Lykkens Prøve – en seilskute fra forrige århundre

Lykkens Prøve – en seilskute fra forrige århundre”Lykkens Prøve” var en Slup på 8 Commerce Læster som ble bygget i Mandal år 1861 og ble registrert samme år. Fører var Ingebret Andersen som også var eier av skuta. Registrert i Nationalitetsbevisprotokollen fra Holmestrand Toldsted.

Ingebret Andersen ble født 4. november 1821. Foreldrene var matros Anders Olsen Snug og Maren Hansdatter. Ingebret var min tip-oldefar. Trolig var foreldrene fra den lille gården Snug som lå vest for Sommero, eller fra den tilhørende Snugsetra som lå på Tvillingbru nede ved sjøen. I oppveksten fikk Ingebret en sterk tilknytning til havet og han ble sjømann som sin far.

I juni 1845 giftet han seg med Maren Olsdatter fra Linengen i Sande. Maren ble født i Sande den 12. mars 1818. De fikk tilsammen 4 barn. Eldstemann, som het Anders, var min oldefar. De bodde i Sande da Anders ble født. Senere flyttet de til Holmestrand.

I 1855 døde Maren, og i kirkeboken står hun oppført som «fraktemand Ingebret Snugs kone Maren Olsd.».

Ingebret seilte mye på Danmark, Han kjøpte korn hos en dansk kornhandler i Frederikshavn. Kornhandleren het Jelstrup. Der ble han kjent med Maren Christensdatter. Maren var født i Dronninglund på Nordjylland den 28. februar 1831, og var en del yngre enn Ingebret.

De giftet seg i Frederikshavn den 2. november 1855. Ingebret tar Maren med seg til Holmestrand og i Folketellingen 1865 bor de i Langgaden, gård nr. 97a. De får tilsammen 6 barn.

Det går bra for Ingebret og hans nye kone Maren, og i 1861 har Ingebret tjent så godt at han kan kjøpe seg egen skute. Han kjøpte sluppen «Lykkens prøve», fra Mandal og nå kan han seile som skipper på egen skute. I 1867 får de også råd til å kjøpe eget hus i Bilet. De kjøpte matrikkelnummer 21, som i dag har adresse Bilet nr. 27 og ligger like nordøst for kirkegården.

Slik er alt vel inntil han forliser med «Lykkens prøve» i 1872. Båten blir funnet utenfor Stad på Vestlandet. Hans mannskap var matros Lars Pedersen døpt 23/11-1834 (Bror av Peder Høker) og matros Nils Peter Berg født 9/12-1805. Alle som var om bord omkom i følge kirkeboka hvor dette er ført inn helt på slutten av år 1872.

Ingebret og Maren var velstående etter den tiden, men etter forliset i 1872 ble de totalt utblottet. De hadde satset alt de eide i sitt rederi. Maren hadde ikke mye å klare seg med etter at de hadde hentet alle eiendelene hennes. Mange av barna fikk hjelp av venner, og man kan se av kirkebøkene at når de ble konfirmert så var mange i tjeneste på gårder i distriktet.

På slutten av 1870 årene og noen år fremover bodde Maren i «Ekornreiret» i Nordre Kleiv. I 1900 bor Maren i Horten sammen med en datter. Datteren dør i 1905 og hun flytter da til en annen datter i Drammen, hvor hun dør i 1913.

Maren snakket utpreget dansk i hele sitt liv og slektninger fra hennes familie i Danmark var på besøk flere ganger på begynnelsen av 1900 tallet.

En spesiell historie som Ester Andersen, fortalte meg i 1974 var følgende:

Sønnen Anders (fra 1 ekteskap) var forlovet med Lovise Christendtr. Guldager, og skulle ha et barn med henne i 1865. Lovise kom fra fattige kår i Nordre Kleiv men Ingebret og Maren tillot ikke giftemål med Lovise. De var sterkt imot forholdet fordi hun ikke var godt nok parti for sønnen. I skuffelse over dette tok Anders hyre på en båt og ingen har noensinne hørt fra han siden. Det ble spekulert i om han reiste til Amerika, og senere døde der. Den 20. november 1865 fødte Lovise en datter, – Inga Amalie, som er min bestemor.

Det er mange etterkommere etter Ingebret Andersen i Holmestrand og omegn, – men ikke alle vet om det. 

CreatorFred Olav Guldager (Search Europeana for this person)
CountryNorway
LanguageNO
CollectionHolmestrand Museum
Rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Location
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022611/H_DF_DF_6016...
Web Pagehttp://digitaltmuseum.no/011085442440...
Subject Termsskute, seilskute
ProviderArts Council Norway