Sunnheitskommisjonen i Haram

Sunnheitskommisjonen i HaramSundhetsloven av 1860 oppstod i ei tid med aukande fokus på førebyggande helsearbeid. Både hygiene, drikkevatten og mat kom inn under lova. Formålet var særleg å hindre spreiing av smitte og å minske helseskadelege faktorar i miljøet. Mange av dei føresegnene som vart fatta, er i dag så innlysande at det er vanskelig å fatte at folk levde under slike forhold berre nokre generasjonar tilbake.

CreatorHanne Årskog (Search Europeana for this person)
CountryNorway
LanguageNN
CollectionIKA Møre og Romsdal
TimespanEarly 21st century, Second millenium AD, Second millenium AD, years 1001-2000, 21-st, 21st, 21st century, Chronological period, 2008, Time
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Location
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022610/IKAMRkl_111023...
Web Pagehttp://fylkesarkiv.no/kl/detalj?id=111023...
Subject TermsHistorie og geografi;Kultur og samfunn, forebyggende helsearbeid -,helse -,arkiv (arkiver)
ProviderArts Council Norway