Progress – kanskje Holmestrands mest berømte skute?

Progress – kanskje Holmestrands mest berømte skute?Under en seilas fra Quebec til Dublin skjedde det noe om bord som gjorde at skuta ikke kunne manøvreres. Mastebrudd og/eller skade på roret kunne vanskelig repareres ”under seil” og løsningen var da å forlate skuta – abandonert.

Skuta ”Progress” ble bygget i Portsmouth, New Hampshire og sjøsatt i november 1850. Opprinnelig het hun ”Sea Serpent”. «Progress» er en klipper og fullrigger.

Rask og berømt 
Jack London-entusiaster kan finne en kort omtale av ”Sea Serpent” i romanen ”Rundt Kap Horn”. Skuta var meget rask og hadde den tredje beste tiden på strekningen New York – Den Engelske Kanal med bare 12 dager!

Progress og Holmestrand 

”Sea Serpent” ble innkjøpt til Norge i 1874, fikk da navnet ”Progress” og ble satt inn i trelast- og petroliumfart. Fra vinteren 1881 hørte skuta hjemme i Holmestrand i rederiet L. Rafen.
Hun seilte i mer enn 40 år og fikk dermed det tredje lengste ”sailing-life” av de 152 klipperne som ble bygget i Amerika.

The Pickpocket
”Progress” hadde et pussig klengenavn ”The Pickpocket” (lommetyven). Hun var dyr i drift med krav til stort besetning.  Det skal ha vært redernes lommer som ble ”picked”.

Under en seilas fra Quebec til Dublin skjedde det noe om bord som gjorde at skuta ikke kunne manøvreres.  Mastebrudd og/eller skade på roret kunne vanskelig repareres ”under seil” og løsningen var da å forlate skuta – abandonert. Besetningen gikk i livbåtene den 12. juni 1891 og overlot ”Progress” til sin skjebne. Hun dreiv 1120 miles i 93 døgn og ble observert hele 19 ganger før hun sank i Atlanteren. 
Besetningen ble berget og kom seg trygt hjem til Holmestrand.

CreatorMarit Kjeksrud Amundsen (Search Europeana for this person)
CountryNorway
LanguageNO
CollectionHolmestrand Museum
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Location
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_6019...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085442443...
Subject Termsabandonert, seilskute
ProviderArts Council Norway