distrikto evangelikų reformatų bendruomenės revizorių Jurgio Jono Chvalkovskio ir Jono Rejerio kreipimasis į Liudviką Karoliną Radvilaitę: prašo skirti lietuvių kalbą mokančius pamokslininkus į Biržų, Svėdasų, Naujamiesčio, Nemunėlio Radviliškio, Salamiesčio, Beinaravos, Papilio bažnyčias, o taip pat paremti bažnyčių statybas, remonto ir kitais ūkiniais reikalais]. - 1686.VI.15. - 6 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 79 : [LDK Užnerio distrikto evangelikų reformatų bendruomenės revizorių Jurgio Jono Chvalkovskio ir Jono Rejerio kreipimasis į Liudviką Karoliną Radvilaitę: prašo skirti lietuvių kalbą mokančius pamokslininkus į Biržų, Svėdasų, Naujamiesčio, Nemunėlio Radviliškio, Salamiesčio, Beinaravos, Papilio bažnyčias, o taip pat paremti bažnyčių statybas, remonto ir kitais ūkiniais reikalais]. - 1686.VI.15. - 6 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 80 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1693 m. raštas, nustatantis Užnerio distrikto evangelikų reformatų bažnyčių (Biržų, Papilio, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio) tarnautojų algas]. - 1693.XI.18. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 80 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1693 m. raštas, nustatantis Užnerio distrikto evangelikų reformatų bažnyčių (Biržų, Papilio, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio) tarnautojų algas]. - 1693.XI.18. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 81 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1693 m. raštas, nustatantis algas ir pensijas Užnerio distrikto Biržų, Pasvalio, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčių pamokslininkams, mokyklų ir špitolių tarnautojams]. - 1693.XI.18. - 6 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. IX : Radvilos - evangelikų reformatų kuratoriai. 81 : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės 1693 m. raštas, nustatantis algas ir pensijas Užnerio distrikto Biržų, Pasvalio, Salamiesčio, Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčių pamokslininkams, mokyklų ir špitolių tarnautojams]. - 1693.XI.18. - 6 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VI : Švietimas. Mokyklos. Bendrieji klausimai : [Vilniaus imperatoriškojo universiteto nutarimai ir potvarkiai evangelikų reformatų mokyklų klausimu. Pasirašė u-to sekretorius prof. Simonas Malevskis, rektorius Jonas Sniadeckis, u-to valdybos sekretorius Kazimieras Kontrimas]. - 1809-1818. - 16 lap., 8 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VI : Švietimas. Mokyklos. Bendrieji klausimai : [Vilniaus imperatoriškojo universiteto nutarimai ir potvarkiai evangelikų reformatų mokyklų klausimu. Pasirašė u-to sekretorius prof. Simonas Malevskis, rektorius Jonas Sniadeckis, u-to valdybos sekretorius Kazimieras Kontrimas]. - 1809-1818. - 16 lap., 8 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VI : Švietimas. Mokyklos. Bendrieji klausimai : [Vilniaus universiteto raštas LDK evangelikų reformatų sinodui. Pasirašė rektorius Jonas Sniadeckis]. - 1808.IV.24. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VI : Švietimas. Mokyklos. Bendrieji klausimai : [Vilniaus universiteto raštas LDK evangelikų reformatų sinodui. Pasirašė rektorius Jonas Sniadeckis]. - 1808.IV.24. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VII : Evangelikų reformatų valdų administravimo dokumentai : [Vilniaus komisijos dekretas byloje tarp Jono Brokovskio, mokesčių rinkėjo, ir Upytės pav. pilies teismo pareigūnų dėl LDK Užnerio distrikto evangelikų reformatų valdų mokesčių nustatymo ir rinkimo]. - 1691.II.14. - 8 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VII : Evangelikų reformatų valdų administravimo dokumentai : [Vilniaus komisijos dekretas byloje tarp Jono Brokovskio, mokesčių rinkėjo, ir Upytės pav. pilies teismo pareigūnų dėl LDK Užnerio distrikto evangelikų reformatų valdų mokesčių nustatymo ir rinkimo]. - 1691.II.14. - 8 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VII : Evangelikų reformatų valdų administravimo dokumentai. 52 : [Caro Aleksandro II įsakas kunigaikščiui Aleksandrui Golicynui dėl evangelikų reformatų valdų globos]. - 1817.IV.14. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VII : Evangelikų reformatų valdų administravimo dokumentai. 52 : [Caro Aleksandro II įsakas kunigaikščiui Aleksandrui Golicynui dėl evangelikų reformatų valdų globos]. - 1817.IV.14. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VIII : LDK evangelikų reformatų bendruomenių pajamos ir išlaidos : [LDK paiždininkio ir raštininko Stepono Paco laiškas Žemaitijos mokesčių rinkėjui]. - 1634.III.9. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. VIII : LDK evangelikų reformatų bendruomenių pajamos ir išlaidos : [LDK paiždininkio ir raštininko Stepono Paco laiškas Žemaitijos mokesčių rinkėjui]. - 1634.III.9. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. X : LDK evangelikų reformatų distriktai (Užnerio, Žemaitijos, Baltarusijos) : Wypis z Xsięg…[Vilniaus vysk. Konstantino Kazimiero Bžostovskio raštas dėl katalikų bažnyčios teisių Radvilų valdose, LDK Užnerio distrikte, Biržuose, Salamiestyje, Papilyje, Svėdasuose, Vyžuonuose]. - 1711.IX.18. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. X : LDK evangelikų reformatų distriktai (Užnerio, Žemaitijos, Baltarusijos) : Wypis z Xsięg…[Vilniaus vysk. Konstantino Kazimiero Bžostovskio raštas dėl katalikų bažnyčios teisių Radvilų valdose, LDK Užnerio distrikte, Biržuose, Salamiestyje, Papilyje, Svėdasuose, Vyžuonuose]. - 1711.IX.18. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Ašmena : [Jono III raštai LDK paiždininkiui Benediktui Povilui Sapiegai, Jonui Kolvickiui ir Konstantinui Vondziagolskiui (Wądziagolski) dėl Vitebsko kašteliono Mykolo Kazimiero Kotlo (Kotł) bylos su Samueliu Paplinskiu, Hilarijumi Pavlovskiu ir Jonu Lecu]. - 1687.VI.18-1690.II.13. - 8 lap., 4 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Ašmena : [Jono III raštai LDK paiždininkiui Benediktui Povilui Sapiegai, Jonui Kolvickiui ir Konstantinui Vondziagolskiui (Wądziagolski) dėl Vitebsko kašteliono Mykolo Kazimiero Kotlo (Kotł) bylos su Samueliu Paplinskiu, Hilarijumi Pavlovskiu ir Jonu Lecu]. - 1687.VI.18-1690.II.13. - 8 lap., 4 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Ašmena : [Vladislovo IV teismo dekretas Gabrieliaus Pomorskio byloje su Ivanu Charlovičiumi, Jonu Petravičiumi ir kitais asmenimis dėl nuosavybės teisių į Daugulovščyznos ir Butkauščyznos žemes Ašmenos paviete]. - 1639.X.21. - 4 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Ašmena : [Vladislovo IV teismo dekretas Gabrieliaus Pomorskio byloje su Ivanu Charlovičiumi, Jonu Petravičiumi ir kitais asmenimis dėl nuosavybės teisių į Daugulovščyznos ir Butkauščyznos žemes Ašmenos paviete]. - 1639.X.21. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Ašmena : [Žygimanto III raštas dėl Samuelio Treteckio bylos su Vilniaus miestiečiais, užmušusiais Abraomą Treteckį iš Ašmenos ir sumušusiais patį S. Treteckį bei jo tarnus teismo metu]. - 1605. - 4 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Ašmena : [Žygimanto III raštas dėl Samuelio Treteckio bylos su Vilniaus miestiečiais, užmušusiais Abraomą Treteckį iš Ašmenos ir sumušusiais patį S. Treteckį bei jo tarnus teismo metu]. - 1605. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Beičiūnai : [Kapčiškių dvaro Beičiūnų kaimo bylos dokumentai: Kareiviškių valdytojo Jono Kazarino skundas dėl užpuolimo ir karaliaus Jono III dekretas]. - 1687.IX.10-IX.20LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Beičiūnai : [Kapčiškių dvaro Beičiūnų kaimo bylos dokumentai: Kareiviškių valdytojo Jono Kazarino skundas dėl užpuolimo ir karaliaus Jono III dekretas]. - 1687.IX.10-IX.20
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Dubingiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos laiškas Dubingių evangelikų reformatų pamokslininkui kun. Motiejui Krasnovieckiui (Krasnowiecki)]. - 1650.VII.23. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės : Dubingiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos laiškas Dubingių evangelikų reformatų pamokslininkui kun. Motiejui Krasnovieckiui (Krasnowiecki)]. - 1650.VII.23. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 11 : Deltuva : [Vilniaus vyskupo Karolio Petro Pancežinskio (Pancerzynski) raštas Vilniaus vyskupijos dvasininkams ir tikintiesiems, kad pašauktų į konsistorijos teismą Deltuvos evangelikų kunigą Beningą dėl bažnyčios restauravimo]. - 1728.III.4. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 11 : Deltuva : [Vilniaus vyskupo Karolio Petro Pancežinskio (Pancerzynski) raštas Vilniaus vyskupijos dvasininkams ir tikintiesiems, kad pašauktų į konsistorijos teismą Deltuvos evangelikų kunigą Beningą dėl bažnyčios restauravimo]. - 1728.III.4. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 11 : Deltuva : [Vilniaus vyskupo sufragano Jurgio Kazimiero Ancutos raštas kunigams ir tikintiesiems dėl Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčios restauravimo sutrukdymo]. - 1730.IX.9. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 11 : Deltuva : [Vilniaus vyskupo sufragano Jurgio Kazimiero Ancutos raštas kunigams ir tikintiesiems dėl Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčios restauravimo sutrukdymo]. - 1730.IX.9. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [LDK kanclerio Leono Sapiegos laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai dėl Gėluvos bažnyčios sudeginimo] / Sapiega Leonas. - 1620.IV.22-X.15. - 4 lap., 2 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [LDK kanclerio Leono Sapiegos laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai dėl Gėluvos bažnyčios sudeginimo] / Sapiega Leonas. - 1620.IV.22-X.15. - 4 lap., 2 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [LDK kanclerio Leono Sapiegos laiškas Gėluvos dvaro valdytojai Kristinai Kenstortienei]. - 1620.VIII.10. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [LDK kanclerio Leono Sapiegos laiškas Gėluvos dvaro valdytojai Kristinai Kenstortienei]. - 1620.VIII.10. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškai Žemaičių seniūnienei Kristinai Kenstortienei (Giesztortowa) ir Žemaičių seniūnui Jeronimui (Jarošui) Valavičiui]. - 1620.VIII.20-IX.2. - 5 lap., 4 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškai Žemaičių seniūnienei Kristinai Kenstortienei (Giesztortowa) ir Žemaičių seniūnui Jeronimui (Jarošui) Valavičiui]. - 1620.VIII.20-IX.2. - 5 lap., 4 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Lenkijos karaliaus Žygimanto III Vazos laiškas Žemaičių kaštelionui Adomui Tolvaišai (Talwosz)]. - 1620.VIII.26. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Lenkijos karaliaus Žygimanto III Vazos laiškas Žemaičių kaštelionui Adomui Tolvaišai (Talwosz)]. - 1620.VIII.26. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Šiluvos evangelikų bažnyčios globėjo (?) laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai dėl Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos įvykdyto Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčios užpuolimo]. - 1620.VII.30. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Šiluvos evangelikų bažnyčios globėjo (?) laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai dėl Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos įvykdyto Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčios užpuolimo]. - 1620.VII.30. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai]. - 1620.VIII.23. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai]. - 1620.VIII.23. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva340 : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškas Žemaičių vyskupui Stanislovui Kiškai]. - 1620.VIII.11. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva340 : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškas Žemaičių vyskupui Stanislovui Kiškai]. - 1620.VIII.11. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva348 : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai]. - 1620.IX.3-14. - 6 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva348 : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai]. - 1620.IX.3-14. - 6 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva349 : [Žemaičių seniūno Jeronimo (Jarošo) Valavičiaus laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai ]. - 1620.IX.5. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva349 : [Žemaičių seniūno Jeronimo (Jarošo) Valavičiaus laiškas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai ]. - 1620.IX.5. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva351 : [Salomono Rysinskio (Rysinskij) laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai ]. - 1620.IX.5-X.6. - 3 lap., 4 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva351 : [Salomono Rysinskio (Rysinskij) laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai ]. - 1620.IX.5-X.6. - 3 lap., 4 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva352 : [Žemaitijos teisėjienės Kristinos Kenstortienės (Kristina Nonhartowa Kęstortowa) laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai ]. - 1620.IX.6-X.20. - 10 lap., 5 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva352 : [Žemaitijos teisėjienės Kristinos Kenstortienės (Kristina Nonhartowa Kęstortowa) laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai ]. - 1620.IX.6-X.20. - 10 lap., 5 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva353 : [Žemaičių kašteliono Adomo Tolvaišos laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai]. - 1620.IX.7-18. - 4 lap., 2 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva353 : [Žemaičių kašteliono Adomo Tolvaišos laiškai LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai]. - 1620.IX.7-18. - 4 lap., 2 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva355 : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškas Žemaičių vyskupui Stanislovui Kiškai]. - 1620.IX.17. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva355 : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškas Žemaičių vyskupui Stanislovui Kiškai]. - 1620.IX.17. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva356 : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos ir Kristinos Kenstortienės (Kęstortowa) sutartis, pagal kurią S.Kiška įsipareigoja K. Kenstortienei sumokėti 3000 auksinų už sudegintą Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčią ir grąžinti išvežtus varpus]. - 1620.X.5. - 9 lap., 4 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva356 : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos ir Kristinos Kenstortienės (Kęstortowa) sutartis, pagal kurią S.Kiška įsipareigoja K. Kenstortienei sumokėti 3000 auksinų už sudegintą Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčią ir grąžinti išvežtus varpus]. - 1620.X.5. - 9 lap., 4 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva357 : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos asekuracinis raštas Kristinai Kenstortienei, kuriuo pažymima, kad atsilyginęs jai už Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčios sudeginimą ir sumokėjęs 5000 lenkiškų auksinų]. - 1620.X.6. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva357 : [Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos asekuracinis raštas Kristinai Kenstortienei, kuriuo pažymima, kad atsilyginęs jai už Gėluvos evangelikų reformatų bažnyčios sudeginimą ir sumokėjęs 5000 lenkiškų auksinų]. - 1620.X.6. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva358 : [Kristinos Kenstortienės (Nonhartowna Kęstortowa) laiškas karaliui Zigmantui Vazai]. - 1620.X.7. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 14 : Gėluva358 : [Kristinos Kenstortienės (Nonhartowna Kęstortowa) laiškas karaliui Zigmantui Vazai]. - 1620.X.7. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai392 : [Gruzdžių evangelikų reformatų bažnyčios fundatoriaus Kristupo Gruzdžio laiškas Vilniaus evangelikų reformatų sinodui] / Gruzdys (Gruzdz) Kristupas. - 1628.VI.24. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai392 : [Gruzdžių evangelikų reformatų bažnyčios fundatoriaus Kristupo Gruzdžio laiškas Vilniaus evangelikų reformatų sinodui] / Gruzdys (Gruzdz) Kristupas. - 1628.VI.24. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai396 : [Gruzdžių ir Krasnagališkės evangelikų reformatų bažnyčių sudeginimo bylos dokumentai]. - 1698.VI.1-1700.V.22. - 18 lap., 12 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai396 : [Gruzdžių ir Krasnagališkės evangelikų reformatų bažnyčių sudeginimo bylos dokumentai]. - 1698.VI.1-1700.V.22. - 18 lap., 12 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai408 : [Karaliaus Jono III laiškas dvarininkui Teodorui Liachnickiui (Lachnicki) dėl Albrechto Bagdonavičiaus (Bochdanowicz) banicijos ir 2250 auksinų skolos išieškojimo ir grąžinimo Gruzdžių ir Šiluvos evangelikams]. - 1693.IX.5. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai408 : [Karaliaus Jono III laiškas dvarininkui Teodorui Liachnickiui (Lachnicki) dėl Albrechto Bagdonavičiaus (Bochdanowicz) banicijos ir 2250 auksinų skolos išieškojimo ir grąžinimo Gruzdžių ir Šiluvos evangelikams]. - 1693.IX.5. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai409 : [Karaliaus Jono III ir asesorių teismo dekretas, kuriuo Albrechtas Bagdonavičius (Bochdanowicz) įpareigojamas grąžinti Gruzdžių ir Šiluvos evangelikų reformatų bendruomenės globėjams pasiskolintus pinigus ir baudą už smurtą (2250 auksinų), o už įstatymų negerbimą atimtos pilietinės teisės (banicija)]. - 1693.IX.5. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai409 : [Karaliaus Jono III ir asesorių teismo dekretas, kuriuo Albrechtas Bagdonavičius (Bochdanowicz) įpareigojamas grąžinti Gruzdžių ir Šiluvos evangelikų reformatų bendruomenės globėjams pasiskolintus pinigus ir baudą už smurtą (2250 auksinų), o už įstatymų negerbimą atimtos pilietinės teisės (banicija)]. - 1693.IX.5. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai410 : [Karaliaus Jono III raštas, pasmerkiantis Albrechtą Bagdonavičių (Bochdanowicz), Gruzdžių dvaro paveldėtoją, banicijai už teismo dekreto tėvui Jonui Bagdonavičiui nevykdymą ir skolų negrąžinimą Šiluvos evangelikams reformatams]. - 1693.IX.5. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai410 : [Karaliaus Jono III raštas, pasmerkiantis Albrechtą Bagdonavičių (Bochdanowicz), Gruzdžių dvaro paveldėtoją, banicijai už teismo dekreto tėvui Jonui Bagdonavičiui nevykdymą ir skolų negrąžinimą Šiluvos evangelikams reformatams]. - 1693.IX.5. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai429 : [Dominyko ir Jono Bagdonavičių ir LDK evangelikų reformatų superintendento kun. Samuelio Bitnerio (Bythner) interciziniai raštai dėl noro taikytis byloje dėl senelio Jono Bagdonavičiaus negrąžintų skolų Gruzdžių evangelikų reformatų bažnyčiai]. - 1703.V.22. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 16 : Gruzdžiai429 : [Dominyko ir Jono Bagdonavičių ir LDK evangelikų reformatų superintendento kun. Samuelio Bitnerio (Bythner) interciziniai raštai dėl noro taikytis byloje dėl senelio Jono Bagdonavičiaus negrąžintų skolų Gruzdžių evangelikų reformatų bažnyčiai]. - 1703.V.22. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 20 : Kareiviškės486 : [Žygimanto Senojo raštas, kuriuo patvirtina Jurgiui Teodorovičiui Chreptavičiui jo senelės paiždininkienės Onos Andriejuvienės Aleksandravičienės užrašytą Kareiviškių dvarelį]. - 1519.I.2. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 20 : Kareiviškės486 : [Žygimanto Senojo raštas, kuriuo patvirtina Jurgiui Teodorovičiui Chreptavičiui jo senelės paiždininkienės Onos Andriejuvienės Aleksandravičienės užrašytą Kareiviškių dvarelį]. - 1519.I.2. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Jeronimo Florijono Radvilos komisarų sprendimas Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios senjorų Ernesto Škultyno (Szkultyn), Eberhardo Brunovo, kun. Jono Milerio (Miller) byloje su Fridrichu Kirhofu ir kitais Kėdainių miestiečiais dėl smurto ir kitokių trukdymų, daromų Kėdainiuose evangelikų liuteronų bažnyčiai]. - 1743.X.22. - 6 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Jeronimo Florijono Radvilos komisarų sprendimas Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios senjorų Ernesto Škultyno (Szkultyn), Eberhardo Brunovo, kun. Jono Milerio (Miller) byloje su Fridrichu Kirhofu ir kitais Kėdainių miestiečiais dėl smurto ir kitokių trukdymų, daromų Kėdainiuose evangelikų liuteronų bažnyčiai]. - 1743.X.22. - 6 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Komisarų Jono Jurgio Chvalkovskio (Chwałkowski) ir Jono R?ejerio (R?eijer) atsakymas Žemaitijos superintendentui kun. Samueliui Bitneriui Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios reikalais]. - 1686. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Komisarų Jono Jurgio Chvalkovskio (Chwałkowski) ir Jono R?ejerio (R?eijer) atsakymas Žemaitijos superintendentui kun. Samueliui Bitneriui Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios reikalais]. - 1686. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos laiškas Kėdainių seniūnui Tobijui Penkalskiui (Pękalski)]. - 1667.IX.26. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos laiškas Kėdainių seniūnui Tobijui Penkalskiui (Pękalski)]. - 1667.IX.26. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos raštas Kėdainių magistratui dėl namo paskyrimo turgaus mokesčiams rinkti]. - 1666.VI.7. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos raštas Kėdainių magistratui dėl namo paskyrimo turgaus mokesčiams rinkti]. - 1666.VI.7. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos, Kėdainių miesto prokonsulo ir konsulų raštas, kuriuo pažymima, kad Kėdainių pirklys škotas Johanas Šarpa (Szarpa) įnešė į miesto kasą nuo seno privalomą mokestį, vadinamą ENS]. - 1668.II.10. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [LDK arklidininko Boguslavo Radvilos, Kėdainių miesto prokonsulo ir konsulų raštas, kuriuo pažymima, kad Kėdainių pirklys škotas Johanas Šarpa (Szarpa) įnešė į miesto kasą nuo seno privalomą mokestį, vadinamą ENS]. - 1668.II.10. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Laiškai Žemaičių superintendentui kun. Jonui Božymovskiui (Borzymowski)] / Radvila Boguslavas. - 1660.X.20, 1666.VI.21. - 4 lap., 2 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Laiškai Žemaičių superintendentui kun. Jonui Božymovskiui (Borzymowski)] / Radvila Boguslavas. - 1660.X.20, 1666.VI.21. - 4 lap., 2 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Laiškas Žemaičių superintendentui kun.Samueliui Bitneriui (Bythner)] / Nezabitauskis (Niezabytowski) Stanislovas. - 1704.IV.11. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Laiškas Žemaičių superintendentui kun.Samueliui Bitneriui (Bythner)] / Nezabitauskis (Niezabytowski) Stanislovas. - 1704.IV.11. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės komisarų Petro Pšependovskio (Przepędowski) ir Jono Goriževskio (?) raštas Henrikui Vilhelmui Cibrovičiui (Cibrowicz), leidžiantis laikyti vaistinę Kėdainiuose; L.K.Radvilaitės prierašas, kuriuo patvirtina komisarų raštą bei atleidžia H.V.Cibrovičių nuo mokesčių]. - 1691.X.19, 1694.III.23. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės komisarų Petro Pšependovskio (Przepędowski) ir Jono Goriževskio (?) raštas Henrikui Vilhelmui Cibrovičiui (Cibrowicz), leidžiantis laikyti vaistinę Kėdainiuose; L.K.Radvilaitės prierašas, kuriuo patvirtina komisarų raštą bei atleidžia H.V.Cibrovičių nuo mokesčių]. - 1691.X.19, 1694.III.23. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Neuburgo kunigaikščio Karolio Pilypo laiškas Prūsijos karaliui Fridrichui I dėl Kėdainių karmelitų reikalų]. - 1710.III.14. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Neuburgo kunigaikščio Karolio Pilypo laiškas Prūsijos karaliui Fridrichui I dėl Kėdainių karmelitų reikalų]. - 1710.III.14. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Piniginių sumų, skirtų Žemaitijos evangelikų reformatų dvasininkams pagal 1687 m. Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundaciją ir jos vyro 1732-1736 m. išmokėtų, ataskaita]. - [1736]. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Piniginių sumų, skirtų Žemaitijos evangelikų reformatų dvasininkams pagal 1687 m. Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundaciją ir jos vyro 1732-1736 m. išmokėtų, ataskaita]. - [1736]. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Prūsijos karaliaus Fridricho I raštas vyriausybei apie gautą evangelikų reformatų pranešimą, kad karmelitai statosi vienuolyną Kėdainiuose]. - 1710.IV.12. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Prūsijos karaliaus Fridricho I raštas vyriausybei apie gautą evangelikų reformatų pranešimą, kad karmelitai statosi vienuolyną Kėdainiuose]. - 1710.IV.12. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Prūsijos karaliaus Frydricho I-ojo raštų nuorašai Karaliaučiaus regencijai LDK evangelikų reformatų reikalams Slucke ir Kėdainiuose, pfalzgrafui Karoliui Pilypui, karmelitų globėjui Kėdainiuose ir slaptajam tarėjui Kaizerlingui dėl evangelikų reformatų ir karmelitų santykių Kėdainiuose]. - 1710.I.14. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Prūsijos karaliaus Frydricho I-ojo raštų nuorašai Karaliaučiaus regencijai LDK evangelikų reformatų reikalams Slucke ir Kėdainiuose, pfalzgrafui Karoliui Pilypui, karmelitų globėjui Kėdainiuose ir slaptajam tarėjui Kaizerlingui dėl evangelikų reformatų ir karmelitų santykių Kėdainiuose]. - 1710.I.14. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Vilniaus evangelikų reformatų sinodo aktas apie Kristupo Radvilos auksinių daiktų atradimą Jonušo Radvilos karste, Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje]. - 1872.VIII.26. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Vilniaus evangelikų reformatų sinodo aktas apie Kristupo Radvilos auksinių daiktų atradimą Jonušo Radvilos karste, Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje]. - 1872.VIII.26. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus, Žemaičių kanauninko Motiejaus Kobylinskio ir LDK etmono Kristupo Radvilos susitarimas dėl Kėdainių bažnyčios, žemės sklypo perdavimo katalikams, dėl teisių veikti evangelikų reformatų bažnyčiai ir jos nepersekioti]. - 1627.VIII.13. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus, Žemaičių kanauninko Motiejaus Kobylinskio ir LDK etmono Kristupo Radvilos susitarimas dėl Kėdainių bažnyčios, žemės sklypo perdavimo katalikams, dėl teisių veikti evangelikų reformatų bažnyčiai ir jos nepersekioti]. - 1627.VIII.13. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Žemaitijos superintendento Jono Božymovskio laiškai LDK arklidininkui Boguslavui Radvilai] / Božymovskis (Borzymowski) Jonas, kun. - 1664.VIII.3-1668.V.11. - 8 lap., 4 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Žemaitijos superintendento Jono Božymovskio laiškai LDK arklidininkui Boguslavui Radvilai] / Božymovskis (Borzymowski) Jonas, kun. - 1664.VIII.3-1668.V.11. - 8 lap., 4 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus laiškas Skuodo(?) seniūnui Gruževskiui] / Tiškevičius Antanas. - 1741.III.25. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus laiškas Skuodo(?) seniūnui Gruževskiui] / Tiškevičius Antanas. - 1741.III.25. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus raštas katalikų kunigams, kuriuo įsakoma drausti laisvai išpažinti evangelikų reformatų tikėjimą kaip daroma Kėdainiuose, Šiauliuose, Kelmėje ir Skuode, grasinama ekskomunika]. - 1741.II.13. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai : [Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus raštas katalikų kunigams, kuriuo įsakoma drausti laisvai išpažinti evangelikų reformatų tikėjimą kaip daroma Kėdainiuose, Šiauliuose, Kelmėje ir Skuode, grasinama ekskomunika]. - 1741.II.13. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai547 : [Vilniaus vaivados, LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškas Kėdainių dvaro tarnautojui Petrui Kotkovskiui (Kotkowski)]. - 1600.II.16. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai547 : [Vilniaus vaivados, LDK lauko etmono Kristupo Radvilos laiškas Kėdainių dvaro tarnautojui Petrui Kotkovskiui (Kotkowski)]. - 1600.II.16. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai549 : [Kėdainių vaito Vaitiekaus Tumaševskio (Tumaszewsky) ir vyresniųjų pranešimas apie įvykusį prie Kėdainių Kauno pav. pareigūnų susitikimą organizuoti pavieto gyventojus kovai su švedais Livonijoje]. - 1621.X.20. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai549 : [Kėdainių vaito Vaitiekaus Tumaševskio (Tumaszewsky) ir vyresniųjų pranešimas apie įvykusį prie Kėdainių Kauno pav. pareigūnų susitikimą organizuoti pavieto gyventojus kovai su švedais Livonijoje]. - 1621.X.20. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai550 : [Žemaitijos mokesčių rinkėjo, Upytės stalininko Jono Marcinkevičiaus (Marcinkiewicz) raštas, kuriuo patvirtina LDK lauko etmono Kristupo Radvilos sumokėtus mokesčius iš Kėdainių dvaro - 63 namų, amatininkų, samdinių, piemenų, žvejų, bežemių, nuo 74,5 valakų žemės]. - 1622.II.6. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai550 : [Žemaitijos mokesčių rinkėjo, Upytės stalininko Jono Marcinkevičiaus (Marcinkiewicz) raštas, kuriuo patvirtina LDK lauko etmono Kristupo Radvilos sumokėtus mokesčius iš Kėdainių dvaro - 63 namų, amatininkų, samdinių, piemenų, žvejų, bežemių, nuo 74,5 valakų žemės]. - 1622.II.6. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai551 : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos ir Vilniaus vyskupo Eustacijaus Valavičiaus 1627 m. sutartis, pagal kurią K.Radvila grąžina vyskupui Kėdainių katalikų bažnyčią ir jos žemes]. - 1627.VIII.28. - 6 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai551 : [LDK lauko etmono Kristupo Radvilos ir Vilniaus vyskupo Eustacijaus Valavičiaus 1627 m. sutartis, pagal kurią K.Radvila grąžina vyskupui Kėdainių katalikų bažnyčią ir jos žemes]. - 1627.VIII.28. - 6 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai552 : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus ir Žemaičių kanauninko, Josvainių ir Kėdainių klebono kun. Motiejaus Kobylinskio raštas, patvirtinantis kad iš LDK lauko etmono Kristupo Radvilos pagal 1627 m. sutartį perėmė Kėdainių katalikams atiduotą bažnyčią ir jos žemes]. - 1628.II.1. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai552 : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus ir Žemaičių kanauninko, Josvainių ir Kėdainių klebono kun. Motiejaus Kobylinskio raštas, patvirtinantis kad iš LDK lauko etmono Kristupo Radvilos pagal 1627 m. sutartį perėmė Kėdainių katalikams atiduotą bažnyčią ir jos žemes]. - 1628.II.1. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai553 : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus ir Žemaičių kanauninko, Josvainių ir Kėdainių klebono kun. Motiejaus Kobylinskio raštas, patvirtinantis, kad iš LDK lauko etmono Kristupo Radvilos pagal 1627 m. sutartį perėmė Kėdainių katalikams atiduotą bažnyčią ir jos žemes bei raštas, bei patvirtinantis, kad už skirtą 7000 lenkiškų auksinų sumą nupirktas Bajėnų dvarelis]. - 1628-1629. - 2 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai553 : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus ir Žemaičių kanauninko, Josvainių ir Kėdainių klebono kun. Motiejaus Kobylinskio raštas, patvirtinantis, kad iš LDK lauko etmono Kristupo Radvilos pagal 1627 m. sutartį perėmė Kėdainių katalikams atiduotą bažnyčią ir jos žemes bei raštas, bei patvirtinantis, kad už skirtą 7000 lenkiškų auksinų sumą nupirktas Bajėnų dvarelis]. - 1628-1629. - 2 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai554 : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus ir kun. Motiejaus Kobylinskio raštas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai, kad už išmokėtus 7000 auksinų nupirko ir Kėdainių katalikų bažnyčiai pardavė Bajėnų dvarelį, ir esąs Kėdainių katalikams neskolingas, bei patvirtinimas apie rašto įrašymą į LDK Vyr. Tribunolo knygas]. - 1629.V.28. - 6 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai554 : [Vilniaus vyskupo Eustachijaus Valavičiaus ir kun. Motiejaus Kobylinskio raštas LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai, kad už išmokėtus 7000 auksinų nupirko ir Kėdainių katalikų bažnyčiai pardavė Bajėnų dvarelį, ir esąs Kėdainių katalikams neskolingas, bei patvirtinimas apie rašto įrašymą į LDK Vyr. Tribunolo knygas]. - 1629.V.28. - 6 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai555 : [Įrašas Kėdainių senosios evangelikų bažnyčios varpe ir virš durų apie bažnyčios fundatorių LDK lauko etmoną Kristupą Radvilą]. - s.a. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai555 : [Įrašas Kėdainių senosios evangelikų bažnyčios varpe ir virš durų apie bažnyčios fundatorių LDK lauko etmoną Kristupą Radvilą]. - s.a. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai623 : [Kėdainių evangelikų mokyklos statybos dokumentai: išrašas iš 1647 m. Vilniaus provincinio sinodo aktų, LDK lauko etmono Jonušo Radvilos raštas]. - 1647, 1650. - 4 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 22 : Kėdainiai623 : [Kėdainių evangelikų mokyklos statybos dokumentai: išrašas iš 1647 m. Vilniaus provincinio sinodo aktų, LDK lauko etmono Jonušo Radvilos raštas]. - 1647, 1650. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 5 : Beinorava : [Boguslavo Radvilos laiškas Kėdainių seniūnui Jonui Karmanovskiui]. - 1665.VII.24. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 5 : Beinorava : [Boguslavo Radvilos laiškas Kėdainių seniūnui Jonui Karmanovskiui]. - 1665.VII.24. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 5 : Beinorava134 : [Beinoravos evangelikų reformatų bažnyčios ir klebonijos 1694 m. inventorius. Pasirašė kun. Samuelis Bitneris (Bythner), kun. Aleksandras Skominas ir kt.]. - 1694.VII.28. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 5 : Beinorava134 : [Beinoravos evangelikų reformatų bažnyčios ir klebonijos 1694 m. inventorius. Pasirašė kun. Samuelis Bitneris (Bythner), kun. Aleksandras Skominas ir kt.]. - 1694.VII.28. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Biržų Augsburgo konfesijos evangelikų bažnyčios 1636-1720 m. fundacijos: Kristupo Radvilos, Jonušo Radvilos, Liudvikos Karolinos Radvilaitės; Augsburgo konfesijos užsieninio teismo 1744 m. dekretas]. - 1636.XI.28, 1650.IV.26, 1687.VIII.5,1744.VIII.14. - 4 lap., 4 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Biržų Augsburgo konfesijos evangelikų bažnyčios 1636-1720 m. fundacijos: Kristupo Radvilos, Jonušo Radvilos, Liudvikos Karolinos Radvilaitės; Augsburgo konfesijos užsieninio teismo 1744 m. dekretas]. - 1636.XI.28, 1650.IV.26, 1687.VIII.5,1744.VIII.14. - 4 lap., 4 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Biržų evangelikų reformatų bažnyčios 1688 m. inventorius, surašytas mirus kun. Samueliui Minvydui (Minwid) ir bažnyčią perėmus kun. Samueliui Bitneriui (Bytner)]. - 1688.VII.18. - 4 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Biržų evangelikų reformatų bažnyčios 1688 m. inventorius, surašytas mirus kun. Samueliui Minvydui (Minwid) ir bažnyčią perėmus kun. Samueliui Bitneriui (Bytner)]. - 1688.VII.18. - 4 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Bylos dėl Biržų evangelikų reformatų bažnyčios varpo, atiduoto restauruoti į Vilnių ir Vilniaus vysk. Mykolo Jono Zenkovičiaus bandymo jį nusavinti, dokumentai]. - 1732.VI.4-1740.VIII.24. - 14 lap., 9 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Bylos dėl Biržų evangelikų reformatų bažnyčios varpo, atiduoto restauruoti į Vilnių ir Vilniaus vysk. Mykolo Jono Zenkovičiaus bandymo jį nusavinti, dokumentai]. - 1732.VI.4-1740.VIII.24. - 14 lap., 9 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Frinto (Frynt) Kristijono H. laiškas Žemaičių vyskupui (?) Aleksandrui Gorainiui]. - 1727.III.15. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Frinto (Frynt) Kristijono H. laiškas Žemaičių vyskupui (?) Aleksandrui Gorainiui]. - 1727.III.15. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK evangelikų reformatų Užnerio distrikto superintendento Mikalojaus Samuelio Minvydo memorialas Liudvikai Karolinai Radvilaitei, kad pripažintų jam Radvilų anksčiau duotą leidimą valdyti valaką žemės Biržų valsčiuje]. - 1686.XI.23. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK evangelikų reformatų Užnerio distrikto superintendento Mikalojaus Samuelio Minvydo memorialas Liudvikai Karolinai Radvilaitei, kad pripažintų jam Radvilų anksčiau duotą leidimą valdyti valaką žemės Biržų valsčiuje]. - 1686.XI.23. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK evangelikų reformatų Užnerio superintendento kun. Samuelio Bitnerio (Byttner) pakvitavimas, kuriuo paliudija gavęs iš Biržų pilies vyr. leitenanto Karlikio žmonos Onos Karlikienės (Karlikowa) 1200 lenkiškų auksinų mokyklos, prieglaudos ir dievo tarnų išlaikymui pagal pastarojo testamentą]. - 1688.VII.25. - 2 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK evangelikų reformatų Užnerio superintendento kun. Samuelio Bitnerio (Byttner) pakvitavimas, kuriuo paliudija gavęs iš Biržų pilies vyr. leitenanto Karlikio žmonos Onos Karlikienės (Karlikowa) 1200 lenkiškų auksinų mokyklos, prieglaudos ir dievo tarnų išlaikymui pagal pastarojo testamentą]. - 1688.VII.25. - 2 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK kardininko Karolio Radvilos raštas Ukmergės pav. sargybiniui Biržų seniūnui Pranciškui Komorovskiui, kuriame nurodo, atvykus į Biržus dominikonams, užtikrinti katalikų, evangelikų ir kitų tikybų žmonių dalyvavimą Biržų katalikų bažnyčioje įvyksiančiose pamaldose, žmones atleisti nuo kasdieninių darbų; P. Komorovskio atsakymas - raštas tuo pačiu reikalu]. - 1762.VIII.24, XI.18. - 1 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [LDK kardininko Karolio Radvilos raštas Ukmergės pav. sargybiniui Biržų seniūnui Pranciškui Komorovskiui, kuriame nurodo, atvykus į Biržus dominikonams, užtikrinti katalikų, evangelikų ir kitų tikybų žmonių dalyvavimą Biržų katalikų bažnyčioje įvyksiančiose pamaldose, žmones atleisti nuo kasdieninių darbų; P. Komorovskio atsakymas - raštas tuo pačiu reikalu]. - 1762.VIII.24, XI.18. - 1 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės potvarkiai Biržų pilies komendantui Liorlingui ir Biržų paseniūniui dėl Užnerio distrikto superintendento Mikalojaus (Samuelio) Minvydo prašymo duoti apsaugą vykstant su raštais į LDK evangelikų reformatų sinodą]. - 1686.XI.23, 1687.V.27. - 2 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės potvarkiai Biržų pilies komendantui Liorlingui ir Biržų paseniūniui dėl Užnerio distrikto superintendento Mikalojaus (Samuelio) Minvydo prašymo duoti apsaugą vykstant su raštais į LDK evangelikų reformatų sinodą]. - 1686.XI.23, 1687.V.27. - 2 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės raštas, kuriuo nustato algą Užnerio distrikto superintendentui Mikalojui (Samueliui) Minvydui]. - 1692.X.16. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Liudvikos Karolinos Radvilaitės raštas, kuriuo nustato algą Užnerio distrikto superintendentui Mikalojui (Samueliui) Minvydui]. - 1692.X.16. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Neuburgo kunigaikščio Karolio Pilypo ir Liudvikos Karolinos Radvilaitės dukters Elžbietos įgaliotinio barono de Valdekino laiškas Vilniaus vyskupui Konstantinui Kazimierui Bžostovskiui]. - 1719.II.10. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Neuburgo kunigaikščio Karolio Pilypo ir Liudvikos Karolinos Radvilaitės dukters Elžbietos įgaliotinio barono de Valdekino laiškas Vilniaus vyskupui Konstantinui Kazimierui Bžostovskiui]. - 1719.II.10. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Radvilų įgaliotinio (?) laiškai Pabiržės klebonui ir Vilniaus vyskupui Mikalojui Steponui Pacui]. - 1674.XI.16, 1675.IV.20. - 4 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Radvilų įgaliotinio (?) laiškai Pabiržės klebonui ir Vilniaus vyskupui Mikalojui Steponui Pacui]. - 1674.XI.16, 1675.IV.20. - 4 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Trumpos žinios apie Biržų, Pasvalio, Papilio bažnyčių valdas; Kupiškio dekano, generalinio vizitatoriaus apžiūros išvados apie Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio bažnyčias; Vilniaus vyskupo Kazimiero Bžostovskio 1700 m. kovo 22 d. nurodymai Biržų katalikų bažnyčios klebonui]. - 1674.IX.16-1704.XI.12. - 2 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Trumpos žinios apie Biržų, Pasvalio, Papilio bažnyčių valdas; Kupiškio dekano, generalinio vizitatoriaus apžiūros išvados apie Biržų, Papilio, Nemunėlio Radviliškio bažnyčias; Vilniaus vyskupo Kazimiero Bžostovskio 1700 m. kovo 22 d. nurodymai Biržų katalikų bažnyčios klebonui]. - 1674.IX.16-1704.XI.12. - 2 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vaivados, LDK etmono Kristupo Radvilos fundacija, kuria Biržų Augsburgo konfesijos tikintiesiems leidžia turėti savo bažnyčią, pasižada pastatyti kleboniją, Statuto teise garantuoja katalikams ir protestantams tikėjimo laisvę, įpareigoja pamokslininkus skelbti tikėjimo tiesas Biržų pilies bažnyčioje lietuvių kalba, liuteronų-lenkų ir vokiečių k. - Jonušo Radvilos įpareigojimai Biržų kunigaikštystės gyventojams ir Augsburgo konfesijos tikintiesiems lankyti bažnyčią, atiduoti duokles.- LDK evangelikų reformatų provincinio sinodo nurodymai dėl evangelikų apeigų atlikimo, duoklių išreikalavimo pagal fundacijas, superintendento pareigų]. - 1636.XI.28, 1650.IV.28, 1714.VI.24. - 2 lap., 3 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vaivados, LDK etmono Kristupo Radvilos fundacija, kuria Biržų Augsburgo konfesijos tikintiesiems leidžia turėti savo bažnyčią, pasižada pastatyti kleboniją, Statuto teise garantuoja katalikams ir protestantams tikėjimo laisvę, įpareigoja pamokslininkus skelbti tikėjimo tiesas Biržų pilies bažnyčioje lietuvių kalba, liuteronų-lenkų ir vokiečių k. - Jonušo Radvilos įpareigojimai Biržų kunigaikštystės gyventojams ir Augsburgo konfesijos tikintiesiems lankyti bažnyčią, atiduoti duokles.- LDK evangelikų reformatų provincinio sinodo nurodymai dėl evangelikų apeigų atlikimo, duoklių išreikalavimo pagal fundacijas, superintendento pareigų]. - 1636.XI.28, 1650.IV.28, 1714.VI.24. - 2 lap., 3 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco laiškas Radvilų valdų ekonomui] / Pacas Mykolas. - 1674.X.24. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco laiškas Radvilų valdų ekonomui] / Pacas Mykolas. - 1674.X.24. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio raštai dėl parapijinės katalikų bažnyčios steigimo Biržuose ir katalikų kunigų teisių nustatymo; Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundaciniai raštai Biržų katalikų bažnyčiai]. - 1692.VII.18, VIII.15. - 18 lap., 9 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai : [Vilniaus vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio raštai dėl parapijinės katalikų bažnyčios steigimo Biržuose ir katalikų kunigų teisių nustatymo; Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundaciniai raštai Biržų katalikų bažnyčiai]. - 1692.VII.18, VIII.15. - 18 lap., 9 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai175 : [Vilniaus vaivados Kazimiero Sapiegos laiškas Vilniaus kanauninkui]. - 1711.IX.17. - 2 lap., 1 lšk.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai175 : [Vilniaus vaivados Kazimiero Sapiegos laiškas Vilniaus kanauninkui]. - 1711.IX.17. - 2 lap., 1 lšk.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai177 : [Žemaitijos seniūno, LDK lauko etmono Jonušo Radvilos įpareigojimai pagal LDK evangelikų reformatų superintendento Samuelio (Mikalojaus) Minvydo raštą Biržų kunigaikštystės ir miesto evangelikų tikėjimo gyventojams dėl bažnyčios lankymo, priklausančių duoklių atidavimo ir kt.]. - 1650.IV.26. - 1 lap.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 7 : Biržai177 : [Žemaitijos seniūno, LDK lauko etmono Jonušo Radvilos įpareigojimai pagal LDK evangelikų reformatų superintendento Samuelio (Mikalojaus) Minvydo raštą Biržų kunigaikštystės ir miesto evangelikų tikėjimo gyventojams dėl bažnyčios lankymo, priklausančių duoklių atidavimo ir kt.]. - 1650.IV.26. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 9 : Dainiai : [Mažųjų Dirvėnų tijūno Mato ir Onos Bilevičių (Billewicz) skundas Žemaitijos žemės teismui prieš Vilniaus vaivadą Karolį Radvilą, Starodubo seniūnienę Marijoną Abromavičienę (Abramowiczowa), LDK evangelikų globėją Adomą Zabielą (Zabiełło) dėl Plauginių girios ir žemių ribų pažeidimų]. - 1784.I.27, 1785.V.4. - 2 lap., 1 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 9 : Dainiai : [Mažųjų Dirvėnų tijūno Mato ir Onos Bilevičių (Billewicz) skundas Žemaitijos žemės teismui prieš Vilniaus vaivadą Karolį Radvilą, Starodubo seniūnienę Marijoną Abromavičienę (Abramowiczowa), LDK evangelikų globėją Adomą Zabielą (Zabiełło) dėl Plauginių girios ir žemių ribų pažeidimų]. - 1784.I.27, 1785.V.4. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Magyarhoni evangélikus egyházjogtanMagyarhoni evangélikus egyházjogtan
TEXT
Harvard University
DPLA
Monumenta historica Evangelicorum in Hungaria = Magyar evangelikus egyháztörténeti emlékek ; ex archivo et bibliotheca Gentis Prónay de Tót-próna et blatnicza, acsaeMonumenta historica Evangelicorum in Hungaria = Magyar evangelikus egyháztörténeti emlékek ; ex archivo et bibliotheca Gentis Prónay de Tót-próna et blatnicza, acsae
TEXT
Harvard University
DPLA
1 - 109 (Total Results 7795)>>