Atlantis Germanici. Vol. I. Tom. I.-V.

Atlantis Germanici. Vol. I. Tom. I.-V.Rukopis patří do velkého rukopisného souboru - vícesvazkového katalogu mapové sbírky sběrateleBernarda Pavla Molla(1697-1780). Rukopis patří mezi tzv.bílé katalogy, nazvané tak kvůli pergamenové vazbě (celkem 20 svazků). Rukopis patří do doprovodného materiálu Mollovy mapové sbírky. V celém fondu Moravské zemské knihovny se nacházejí tyto části: 1. mapová sbírka a 20 k ní příslušejících svazků (Vol.) definitivních katalogů, které podle vazby v pergamenu označujeme jakobílé katalogy. 2. duplikáty (rovněž bílé) I. svazku katalogu Rakouského atlasu (AA) a I. svazku katalogu Německého atlasu (AG). 3. starší Mollovy katalogy, nově (po r.1907) vázané v hnědé poloplátěné vazbě, které v dalším označujeme jakohnědé katalogy; z těchto katalogů se zachovaly jen svazky pro II.-XII. a XV.-XIX. dílo Rakouského atlasu a pro I.-X. a XVIII.-XXIV. díl Německého atlasu. 4. nejstarší koncepty katalogů, přivázané k hnědým katalogům. 5. rukopisy svázané v 5 svazcích pod sig.RKP2-0047.948(kdysiRkp 80). 6. přehled obou atlasů z r.1794, psanýFridrichem Vockelem, Mollovým vnukem; nevázaný pro AA tom. I.-X. a hnědě vázaný pro AG tom. I.-XXIV. s dokončením pro AA. tom. XI.-XLIV. VizKuchař, K.: Mapová sbírka, s. 8-9. Na p.1-2obsah svazku:Contenta Voluminis I. Atlantis Germanici.Tomus I.Sect: I. Tabulae generlaes totius Germaniae.II. Geographia antiqua.III. Geographia media.IV. Geographia nova.V. Geographia ecclesiastica.VI. Geographia Veredaria.Tomus II. Bavaricus Circulus, Pars I.Sect: Geographia antiqua & media.II. Geographia nova. Tabulae generales Bavariae.III. Tabulae speciales. Salisburgensis Archiepiscopatus.IV. Berchtersgadensis Praepositura.V. Frisingensis Epsicopatus.VI. Passaviensis Epsicopatus.VII. Ratisbonensis Epsicopatus.Tomus III. Bavarici Circuli Pars II.Sect: I. Bavaria superior.II. Bavaria Inferior.III. Palatinatus Superior.IV. Ratisbona Civitas.Tomus IV. Franconicus Circulus Pars I.Sect: I. Geographia antiqua & media.II. Geographia nova. Tabulae generales Franconiae.Sect: III. Tabulae speciales. Bambergensis Epsicopatus.IV. Eichstettensis Episcopatus.V. Herbipolensis Episcopatus.VI. Ordo Teutonicus.Tomus V. Franconici Circuli Pars II.Sect: I. Baruthinus Marchionatus.II. Onoldinus Marchionatus.III. Hennebergicus Principatus.IV. Comitatus Circuli Franconici: Erpach, Giech, Hohenloh, Schwarzenberg, Wertheim.V. Civitates Imperiales. Norimbergense Territorium, et Urbs.VI. Rothenburg, Schweinfurt, Weisenburg, Winsheim

CountryCzech Republic
LanguageDE
CollectionMoravská zemská knihovna v Brně
Year1748-1775, 1780-09-26, 1821-03-07
Timespan1907, 1794, 26. září 1780, 1780-09-26, 1789, 1800, 1816, 1817, 7. března 1821, 1821-03-07, 1843, 1900
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
LocationHorní Rakousy
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/MZK____MZKB__MOLLRKP0090...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic

In This Year: 1748