Explore your Results

ThumbnailTitle
Lietuvos TSR Vidaus reikalų liaudies komisariatas. Dokumentas. Mirimo liudijimas Nr. 61 [Salomėjos Nėries], nuorašas. 1949-04-23Lietuvos TSR Vidaus reikalų liaudies komisariatas. Dokumentas. Mirimo liudijimas Nr. 61 [Salomėjos Nėries], nuorašas. 1949-04-23
IMAGE
Nežinomas autorius. Atvirukas. Karališkasis ežerasNežinomas autorius. Atvirukas. Karališkasis ežeras
IMAGE
Nežinomas autorius. Atvirukas. Viešbutis MoserbodenNežinomas autorius. Atvirukas. Viešbutis Moserboden
IMAGE
S. Nėries TSRS tarybinių rašytojų sąjungos nario bilietas nr. 4079S. Nėries TSRS tarybinių rašytojų sąjungos nario bilietas nr. 4079
IMAGE
S. Nėries TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputato bilietas nr. 630S. Nėries TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputato bilietas nr. 630
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Sunku...“ [Sakiniai, parinkti ruošiantis sintaksės pamokai. Kitoje pusėje - B. Bučo įgaliojimas S. Nėriai paimti iš taupomosios kasos pinigus, su B. Bučo autografu]. 1940Salomėja Nėris. Rankraštis. „Sunku...“ [Sakiniai, parinkti ruošiantis sintaksės pamokai. Kitoje pusėje - B. Bučo įgaliojimas S. Nėriai paimti iš taupomosios kasos pinigus, su B. Bučo autografu]. 1940
IMAGE
Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Nuotrauka. Juozas Keliuotis. 1931Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Nuotrauka. Juozas Keliuotis. 1931
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp visuomenįės veikėjų. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp visuomenįės veikėjų. 1930
IMAGE
Nuotrauka. M. Yčas, J. Tumas-Vaižgantas ir J. Savickis. 1918Nuotrauka. M. Yčas, J. Tumas-Vaižgantas ir J. Savickis. 1918
IMAGE
Mejeris Smečechauskas. Nuotrauka. Spaudos darbuotojai priėmime Estijos pasiuntinybėje. 1932Mejeris Smečechauskas. Nuotrauka. Spaudos darbuotojai priėmime Estijos pasiuntinybėje. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas su bičiuliais iškyloje. 1925Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas su bičiuliais iškyloje. 1925
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas su bičiuliais iškyloje. 1925Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas su bičiuliais iškyloje. 1925
IMAGE
Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp Lietuvos universiteto studentų. 1927Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp Lietuvos universiteto studentų. 1927
IMAGE
Fotoateljė „Zinaida“. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp rašytojų. 1925Fotoateljė „Zinaida“. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas tarp rašytojų. 1925
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Klimų vilos pamatų pašventinimas. 1929Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Klimų vilos pamatų pašventinimas. 1929
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Žygio per Lietuvą procesija, skirta  Vytauto Didžiojo jubiliejiniams metams. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Žygio per Lietuvą procesija, skirta Vytauto Didžiojo jubiliejiniams metams. 1930
IMAGE
Šimonas Bajeras. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti minėjimo žiūrovai. 1930Šimonas Bajeras. Nuotrauka. Juozas Tumas-Vaižgantas ir kiti minėjimo žiūrovai. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. A. Storosta su mokiniais. 1873Nežinomas fotografas. Nuotrauka. A. Storosta su mokiniais. 1873
IMAGE
Willy Zimmer. Atvirukas. Lietuviška giedotojų draugija iš Tilžės. 1907Willy Zimmer. Atvirukas. Lietuviška giedotojų draugija iš Tilžės. 1907
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Choristų repeticija, ruošiantis Joninių šventei ant Rambyno kalno. 1929Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Choristų repeticija, ruošiantis Joninių šventei ant Rambyno kalno. 1929
IMAGE
E. Kaufmanas. Nuotrauka. Vydūnas, I. Simonaitytė tarp „vaidintojų iškyloje. 1930E. Kaufmanas. Nuotrauka. Vydūnas, I. Simonaitytė tarp „vaidintojų" iškyloje. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Iškilmių dalyviai prie paminklo Lietuvos šauliams. 1933Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Iškilmių dalyviai prie paminklo Lietuvos šauliams. 1933
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Iškilmių, pastačius paminklą Lietuvos šauliams, dalyviai. 1933Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Iškilmių, pastačius paminklą Lietuvos šauliams, dalyviai. 1933
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Rokiškio gimnazijos mokytojų iškyloje. 1922Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Rokiškio gimnazijos mokytojų iškyloje. 1922
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Rambyno šventės rengėjų. 1930Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Rambyno šventės rengėjų. 1930
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Pirmosios Lietuvos moterų dailininkių parodos dalyvių. 1937Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Vydūnas tarp Pirmosios Lietuvos moterų dailininkių parodos dalyvių. 1937
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai. 1920Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai. 1920
IMAGE
Janina Tallat-Kelpšienė. Fotografija. Salomėja Nėris. 1928Janina Tallat-Kelpšienė. Fotografija. Salomėja Nėris. 1928
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos ateitininkų valdyba. 1924Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos ateitininkų valdyba. 1924
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos vyresniųjų mergaičių ateitininkių „A“ kuopelės narės. 1924-06-15Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos vyresniųjų mergaičių ateitininkių „A“ kuopelės narės. 1924-06-15
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Paskutinė pamoka Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. 1924-05-23Nežinomas autorius. Nuotrauka. Paskutinė pamoka Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje. 1924-05-23
IMAGE
Nuotrauka. Baigusių Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją vinjetė. 1924Nuotrauka. Baigusių Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją vinjetė. 1924
IMAGE
Mejeris Smečechauskas. Nuotrauka. A. Aleksandravičius svečiuose pas J. Tumą-Vaižgantą. 1933Mejeris Smečechauskas. Nuotrauka. A. Aleksandravičius svečiuose pas J. Tumą-Vaižgantą. 1933
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene ir žmonos pamote Klementina Daugirdiene. 1936Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene ir žmonos pamote Klementina Daugirdiene. 1936
IMAGE
G. Fiebiger. Atvirukas. Šventasis ežeras. 2000G. Fiebiger. Atvirukas. Šventasis ežeras. 2000
IMAGE
Nežinomas autorius. Iškarpa iš laikraščio. Suomijo žemėlapis. 1940Nežinomas autorius. Iškarpa iš laikraščio. Suomijo žemėlapis. 1940
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia ir jos draugėmis. 1939Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia ir jos draugėmis. 1939
IMAGE
Dokumentas. Орденская книжка [S. Nėries ordino knygelė]Dokumentas. Орденская книжка [S. Nėries ordino knygelė]
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir Bronislava Sruogienė. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir Bronislava Sruogienė. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir Juozas Sruoga su žmonomis. 1934-08-19Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir Juozas Sruoga su žmonomis. 1934-08-19
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su namą statančiais darbininkais. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su namą statančiais darbininkais. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona Vanda Daugirdaite-Sruogiene. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. Sruoga, T. Reingardas, K. Penčyla ir nežinomas asmuo prie statomo namo. 1937-07-02Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. Sruoga, T. Reingardas, K. Penčyla ir nežinomas asmuo prie statomo namo. 1937-07-02
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. Sruoga, T. Reingardas, K. Penčyla ir nežinomas asmuo prie statomo namo. 1937-07-02Nežinomas autorius. Nuotrauka. B. Sruoga, T. Reingardas, K. Penčyla ir nežinomas asmuo prie statomo namo. 1937-07-02
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentai pavasarininkai, liaudies meno dirbinių parodos organizatoriai. 1927-06Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentai pavasarininkai, liaudies meno dirbinių parodos organizatoriai. 1927-06
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1928Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1928
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentų ateitininkų „Šatrijos“ meno draugijos nariai Beripolio dvare. 1927-05Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentų ateitininkų „Šatrijos“ meno draugijos nariai Beripolio dvare. 1927-05
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentų ateitininkų „Šatrijos“ meno draugijos nariai. 1927-05-29Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Studentų ateitininkų „Šatrijos“ meno draugijos nariai. 1927-05-29
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Pirmasis viešas lietuvių moterų rašytojų vakaras. Jaunosios literatės. 1930-12-07Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Pirmasis viešas lietuvių moterų rašytojų vakaras. Jaunosios literatės. 1930-12-07
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Pirmasis viešas lietuvių moterų rašytojų vakaras. Dalyviai ir svečiai. 1930-12-07Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Pirmasis viešas lietuvių moterų rašytojų vakaras. Dalyviai ir svečiai. 1930-12-07
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos pedagogai ekskursijoje. 1930-06-01Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos pedagogai ekskursijoje. 1930-06-01
IMAGE
Ch. Marko. Nuotrauka. Salomėja Nėris su mokiniais. 1929-06-15Ch. Marko. Nuotrauka. Salomėja Nėris su mokiniais. 1929-06-15
IMAGE
Nuotrauka. Salomėja Nėris su Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1935Nuotrauka. Salomėja Nėris su Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1935
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos mokytojų taryba. 1936-06Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos mokytojų taryba. 1936-06
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos abiturientės su mokytojais paskutinę mokslo metų dieną. 1936-05-09Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos abiturientės su mokytojais paskutinę mokslo metų dieną. 1936-05-09
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris su Seinų lietuviais. 1939Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris su Seinų lietuviais. 1939
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris prie pilies. 1939Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris prie pilies. 1939
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 1939-07-08Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėja Nėris ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. 1939-07-08
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėjos Nėries kelionė po Vilniaus kraštą. 1939-07-06Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Salomėjos Nėries kelionė po Vilniaus kraštą. 1939-07-06
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Kauno III-osios valstybinės gimnazijos mokytojai kelionėje. 1940Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Kauno III-osios valstybinės gimnazijos mokytojai kelionėje. 1940
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. S. Nėris su TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatėmis. 1941-02-28Nežinomas fotografas. Nuotrauka. S. Nėris su TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatėmis. 1941-02-28
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai. 1942Nežinomas fotografas. Nuotrauka. TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai. 1942
IMAGE
Karlas Baulas. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1936Karlas Baulas. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona ir draugais. 1936Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su žmona ir draugais. 1936
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su draugais. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su draugais. 1935
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su dukra Dalia ir jos drauge. 1931Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su dukra Dalia ir jos drauge. 1931
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1930Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokytojais ir mokiniais. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokiniais. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Kauno 3-osios valstybinės gimnazijos mokiniais. 1932
IMAGE
Nežinomas fotografas. Nuotrauka. TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai. 1942Nežinomas fotografas. Nuotrauka. TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai. 1942
IMAGE
Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1940Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1940
IMAGE
Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1940Nuotrauka. Salomėja Nėris. 1940
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Le souper de la reine“ [prancūzų kalbos pratybų lapelis]. 1937Salomėja Nėris. Rankraštis. „Le souper de la reine“ [prancūzų kalbos pratybų lapelis]. 1937
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Vokiečių liter. suskirst.“ lLapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928Salomėja Nėris. Rankraštis. „Vokiečių liter. suskirst.“ lLapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis.„Athol. Zeit“ [lapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928Salomėja Nėris. Rankraštis.„Athol. Zeit“ [lapelis iš S. Nėries bloknoto su literatūriniais įrašais vokiečių ir lietuvių k.]. 1928
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Tu nelauk“ [eilėraštis]. 1943Salomėja Nėris. Rankraštis. „Tu nelauk“ [eilėraštis]. 1943
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vokietijoje ir UNRRA atstovais. 1946Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė su Lietuvos Raudonojo kryžiaus Vokietijoje ir UNRRA atstovais. 1946
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Detmoldo lituanistinės mokyklos mokytojais ir mokiniais. 1946Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Detmoldo lituanistinės mokyklos mokytojais ir mokiniais. 1946
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Detmoldo lituanistinės mokyklos mokiniais. 1946Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Detmoldo lituanistinės mokyklos mokiniais. 1946
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Detmoldo lituanistinės mokyklos mokytojais ir mokiniais. 1946Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su Detmoldo lituanistinės mokyklos mokytojais ir mokiniais. 1946
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė su lietuviais Bonos universiteto studentais. 1948Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė su lietuviais Bonos universiteto studentais. 1948
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su bičiulėmis. 1947Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su bičiulėmis. 1947
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Dniepras“ [eilėraštis]. 1943-11-04Salomėja Nėris. Rankraštis. „Dniepras“ [eilėraštis]. 1943-11-04
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Silupė“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1941Salomėja Nėris. Rankraštis. „Silupė“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1941
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Tau dainuoju“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1944-12-02Salomėja Nėris. Rankraštis. „Tau dainuoju“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1944-12-02
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Myli sakalas mėlyną laisvę“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1944-07-02Salomėja Nėris. Rankraštis. „Myli sakalas mėlyną laisvę“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1944-07-02
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Kada žemė bunda“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1942-04-16Salomėja Nėris. Rankraštis. „Kada žemė bunda“ [eilėraštis su S. Nėries autografu]. 1942-04-16
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Jei mirsiu kovoje...“  [eilėraščio posmas]. 1945Salomėja Nėris. Rankraštis. „Jei mirsiu kovoje...“ [eilėraščio posmas]. 1945
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Namo“ [eilėraštis]. 1942-05-28Salomėja Nėris. Rankraštis. „Namo“ [eilėraštis]. 1942-05-28
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Tėvelis miega“ [eilėraštis]. 1934Salomėja Nėris. Rankraštis. „Tėvelis miega“ [eilėraštis]. 1934
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Mano dainos [S. Nėries rašytas lietuvių liaudies dainų sąrašas]. 1934Salomėja Nėris. Rankraštis. „Mano dainos" [S. Nėries rašytas lietuvių liaudies dainų sąrašas]. 1934
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Benamės varnos“ [eilėraštis]. 1937-11-16Salomėja Nėris. Rankraštis. „Benamės varnos“ [eilėraštis]. 1937-11-16
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Die Taschen des Erasmus [kūrinio „Erazmo kišenės“ ištrauka vokiečių kalba]. 1934Salomėja Nėris. Rankraštis. „Die Taschen des Erasmus" [kūrinio „Erazmo kišenės“ ištrauka vokiečių kalba]. 1934
IMAGE
Salomėja Nėris. Rankraštis. „Kam tą vakarą“ [eilėraštis]. 1937Salomėja Nėris. Rankraštis. „Kam tą vakarą“ [eilėraštis]. 1937
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Kazimieras Daugirdas, Dalia Sruogaitė ir kiti prie automobilio. 1930Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga, Kazimieras Daugirdas, Dalia Sruogaitė ir kiti prie automobilio. 1930
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir Dalia Sruogaitė su šeimos bičiuliais. 1932Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ir Dalia Sruogaitė su šeimos bičiuliais. 1932
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su šeima ir prof. Vladimiru Šilkarskiu. 1938Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su šeima ir prof. Vladimiru Šilkarskiu. 1938
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia Sruogaitė ir bičiuliais. 1933Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga su dukra Dalia Sruogaitė ir bičiuliais. 1933
IMAGE
Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su bičiuliais. 1935Nežinomas autorius. Nuotrauka. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė su bičiuliais. 1935
IMAGE
1 - 100 (Total Results 802)>>