Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubín

Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubínkramářské tisky
codex
other

CountryCzech Republic
LanguageCS
CollectionEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Year1748-1860
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/AIPDIG_EUC___I_A________...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsduchovní písně, kramářské tisky, světci (Panna Marie), přání prosebná, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (křížová cesta), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Getsemanská zahrada), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (odsouzení), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Jidášova zrada), postavy biblické - Ježíš Kristus, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (pohřbení), duchovní písně (Panna Marie), poutní místa - patroni (Panna Marie), poutní místa - poutníci, světské písně, lokality - Rychnovsko, světci (sv. Josef), zázraky - nasycení, zbožnost lidová (obraz Panny Marie), zjevení - sv. Josefa ?, zjevení - Ježíšeka ?, zázraky - poklad, bída - hlad, postavy (Jan Kiliam), světci (sv. Anna), zločiny - vraždy (manželky), zázraky - záchrana života, zjevení (sv. Anna), lokality - Sedmihradsko (Rumunsko?), právo (přiznání viny a trest), právo (obvinění a odsouzení nevinného), pokušení - smlouva s ďáblem, světci (sv. Barbora), země - Německo, modlitby (Panna Marie), modlitby (Ježíš Kristus), modlitby (sv. Josef), modlitby (sv. Anna), modlitby (sv. Jáchym), legendy (sv. Jiří), poutní místa - Senec (Slovensko), světci (sv. Jiří), rodina - sirotci (těžký život), patroni (sv. Jan Nepomucký), poutní místa - Tábor u Lomnice nad Poplekou, poutní místa - patroni (Ježíš Táborský), poutní místa - patroni (sv. Anna), poutní místa - nabádání k pouti, legendy (sv. Kateřina), poutní místa - patroni (sv. Kateřina), víra - vyznání, rodina - sirotci, patroni (Panna Marie), poutní místa - Tábor u Lomnice nad Popelkou (Česko), lokality - Žitava (Německo), zjevení - Panna Marie Boskovská, zázraky - pomoc v nouzi, víra - přestoupení, církev (katolíci x luteráni), zázraky - uzdravení, zbožnost lidová - sv. obrázky, smrt - loučení umírajícího, smrt - úvahy o ní, zbožnost lidová (duše x tělo), víra - rozjímání (Ježíšova oběť za naše hříchy), víra - rozjímání, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Ježíš před radou), poutní místa - patroni (Panna Marie Mariazellská), poutní místa - Maria Zell (Rakousko), církev - zpověď, poutní místa - Nová Paka, poutní místa - patroni (Panna Marie Novopacká), zločiny - vraždy (z hladu - příprava), lokality - Bavorsko (Německo), lokality - Kozbov - Plzeňsko (Česko), pohromy (hladomor), postavy biblické - sv. Josef, postavy biblické - Panna Marie, příběhy biblické - útěk do Egypta, datace - 1785 (29. leden), postavy (František Z.), lokality - Vídeň (Rakousko), láska falešná (pro peníze), zločiny - vraždy (milenky), legendy (sv. Jan Nepomucký), postavy biblické - sv. Máří Magdaléna, příběhy biblické - obrácení sv. Máří Magdalény, pohromy živelné - povodně, lokality - Lemberk (Česko), datace - 1846 (červenec), země - Polsko, pohromy - hladomor, rodina - vztahy (rodiče x děti), rodina - děti (nevděčné), lokalita - Vratislav (Polsko), rodina - rodiče (vyhnaní), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (loučení Panny Marie s Ježíšem), světci - Ježíš Kristus, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (mučení), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (ukřižování), příběhy biblické - Noemova archa, postavy biblické - Noe, postavy biblické - Bůh, postavy biblické - Eva, příběhy biblické - zabití Ábela, postavy biblické - Kain, příběhy biblické - vyhnání z ráje, postavy biblické - Adam, příběhy biblické - potopa světa, postavy biblické - Ábel, lokality - Pardubice, řeky - Mejtka, lokality - Mělník, řeky - Jizera, lokality - Litoměřice, řeky - Cidlina, řeky - Labe, řeky - Metuje, řeky - Voharka?, řeky - Orlice, řeky - Chrudimka, znamení nebeská - zatmění slunce, víra - Boží trest, země - Rusko, zjevení - Panny Marie, datace - 1844 (9. říjen), zjevení - Ježíše Krista, národy - Rusové, zločiny - vraždy (syna - nepoznaného), zločiny - vraždy (pro peníze), zločiny - sebevraždy, rodina - rodiče (vrazi syna), lokality - Znojmo (Morava), víra - rozjímání (hledání Ježíše Krista), světci (Ježíš Kristus), světci (sv. František Serafínský), slavnosti církevní - poutě (porcinkule)
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic

In This Year: 1748