Utjecaj inhibitora glutation S – transferaze na produkciju aflatoksina plijesni Aspergillus flavus

Utjecaj inhibitora glutation S – transferaze na produkciju aflatoksina plijesni Aspergillus flavusGlutation S-transferaza (GST) je enzim s višestrukom funkcijom kojim se eukarioti mogu braniti od štetnog djelovanja metabolički aktiviranih aflatoksina, ali i reaktivnih vrsta kisika. Utvrđeno je da se kod plijesni povećava aktivnost GST-a kod povećane produkcije aflatoksina. Cilj ovog rada je bio ispitivanje utjecaja odabranih inhibitora ligandinske i katalitičke domene GST-a u stanici plijesni Aspergillus flavus na biosintezu aflatoksina. Rezultati su pokazali da inhibitori GST-a inhibiraju i produkciju aflatoksina u mikrobiološkoj podlozi u in vitro uvjetima kod svih ispitivanih koncentracija (10; 1; 0,1; 0,01 ppm), ali plijesni preživjele na podlozi s dodanim inhibitorima, imaju povišenu aktivnost GST-a, glutation reduktaze te katalaze. Ujedno, utvrđeni su dodatni sekundarni metaboliti koje ova plijesan proizvodi na ispitivanoj mikrobiološkoj podlozi LC-ESI-MS/MS analizom (QTrap). Uz osnovne intermedijere aflatoksina detektirane su ciklopijazonična, 3-nitropropionska te kojična kiselina Podešeni su odgovarajući parametri za primjenu ultrazvuka kao sigurnije i jeftinije metode razbijanja stanica plijesni. Također je praćena ekspresija regulatornih gena za biosintezu aflatoksina (aflR i aflS), pri čemu uz dodatak inhibitora GST-a dolazi do smanjenja ekspresije regulatornih gena te posljedične redukcije biosinteze aflatoksina.

CreatorŠarkanj, Bojan (Search Europeana for this person)
CountryCroatia
LanguageHRV
CollectionJosip Juraj Strossmayer University of Osijek. FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY. Department of Applied Chemistry and Ecology. Sub-department of Biochemistry and Toxicology.
Year2014-06-06
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/9200133/https___dr_nsk_hr_isla...
Web Pagehttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:619825...
Subject TermsBIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology. Food Chemistry., Pharmacology. Therapeutics. Toxicology, moulds, aflatoxins, Aspergillus flavus, glutathione S – transferase inhibitors, antiaflatoxigenic effect, LC-MS/MS, RT-PCR
ProviderNational and University Library in Zagreb

In This Year: 2014