Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
A Norwegian-Danish grammar and reader : with a vocabulary; designed for American students of the Norwegian-Danish languageA Norwegian-Danish grammar and reader : with a vocabulary; designed for American students of the Norwegian-Danish language
TEXT
University of California
DPLA
A Norwegian-Danish grammar and reader with a vocabulary designed for American students of the Norwegian-Danish languageA Norwegian-Danish grammar and reader with a vocabulary designed for American students of the Norwegian-Danish language
TEXT
Monroe C. Gutman Library, Graduate School of Education, Harvard University
DPLA
A Norwegian-Danish grammar and reader, with a vocabulary; designed for American students of the Norwegian-Danish languageA Norwegian-Danish grammar and reader, with a vocabulary; designed for American students of the Norwegian-Danish language
TEXT
University of Michigan
DPLA
A fragment of the Old Danish version of the legend of St. Christina, &c., in collotype facsimileA fragment of the Old Danish version of the legend of St. Christina, &c., in collotype facsimile
TEXT
DPLA
A grammar of the Danish language for the use of Englishmen, together with extracts in prose and verseA grammar of the Danish language for the use of Englishmen, together with extracts in prose and verse
TEXT
Harvard University
DPLA
A guide to the Danish languageA guide to the Danish language
TEXT
University of Michigan
DPLA
A guide to the Danish languageA guide to the Danish language
TEXT
Library of Congress
DPLA
A short history of the Danish language adapted to the use of English studentsA short history of the Danish language adapted to the use of English students
TEXT
Bodleian Libraries, University of Oxford
Europeana
A simplified grammar of the Danish languageA simplified grammar of the Danish language
TEXT
Bodleian Libraries, University of Oxford
Europeana
A simplified grammar of the Danish languageA simplified grammar of the Danish language
TEXT
DPLA
A simplified grammar of the Danish languageA simplified grammar of the Danish language
TEXT
University of California
DPLA
Abstrakter og konkreter en rettelse til danske grammatikerAbstrakter og konkreter en rettelse til danske grammatiker
TEXT
University of California
DPLA
Bemaerkninger over det danske Skriftsprogs historiske Udvidkling, med hensyn paa dets naervaerende ForholdBemaerkninger over det danske Skriftsprogs historiske Udvidkling, med hensyn paa dets naervaerende Forhold
TEXT
University of California
DPLA
Berlin W., den 29 Maj 1894Berlin W., den 29 Maj 1894
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Betragtninger over dannersprogets retskrivning og toneklangBetragtninger over dannersprogets retskrivning og toneklang
TEXT
University of California
DPLA
Bidrag til dansk sproghistorie: om det gammeldanske haandskrift no. 187 8vo i Arne Magnussons samling paa Universitetsbibliotheket i KoebenhavnBidrag til dansk sproghistorie: om det gammeldanske haandskrift no. 187 8vo i Arne Magnussons samling paa Universitetsbibliotheket i Koebenhavn
TEXT
DPLA
Blandiger til oplysning om dansk sprog i seldre og nyere tidBlandiger til oplysning om dansk sprog i seldre og nyere tid
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i aeldre og nyere TidBlandinger til Oplysning om dansk Sprog i aeldre og nyere Tid
TEXT
University of California
DPLA
Blandinger til oplysning om dansk sprog i aeldre og nyere tidBlandinger til oplysning om dansk sprog i aeldre og nyere tid
TEXT
University of California
DPLA
Blandinger; til Oplysning om dansk Sprog i aeldre og nyere tidBlandinger; til Oplysning om dansk Sprog i aeldre og nyere tid
TEXT
New York Public Library
DPLA
Book Review: The Danish Language Press in America by Marion Tuttle MarzolfBook Review: The Danish Language Press in America by Marion Tuttle Marzolf
TEXT
North Park University
DPLA
Danish conversation-grammarDanish conversation-grammar
TEXT
Harvard University
DPLA
Danish grammar for Englishmen With extracts in prose and verseDanish grammar for Englishmen With extracts in prose and verse
TEXT
University of California
DPLA
Danish simplified An easy and rapid self-instructor...a practical guide to modern conversational DanishDanish simplified An easy and rapid self-instructor...a practical guide to modern conversational Danish
TEXT
University of Virginia
DPLA
Danish simplified, an easy and rapid self-instructor, containing -- a condensed and simplified grammar, practical conversation, graduated reading exercises ... lists of useful and indispensable words and expressions : A practical guide to modern conversational Danish with imitated pronunciation of every wordDanish simplified, an easy and rapid self-instructor, containing -- a condensed and simplified grammar, practical conversation, graduated reading exercises ... lists of useful and indispensable words and expressions : A practical guide to modern conversational Danish with imitated pronunciation of every word
TEXT
Penn State University
DPLA
Dansk Verslære : i kortfattet Fremstilling : en Veiledning til Selvstudium og UnderviisningsbrugDansk Verslære : i kortfattet Fremstilling : en Veiledning til Selvstudium og Underviisningsbrug
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Dansk grammatik for indfødteDansk grammatik for indfødte
TEXT
University of California
DPLA
Dansk haand-ordbog til retskrivnings og sprogrigtigheds fremme : med grundtraek af den danske retskrivnings-læreDansk haand-ordbog til retskrivnings og sprogrigtigheds fremme : med grundtraek af den danske retskrivnings-lære
TEXT
University of California
DPLA
Dansk lydlære og dansk kjønslære : to monographierDansk lydlære og dansk kjønslære : to monographier
TEXT
University of California
DPLA
Dansk lydskrift med hovedpunkterne af den danske lydlaereDansk lydskrift med hovedpunkterne af den danske lydlaere
TEXT
University of Chicago
DPLA
Dansk ordbog : indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuvœrende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og exempler oplysteDansk ordbog : indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuvœrende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og exempler oplyste
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Dansk ordbog indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuværende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og exempler oplysteDansk ordbog indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord, efter den nuværende sprogbrug forklarede i deres forskiellige betydninger, og ved talemaader og exempler oplyste
TEXT
Harvard University
DPLA
Dansk ordföjningslaere med sproghistoriske tillaeg : Håndbog for viderekomne og laerereDansk ordföjningslaere med sproghistoriske tillaeg : Håndbog for viderekomne og laerere
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Dansk retskrivningslaere, med et tillaeg om skilletegnene, om tonelagene og tonefaldet, samt om rhythmus og metrumDansk retskrivningslaere, med et tillaeg om skilletegnene, om tonelagene og tonefaldet, samt om rhythmus og metrum
TEXT
University of California
DPLA
Dansk soldatersprog til lands og til vandsDansk soldatersprog til lands og til vands
TEXT
University of California
DPLA
Dansk sprogalv; tanker og fantasier...Dansk sprogalv; tanker og fantasier...
TEXT
University of California
DPLA
Dansk sprogavl; tanker og fantasierDansk sprogavl; tanker og fantasier
TEXT
Cornell University
DPLA
Dansk sproghistorie til skolebrugDansk sproghistorie til skolebrug
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Dansk sproghistorisk läsebog : Første del, Oldtid og middelalder (400-1500) ; Bind 1, Tekster og sproghistoriske oversigter. Bind 2, Kommentar og ordlisteDansk sproghistorisk läsebog : Første del, Oldtid og middelalder (400-1500) ; Bind 1, Tekster og sproghistoriske oversigter. Bind 2, Kommentar og ordliste
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Dansk sproghistorisk læsebogDansk sproghistorisk læsebog
TEXT
University of California
DPLA
Dansk sproglaere for voksneDansk sproglaere for voksne
TEXT
University of California
DPLA
Dansk sproglaereDansk sproglaere
TEXT
DPLA
Dansk sproglaereDansk sproglaere
TEXT
University of California
DPLA
Dansk sproglære, med sproghistoriske tillæg : haandbog for lærere og viderekomneDansk sproglære, med sproghistoriske tillæg : haandbog for lærere og viderekomne
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Dansk sproglære, til brug ved undervisningen i lærde skoler og seminarierDansk sproglære, til brug ved undervisningen i lærde skoler og seminarier
TEXT
Cornell University
DPLA
Dansk sproglæreDansk sproglære
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Dansk synonymik; eller forklaring af eenstydige danske ordDansk synonymik; eller forklaring af eenstydige danske ord
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Dansk-norsk-fransk ordbogDansk-norsk-fransk ordbog
TEXT
University of California
DPLA
Danskbogen : Laese- og laerebog i danskDanskbogen : Laese- og laerebog i dansk
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Das Verbum in den seeländischen Gesetzen...Das Verbum in den seeländischen Gesetzen...
TEXT
University of California
DPLA
Dänische Konversations-GrammatikDänische Konversations-Grammatik
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Dänische Sprachlehre für DeutscheDänische Sprachlehre für Deutsche
TEXT
University of California
DPLA
Dänische formenlehreDänische formenlehre
TEXT
University of California
DPLA
Den historiske sprogforskning og modersmåletDen historiske sprogforskning og modersmålet
TEXT
University of California
DPLA
Det danske sprogs historie i almenfattelig fremstillingDet danske sprogs historie i almenfattelig fremstilling
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Det danske sprogs historie i almenfattelig fremstillingDet danske sprogs historie i almenfattelig fremstilling
TEXT
University of California
DPLA
Det danske sprogs historie i kortfattet oversigt Saertryk af Salmonsens konversationsleksikonDet danske sprogs historie i kortfattet oversigt Saertryk af Salmonsens konversationsleksikon
TEXT
University of California
DPLA
Die lautlichen verhältnisse und die verbale flexion des schonischen land-und kirchenrechtes...Die lautlichen verhältnisse und die verbale flexion des schonischen land-und kirchenrechtes...
TEXT
University of Chicago
DPLA
Dr. E. C. Rask's Danish grammarDr. E. C. Rask's Danish grammar
TEXT
University of Michigan
DPLA
Dänische FormenlehreDänische Formenlehre

Mugar Memorial Library, Boston University
DPLA
Dönsk málfrœdiDönsk málfrœdi
TEXT
Harvard University
DPLA
Efterladte smaaskrifterEfterladte smaaskrifter
TEXT
University of California
DPLA
Et vendelbomåls lyd- og formlaereEt vendelbomåls lyd- og formlaere
TEXT
Harvard University
DPLA
Fra ordenes samfundFra ordenes samfund
TEXT
University of California
DPLA
Gatschina d. 30 dec. 1881 Kejserliga slottetGatschina d. 30 dec. 1881 Kejserliga slottet
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Gatschina, måndag afton d. 20 febr. 1882Gatschina, måndag afton d. 20 febr. 1882
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Grundtraek af den danske verslaereGrundtraek af den danske verslaere
TEXT
Cornell University
DPLA
Haandbog i det danske sprogs grammatik, naermest bestemt til selvstudiumHaandbog i det danske sprogs grammatik, naermest bestemt til selvstudium
TEXT
University of California
DPLA
Historisk Udsigt over de danske Ordbogsarbeider i det 17de og 18de AarhundredeHistorisk Udsigt over de danske Ordbogsarbeider i det 17de og 18de Aarhundrede
TEXT
University of California
DPLA
Historisk udsigt over de danske ordbogs-arbeider : i det 17de og 18de aar-hundredeHistorisk udsigt over de danske ordbogs-arbeider : i det 17de og 18de aar-hundrede
TEXT
University of Minnesota
DPLA
How to learn Danish (Dano-Norwegian) A manual for students of Danish (Dano-Norwegian) based upon the Ollendorffian system of teaching languages, and adapted for self-instructionHow to learn Danish (Dano-Norwegian) A manual for students of Danish (Dano-Norwegian) based upon the Ollendorffian system of teaching languages, and adapted for self-instruction
TEXT
University of California
DPLA
How to learn Danish : pronunciation, phrases, descriptive texts, grammar, vocabularyHow to learn Danish : pronunciation, phrases, descriptive texts, grammar, vocabulary
TEXT
University of California
DPLA
Impressionistische Erzählverfahren im Spiegel der Übersetzung zu deutschen Übersetzungen von Prosawerken Jens Peter Jacobsens zwischen 1877 und 1912Impressionistische Erzählverfahren im Spiegel der Übersetzung zu deutschen Übersetzungen von Prosawerken Jens Peter Jacobsens zwischen 1877 und 1912
TEXT
Bavarian State Library
Europeana
Indledning til foreläsninger over det danske sprogs og den danske national-litteraturs histoire : med en fortegnelse efter tidsfølgen over de vigtigste sprogvärker og forfattere i modersmaaletIndledning til foreläsninger over det danske sprogs og den danske national-litteraturs histoire : med en fortegnelse efter tidsfølgen over de vigtigste sprogvärker og forfattere i modersmaalet
TEXT
University of California
DPLA
Introduction to the Danish languageIntroduction to the Danish language
TEXT
University of Michigan
DPLA
Kjøbenhavn 4 maj 1894Kjøbenhavn 4 maj 1894
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Kjøbenhavn 9 april 94Kjøbenhavn 9 april 94
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Kortfattet dansk lydlaereKortfattet dansk lydlaere
TEXT
University of California
DPLA
Kortfattet dansk sproglaere af dr. E. Bojesen : Med den ny befalede retskrivningKortfattet dansk sproglaere af dr. E. Bojesen : Med den ny befalede retskrivning
TEXT
University of Illinois
DPLA
Kvinde og mand; en sprogstudie fra dansk middelalderKvinde og mand; en sprogstudie fra dansk middelalder
TEXT
University of Michigan
DPLA
Laerebog i dansk-norsk sproglaereLaerebog i dansk-norsk sproglaere
TEXT
University of California
DPLA
Lehrbuch der Dänischen Sprache für den selbstunterrichtLehrbuch der Dänischen Sprache für den selbstunterricht
TEXT
University of Michigan
DPLA
Lehrbuch der dèanischen Sprache fèur den Selbstunterricht : mit zahlreichen Beispielen unter den Regeln und LesestèuckenLehrbuch der dèanischen Sprache fèur den Selbstunterricht : mit zahlreichen Beispielen unter den Regeln und Lesestèucken

Northeastern University, Snell Library
DPLA
Lund den 4 September 1872.Lund den 4 September 1872.
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Lördag 30 mars 1901Lördag 30 mars 1901
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Lördag d. 19 april kl. 2 e.mLördag d. 19 april kl. 2 e.m
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
ModersmaaletModersmaalet
TEXT
University of California
DPLA
Modersmaalets sproglære, udførligt og almenfatteligt fremstilletModersmaalets sproglære, udførligt og almenfatteligt fremstillet
TEXT
University of California
DPLA
Modersmålets fonetikModersmålets fonetik
TEXT
University of California
DPLA
Myrebogen : en ny laesebogMyrebogen : en ny laesebog
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Navneordenes böjning i ældre dansk : oplyst af oldnordisk og andre sprogætNavneordenes böjning i ældre dansk : oplyst af oldnordisk og andre sprogæt
TEXT
University of California
DPLA
Neue dänische Grammatik für DeutscheNeue dänische Grammatik für Deutsche
TEXT
University of Virginia
DPLA
Nogle bemaerkninger om modersmaaletNogle bemaerkninger om modersmaalet
TEXT
University of California
DPLA
Nogle grammaticalske Bemaerkninger om den vesterjydske Dialect : oplyste ved ethnographiske og geographiske Billeder af en jydsk PhilologNogle grammaticalske Bemaerkninger om den vesterjydske Dialect : oplyste ved ethnographiske og geographiske Billeder af en jydsk Philolog
TEXT
University of California
DPLA
Om de fremmede ord i vort modersmaal 1. Om deres mµngde og skadelighedOm de fremmede ord i vort modersmaal 1. Om deres mµngde og skadelighed
TEXT
University of Illinois
DPLA
Om det danske sprog isaer dets retsskrivningOm det danske sprog isaer dets retsskrivning
TEXT
University of California
DPLA
Onsdag 11 Okt 94 Bregentved HaslevOnsdag 11 Okt 94 Bregentved Haslev
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Ordbog over gadesproget og saakaldt daglig taleOrdbog over gadesproget og saakaldt daglig tale
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Ordbog over skolesprogetOrdbog over skolesproget
TEXT
University of California
DPLA
Paris d. 14 februari 1887Paris d. 14 februari 1887
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Paris d. 27 februari 83Paris d. 27 februari 83
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Paris d. 5 Maj 1878Paris d. 5 Maj 1878
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Paris torsdag d. 25 Okt. 77Paris torsdag d. 25 Okt. 77
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Peter Zeeberg: Heinrich Rantzau. A Bibliography. Society for Danish Language and Literature / C.A. Reitzel Copenhagen 2004. 308 s.Peter Zeeberg: Heinrich Rantzau. A Bibliography. Society for Danish Language and Literature / C.A. Reitzel Copenhagen 2004. 308 s.
TEXT
The Royal Library: The National Library of Denmark and Copenhagen University Library
Europeana
Popular ballads and songs, from tradition, manuscripts and scarce editions; with translations of similar pieces from the ancient Danish language, and a few originals by the editorPopular ballads and songs, from tradition, manuscripts and scarce editions; with translations of similar pieces from the ancient Danish language, and a few originals by the editor
TEXT
University of California
DPLA
Prøve af en efter udtalen inderettet dansk retskrivingPrøve af en efter udtalen inderettet dansk retskriving
TEXT
University of Chicago
DPLA
Rom d. 18 mars 1876.Rom d. 18 mars 1876.
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Sprogets forandringSprogets forandring
TEXT
University of Minnesota
DPLA
Sprogets vilde skud; populære strøbemærkninger om misforståede ord i daglig taleSprogets vilde skud; populære strøbemærkninger om misforståede ord i daglig tale
TEXT
University of Wisconsin
DPLA
Sproglærens Grundbegreber : som de komme til Udtryk i Modersmaalets Sprogform, Bidrag til dansk SproglæreSproglærens Grundbegreber : som de komme til Udtryk i Modersmaalets Sprogform, Bidrag til dansk Sproglære
TEXT
University of California
DPLA
Stockholm söndag 1sta april 94Stockholm söndag 1sta april 94
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Store og smaa bogstaverStore og smaa bogstaver
TEXT
University of Chicago
DPLA
Studier over äldre dansk versbygning, som bidrag til den danske literaturs historie før Arrebo. 1. Stavrim og episke rimversStudier over äldre dansk versbygning, som bidrag til den danske literaturs historie før Arrebo. 1. Stavrim og episke rimvers
TEXT
Harvard University
DPLA
Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel 1 LydhistorieStudier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel 1 Lydhistorie
TEXT
Cornell University
DPLA
Studier til det danske rigssprogs historie, fra Eriks lov til Chr. IIIs Bibel...Studier til det danske rigssprogs historie, fra Eriks lov til Chr. IIIs Bibel...
TEXT
University of Michigan
DPLA
Synspunkter for dansk sproglæreSynspunkter for dansk sproglære
TEXT
University of Chicago
DPLA
The epic events: a comic about my everyday life in DenmarkThe epic events: a comic about my everyday life in Denmark
IMAGE
Europeana Foundation
Europeana
Torsdag d. 11 april 78.Torsdag d. 11 april 78.
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Torsdag d. 15 juniTorsdag d. 15 juni
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
Udsigt over de danske Sprogarter To bidrag til en dialekt-statistikUdsigt over de danske Sprogarter To bidrag til en dialekt-statistik
TEXT
University of California
DPLA
Undervisning i de levende sprogUndervisning i de levende sprog
TEXT
University of Virginia
DPLA
Vejleder ved skriftlige udarbejdelser i modersmaaletVejleder ved skriftlige udarbejdelser i modersmaalet
TEXT
University of California
DPLA
d. 28 juni 1882d. 28 juni 1882
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
d. 9 mars 83d. 9 mars 83
TEXT
Society of Swedish Literature in Finland
Europeana
1 - 124 (Total Results 462)>>