Špalíček kramářských tisků - sběr J. Bradáč

Špalíček kramářských tisků - sběr J. Bradáčkramářské tisky
codex
other

CountryCzech Republic
LanguageCS
CollectionEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Year1731-1860
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/AIPDIG_EUC___XXXVII24326...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsduchovní písně, kramářské tisky, poutní místa - nabádání k pouti, poutní místa - patroni (Panna Marie), přání prosebná, smrt - úvahy o ní, poutní místa - poutníci, světské písně, víra - pokání (výzva k němu), země - Francie, zjevení - Panny Marie, trest Boží (varování), zázraky - léčivá voda, listy z nebe, zbožnost lidová (ochrana před ohněm), léčitelství (pomoc při porodu), zbožnost lidová (ochrana proti špatnému počasí), zbožnost lidová (pomoc při porodu), zbožnost lidová (ochrana před povodní), zbožnost lidová (ochrana před nemocí), zbožnost lidová (ochrana před kouzly), modlitby, víra - dary sv. Ducha, víra - půsty, modlitby (Ježíš Kristus), zázraky - uzdravení, lokality - Řím, zbožnost lidová (obraz Panny Marie), zjevení - andělé malující obraz Panny Marie, znamení nebeská (zatmění měsíce), zázraky - nasycení, země - Sedmihradsko (Rumunsko), pohromy - neúroda, datace - 1835 (9. duben), současnost - kritika, poutní místa - patroni (Panna Marie Svatohorská), víra - rozjímání (Ježíšova oběť za hříchy), víra - vyznání, světci (Ježíš Kristus), legendy (sv. Starosta), legendy (sv. Rozálie), světci (Panna Marie), poutní místa - Příbram, poutní místa - patroni (Panna Marie Svatohorská ?), patroni (sv. Jan Nepomucký ?), patroni (sv. Jan Nepomucký), patroni (sv. Antonín Paduánský), postavy biblické - Ježíš Kristus, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Jidášova zrada), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (soud), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (odsouzení Pilátem), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Getsemanská zahrada), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (ukřižování), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (mučení), víra - rozjímání (Ježíšova smrt za naše hříchy), příběhy biblické - Ježíš Kristus pokoušen ďáblem, postavy biblické - sv. Josef, příběhy biblické - život sv. Josefa, příběhy biblické - život Panny Marie, postavy biblické - Panna Marie, světci - Panna Marie, zločiny - vraždy (ženy a nenarozeného dítěte), přání prosebná - šťastná smrt, smrt - rozjímání o ní, zázraky - křesťanská smrt (svátost smíření)
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic

In This Year: 1731