Explore your Results

ThumbnailTitle
Udvardy Pál festő, műhelyében.Udvardy Pál festő, műhelyében.
IMAGE
II. Ulászló aranyforintII. Ulászló aranyforint
IMAGE
A Kassa-Tornai Helyi Érdekű Vasút Rt. elsőbbségi részvénye 200 osztrák értékű forintrólA Kassa-Tornai Helyi Érdekű Vasút Rt. elsőbbségi részvénye 200 osztrák értékű forintról
IMAGE
Audoleon utánzatAudoleon utánzat
IMAGE
Molnár Dezső országgyűlési képviselő, mellképMolnár Dezső országgyűlési képviselő, mellkép
IMAGE
Messana tetradrachmaMessana tetradrachma
IMAGE
kulcskulcs
IMAGE
HATÁROZAT. MAI NAPPAL JÁSZBERÉNY VÁROSÁNAK ÉS JÁRÁSÁNAK TERÜLETÉN MEGALAKULT A MUNKÁS-PARASZT ÉS KATONAI FORRADALMI TANÁCS...HATÁROZAT. MAI NAPPAL JÁSZBERÉNY VÁROSÁNAK ÉS JÁRÁSÁNAK TERÜLETÉN MEGALAKULT A MUNKÁS-PARASZT ÉS KATONAI FORRADALMI TANÁCS...
IMAGE
Ünnepség a dudari bányánál. Tervtúlteljesítés.Ünnepség a dudari bányánál. Tervtúlteljesítés.
IMAGE
KecskemétKecskemét
IMAGE
Feliratok, falragaszok egy üzlet kirakatán a József körúton.Feliratok, falragaszok egy üzlet kirakatán a József körúton.
IMAGE
fibulafibula
IMAGE
A Miskolci Egyetemi Napok 8,73 fabatkájaA Miskolci Egyetemi Napok 8,73 fabatkája
IMAGE
Földes Imre (1881-1958) íróFöldes Imre (1881-1958) író
IMAGE
IDEGENNYELVÚIDEGENNYELVÚ
IMAGE
BE A VÖRÖS HADSEREGBE...BE A VÖRÖS HADSEREGBE...
IMAGE
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ülése DebrecenbenAz Ideiglenes Nemzetgyűlés ülése Debrecenben
IMAGE
Erzsébet királyné (1837-1898)Erzsébet királyné (1837-1898)
IMAGE
Hitler rádióbeszédet mondHitler rádióbeszédet mond
IMAGE
nemes Rákossy Bélanemes Rákossy Béla
IMAGE
gróf Dessewffy Arisztid tábornok, aradi vértanúgróf Dessewffy Arisztid tábornok, aradi vértanú
IMAGE
Török feletti győzelmekTörök feletti győzelmek
IMAGE
Tildy Zoltánné egy megnyitón.Tildy Zoltánné egy megnyitón.
IMAGE
A Krasznaja-Rjecskai hadifogolytábor kantinjának Japán pénzjegye 5 sen értékbenA Krasznaja-Rjecskai hadifogolytábor kantinjának Japán pénzjegye 5 sen értékben
IMAGE
Csima Sándor egyetemről való kizárásárólCsima Sándor egyetemről való kizárásáról
IMAGE
Írókészlet-gyertyatartóÍrókészlet-gyertyatartó
IMAGE
aranyfüggőaranyfüggő
IMAGE
AZ 1921. ÉVRE KIVETETT FÖLDADÓ, VALAMINT AZ 1921. ÉVRE KIVETETT HÁZADÓ ÉS TŐKEKAMATADÓ LAJSTROMOKNAK KÖZSZEMLÉRE TÉTELE...AZ 1921. ÉVRE KIVETETT FÖLDADÓ, VALAMINT AZ 1921. ÉVRE KIVETETT HÁZADÓ ÉS TŐKEKAMATADÓ LAJSTROMOKNAK KÖZSZEMLÉRE TÉTELE...
IMAGE
A Parlament épületének makettjeA Parlament épületének makettje
IMAGE
A Sztálin szobor maradványa a Blaha Lujza téren.A Sztálin szobor maradványa a Blaha Lujza téren.
IMAGE
Az aradi Deák Béla könyvkereskedésének pénzjegye 20 fillérrőlAz aradi Deák Béla könyvkereskedésének pénzjegye 20 fillérről
IMAGE
Warga László (1878-1952), építész, műegyetemi tanárWarga László (1878-1952), építész, műegyetemi tanár
IMAGE
PROLETÁROK RENDET! DOLGOZZATOK! MAGATOKNAK DOLGOZTOK!PROLETÁROK RENDET! DOLGOZZATOK! MAGATOKNAK DOLGOZTOK!
IMAGE
GyümölcsárusGyümölcsárus
IMAGE
Ferenc körút - Mester utca sarok egy emeleti ablakból nézve. Az utcán teherautó.Ferenc körút - Mester utca sarok egy emeleti ablakból nézve. Az utcán teherautó.
IMAGE
FOLDEAKI: VASUTASOK! SZAVAZZATOK A NÉPFRONT JELÖLTJEIRE! ...FOLDEAKI: VASUTASOK! SZAVAZZATOK A NÉPFRONT JELÖLTJEIRE! ...
IMAGE
Államosítás. Három munkás Szabad Népet olvas, háttérben Sztálin és Lenin portréja.Államosítás. Három munkás Szabad Népet olvas, háttérben Sztálin és Lenin portréja.
IMAGE
oltároltár
IMAGE
Klinkért Frigyes mellszobraKlinkért Frigyes mellszobra
IMAGE
TÁBOR: VÖRÖS KATONÁK ELŐRE!"TÁBOR: ""VÖRÖS KATONÁK"" ELŐRE!"
IMAGE
csuporcsupor
IMAGE
Veress Ferenc sírjaVeress Ferenc sírja
IMAGE
HadifoglyokHadifoglyok
IMAGE
A Vörös Újság szükségpénze 2 korona értékben (körbélyegzős)A Vörös Újság szükségpénze 2 korona értékben (körbélyegzős)
IMAGE
Nádasdy Ferenc grófNádasdy Ferenc gróf
IMAGE
dr. Horváth Ferenc bíródr. Horváth Ferenc bíró
IMAGE
A Japán Kávéház 20 filléres pénzjegyeA Japán Kávéház 20 filléres pénzjegye
IMAGE
Bethlen Gábor tallérBethlen Gábor tallér
IMAGE
IV. Béla térIV. Béla tér
IMAGE
A királyi palota romos trónterme.A királyi palota romos trónterme.
IMAGE
Tornázó bohócTornázó bohóc
IMAGE
Harckocsi az Astoria mellettHarckocsi az Astoria mellett
IMAGE
A GÁZZAL ÉS ELEKTROMOS ÁRAMMAL VALÓ TAKARÉKOSSÁG...A GÁZZAL ÉS ELEKTROMOS ÁRAMMAL VALÓ TAKARÉKOSSÁG...
IMAGE
Az ellenforradom alatt elesett vörös katonák temetéseAz ellenforradom alatt elesett vörös katonák temetése
IMAGE
Az eszéki Franz nyomda 40 filléres pénzjegyeAz eszéki Franz nyomda 40 filléres pénzjegye
IMAGE
József Ágost főherceg, térkép állóJózsef Ágost főherceg, térkép álló
IMAGE
Parasztok kézhez kapják a birtokleveleket.Parasztok kézhez kapják a birtokleveleket.
IMAGE
A Budai Chevra Kadisa Maros utcai kórházában 1945. január 12-én elkövetett nyilas tömeggyilkosság áldozatainak exhumálása a kórház udvarán. Kihantolják a holttesteket.A Budai Chevra Kadisa Maros utcai kórházában 1945. január 12-én elkövetett nyilas tömeggyilkosság áldozatainak exhumálása a kórház udvarán. Kihantolják a holttesteket.
IMAGE
VEGYES KÜLFÖLDI ANYAG - OLASZ, NDK, FRANCIA.VEGYES KÜLFÖLDI ANYAG - OLASZ, NDK, FRANCIA.
IMAGE
BIRÓ MIHÁLY: TÚZÉRNAP A MARGITSZIGETEN: AUGUSZTUS 31.BIRÓ MIHÁLY: TÚZÉRNAP A MARGITSZIGETEN: AUGUSZTUS 31.
IMAGE
Lenin beszél a Nagy Színház előtti téren a frontra induló katonákhoz. Az emelvény mellett Trockij és KamenyevLenin beszél a Nagy Színház előtti téren a frontra induló katonákhoz. Az emelvény mellett Trockij és Kamenyev
IMAGE
levéllevél
IMAGE
ezer pengő értékű bankjegyezer pengő értékű bankjegy
IMAGE
Belgrád visszafoglalása a töröktőlBelgrád visszafoglalása a töröktől
IMAGE
AZ ORSZÁGOS LAKÁSBIZTOSSÁG 6. SZ. RENDELETE UTALÁSSAL HAUBRICH HADÜGYI NÉPBIZTOSNAK 1919 MÁJUS HÓ 6-ÁN KIADOTT AMA PARANCSÁRA, AMELY A LAKÁSREKVIRÁLÁST TELJESEN AZ ORSZÁGOS LAKÁSBIZTOSSÁGRA BÎZTA...AZ ORSZÁGOS LAKÁSBIZTOSSÁG 6. SZ. RENDELETE UTALÁSSAL HAUBRICH HADÜGYI NÉPBIZTOSNAK 1919 MÁJUS HÓ 6-ÁN KIADOTT AMA PARANCSÁRA, AMELY A LAKÁSREKVIRÁLÁST TELJESEN AZ ORSZÁGOS LAKÁSBIZTOSSÁGRA BÎZTA...
IMAGE
Rókavadászat gróf Andrássy család birtokán. A vadászmester átnyújtja a rókafarkot a társaság egyik hölgytagjánakRókavadászat gróf Andrássy család birtokán. A vadászmester átnyújtja a rókafarkot a társaság egyik hölgytagjának
IMAGE
AZ EGYES EMBERÉRT, A TÁRSADALOMÉRT, A SZOCIALIZMUSÉRT HARCOL A SZAKSZERVEZET.! SZAKTANÁCS.AZ EGYES EMBERÉRT, A TÁRSADALOMÉRT, A SZOCIALIZMUSÉRT HARCOL A SZAKSZERVEZET.! SZAKTANÁCS.
IMAGE
csatcsat
IMAGE
A Jász-Kun kerületekben tett uralkodói látogatásA Jász-Kun kerületekben tett uralkodói látogatás
IMAGE
Nagy Imre felszólal a Parlamentben. Mellette Farkas Mihály és Révai József.Nagy Imre felszólal a Parlamentben. Mellette Farkas Mihály és Révai József.
IMAGE
Szerdahelyi György AlajosSzerdahelyi György Alajos
IMAGE
Esterházy IstvánEsterházy István
IMAGE
Női viseletNői viselet
IMAGE
száz forint/gulden értékű bankócédulaszáz forint/gulden értékű bankócédula
IMAGE
Cilike baba kelengyévelCilike baba kelengyével
IMAGE
palackpalack
IMAGE
levélnehezéklevélnehezék
IMAGE
kisplasztika, tanácsköztársasági, évfordulóskisplasztika, tanácsköztársasági, évfordulós
IMAGE
lófoglófog
IMAGE
Hauszmann Alajos műépítészHauszmann Alajos műépítész
IMAGE
V. károly Lipót lotharingiai herceg, császári hadvezérV. károly Lipót lotharingiai herceg, császári hadvezér
IMAGE
Tagsági jelvény, Körösi Csoma Sándor páholyTagsági jelvény, Körösi Csoma Sándor páholy
IMAGE
Weltner Jakab újságíró lányaivalWeltner Jakab újságíró lányaival
IMAGE
A Beocsini Cementgyári Unio Rt. részvénye 200 koronárólA Beocsini Cementgyári Unio Rt. részvénye 200 koronáról
IMAGE
NyakperecNyakperec
IMAGE
Károlyi László és felesége Apponyi Franciska.Károlyi László és felesége Apponyi Franciska.
IMAGE
Karinthy Ferenc íróKarinthy Ferenc író
IMAGE
Nagy Imre osztályképeNagy Imre osztályképe
IMAGE
Rudolf trónörökös, Károlyi István gróf, Esterházy Lajos herceg, VIII. Edward angol király és mások, vadászatonRudolf trónörökös, Károlyi István gróf, Esterházy Lajos herceg, VIII. Edward angol király és mások, vadászaton
IMAGE
EdényEdény
IMAGE
Korbély György fűszerüzletének 20 filléres fizetési jegyeKorbély György fűszerüzletének 20 filléres fizetési jegye
IMAGE
Választási nagygyűlés a MÁVAG-ban. Felirat: Szavazz a Hazafias Népfrontra!Választási nagygyűlés a MÁVAG-ban. Felirat: "Szavazz a Hazafias Népfrontra!"
IMAGE
Kádár János úszikKádár János úszik
IMAGE
IDEGENNYELVÚIDEGENNYELVÚ
IMAGE
Ganz gyári tanoncműhelyGanz gyári tanoncműhely
IMAGE
Tolbuhin F.I. marsallTolbuhin F.I. marsall
IMAGE
AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG SZTÁLIN ELVTÁRS 73. SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE ÜNNEPI SPORTMÚSORT RENDEZ...AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG SZTÁLIN ELVTÁRS 73. SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE ÜNNEPI SPORTMÚSORT RENDEZ...
IMAGE
Budapestről kivonuló szovjet harckocsik a Marx (ma: Nyugati) téren. Balra a Népbüfé épülete.Budapestről kivonuló szovjet harckocsik a Marx (ma: Nyugati) téren. Balra a Népbüfé épülete.
IMAGE
Tömeg egy külső Váci úti vendéglő előttTömeg egy külső Váci úti vendéglő előtt
IMAGE
Bethlen ÁdámBethlen Ádám
IMAGE
1 - 100 (Total Results 36599)>>