Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubín

Špalíček kramářských tisků - sběr J. Š. Kubínkramářské tisky
codex
other

CountryCzech Republic
LanguageCS
CollectionEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Year1750-1900
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/92004/AIPDIG_EUC___II_B_______...
Web Pagehttp://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&...
Subject Termsduchovní písně, kramářské tisky, poutní místa - patroni (Panna Marie Cellenská), poutní místa - Maria Zell (Rakousko), poutní místa - poutníci, poutní místa - patroni (sv. Salvátor Chrudimský), víra - vyznání, poutní místa - Chrudim, světské písně, datace - 1828 (17. červen), lokality - Rajchenberk? (Boleslavsko - Česko), rodina - manželka (nevěrná), zločiny - vraždy (manžela a dětí), postavy (Josef Osvald), víra - pokání (výzva k němu), víra - rozjímání nad lidským konáním, trest Boží (drahota, nemoci, války), současnost - kritika, zázraky - záchrana života, poutní místa - Vambeřice, poutní místa - patroni (Panna Marie Vambeřická), zločiny - vraždy (z nešťastné lásky), lokality - Hradecko (panství Častolovické - Česko), láska nešťastná (bránění rodičů), zločiny - sebevraždy, datace - 1834, postavy (Františka Lipanská), postavy (Jan Forejtek), poutní místa - Skalka, alegorie (křížová cesta - 14 stromů), poutní místa - patroni (sv. Máří Magdaléna), lokality - Mníšek pod Brdy, poutní místa - patroni (Panna Marie), postavy biblické - Šalamoun, postavy biblické - královna ze Sáby, postavy biblické - sv. Helena, postavy biblické - sv. Juda, příběhy biblické - sv. Kříž, postavy biblické - Seth, postavy biblické - Adam, lokality - Sedmihradsko (Rumunsko), zázraky - záchrana před hladem, datace - 1835, světci (Panna Marie), legendy (sv. Barbora), legendy (sv. Starosta), legendy (sv. Kateřina), poutní místa - Tábor u Lomnice nad Popelkou, poutní místa - patroni (Ježíš Táborský), poutní místa - nabádání k pouti, poutní místa - patroni (sv. Trojice), poutní místa - Křemešník u Pelhřimova, zázraky - uzdravení, světci (Ježíš Kristus), přání prosebná, vojáci - rukování (z nešťastné lásky), postavy (Josef Kocourek), láska - nešťastná (bránění rodičů), lokality - Lauš? (Rakousko - Uhersko), rodina - syn (nezdárný), živobytí nepočestné - loupežníci, zločiny - vraždy (otce), postavy (Jan Fišer), zločiny - vraždy (manželky a dětí), rodina - manžel (nevěrný), lokality - Šartýn? (Bavorsko - Německo), zázraky - obživnutí, rodina - macecha (zlá), postavy (Josef Mládek), lokality - Studenec (Bydžovsko - Česko), zázraky - léčivá voda, postavy biblické - Panna Marie, postavy biblické - Ježíš Kristus, příběhy biblické - nanebevstoupení Ježíše Krista, lokality - Praha (okolí), rodina - otec (loupežník), datace - 1836, zločiny - přepadení (mlýna), lokality - Vídeň (Rakousko), lokality - Štajermark? (Rakousko), lokality - Linec (Rakousko), řeky - Dunaj, poutní místa - patroni (Panna Marie Mariazellská), pohromy živelné - povodně, legendy (sv. František z Assisi), postavy biblické - sv. Jáchym, postavy biblické - sv. Anna, příběhy biblické - sv. Jáchym a sv. Anna, alegorie (apoštolové - 12 růží), alegorie (církev - zahrada), alegorie (Ježíš Kristus - zahradník), legendy (sv. Jan Nepomucký), láska nevěrná, postavy (Anna Uhrová), postavy (Jan Bytina), datace - 1835 (listopad), lokality - Pivnísek?, vojáci - rukování, vojáci - láska, světci (sv. Anna), zločiny - přepadení (zajetí), zázraky - záchrana z tureckého zajetí, poutní místa - Mariazell (Rakousko), poutní místa - Chlumec nad Cidlinou, poutní místa - patroni (Panna Marie Chlumecká), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (křížová cesta), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (loučení Panny Marie s Ježíšem), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (odsouzení), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Getsemanská zahrada), víra - rozjímání (Ježíšova oběť za naše hříchy), postavy biblické - Ježíši Kristus, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (ukřižování), dívky svedené, postavy (Vnislav), postavy (Lomelín), postavy (Běla), právo - poprava, lokality - Řezno (Německo), láska - varování (sociální rozdíly), datace - 1748, rodina - matka (týraná - útěk s dítětem), zbožnost lidová - sv. obrázky, zázraky - ochrana při přepadení, poutní místa - patroni (Panna Marie Svatojakubská), lokality - Vajstruba?, zázraky - ochrana před čarodějnicemi, zázraky - pomoc při porodu, lokality - Aušt?, zázraky - uhašení požáru, lokality - Praha, zázraky - zloděj chycený při krádeži v chrámě, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (mučení), víra - rozjímání, víra - vyznání hříchů, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (nářek Panny Marie nad ukřižováným Ježíšem), poutní místa - patroni (Panna Marie Boleslavská), poutní místa - Stará Boleslav, příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (poslední večeře), příběhy biblické - poslední dny Ježíše Krista (Jidášova zrada), vojáci - Švédové, znamení nebeská - rudé nebe, poutní místa - patroni (sv. Anna Frantálská), poutní místa - Frantál? (Františkovo údolí x Františkov), víra - modlitba růžence, světci (sv. Josef), zázraky - křesťanská smrt (svátost smíření), láska nešťastná (katolíci x luteráni), datace - 1825, zločiny - vraždy (syna - záměna), zločiny - vraždy (dcery), světci (sv. Barbora), lokality - Rábí (Česko), zločiny - ukrytí mrtvého (nehoda), světci (sv. Jan Nepomucký), zázraky - nalezení a oživení syna, modlitby (ke sv. škapulíři), církev - bratrstva (svatého škapulíře Panny Marie Karmelitánské), zbožnost lidová, světci (sv. Šimon), dívky toužící, láska - touha po ní, duchovní písně (koledy vánoční), láska nešťastná (smrt milenky), smrt - utonutí, legendy (sv. Jenovéfa), obřady rodinné - svatba (loučení se svobodou), obřady rodinné - svatba (požehnání rodičů), písně předsvatební, obřady rodinné - svatba (loučení s rodiči), obřady rodinné - svatba (předávání věnečků), smrt - žalem (nad smrtí milenky), dívky oklamané, postavy - Arnošt, postavy - Běla, láska falešná (pro peníze), zločiny - sebevraždy (utonutí), postavy - Anežka, trest Boží - smrt bleskem, řeky - Vltava, datace - 1845 (30. březen)
ProviderManuscriptorium - National Library of the Czech Republic

In This Year: 1750