Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Hansestadt Danzig" im Hafen von Memel / Phot. Fritz Krauskopf. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Apey darima walge ysz kiarpiu islandu / pagal datiryma Teodora Brandenburga aptiekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszcziu môkitu. - 1823Apey darima walge ysz kiarpiu islandu / pagal datiryma Teodora Brandenburga aptiekoriaus Mohilawe ant upes Dniêpra drauga daugiel draugiszcziu môkitu. - 1823
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Campyloneurum solutum (Klotzsch) FéeCampyloneurum solutum (Klotzsch) Fée

NMNH - Botany Dept
DPLA
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 19 : Kėdainiai. - 1629-1760. 1268 : [Kėdainių miesto burmistro Jurgio Forsajaus (Forsay) raštas, kuriuo sklypą su trobesiais Kėdainių priemiestyje, prie Smilgos upės šalia Piktakiemio, parduoda Stanislovui ir Ievai Rozulevičiams (Rozulewicz)] [Rankraštis]. - 1745.XII.1. - 2 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 19 : Kėdainiai. - 1629-1760. 1268 : [Kėdainių miesto burmistro Jurgio Forsajaus (Forsay) raštas, kuriuo sklypą su trobesiais Kėdainių priemiestyje, prie Smilgos upės šalia Piktakiemio, parduoda Stanislovui ir Ievai Rozulevičiams (Rozulewicz)] [Rankraštis]. - 1745.XII.1. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 19 : Kėdainiai. - 1629-1760. 1279 : [Kėdainių miesto gyventojų Razmislavičių sklypo už Smilgos upės užstatymo, perdavimo ir pardavimo aktai] [Rankraštis]. - 1817.IV.13, 1818.V-1822.IV.10. - 10 lap., 5 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 19 : Kėdainiai. - 1629-1760. 1279 : [Kėdainių miesto gyventojų Razmislavičių sklypo už Smilgos upės užstatymo, perdavimo ir pardavimo aktai] [Rankraštis]. - 1817.IV.13, 1818.V-1822.IV.10. - 10 lap., 5 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 19 : Kėdainiai. - 1629-1760. 1282 : [Stanislovo Čapskio (Czapski) įgaliotinio Kazimiero Mscichovskio (Mścichowski) ir Felikso Ciolkevičiaus (Ciołkiewicz) raštas apie sklypo prie Dotnuvėlės upės pakeitimą į sklypą su mišku Sirutiškio dvaro žemėje, Kėdainių užmiestyje] [Rankraštis]. - 1821.IX.14. - 2 lap., 1 dok.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 19 : Kėdainiai. - 1629-1760. 1282 : [Stanislovo Čapskio (Czapski) įgaliotinio Kazimiero Mscichovskio (Mścichowski) ir Felikso Ciolkevičiaus (Ciołkiewicz) raštas apie sklypo prie Dotnuvėlės upės pakeitimą į sklypą su mišku Sirutiškio dvaro žemėje, Kėdainių užmiestyje] [Rankraštis]. - 1821.IX.14. - 2 lap., 1 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 24 : Labūnava. - 1551-1902. 1930 : [Kauno pavieto horodnyčiaus Kazimiero Strebeikos ir jo žmonos Ievos raštas, kuriuo jie su Mikalojumi Zablockiu keičia miškelį prie Urkos ? upės į Dalinkiškių lauką Labūnavos ? žemėje] [Rankraštis]. - 1713.IV.20. - 1 lap.JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. - 1502-1911. 24 : Labūnava. - 1551-1902. 1930 : [Kauno pavieto horodnyčiaus Kazimiero Strebeikos ir jo žmonos Ievos raštas, kuriuo jie su Mikalojumi Zablockiu keičia miškelį prie Urkos ? upės į Dalinkiškių lauką Labūnavos ? žemėje] [Rankraštis]. - 1713.IV.20. - 1 lap.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 45 : Preišiogala. - 1604-1891. 2630 : [Jono Adamavičiaus asekuracinis raštas, kuriuo Ukmergės pilies sekretoriui Adomui Juozapui Bogušui iš Preišiogalos (?) įsipareigoja, kad plaukdamas laivais Nemuno upe Mikalojui Nemirčai Kaune išduos pagal banificiją nustatytas prekes - 10 statinių druskos, 1 statinę vyno, 10 svarų alyvos ir kt.]. - 1756.II.12JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA. II : Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės. 45 : Preišiogala. - 1604-1891. 2630 : [Jono Adamavičiaus asekuracinis raštas, kuriuo Ukmergės pilies sekretoriui Adomui Juozapui Bogušui iš Preišiogalos (?) įsipareigoja, kad plaukdamas laivais Nemuno upe Mikalojui Nemirčai Kaune išduos pagal banificiją nustatytas prekes - 10 statinių druskos, 1 statinę vyno, 10 svarų alyvos ir kt.]. - 1756.II.12
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Julija Žukauskaitė su Sedos mokytojais prie Varduvos upės / M. Urdango fotografija „Progres“. - 1929Julija Žukauskaitė su Sedos mokytojais prie Varduvos upės / M. Urdango fotografija „Progres“. - 1929
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Jūros nuotakis ties Taurage / prof. S. Kolupaila. - 1944Jūros nuotakis ties Taurage / prof. S. Kolupaila. - 1944
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Klaipėda - Biržos tiltas / Photographie A. Hennig. - 19?Klaipėda - Biržos tiltas / Photographie A. Hennig. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Klaipėda. Danės upė / Bernardas Aleknavičius. - 1966Klaipėda. Danės upė / Bernardas Aleknavičius. - 1966
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Klaipėda. Danės upė / Bernardas AleknavičiusKlaipėda. Danės upė / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Klaipėda. Danės upė / Bernardas AleknavičiusKlaipėda. Danės upė / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Klaipėda. Danės upė ir Pilies tiltas / Bernardas AleknavičiusKlaipėda. Danės upė ir Pilies tiltas / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Klaipėda. Danės upės ir Klaipėdos panorama / Bernardas Aleknavičius. - 1974Klaipėda. Danės upės ir Klaipėdos panorama / Bernardas Aleknavičius. - 1974
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Klaipėda. Klaipėdos panorama / Bernardas AleknavičiusKlaipėda. Klaipėdos panorama / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1761 : [Nemuno upės ties Druskininkais vaizdai] / fotogr. F. Chodzka. - 189-Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1761 : [Nemuno upės ties Druskininkais vaizdai] / fotogr. F. Chodzka. - 189-
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1766 : [Ukmergės miestelio nuo Šventosios upės kranto nuotrauka] / fotogr. Stanislovas Kazimieras Kosakovskis. - 1901Kosakovskių šeimos archyvas. 7 : Ikonografija. - 1790-[1919]. 1766 : [Ukmergės miestelio nuo Šventosios upės kranto nuotrauka] / fotogr. Stanislovas Kazimieras Kosakovskis. - 1901
IMAGE
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 74 : Svyriai1320 : [Povilo Progulbickio fundacinis aktas, kuriuo, vykdydamas Jono Svirskio testamentą, dovanoja Svyrių evangelikų reformatų bažnyčiai, mokyklai ir špitolei Svyrių dvaro Soročės (Sorocza) palivarką, Keršalėnų (?) (Kierszaleniata), Paškūnų (Paszkuny), Gigalės (Gigalce), Jackūnų (Jackuny) kaimus Ašmenos pav.]. - 1611.VI.3. - 8 lap., 2 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 74 : Svyriai1320 : [Povilo Progulbickio fundacinis aktas, kuriuo, vykdydamas Jono Svirskio testamentą, dovanoja Svyrių evangelikų reformatų bažnyčiai, mokyklai ir špitolei Svyrių dvaro Soročės (Sorocza) palivarką, Keršalėnų (?) (Kierszaleniata), Paškūnų (Paszkuny), Gigalės (Gigalce), Jackūnų (Jackuny) kaimus Ašmenos pav.]. - 1611.VI.3. - 8 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 78 : Šilo Padubysys1420 : [Gintenių seniūno Mykolo Šemetos (Szemiot) ir jo žmonos Liudvikos raštas, kuriuo parduoda Šilo Padubysio dvarą Rapolui Myslovskiui (Mysłowskiemu) ir jo žmonai Onai; teismo vaznio Kristupo Antano Narkevičiaus (Narkiewicz) intromisija]. - 1728.VI.24. - 13 lap., 8 dok.LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 78 : Šilo Padubysys1420 : [Gintenių seniūno Mykolo Šemetos (Szemiot) ir jo žmonos Liudvikos raštas, kuriuo parduoda Šilo Padubysio dvarą Rapolui Myslovskiui (Mysłowskiemu) ir jo žmonai Onai; teismo vaznio Kristupo Antano Narkevičiaus (Narkiewicz) intromisija]. - 1728.VI.24. - 13 lap., 8 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuva. Ser. 4. Kretinga, Akmenės (Dangos) pakraščiuos. Bažnyčioj gal didžiausi visoj Lietuvoj vargonai; seni klioštoriaus rūmai / P. Rusecko. - 1922Lietuva. Ser. 4. Kretinga, Akmenės (Dangos) pakraščiuos. Bažnyčioj gal didžiausi visoj Lietuvoj vargonai; seni klioštoriaus rūmai / P. Rusecko. - 1922
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Mato Šalčiaus rankraščių fondas. VII : Ikonografija. - 1908-1937. 821 : 14, [Mato Šalčiaus nuotraukos La Platoje, Cordoboje, Buenos Airėse ir kitose Argentinos apylinkėse]. [Matas Šalčius prie Limajaus upės Neukeno provincijoje, Argentina, 1936-1937]. - 1936-1937Mato Šalčiaus rankraščių fondas. VII : Ikonografija. - 1908-1937. 821 : 14, [Mato Šalčiaus nuotraukos La Platoje, Cordoboje, Buenos Airėse ir kitose Argentinos apylinkėse]. [Matas Šalčius prie Limajaus upės Neukeno provincijoje, Argentina, 1936-1937]. - 1936-1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Memel - Börsenbrücke / Photographie A. Hennig. - 19?Memel - Börsenbrücke / Photographie A. Hennig. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel - Börsenbrücke / Photographie A. Hennig. - 19?Memel - Börsenbrücke / Photographie A. Hennig. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel - Börsenbrücke und Städt. Sparkasse. - 19?Memel - Börsenbrücke und Städt. Sparkasse. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel - Dange mit Börsengebäude und Börsenbrücke. - 19?Memel - Dange mit Börsengebäude und Börsenbrücke. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel - Dangemündung / Photographie A. Hennig. - 19?Memel - Dangemündung / Photographie A. Hennig. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel - Die Dange / Fotografie Fritz Krauskopf. - 19?Memel - Die Dange / Fotografie Fritz Krauskopf. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel Eisenbahnbrücke / Photographie A. Hennig. - 19?Memel Eisenbahnbrücke / Photographie A. Hennig. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel, Börse und alte Post. - 19?Memel, Börse und alte Post. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel, Dampferanlegestelle und die alte Reismühle. - 19?Memel, Dampferanlegestelle und die alte Reismühle. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel, Dange / Fotografie Fritz Krauskopf. - 19?Memel, Dange / Fotografie Fritz Krauskopf. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel, Partie an der Karlsbrücke. - 19?Memel, Partie an der Karlsbrücke. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel, Partie an der Karlsbrücke. - 19?Memel, Partie an der Karlsbrücke. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel. - 19?Memel. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel. Abendstimmung auf der Dange. - 19?Memel. Abendstimmung auf der Dange. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Memel. Blick von der Börsenbrücke. - 19?Memel. Blick von der Börsenbrücke. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkaje kalbą iszwerstas. - 1854. - [4], 352 p.Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkaje kalbą iszwerstas. - 1854. - [4], 352 p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Nemunas prie Rambyno. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusNemunas prie Rambyno. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Paliepimas. „Vietos, kurias užėmė vokiečių kareivija Rusijos žemėje, esančios dešinėj Vislos upės pusėj, turi prisilaikyt šių taisyklių…“ / viršiausis Rytų armijų vadas (pasirašyta); von Hindenburg general-feldmaršal / der Oberbefehlshaber des Ostheeres gez. von Hindenburg, Generalfeldmarschall / głównodowodzący armjami wschodniemi podpisano: von Hindenburg generał-feldmarszałek. - 1915, geg. 7. - [1] p.Paliepimas. „Vietos, kurias užėmė vokiečių kareivija Rusijos žemėje, esančios dešinėj Vislos upės pusėj, turi prisilaikyt šių taisyklių…“ / viršiausis Rytų armijų vadas (pasirašyta); von Hindenburg general-feldmaršal / der Oberbefehlshaber des Ostheeres gez. von Hindenburg, Generalfeldmarschall / głównodowodzący armjami wschodniemi podpisano: von Hindenburg generał-feldmarszałek. - 1915, geg. 7. - [1] p.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Panevėžio pradinių mokyklų mokytojų ekskursija Nemuno upe / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1939.07.20Panevėžio pradinių mokyklų mokytojų ekskursija Nemuno upe / Motiejus Lukšys ... [et al.]. - 1939.07.20
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192399 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities kelių priežiūros komisijos raštai Antazavės dvaro savininkui Ledochovskiui [Rankraštis]. - 1878.VIII.9-IX.25. - 4 lap., 2 dok.Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192399 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities kelių priežiūros komisijos raštai Antazavės dvaro savininkui Ledochovskiui [Rankraštis]. - 1878.VIII.9-IX.25. - 4 lap., 2 dok.
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1985.VII.15Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1985.VII.15
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1986 i.e.1985.VII.15Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Verknės žemupio pakrantėse / Pranas Juozapavičius. - 1986 i.e.1985.VII.15
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
See- und Handelsstadt Memel, die nordöstlichste Stadt Großdeutschlands. - 19?See- und Handelsstadt Memel, die nordöstlichste Stadt Großdeutschlands. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Senecio sarracenicus L.Senecio sarracenicus L.
IMAGE
Natural History Museum, Vienna - Herbarium W
Europeana
Senecio sarracenicus L.Senecio sarracenicus L.
IMAGE
Natural History Museum, Vienna - Herbarium W
Europeana
Senecio sarracenicus L.Senecio sarracenicus L.
IMAGE
Natural History Museum, Vienna - Herbarium W
Europeana
Senecio sarracenicus L.Senecio sarracenicus L.
IMAGE
Meise Botanic Garden
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Biržai. Biržai - Vaizdas nuo Agluonos upės tilto / foto J. SkrinskoSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Biržai. Biržai - Vaizdas nuo Agluonos upės tilto / foto J. Skrinsko
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kaunas. Neries itaka į Nemuną. - 1920Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kaunas. Neries itaka į Nemuną. - 1920
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kowno. Wilija naszych strumienie rodzicaSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Kowno. Wilija naszych strumienie rodzica
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Nemunas ties Kaunu / A. Žmuidzinavičius. - 1921Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Kaunas ir jo apylinkės. Nemunas ties Kaunu / A. Žmuidzinavičius. - 1921
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Palangos pajūris su upe RuožeSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Palangos pajūris su upe Ruože
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Šventoje upėSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Šventoje upė
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Šventosios upės žiotis su Baltijos pakraščiuSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Klaipėdos kraštas. Šventosios upės žiotis su Baltijos pakraščiu
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Panevėžys. Panevėžys. Nevėžys nuo naujojo tiltoSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Panevėžys. Panevėžys. Nevėžys nuo naujojo tilto
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Wilna. Blick auf die Stadt mit Wilija-FlussSenieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Wilna. Blick auf die Stadt mit Wilija-Fluss
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Wilna. La rive droite de Vilia. - 1905Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Wilna. La rive droite de Vilia. - 1905
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Wilno. Wilja. - 1909Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Wilno. Wilja. - 1909
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Вильна. Вилiя. - Видъ на Замковую гору. - 1908Senieji Lietuvos atvirukai ir fotografijos. Vilnius ir jo apylinkės. Вильна. Вилiя. - Видъ на Замковую гору. - 1908
IMAGE
Kauno aps. VB
Europeana
Tilsit - Deutsche Straße und Memelstrom. - 19?Tilsit - Deutsche Straße und Memelstrom. - 19?
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Upė į rytus, upė į šiaurę / Kazys Almenas. - 2005Upė į rytus, upė į šiaurę / Kazys Almenas. - 2005
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Uraganas Klaipėdoje. Danės upė prie Biržos tilto / Artūras Šeštokas. - 1993.I.14Uraganas Klaipėdoje. Danės upė prie Biržos tilto / Artūras Šeštokas. - 1993.I.14
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Uraganas Klaipėdoje. Danės upė prie Biržos tilto / Artūras Šeštokas. - 1993.I.14Uraganas Klaipėdoje. Danės upė prie Biržos tilto / Artūras Šeštokas. - 1993.I.14
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Uraganas Klaipėdoje. Danės upė prie Biržos tilto / Artūras Šeštokas. - 1993.I.14Uraganas Klaipėdoje. Danės upė prie Biržos tilto / Artūras Šeštokas. - 1993.I.14
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Vasario upės / Antanas Ramonas. - 2007Vasario upės / Antanas Ramonas. - 2007
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Versmės. Ant upės krašto blindelė auga : Geražodis A. B. Dienoj varduvių / Klemensas KairysVersmės. Ant upės krašto blindelė auga : Geražodis A. B. Dienoj varduvių / Klemensas Kairys
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Kauno pavieto Eiborovičių dvaro, esančio Bortkovičių lauke prie Strėvos upės savininkas Mykolas Eiborovičius užrašo pusę dvaro Samueliui Grončevskiui, o likusią jo dalį pasilieka sau iki gyvos galvos]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Eiborovičiai - Filipovas. [Kauno pavieto Eiborovičių dvaro, esančio Bortkovičių lauke prie Strėvos upės savininkas Mykolas Eiborovičius užrašo pusę dvaro Samueliui Grončevskiui, o likusią jo dalį pasilieka sau iki gyvos galvos]
TEXT
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Europeana
Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Čarna. [Vilniaus pavieto vaznio Lukošiaus Laurynavičiaus Kulešos žemės, pievų ir miško, eesančių prie Juodžių upės sąrašas]Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Čarna. [Vilniaus pavieto vaznio Lukošiaus Laurynavičiaus Kulešos žemės, pievų ir miško, eesančių prie Juodžių upės sąrašas]
TEXT
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Europeana
[["Žilvinas" ir "Eglė" prie Minijos upės rašytojos Ievos Simonaitytės išlydėtuvių į Vilnių metu. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1966
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Aktorius, režisierius, tapytojas Bronius Gražys Danės upės krantinėje. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1979[Aktorius, režisierius, tapytojas Bronius Gražys Danės upės krantinėje. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1979
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983[Biržos tiltas ir Klaipėdos senamiesčio panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1983
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Jūros šventės fragmentas. Dangės (Danės) upė. Klaipėda] / Audronius Ulozevičius. - 1981[Jūros šventės fragmentas. Dangės (Danės) upė. Klaipėda] / Audronius Ulozevičius. - 1981
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Jūros šventės fragmentas. Dangės (Danės) upė. Klaipėda] / Audronius Ulozevičius. - 1987[Jūros šventės fragmentas. Dangės (Danės) upė. Klaipėda] / Audronius Ulozevičius. - 1987
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kalba Klaipėdos tarybos deputatas Vytautas Čepas. Piketas prieš naftos terminalo statybą Melnragėje, 1991 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1991.VIII.12[Kalba Klaipėdos tarybos deputatas Vytautas Čepas. Piketas prieš naftos terminalo statybą Melnragėje, 1991 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1991.VIII.12
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Klaipėdos senamiesčio ir Biržos tilto panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1979[Klaipėdos senamiesčio ir Biržos tilto panorama] / Audronius Ulozevičius. - 1979
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Kryžius Dangės skvere 1990 m. Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990[Kryžius Dangės skvere 1990 m. Klaipėdoje] / Bernardas Aleknavičius. - 1990
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Minijos upė, ant kurios kranto rašytoja Ieva Simonaitytė buvo pasistačiusi vasarnamį. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VIII[Minijos upė, ant kurios kranto rašytoja Ieva Simonaitytė buvo pasistačiusi vasarnamį. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VIII
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Minijos upė, kurią labai mėgo rašytoja Ieva Simonaitytė. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VIII[Minijos upė, kurią labai mėgo rašytoja Ieva Simonaitytė. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1976.VIII
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Minijos upės vingis. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1984[Minijos upės vingis. Priekulė] / Bernardas Aleknavičius. - 1984
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Pastatai Dangės upės krantinėje Uosto (dab. Naujoji uosto) ir Dangės gatvių sankirtoje 1964 m. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1964[Pastatai Dangės upės krantinėje Uosto (dab. Naujoji uosto) ir Dangės gatvių sankirtoje 1964 m. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1964
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Piketas prieš naftos terminalo statybą Melnragėje. Klaipėdos Danės upės skveras 1991 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1991.VIII.12[Piketas prieš naftos terminalo statybą Melnragėje. Klaipėdos Danės upės skveras 1991 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1991.VIII.12
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Poetas Paulius Drevinis burlaivio „Meridianas“ fone. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1979[Poetas Paulius Drevinis burlaivio „Meridianas“ fone. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1979
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Skulptoriaus Kazimiero Kisielio skulptūra „Žvejas“ prie Danės upės] / Bernardas Aleknavičius. - 198-[Skulptoriaus Kazimiero Kisielio skulptūra „Žvejas“ prie Danės upės] / Bernardas Aleknavičius. - 198-
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
[Skveras prie Danės upės 1980 m. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1980[Skveras prie Danės upės 1980 m. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1980
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Šešupė, skirianti Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusŠešupė, skirianti Mažąją ir Didžiąją Lietuvą. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
Šiaulių precizinių staklių gamyklos sporto kolektyvo turizmo sekcijos ataskaita. Ikonografija. Šiaulių precizinių staklių gamyklos turizmo sekcijos dalyvių išvyka motociklais į turistinį sąskrydį Birštone. Sraunus vingiuoja Nemunas / fotografuota Danieliaus Balčiūno. - 1963Šiaulių precizinių staklių gamyklos sporto kolektyvo turizmo sekcijos ataskaita. Ikonografija. Šiaulių precizinių staklių gamyklos turizmo sekcijos dalyvių išvyka motociklais į turistinį sąskrydį Birštone. Sraunus vingiuoja Nemunas / fotografuota Danieliaus Balčiūno. - 1963
IMAGE
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šiaulių precizinių staklių gamyklos turistinių žygių dienoraštis. Ikonografija. Šiaulių precizinių staklių gamyklos darbuotojų išvyka baidarėmis. Upės vaizdas. 1964 m. / fotografuota Danieliaus Balčiūno. - 1964Šiaulių precizinių staklių gamyklos turistinių žygių dienoraštis. Ikonografija. Šiaulių precizinių staklių gamyklos darbuotojų išvyka baidarėmis. Upės vaizdas. 1964 m. / fotografuota Danieliaus Balčiūno. - 1964
IMAGE
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šiaulių precizinių staklių gamyklos turistinių žygių dienoraštis. Ikonografija. Šiaulių precizinių staklių gamyklos darbuotojų išvyka baidarėmis. Upės vaizdas. 1964 m. / fotografuota Danieliaus Balčiūno. - 1964Šiaulių precizinių staklių gamyklos turistinių žygių dienoraštis. Ikonografija. Šiaulių precizinių staklių gamyklos darbuotojų išvyka baidarėmis. Upės vaizdas. 1964 m. / fotografuota Danieliaus Balčiūno. - 1964
IMAGE
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Šyša Šilutėje. Pavienė nuotrauka / Bernardas AleknavičiusŠyša Šilutėje. Pavienė nuotrauka / Bernardas Aleknavičius
TEXT
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
1 - 101 (Total Results 7740)>>