Sprječavanje genotoksičnog učinka ohratoksina i aflatoksina B1 ekstraktima vrsta roda Echinacea L. i Castanea Mill.

Sprječavanje genotoksičnog učinka ohratoksina i aflatoksina B1 ekstraktima vrsta roda Echinacea L. i Castanea Mill.Cilj ovoga rada bio je ispitati sadržaj polifenola u ekstraktima vrsta Echinacea purpurea (L.) Moench kao i Castanea sativa Mill. te odrediti njihov antioksidativni i antigenotoksični učinak. Antioksidativna aktivnost ekstrakata i glavnih sastavnica je utvrđena primjenom elektronske spinske rezonancije i spektrofotometrijskih metoda hvatanja DPPH, superoksidnog i hidroksilnog radikala. Ispitan je i redoks učinak i citotoksičnost ekstrakata u kulturi stanica raka kolona (SW480). Antigenotoksični i antimutageni učinak procijenjen je kometnim i Amesovim testom uz mutagene i genotoksične mikotoksine – aflatoksin B1 (AFB1) i ohratoksin A (OTA). Provedena je i senzorska analiza tretiranih uzoraka kikirikija i grožđica za preliminarnu procjenu primjenjivosti tretmana ekstraktima. Ekstrakt herbe ehinaceje je sadržavao više ukupnih polifenola u odnosu na ekstrakt lista kestena (10,57 % prema 6,74 %). Ekstrakt ehinaceje je sadržavao višestruko veću količinu fenolnih kiselina (prvenstveno cikorijska i kaftarinska kiselina), dok je ekstrakt kestena bio najbogatiji taninima i flavonoidima (derivati galne i elaginske kiseline). Ekstrakt kestena je pokazao znatno veću sposobnost neutralizacije DPPH radikala (EC50 = 1,87 μg/mL) u odnosu na ekstrakt ehinaceje (EC50 = 15,67 μg/mL). Slični rezultati utvrđeni i ispitivanjem hvatanja hidroksilnog i superoksidnog radikala, pri čemu je ekstrakt kestena bio desetak puta učinkovitiji. Utvrđena je i snažna antioksidativna aktivnost dominantnih sastavnica koja ukazuje na fenolne kiseline (ehinaceja) i elaginsku kiselinu (kesten) kao sastojke koji najviše doprinose učinku ekstrakata. Inhibitorni učinak ekstrakata ehinaceje na mutageno djelovanje aflatoksina B1 zabilježeno je samo kod najniže koncentracije na soju bakterije Salmonella typhimurium osjetljivom na pomak okvira čitanja. S druge strane, utvrđen je snažan inhibitoran učinak ekstrakta kestena, izraženiji na soju osjetljivom na pomak okvira čitanja. Supresija genotoksičnog učinka AFB1 i OTA utvrđena je i kometnim testom, pri čemu je ustanovljena značajna redukcija dužine repa, repnog intenziteta i repnog momenta u leukocitima istovremeno tretiranim mikotoksinima i različitim koncentracijama ekstrakata. Dok ekstrakt ehinaceje tek pri dužoj inkubaciji i višim koncentracijama djeluje citotoksično na stanice raka kolona, ekstrakt kestena je pokazao znatno snažniji učinak već kod najniže koncentracije. Ispitivanjem supresije oksidativnog stresa ekstraktima u kulturi stanica raka zabilježeno je podsticanje oksidativnog stresa kod nižih koncentracija i redukcija pri višim koncentracijama, a slično djelovanje je ustanovljeno i u stanicama tretiranim vodikovim peroksidom. Rezultati upućuju na indukciju antioksidantne zaštite stanica. Senzorska analiza tretiranih kikirikija je utvrdila koncentraciju ekstrakta koja nije izazvala značajnije promjene organoleptike u odnosu na kontrolni uzorak. Tretirane grožđice su bile promijenjenog mirisa i arome, iako bez utjecaja na prihvatljivost samog proizvoda. Dodatak ovdje ispitanih ekstrakata potencijalnog antigenotoksičnog učinka hrani bi, dakle, pored uloge u povećanju održivosti samih namirnica antioksidantnim djelovanjem, mogao modulirati toksičnost prisutnih mikotoksina nakon konzumacije.

CreatorJukić, Huska (Search Europeana for this person)
CountryCroatia
LanguageHRV
CollectionJosip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Biochemistry and Toxicology.
Year2012-03-16
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/9200133/https___dr_nsk_hr_isla...
Web Pagehttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:362347...
Subject TermsBIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology. Engineering., Pharmacology. Therapeutics. Toxicology, polyphenols, antioxidant activity, genotoxicity, extract, peanut
ProviderNational and University Library in Zagreb

In This Year: 2012