Explore your Results

ThumbnailTitle
Babilono atstatymasBabilono atstatymas
TEXT
Ragana ir lietusRagana ir lietus
TEXT
Mindaugas; Mažvydas; KatedraMindaugas; Mažvydas; Katedra
TEXT
TūlaTūla
TEXT
Kukučio baladėsKukučio baladės
TEXT
Kalbos ženklasKalbos ženklas
TEXT
Horizonte bėga šernaiHorizonte bėga šernai
TEXT
Iš tylinčios žemėsIš tylinčios žemės
TEXT
Dievų miškasDievų miškas
TEXT
Ašarų vainikasAšarų vainikas
TEXT
Balta drobulėBalta drobulė
TEXT
Altorių šešėlyAltorių šešėly
TEXT
Užgesę Chimeros akysUžgesę Chimeros akys
TEXT
ValentinaValentina
TEXT
KrislaiKrislai
TEXT
Diemedžiu žydėsiuDiemedžiu žydėsiu
TEXT
FontanasFontanas
TEXT
LietuvojeLietuvoje
TEXT
Probotsiûn sesêliaiProbotsiûn sesêliai
TEXT
פירוש על כמה אגדות. פירוש על יונהפירוש על כמה אגדות. פירוש על יונה
TEXT
תלמוד בבליתלמוד בבלי
TEXT
דיא גליקליכע מוטטערדיא גליקליכע מוטטער
TEXT
Laisvos valandosLaisvos valandos
TEXT
Terp skausmu į garbę, poēma isz dabartiniu laikuTerp skausmu į garbę, poēma isz dabartiniu laiku
TEXT
Pavasario balsaiPavasario balsai
TEXT
Кантычкась, арба Книнга гесмюКантычкась, арба Книнга гесмю
TEXT
Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajówLitwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów
TEXT
Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches EposDas Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos
TEXT
Giesmies swietiszkas ir szwintasGiesmies swietiszkas ir szwintas
TEXT
AnafielasAnafielas
TEXT
Uwagi o śmierci niechybney wszytkim pospoliteyUwagi o śmierci niechybney wszytkim pospolitey
TEXT
O początkach narodu i języka litewskiego rozprawaO początkach narodu i języka litewskiego rozprawa
TEXT
Historiae Lituanae pars prior [-posterior]Historiae Lituanae pars prior [-posterior]
TEXT
Kronika polska litewska, żmódzka y wszystkiej Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiej, Podolskiey, Podgorskiey, PodlaskieyKronika polska litewska, żmódzka y wszystkiej Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiej, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey
TEXT
Respublica, sive status regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorumRespublica, sive status regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum autorum
TEXT
Pro Sacratissima Eucharistia contra haeresim zuinglianam ad Andream Volanum, præsentiã Corporis D.N. Iesu ChristiPro Sacratissima Eucharistia contra haeresim zuinglianam ad Andream Volanum, præsentiã Corporis D.N. Iesu Christi
TEXT
PaveikslaiPaveikslai
TEXT
Bałsas Bałandeles, arba Mażas szałtinelis milestu DiewoBałsas Bałandeles, arba Mażas szałtinelis milestu Diewo
TEXT
Źemajtiu wiskupistęŹemajtiu wiskupistę
TEXT
Kniga nobaznistes krikśćioniszkos, ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy wienatijam ant wartojimá báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotáKniga nobaznistes krikśćioniszkos, ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy wienatijam ant wartojimá báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotá
TEXT
Naujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musuNaujas Istatimas Jezaus Christaus Wieszpaties musu
TEXT
Postilla catholicka, tái est Ižguldimas ewangeliu kiekwienos nedelos ir szwętes per wissús metúsPostilla catholicka, tái est Ižguldimas ewangeliu kiekwienos nedelos ir szwętes per wissús metús
TEXT
Budą senowęs-lëtuwiû kalnienû ir źamajtiûBudą senowęs-lëtuwiû kalnienû ir źamajtiû
TEXT
Biblia, tai esti Wissas Szwentas Rásztas Séno ir Naujo TestamentoBiblia, tai esti Wissas Szwentas Rásztas Séno ir Naujo Testamento
TEXT
Daynas żemaycziuDaynas żemaycziu
TEXT
Postilla lietvwiszka, tátáy est Ižguldimás prástás ewángeliu ant kožnos nedelios ir szwentes per wisus metus, kurios págal buda sená bážnicžioy Diewá est skáitomosPostilla lietvwiszka, tátáy est Ižguldimás prástás ewángeliu ant kožnos nedelios ir szwentes per wisus metus, kurios págal buda sená bážnicžioy Diewá est skáitomos
TEXT
Vilniaus pokerisVilniaus pokeris
TEXT
1 - 47 (Total Results 47)