Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Balboa Fun Zone, Newport HarborBalboa Fun Zone, Newport Harbor
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Balboa Inn Hotel, Newport BeachBalboa Inn Hotel, Newport Beach
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Balboa map, view 1Balboa map, view 1
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Balboa map, view 2Balboa map, view 2
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Balboa map, view 3Balboa map, view 3
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Balboa map, view 4Balboa map, view 4
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Bayfront strollers in Balboa, CalifBayfront strollers in Balboa, Calif
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Boats, boats and more boats, Newport HarborBoats, boats and more boats, Newport Harbor
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Buhuş hatmanul şi Lupul pârcălabul, din poruncă domnească, aleg şi măsoară hotarul...Buhuş hatmanul şi Lupul pârcălabul, din poruncă domnească, aleg şi măsoară hotarul...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Buildings, banners and bicycles in BalboaBuildings, banners and bicycles in Balboa
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Carte domnească  a lui Vasile Lupul Vv., domnul Moldovei...Carte domnească a lui Vasile Lupul Vv., domnul Moldovei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea domnească a lui Vasile Lupu Vv., domnul Moldovei...Cartea domnească a lui Vasile Lupu Vv., domnul Moldovei...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Cartea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaCartea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Corona del Mar, Newport Bay and Costa MesaCorona del Mar, Newport Bay and Costa Mesa
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Dania lui Udrea fost mare armaș, pentru mănăstirea PanaghiaDania lui Udrea fost mare armaș, pentru mănăstirea Panaghia
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumia sau Giudeţul sufletului cu trupul. Prin de truda şi de osteninţă iubirea a lui Ioan Dimitrie Constantin Voevod. Intâiu izvodit şi de iznoavă din vechiul şi noul Testament în slava şi folosinţa Moldovenescului neam. În vremile a Măriei sale Blagocestivului Prea luminatului Moldavii Oblăduitoriu Ioan Antioh Constantin Voevod alcătuit. Turmă a Pravoslavnicului Moldovenescului Nărod de prea Osvinţitul Părintele Savva  Arhiepiscopul şi Mitropolitul Suciavii Otcârmuindusă. Iară cu osîrdia şi epitropia Cinstitului şi blagorodincului Boiar dumnealui Lupul Bogdan Hatmanul sau tipărit în oraşul scaunului domnii. În Iaşi. V leat dela Adam 7206. Iară de la mântuinţa lumii 1698. M[e]s[e]ţa Avgust 30. Şi sau tipărit prin osteneala smeriţilor şi mai micilor Athanasie Ieromonahul şi Dionisie Monahul Moldoveanii.Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumia sau Giudeţul sufletului cu trupul. Prin de truda şi de osteninţă iubirea a lui Ioan Dimitrie Constantin Voevod. Intâiu izvodit şi de iznoavă din vechiul şi noul Testament în slava şi folosinţa Moldovenescului neam. În vremile a Măriei sale Blagocestivului Prea luminatului Moldavii Oblăduitoriu Ioan Antioh Constantin Voevod alcătuit. Turmă a Pravoslavnicului Moldovenescului Nărod de prea Osvinţitul Părintele Savva Arhiepiscopul şi Mitropolitul Suciavii Otcârmuindusă. Iară cu osîrdia şi epitropia Cinstitului şi blagorodincului Boiar dumnealui Lupul Bogdan Hatmanul sau tipărit în oraşul scaunului domnii. În Iaşi. V leat dela Adam 7206. Iară de la mântuinţa lumii 1698. M[e]s[e]ţa Avgust 30. Şi sau tipărit prin osteneala smeriţilor şi mai micilor Athanasie Ieromonahul şi Dionisie Monahul Moldoveanii.
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Divanulu sau Gilceava inteleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Intaiu izvodi[t] si de iznoava din Vechiul si Noul Testamentu, in slava si folosinta Moldovenescului niam. In vremile a Mariei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Obladuitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcatuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului narod de prea Osvi[n]titul Parintele Savva Arhiepi[s]copul si mitropolitul Suciavii Oca[r]mui[n]dusa  i.e. ocarmuindu-seDivanulu sau Gilceava inteleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Intaiu izvodi[t] si de iznoava din Vechiul si Noul Testamentu, in slava si folosinta Moldovenescului niam. In vremile a Mariei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Obladuitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcatuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului narod de prea Osvi[n]titul Parintele Savva Arhiepi[s]copul si mitropolitul Suciavii Oca[r]mui[n]dusa i.e. ocarmuindu-se
TEXT
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
Europeana
Episode 3 - ChildhoodEpisode 3 - Childhood
VIDEO
TVR
Europeana
Erdély és az északkeleti háborúErdély és az északkeleti háború
TEXT
National Széchényi Library
Europeana
Hrisov de la Alexandru Costandin Moruzi vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Lupul Balş biv vel vornic, să cerceteze pricina de judecată a lui Gheorghe Pârlici, preotul Timofti şi Toader Ciornei avută cu Vasile Miclescul şi slugerul Gligoraş, pentru moşiile Mărtineşti, Dabromireşti Pătrăşcanii şi altele, din ţinutul Tutova; 1804 octombrie 10Hrisov de la Alexandru Costandin Moruzi vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Lupul Balş biv vel vornic, să cerceteze pricina de judecată a lui Gheorghe Pârlici, preotul Timofti şi Toader Ciornei avută cu Vasile Miclescul şi slugerul Gligoraş, pentru moşiile Mărtineşti, Dabromireşti Pătrăşcanii şi altele, din ţinutul Tutova; 1804 octombrie 10
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Constantin Şerban vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Lupul călăraş din Călugăreni, Oprea călăraş ş.a. stăpânirea asupra moşiei Grozeştii, j. Teleorman; 1654 (7162) iunie 4Hrisov de la Constantin Şerban vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Lupul călăraş din Călugăreni, Oprea călăraş ş.a. stăpânirea asupra moşiei Grozeştii, j. Teleorman; 1654 (7162) iunie 4
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Constantin Şerban vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Mihai ceauş şi fraţilor săi, Stanciul, Lupul şi Ancul, fiii lui Cârstea din satul Cacaleţi, j. Vlaşca, stăpânirea asupra unor părţi de ocină la Novaci, j. Teleorman; 1654 (7162) august 3, BucureştiHrisov de la Constantin Şerban vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Mihai ceauş şi fraţilor săi, Stanciul, Lupul şi Ancul, fiii lui Cârstea din satul Cacaleţi, j. Vlaşca, stăpânirea asupra unor părţi de ocină la Novaci, j. Teleorman; 1654 (7162) august 3, Bucureşti
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Grigore Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Lupul Costache, biv vel paharnic, şi lui Arghirie, biv vel medelnicer şi ispravnic de Fălciu, să măsoare hotărnicia moşii Berteşti din ţinutul Fălciu; 1763 (7271) august 10.Hrisov de la Grigore Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Lupul Costache, biv vel paharnic, şi lui Arghirie, biv vel medelnicer şi ispravnic de Fălciu, să măsoare hotărnicia moşii Berteşti din ţinutul Fălciu; 1763 (7271) august 10.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Grigore Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Lupul Hadâmbu, vornic de poartă, să cerceteze stricăciunile făcute de vitele sătenilor din Valea Adâncă şi din Balciu, pe moşia Mănăstirii Socola; 1764 (7272) martie 15.Hrisov de la Grigore Callimachi vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte pe Lupul Hadâmbu, vornic de poartă, să cerceteze stricăciunile făcute de vitele sătenilor din Valea Adâncă şi din Balciu, pe moşia Mănăstirii Socola; 1764 (7272) martie 15.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Grigore al III-lea Alexandru Ghica vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Manole, fost stolnic, să cerceteze pricina dintre diaconul Ioniţă Hlăpescul şi fraţii Lupul şi Ioniţă Croitoru; 1766 octombrie 30Hrisov de la Grigore al III-lea Alexandru Ghica vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Manole, fost stolnic, să cerceteze pricina dintre diaconul Ioniţă Hlăpescul şi fraţii Lupul şi Ioniţă Croitoru; 1766 octombrie 30
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Ioan Sandu Sturza vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Ioan Tăutul biv vel vornic, ca la hotărnicia ce face părţii de moşie a lui Costandin Roset, să alegă şi 9 jumătate pământuri ce le mai are aga Roset de la Săndulache Lăpuşneanul şi de la postelnicul Lupul Mătieş; 1823 octombrie 20Hrisov de la Ioan Sandu Sturza vv., domnul Moldovei, prin care porunceşte lui Ioan Tăutul biv vel vornic, ca la hotărnicia ce face părţii de moşie a lui Costandin Roset, să alegă şi 9 jumătate pământuri ce le mai are aga Roset de la Săndulache Lăpuşneanul şi de la postelnicul Lupul Mătieş; 1823 octombrie 20
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Matei Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Giurcă clucer din Medvejde şi lui Lupul din Zăgaia, o ţigancă Anca, fata Sorei, cu fiicele ei; 1633 (7141) iulie 3, BucureştiHrisov de la Matei Basarab vv., domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte lui Giurcă clucer din Medvejde şi lui Lupul din Zăgaia, o ţigancă Anca, fata Sorei, cu fiicele ei; 1633 (7141) iulie 3, Bucureşti
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Mihai Suţu vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte un armăşel a lua în stăpânirea domniei, nişte ţigani cobzari, care au fost închinaţi de buna voia lor răposatului Lupul Ghenca, sărdar; 1794 aprilie 2Hrisov de la Mihai Suţu vv., domnul Moldovei, prin care împuterniceşte un armăşel a lua în stăpânirea domniei, nişte ţigani cobzari, care au fost închinaţi de buna voia lor răposatului Lupul Ghenca, sărdar; 1794 aprilie 2
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care scrie pârcălabilor de Hotin, despre nişte săteni fugiţi de la Gavril Prospal la Lupul Giurescul din Sălăuţi; 1650 (7158) august 8; IaşiHrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care scrie pârcălabilor de Hotin, despre nişte săteni fugiţi de la Gavril Prospal la Lupul Giurescul din Sălăuţi; 1650 (7158) august 8; Iaşi
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care îî acordă lui Lupul Stroescul dreptul de a apăra hotarele unei jumătăţi din satul Martineşti, ţinutul Cernăuţi, cumpărată de la Grozav şi de la fraţii săi; 1644 (7152), SuceavaHrisov de la Vasile Lupu vv., domnul Moldovei, prin care îî acordă lui Lupul Stroescul dreptul de a apăra hotarele unei jumătăţi din satul Martineşti, ţinutul Cernăuţi, cumpărată de la Grozav şi de la fraţii săi; 1644 (7152), Suceava
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov de la Vasile Lupul vv., domnul Moldovei, către slugile sale aprozii din Roman prin care porunceşte să nu supere ţiganii episcopiei de Roman; 1634 (7142) iunie 12, IaşiHrisov de la Vasile Lupul vv., domnul Moldovei, către slugile sale aprozii din Roman prin care porunceşte să nu supere ţiganii episcopiei de Roman; 1634 (7142) iunie 12, Iaşi
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Nicolae Pătraşcu vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte lui Lupul căpitanul ocină cu vecini în Boldeşti, în urma unei judecăţi; 1600 (7108) ianuarie 13, TârgovişteHrisov prin care Nicolae Pătraşcu vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte lui Lupul căpitanul ocină cu vecini în Boldeşti, în urma unei judecăţi; 1600 (7108) ianuarie 13, Târgovişte
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Pentelei Lupul o parte din satul Clugleanca, din ţinutul Hotin, cumpărat de la ruda sa, Ionaşco, fiul lui Isac Bilava, cu 40 taleri bătuţi; 1617 (7125) august 3, Suceava.Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Pentelei Lupul o parte din satul Clugleanca, din ţinutul Hotin, cumpărat de la ruda sa, Ionaşco, fiul lui Isac Bilava, cu 40 taleri bătuţi; 1617 (7125) august 3, Suceava.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Lupul Costache biv vel medel., Solomon C. biv vătaf de aprozi şi Costache biv. Aga dau mărturie...Lupul Costache biv vel medel., Solomon C. biv vătaf de aprozi şi Costache biv. Aga dau mărturie...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Lupul Dade din Popeşti vinde...Lupul Dade din Popeşti vinde...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Lupul, NykolayLupul, Nykolay
TEXT
National Archives at New York
DPLA
Lupul, SvetozarLupul, Svetozar
TEXT
National Archives at New York
DPLA
Moise Moghilă domn al Moldovei întăreşte...Moise Moghilă domn al Moldovei întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Mărturia lui Dobromir mare ban al Craiovei, pentru Calotă banMărturia lui Dobromir mare ban al Craiovei, pentru Calotă ban
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Newport Bay and Lido IsleNewport Bay and Lido Isle
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Bay and its surrounding areasNewport Bay and its surrounding areas
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Bay and its surrounding areasNewport Bay and its surrounding areas
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Bay and its surrounding areasNewport Bay and its surrounding areas
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Bay, Balboa and Balboa IslandNewport Bay, Balboa and Balboa Island
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Bay, Balboa and Balboa IslandNewport Bay, Balboa and Balboa Island
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Beach, circa 1925, view 1Newport Beach, circa 1925, view 1
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Beach, circa 1925, view 2Newport Beach, circa 1925, view 2
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport BeachNewport Beach
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Peninsula, circa 1925, view 1Newport Peninsula, circa 1925, view 1
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Newport Peninsula, circa 1925, view 2Newport Peninsula, circa 1925, view 2
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Nicoară, mare vornic, către Lupul din Iurghiceni...Nicoară, mare vornic, către Lupul din Iurghiceni...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Pirates' captive walking the plank, Newport HarborPirates' captive walking the plank, Newport Harbor
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Porunca lui Cosnstantin Brâncoveanu vv., domnul Ţării Româneşti, prin care scuteşte de dajdiile de pe silişti pe Lupul Brancea din Mătăsari, jud. Mehedinţi, slujitor la breasla păhărniceilor, la Porunca lui Cosnstantin Brâncoveanu vv., domnul Ţării Româneşti, prin care scuteşte de dajdiile de pe silişti pe Lupul Brancea din Mătăsari, jud. Mehedinţi, slujitor la breasla păhărniceilor, la "cruce" cu unchiul său, Lazăr; 1713 (7222) octombrie 20
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Porunca lui Radu Vv. domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...Porunca lui Radu Vv. domnul Ţării Româneşti, prin care întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Scrisoarea lui Balş banul către vărul său Iancu Miclescu, biv vel spătar, în care îi scrie despre pricina avută cu vornicul Lupul Balş; 1809 august 12Scrisoarea lui Balş banul către vărul său Iancu Miclescu, biv vel spătar, în care îi scrie despre pricina avută cu vornicul Lupul Balş; 1809 august 12
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Testamentul Margăi, fiica lui MateiTestamentul Margăi, fiica lui Matei
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
The bear and the wolf in Carpati. The wolves in the ecosystemThe bear and the wolf in Carpati. The wolves in the ecosystem
VIDEO
TVR
Europeana
The wolf / On hunting pathsThe wolf / On hunting paths
VIDEO
TVR
Europeana
U.S. Post Office, BalboaU.S. Post Office, Balboa
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
Vasile voievod întăreşte...Vasile voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Vasile voievod întăreşte...Vasile voievod întăreşte...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Veaculu XVI, limba si literatura roma niloruVeaculu XVI, limba si literatura roma niloru
TEXT
University of Illinois
DPLA
Vlad Călugărul, voievodul Țării RomâneștiVlad Călugărul, voievodul Țării Românești
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Zapis de la Ana şi Ileana, fiicele Candachiei, pentru o ocină la Măstacăn cumpărată de vornicul Lupul Hăbăşescul; 1626 (7135) septembrie 1Zapis de la Ana şi Ileana, fiicele Candachiei, pentru o ocină la Măstacăn cumpărată de vornicul Lupul Hăbăşescul; 1626 (7135) septembrie 1
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapis de la Gripina, fata Maricăi, prin care dăruieşte vărului ei Lupului Stroescul staroste, partea ei de moşie, a patra parte din satul Linihău cu vecini şi a patra parte din satul Lehăceni; 1655 (7163) ianuarie 4Zapis de la Gripina, fata Maricăi, prin care dăruieşte vărului ei Lupului Stroescul staroste, partea ei de moşie, a patra parte din satul Linihău cu vecini şi a patra parte din satul Lehăceni; 1655 (7163) ianuarie 4
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapis de la Lupul Hadâmbul, Simion Aramă şi Alexandru Haciul, dat lui Toma şi soţiei lui Lupa, pentru preţuirea unor vite şi stupi; 1761 (7269) mai 16Zapis de la Lupul Hadâmbul, Simion Aramă şi Alexandru Haciul, dat lui Toma şi soţiei lui Lupa, pentru preţuirea unor vite şi stupi; 1761 (7269) mai 16
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapis prin care Lupul Căpotici, postelnic, o vinde lui Eremia, fost căpitan, pe Dora, ţigancă; 1607 (7115) mai 26, Iaşi.Zapis prin care Lupul Căpotici, postelnic, o vinde lui Eremia, fost căpitan, pe Dora, ţigancă; 1607 (7115) mai 26, Iaşi.
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul Grapinei, fiica lui Dumitru Gânscă, uricar, prin care împarte fiilor ei, moşiile: a treia parte din satul Şişcăuţi lui Vasilie Vartic, apoi satele Îrjevinţi, Perebicăuţi şi o parte din Cerlena lui Lupul Talpă comis, Aniţei şi Irinei; <1639 (7147)> aprilie 16, CristeştiZapisul Grapinei, fiica lui Dumitru Gânscă, uricar, prin care împarte fiilor ei, moşiile: a treia parte din satul Şişcăuţi lui Vasilie Vartic, apoi satele Îrjevinţi, Perebicăuţi şi o parte din Cerlena lui Lupul Talpă comis, Aniţei şi Irinei; <1639 (7147)> aprilie 16, Cristeşti
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul Tudorei, soţia răposatului Gligoraş, spătar, şi fiica, răposatului Miron Costin, mare logofăt, prin care vinde lui Lupul Costache, mare vornic al Ţării de Jos, părţile ei de moşie din ţinutul Cârligăturii; 1714 (7222) aprilie 21, IaşiZapisul Tudorei, soţia răposatului Gligoraş, spătar, şi fiica, răposatului Miron Costin, mare logofăt, prin care vinde lui Lupul Costache, mare vornic al Ţării de Jos, părţile ei de moşie din ţinutul Cârligăturii; 1714 (7222) aprilie 21, Iaşi
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul lui Ion, fiul lui Gligori Mustei din Verşeni, prin care vinde lui Iordache, mare vistier, patru moşii din satul Verşeni, pe Moldova, ţinutul Suceava, cu şapte ughi; 1646 (7154) aprilie 26, IaşiZapisul lui Ion, fiul lui Gligori Mustei din Verşeni, prin care vinde lui Iordache, mare vistier, patru moşii din satul Verşeni, pe Moldova, ţinutul Suceava, cu şapte ughi; 1646 (7154) aprilie 26, Iaşi
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul lui Laţco, prin care se vinde rumân ceauşului Lupul din Stră<ha>ia cu 15 galbeni; 1646 ( 7154) august 17Zapisul lui Laţco, prin care se vinde rumân ceauşului Lupul din Străia cu 15 galbeni; 1646 ( 7154) august 17
IMAGE
Biblioteca Academiei Române
Europeana
Zapisul lui Radu şi Lupul, prin care vind...Zapisul lui Radu şi Lupul, prin care vind...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Stroe Leurdeanul, mare pitar cu soţia sa Ilinca...Zapisul lui Stroe Leurdeanul, mare pitar cu soţia sa Ilinca...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul lui Vlad al Bandei din Cornişani cu fiul său Lupul prin care vând...Zapisul lui Vlad al Bandei din Cornişani cu fiul său Lupul prin care vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Ion Bledariul cu feciorii săi şi cu fratele său Lupul din Meteatei vând...Zapisul prin care Ion Bledariul cu feciorii săi şi cu fratele său Lupul din Meteatei vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Zapisul prin care Lupul şi feciorii săi Ion şi Neagoe cu Lepădat şi Vişanu cu feciorii lor din sat din Ţigureşti se vând...Zapisul prin care Lupul şi feciorii săi Ion şi Neagoe cu Lepădat şi Vişanu cu feciorii lor din sat din Ţigureşti se vând...
TEXT
National Library of Romania
Europeana
Întăriea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Mihalcea banÎntăriea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Mihalcea ban
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Calotă postelnicÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Calotă postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Lupu și sora saÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Lupu și sora sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Lupul, Banciul, Cornea, Neagoe ș.aÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Lupul, Banciul, Cornea, Neagoe ș.a
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Pătru, Radu, Mihnea ș.a.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Pătru, Radu, Mihnea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica, Radu, Dumitru, Stanciul ș.Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru Stoica, Radu, Dumitru, Stanciul ș.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Alexandru Mircea, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Alexandru cel Rău, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TisăuÎntărirea lui Alexandru cel Rău, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tisău
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Calotă clucerÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Calotă clucer
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru David spătarÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru David spătar
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru ManeaÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Manea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Radu clucer mare, Preda postelnic maÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Radu clucer mare, Preda postelnic ma
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Radu și LupulÎntărirea lui Mihai Viteazul, voievodul Țării Românești, pentru Radu și Lupul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Bogoiu, Stan, Oprea ș.a.Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Bogoiu, Stan, Oprea ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Calotă ban și soția saÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Calotă ban și soția sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Calotă ban și soția saÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Calotă ban și soția sa
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Ivan postelnicÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Ivan postelnic
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Marin și RaduÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Marin și Radu
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Stanciul, Balea, Nan ș.a.Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru Stanciul, Balea, Nan ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea BistrițaÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Bistrița
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea CătăluiÎntărirea lui Mihnea Turcitu, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Cătălui
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru CinciulÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Cinciul
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru OpreaÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Oprea
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Stoica, Baicu, Lupul ș.a.Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Stoica, Baicu, Lupul ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Strezea logofăt, Lupul logofăt, StoÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Strezea logofăt, Lupul logofăt, Sto
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Ștefan vătafÎntărirea lui Mihnea Turcitul, voievodul Țării Românești, pentru Ștefan vătaf
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Roman, Neagomir ș.a.Întărirea lui Mircea Ciobanul, voievodul Țării Românești, pentru Roman, Neagomir ș.a.
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru Cercel, voievodul Țării Românești, pentru Radu mare comis, Preda mare paharnic șÎntărirea lui Petru Cercel, voievodul Țării Românești, pentru Radu mare comis, Preda mare paharnic ș
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Vlad și frații săiÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru Vlad și frații săi
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea TismanaÎntărirea lui Petru cel Tânăr, voievodul Țării Românești, pentru mănăstirea Tismana
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
Întărirea lui Ștefan Surdul, voievodul Țării Românești, pentru Armega banÎntărirea lui Ștefan Surdul, voievodul Țării Românești, pentru Armega ban
TEXT
Arhivele Naționale Istorice Centrale
Europeana
1 - 108 (Total Results 108)