STABILIZATOR ELEKTROMEHANIČKIH NJIHANJA SINKRONOG GENERATORA ZASNOVAN NA ENERGETSKIM FUNKCIJAMA

STABILIZATOR ELEKTROMEHANIČKIH NJIHANJA SINKRONOG GENERATORA ZASNOVAN NA ENERGETSKIM FUNKCIJAMAU doktorskoj disertaciji izvršena je sinteza nelinearnog IDA stabilizatora elektromehaničkih njihanja koji ujedinjuje automatski regulator napona i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Polazište za izgradnju nelinearnog IDA stabilizatora elektromehaničkih njihanja je nelinearni model sinkronog generatora s istaknutim polovima trećeg reda čiji je izvod detaljno analiziran. Za sintezu IDA stabilizatora povoljno je matematički model sinkronog generatora zapisati PCH obliku. Osim poznatog postupka sinteze IDA regulatora, koji daje algoritam stabilizatora elektromehaničkih njihanja, implementirana je povratna veza po armaturnom naponu generatora, čime je ostvarena funkcionalnost automatskog regulatora napona. Nakon sinteze IDA stabilizatora dokazana je asiptotska stabilnost sustava koji se sastoji od sinkronog generatora s istaknutim polovima spojenog na električnu mreţu. Simulacije rada sustava s implementiranim IDA stabilizatorom elektromehaničkih njihanja načinjene su u programskom paketu Matlab. Za ispitivanje je korišten model sinkronog generatora s istaknutim polovima sedmog reda, a moguće je ispitati odziv sustava u slučaju promjene referentne veličine napona generatora, zatim u slučaju promjene mehaničke snage na osovini generatora te kratki spoj na generatorskoj sabirnici. Simulacijskim ispitivanjima je dokazano da je uspješno realizirano slijeĎenje referentne vrijednosti napona generatora. Ispitivanjem kvalitete regulacije sustava u slučaju velikog poremećaja u smislu kratkog spoja na sabirnici generatora te u slučaju promjene radne točke generatora dokazana je robusnost dobivenog upravljačkog algoritma. Usporedbom kvalitete regulacije IDA stabilizatora i klasičnih linearnih regulatora utvrĎeno je da klasični linearni regulatori pokazuju bolju kvalitetu regulacije u slučaju malih poremećaja. U slučaju pojave velikih poremećaja IDA stabilizator daje bolju kvalitetu regulacije u odnosu na klasične linearne regulatore. TakoĎer je dokazana stabilnost sustava s implementiranim upravljačkim algoritmom u kapacitivnom reţimu rada.

CreatorJerković Štil, Vedrana (Search Europeana for this person)
CountryCroatia
LanguageHRV
CollectionJosip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Electrical Engineering. Department of Electromechanical Engineering. Chair of Electric Machines and Power Electronics.
Year2014-06-16
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/9200133/https___dr_nsk_hr_isla...
Web Pagehttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:969153...
Subject TermsTECHNICAL SCIENCES. Electrical Engineering. Power Engineering., Electrical engineering, IDA, stabilizer, regulator, synchronous generator
ProviderNational and University Library in Zagreb

In This Year: 2014