Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
Djelovanje eksplozija na nadvožnjakeDjelovanje eksplozija na nadvožnjake
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem : disertacijaEksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem : disertacija
TEXT
University of Split. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy.
Europeana
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije : disertacijaNumerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije : disertacija
TEXT
University of Split. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy.
Europeana
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica : disertacijaNumeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica : disertacija
TEXT
University of Split. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy. Department of Concrete Structures and Bridges.
Europeana
Opći model kartiranja opasnih entiteta podvodnog okoliša : doktorski radOpći model kartiranja opasnih entiteta podvodnog okoliša : doktorski rad
TEXT
University of Rijeka. Faculty of Maritime Studies, Rijeka.
Europeana
Ponašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresaPonašanje armirano-betonskih okvira s ispunom pri djelovanju potresa
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Ponašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem : disertacijaPonašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem : disertacija
TEXT
University of Split. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy. Department of Concrete Structures and Bridges.
Europeana
Ponašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresaPonašanje neduktilnih armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom na djelovanje potresa
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Ponašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresaPonašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Požarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatomPožarna otpornost betona s opekarskim lomom kao agregatom
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Proračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivuProračun zgrada od armiranobetonskih okvira sa zidanim ispunom sukladno očekivanom potresnom odzivu
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Ravninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenjuRavninski model ponašanja omeđenog ziđa pri cikličkom horizontalnom opterećenju
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Spektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlimaSpektri potresnog odziva plitko temeljenih konstrukcija na mekim tlima
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Utjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunomUtjecaj otvora na seizmički odgovor armirano-betonskih okvira sa zidanim ispunom
TEXT
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Civil Engineering.
Europeana
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni : disertacijaUtjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni : disertacija
TEXT
University of Split. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy.
Europeana
1 - 15 (Total Results 15)