Čítací kniha pro školu a dům

Čítací kniha pro školu a dům1: Rada. L. Schefer 1: Uží času. Jan Paul Fr. Richter 1: Šlechetní synové. Podlé Zimmermanna 2: Šumař a vlci 3: Mladý dráteník. K. Vinařický 4: Běh Koňstva. Týž 4: Lev 6: Pořekadla 6: Psové na hoře Svato-Bernhardské 7: Duha. Bolesl. Jablonský 8: Malé obrázky ze života. Od Andersena 9: Velbloud 10: Tonutí. Ruská národní píseň 11: Slon 12: Libuše 13: Pořekadlo. Z rukopisu od roku 1532 13: Žert. Dle Rückerta od M. 14: Oasy v Lybické Poušti 15: Polská přísloví 15: Nezvaná. Moravská národní píseň 16: Karel Skreta 17: Dítě umírající. Vinařický 18: Anekdoty. B. Auerbach 19: Zlomky z českého mentora od Jana z Lobkovic 20: Bůh. Bolesl. Jablonský 21: Kolda z Postupína 22: Houby. Vinařický 23: Prokop Divíšek 24: Česká přísloví 25: Kterak lze sebe každodenně oblažit. Podle B. Auerbacha 26: Karel IV. 27: Hádanky 29: Zpomenutí na mladost. Národní slovenská píseň 30: Nosorožec 30: Koule ohnivé 33: Šťastný Vašek. Podle Grimma 36: Ptáče. Bolesl. Jablonský 37: Slunce 38: Tygr 38: List a kořeny. Z ruského od Krylova 39: Čechy 40: Česká přísloví 41: Rek Leonidas 43: Žebrákovo štěstí. Slovenská národní píseň 43: Pes a kočka. Bajka od Prof. Fr. Schneidera 49: Tůr 49: Malé povídky z Talmudu 50: Hádanky od J. V. Rozuma 51: Česká přísloví 52: Sloupy vodní a větrné. Smetana 52: Medvěd 53: O tom, jak císař Rudolf soudil 54: Kniha přírody. Bol. Jablonský 54: O plodnosti rostlin 55: Průpovídky. Kamarýt 57: Kamzík 57: Slunéčko. Litevská národní píseň 58: Cár Alexander I. Petíscus 59: Průpovědi mudrcův 59: Dobrý lék 61: Štika. Z ruského podle Krylova Čelakovský 61: Krátký popis země 64: Německá přísloví 65: Vrchy a doliny v měsíci 66: Nešťastný věštec. Egyptská báchorka 67: Průpovídky. Z rukopisu Ludvíka z Pernštýna z 16. věku 68: Příklad synovské lásky 68: Národní hádanky 69: Hroznejš 70: Nebohý komár. Národní píseň z červené Rusi 71: Život a rok. Z mravoučného perského spisu: Růžové oudolí 72: Báchorky: 1. Moudrý pastýř 72: 2. Žába a dítě 73: 3. Rubášek 73: 4. Hvězdné tolary 74: Rada otcova. Bolesl. Jablonský 75: Výbor haličckých přídloví 75: Justinian Velký 76: Sirotek. Národní slovenská píseň 77: Hvězdy padající 77: Obrazy vzdušné 77: Výminky. Moravská národní píseň 78: Vělička 79: Anekdoty 81: Vratislav. E. Vocel 82: Dítě a vlk 83: Výklad hlasů zvířat 84: Svatba a smrt komárova. Nrodní slovenská píseň 84: Obležení Prahy od Švédů 88: Mravoučná pravidla. Od Crinita Nepomuckého z Hlaváčova 89: Lov sledí 90: Osvětlení plynem 90: Ruská přísloví 90: Ouroda. Moravská národní píseň 91: Bobr 91: Drobnosti z dějepisu 92: Ztracená ovečka. Litevská národní píseň přel. od Čelakovského 93: Sirotek. Litevská národní píseň 93: Strašidlo: Dlouhá chvíle. B. Auerbach 94: Jabloň. Bolesl. Jablonský 94: Rozmanitosti z dějepisu. Vyńato z rukopisu Martina Dillingero od roku 1624 dosud nevydaného 99: Spitihněv spravedlivý. E. Vocel 102: Mlhovité hvězdy 103: Chycený slavík. Srbská národní píseň 103: Průpovědi. Ze spisů Komenského 104: Vojínovo loučení. Slovenská národní píseň 105: Plodiny, průmysl a obchod v Čechách. Neumann 107: Nápisy na zvonech 107: Hedvábnictví v Lombardsku. Podle Raumera 107: Vynalezení skla. Podle Haupta 108: Marko Bočár. Z válečných zpěvů novořeckých 108: Život a průpovědi mudrců. Od Šim. Lomnického z Budče

CountryCzech Republic
LanguageUND
CollectionNárodní pedagogická knihovna Komenského
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/NPKK___NPKK__II26227U___...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsčítanka, Reálky. Gymnasia. 1853 - 1954
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic