Kring folkerøystingane i 1905

Kring folkerøystingane i 1905Noreg gjekk ut av unionen med Sverige i 1905. I samband med denne storpolitiske hendinga, vart det halde to folkerøystingar i Noreg. Folket vart i august kalla til valurnene for å seie "ja" eller "nei" til unionsbrotet, og ved ei folkerøysting i november skulle ein røyste over kva styringssett landet no skulle ha. Av ulike årsaker hadde ikkje alle røysteføre moglegheit til å møte på valdagane, og me finn difor at ein heil del nytta høvet til å røyste på førehand.

CreatorMads Langnes (Search Europeana for this person)
CountryNorway
LanguageNN
CollectionIKA Møre og Romsdal
TimespanEarly 21st century, Second millenium AD, Second millenium AD, years 1001-2000, 2005, 21-st, 21st, 21st century, Chronological period, Time
Rightshttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Repository Pagehttps://www.europeana.eu/item/2022610/IKAMRkl_102225...
Web Pagehttp://fylkesarkiv.no/kl/detalj?id=18739...
Subject TermsHistorie og geografi;Kultur og samfunn, unionsoppløysinga 1905 -,demokrati -
ProviderArts Council Norway