[Tyrol. IV.]

[Tyrol. IV.]Pod signaturouRKP2-0047.948(podle Vl. DokoupilaRKP 80) se nachází 5 rukopisů, které byly nalezeny ve starých zásobách knihovny spolu s rukopisnou makulaturou a katalogy k Molllově sbírce "Atlas Germanicus" (Moll-0090.900) a jsou patrně stejného původu. Podle Karla Kuchaře nebyly tyto rukopisy roku 1959, kdy vyšel jeho katalog k Mollově sbírce map, v tehdejší Universitní knihovně v Brně k nalezení. VizKuchař, Karel: Mapová sbírka B. P. Mollav Univesitní knihovně v Brně. Praha 1959, s. 8-9. Obsahují popisy rakouských dolů. Byly spojeny do 5 svazků podle zemí. Některé popisy mají na hoře číslované archy.

CountryCzech Republic
LanguageDE
CollectionMoravská zemská knihovna v Brně
Year1750-1800
Timespan1622
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Location
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/MZK____MZKB__RKP20047948...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic

In This Year: 1750