Špalíček kramářských tisků - sběr J.Bradáč

Špalíček kramářských tisků - sběr J.Bradáčkramářské tisky
codex
other

CountryCzech Republic
LanguageCS
CollectionEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Year1747-1850
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/AIPDIG_EUC___XXXVI_95_10...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsduchovní písně, kramářské tisky, světci (Ježíš Kristus), světci (Panna Marie), přání prosebná, víra - rozjímání (nad Ježíšovým údělem), přání prosebná (šťastná smrt), patroni (sv. Jan Nepomucký), legendy (sv. Jan Nepomucký), poutní místa - nabádání k pouti, poutní místa - Praha (Pražský hrad), světské písně, zjevení (sv. Anna), zázraky - křesťanská smrt (svátost smíření), lokality - Opava (Slezsko), zbožnost lidová (obraz sv. Anny), biblické příběhy - poslední dny Ježíše (loučení s Pannou Marií), biblické příběhy - poslední dny Ježíše (ukřižování), víra - rozjímání nad hříchy, biblické postavy - Panna Marie, biblické postavy - Ježíš Kristus, poutní místa - poutníci, poutní místa - patroni (Panna Marie Svatohorská), biblické příběhy - poslední dny Ježíše (nářek Panna Marie pod křížem), ráj (popis), legendy (sv. Teofil), smrt - loučení se světem, víra - pokání (výzva k němu), rodina - sirotci (zavržení sourozenci), rodina - sirotci (těžký život)
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic

In This Year: 1747