Explore your Results

ThumbnailTitle
Prie vaišių stalo (iš kairės trečia sėdi Elena Paškevičiūtė-Noreikienė (1893–1939), ketvirta – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, trečias iš kairės stovi Liudas Noreika (1884–1928), advokatas, politikas ir visuomenės veikėjas). ~1928 metaiPrie vaišių stalo (iš kairės trečia sėdi Elena Paškevičiūtė-Noreikienė (1893–1939), ketvirta – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, trečias iš kairės stovi Liudas Noreika (1884–1928), advokatas, politikas ir visuomenės veikėjas). ~1928 metai
IMAGE
Nežinomo vyro portretas, ~1900 metaiNežinomo vyro portretas, ~1900 metai
IMAGE
Grupinė nuotrauka gamtoje (pirma iš kairės – Kazė Vaitkienė, centre jūreiviškomis uniformomis sūnūs Rimgaudas ir Vytis). Alytus, 1933 metaiGrupinė nuotrauka gamtoje (pirma iš kairės – Kazė Vaitkienė, centre jūreiviškomis uniformomis sūnūs Rimgaudas ir Vytis). Alytus, 1933 metai
IMAGE
Lietuvos kariuomenes majoras Vladas Vaiktus. Kaunas, 1934 metaiLietuvos kariuomenes majoras Vladas Vaiktus. Kaunas, 1934 metai
IMAGE
Rimgaudas Vaitkus gydosi ausų uždegimą. Kauno karo ligoninė, 1934 m. kovo 15Rimgaudas Vaitkus gydosi ausų uždegimą. Kauno karo ligoninė, 1934 m. kovo 15
IMAGE
Kazė Vaitkienė. Seredžius, 1933 metaiKazė Vaitkienė. Seredžius, 1933 metai
IMAGE
Marcelė Kryžanauskaitė-Šikšnienė (1854–1924)Marcelė Kryžanauskaitė-Šikšnienė (1854–1924)
IMAGE
Antroji lietuvių tautinė olimpiada. Iš dešinės: pirmas – Marcelinas Šikšnys, antra – Bronislava Mačiukaitė (Kaktavičienė 1914–1988), šešta – sporto magistrė Jadvyga Kazlauskaitė (1906–1987). Kaunas, 1938 metaiAntroji lietuvių tautinė olimpiada. Iš dešinės: pirmas – Marcelinas Šikšnys, antra – Bronislava Mačiukaitė (Kaktavičienė 1914–1988), šešta – sporto magistrė Jadvyga Kazlauskaitė (1906–1987). Kaunas, 1938 metai
IMAGE
Marcelino Šikšnio dramos „Pilėnų kunigaikštis“ spektaklio aktoriai. Centre sėdi Marcelinas Šikšnys. Ryga, ~1910 metaiMarcelino Šikšnio dramos „Pilėnų kunigaikštis“ spektaklio aktoriai. Centre sėdi Marcelinas Šikšnys. Ryga, ~1910 metai
IMAGE
Šventė (iš kairės – Rimgaudas ir Vladas Vaitkai, priešais juos – Kazė Vaitkienė). Kartanai, 1929 metaiŠventė (iš kairės – Rimgaudas ir Vladas Vaitkai, priešais juos – Kazė Vaitkienė). Kartanai, 1929 metai
IMAGE
Pirmoji Komunija 1915 m.Pirmoji Komunija 1915 m.
IMAGE
Pajūryje (Iš kairės – Vytis ir Rimgaudas Vaitkai, centre – Kazė Vaitkienė). Palanga, 1935 m. rugpjūčio 2Pajūryje (Iš kairės – Vytis ir Rimgaudas Vaitkai, centre – Kazė Vaitkienė). Palanga, 1935 m. rugpjūčio 2
IMAGE
Kazė Vaitkienė su sūnumis Rimgaudu ir Vyčiu. Zarasai, 1934 metaiKazė Vaitkienė su sūnumis Rimgaudu ir Vyčiu. Zarasai, 1934 metai
IMAGE
Kazė Vaitkienė (kairėje) palatoje su paciente. Kauno karo ligoninė, 1933 m. sausio 22Kazė Vaitkienė (kairėje) palatoje su paciente. Kauno karo ligoninė, 1933 m. sausio 22
IMAGE
Rimgaudas Vaitkus, 1933 metaiRimgaudas Vaitkus, 1933 metai
IMAGE
Rimgaudas ir Vytis Vaitkai. Alytus, 1933 metaiRimgaudas ir Vytis Vaitkai. Alytus, 1933 metai
IMAGE
Liucijos ir Marcelino Šikšnių dukros Marija (iš kairės) ir Elena per vasaros atostogas. Vilniaus apylinkės, ~1925 metaiLiucijos ir Marcelino Šikšnių dukros Marija (iš kairės) ir Elena per vasaros atostogas. Vilniaus apylinkės, ~1925 metai
IMAGE
Augustino Paškevičiaus dukra Liucija (1881–1957). Kaunas, ~1893 metaiAugustino Paškevičiaus dukra Liucija (1881–1957). Kaunas, ~1893 metai
IMAGE
Marcelinas Šikšnys, Rygos realinės mokyklos mokytojas (1874–1970). Ryga, ~1900 metaiMarcelinas Šikšnys, Rygos realinės mokyklos mokytojas (1874–1970). Ryga, ~1900 metai
IMAGE
Vanda Ciemnolonska, Liucijos Paškevičiūtės Šikšnienės pusseserė iš jos motinos Stefanijos Varevičiūtės Paškevičienės pusės. Ryga, 1899 metaiVanda Ciemnolonska, Liucijos Paškevičiūtės Šikšnienės pusseserė iš jos motinos Stefanijos Varevičiūtės Paškevičienės pusės. Ryga, 1899 metai
IMAGE
Vaitkų šeima: Rimgaudas, Vladas, Kazė. Panevėžys, 1926 m. birželisVaitkų šeima: Rimgaudas, Vladas, Kazė. Panevėžys, 1926 m. birželis
IMAGE
Hamake (kairėje – Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 metaiHamake (kairėje – Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 metai
IMAGE
Kazė Vaitkienė su sūnumi Rimgaudu. Alytus, 1929 metaiKazė Vaitkienė su sūnumi Rimgaudu. Alytus, 1929 metai
IMAGE
Kazė Vaitkienė (iš dešinės)  su sūnumi Rimgaudu, Vladas Vaitkus (centre) su sūnumi Vyčiu, Juzė Jančienė (iš kairės). Kėdainiai, 1933 metaiKazė Vaitkienė (iš dešinės) su sūnumi Rimgaudu, Vladas Vaitkus (centre) su sūnumi Vyčiu, Juzė Jančienė (iš kairės). Kėdainiai, 1933 metai
IMAGE
Rimgaudą Vaitkų supa močiutė Vladislava Ingelevičienė. Pajuosčio dvaras, 1925 m. spalio 15Rimgaudą Vaitkų supa močiutė Vladislava Ingelevičienė. Pajuosčio dvaras, 1925 m. spalio 15
IMAGE
Marija Šikšnytė (1910–1945), skaitanti knygą sode prie namų. Vilnius, 1927 metaiMarija Šikšnytė (1910–1945), skaitanti knygą sode prie namų. Vilnius, 1927 metai
IMAGE
Raguvos gimnazijos auklėtinės (centre – Kazė Ingelevičiūtė). 1916 m.Raguvos gimnazijos auklėtinės (centre – Kazė Ingelevičiūtė). 1916 m.
IMAGE
Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Pirmas iš dešinės stovi Jonas Kruopas (1910–1975). Kaunas, 1928 metaiVytauto Didžiojo universiteto studentai. Pirmas iš dešinės stovi Jonas Kruopas (1910–1975). Kaunas, 1928 metai
IMAGE
Elena Šikšnytė (1912–1991). Voronežas, 1917 metaiElena Šikšnytė (1912–1991). Voronežas, 1917 metai
IMAGE
Maudynės jūroje (pirma iš dešinės – Kazė Vaitkienė). Palanga, 1934 metaiMaudynės jūroje (pirma iš dešinės – Kazė Vaitkienė). Palanga, 1934 metai
IMAGE
Publika. Vilnius, miesto salė „Apollo“, nuo 1935(?) metų – Vytauto Didžiojo gimnazijos patalpos (šiandien A. Jakšto g. 9)Publika. Vilnius, miesto salė „Apollo“, nuo 1935(?) metų – Vytauto Didžiojo gimnazijos patalpos (šiandien A. Jakšto g. 9)
IMAGE
Telegrafistai. Kazė (pirma iš dešinės sėdi) ir Marija (stovi) Ingelevičiūtės. Panevėžys, 1921 metų gegužės 2Telegrafistai. Kazė (pirma iš dešinės sėdi) ir Marija (stovi) Ingelevičiūtės. Panevėžys, 1921 metų gegužės 2
IMAGE
Seserys Marija (kairėje) ir Elena Šikšnytės, Marcelino Šikšnio dukros, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivės. Vilnius, ~1924 metaiSeserys Marija (kairėje) ir Elena Šikšnytės, Marcelino Šikšnio dukros, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivės. Vilnius, ~1924 metai
IMAGE
Kazės Ingelevičiūtės ir Vlado Vaitkaus sužadėtuvės - 2. Kartanai, 1923 metaiKazės Ingelevičiūtės ir Vlado Vaitkaus sužadėtuvės - 2. Kartanai, 1923 metai
IMAGE
Augustino Paškevičiaus pirmoji žmona Stefanija Varevičiūtė-Paškevičienė (185?–1892). Kaunas, 1885 metaiAugustino Paškevičiaus pirmoji žmona Stefanija Varevičiūtė-Paškevičienė (185?–1892). Kaunas, 1885 metai
IMAGE
Alytaus kareivinėse (antra iš dešinės – Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 m. rugpjūčio 20Alytaus kareivinėse (antra iš dešinės – Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 m. rugpjūčio 20
IMAGE
Kostantas ir Vlada Vaitkai. 1922 metaiKostantas ir Vlada Vaitkai. 1922 metai
IMAGE
Iš kairės: Kostantas, Vladas ir Stasė Vaitkai, Antanas Budrys su dukrele Gražina, Vlada Vaitkienė su dukra Danguole. 1924 metaiIš kairės: Kostantas, Vladas ir Stasė Vaitkai, Antanas Budrys su dukrele Gražina, Vlada Vaitkienė su dukra Danguole. 1924 metai
IMAGE
Trise gamtoje (iš kairės – Kazė Vaitkienė su sūnumi Rimgaudu). Alytus, 1929 metaiTrise gamtoje (iš kairės – Kazė Vaitkienė su sūnumi Rimgaudu). Alytus, 1929 metai
IMAGE
Kazė Vaitkienė (iš kairės) su Moteikiene. Alytus, 1930 m. rugpjūčio 30Kazė Vaitkienė (iš kairės) su Moteikiene. Alytus, 1930 m. rugpjūčio 30
IMAGE
Juozas Petrauskas, Kazės Vaitkienės antros eilės pusbrolis. 1934 metaiJuozas Petrauskas, Kazės Vaitkienės antros eilės pusbrolis. 1934 metai
IMAGE
Moterys skalbiančios pakrantėje (kairėje – Kazė Vaitkienė). Alytus, 1935 metaiMoterys skalbiančios pakrantėje (kairėje – Kazė Vaitkienė). Alytus, 1935 metai
IMAGE
Kauno karo ligoninėje (iš kairės – Kazė Vaitkienė). Kaunas, 1933 metaiKauno karo ligoninėje (iš kairės – Kazė Vaitkienė). Kaunas, 1933 metai
IMAGE
Grupinė nuotrauka (iš kairės – Rimgaudas Vaitkus su mama Kaze). Alytus, 1933 metaiGrupinė nuotrauka (iš kairės – Rimgaudas Vaitkus su mama Kaze). Alytus, 1933 metai
IMAGE
Našlaičiams atvežtos kalėdinės dovanos (iš dešinės antra – Kazė Vaitkienė). 1930 metaiNašlaičiams atvežtos kalėdinės dovanos (iš dešinės antra – Kazė Vaitkienė). 1930 metai
IMAGE
Kėdainių poligone (iš dešinės pirmas – generolas Sidabras, Kazė Vaitkienė, Kibirkštienė ir priekyje jos trys vaikai, antras iš dešinės – Rimgaudas Vaitkus). 1938 metaiKėdainių poligone (iš dešinės pirmas – generolas Sidabras, Kazė Vaitkienė, Kibirkštienė ir priekyje jos trys vaikai, antras iš dešinės – Rimgaudas Vaitkus). 1938 metai
IMAGE
Vladas Ingelevičius. 1920 metaiVladas Ingelevičius. 1920 metai
IMAGE
Iš dešinės – Monika, Jadvyga Ingelevičiūtės, iš kairės antras – Juozas Ingelevičius su pusbroliais ir pusseserėmis Durosevičiais. Kartanai, 1925 metaiIš dešinės – Monika, Jadvyga Ingelevičiūtės, iš kairės antras – Juozas Ingelevičius su pusbroliais ir pusseserėmis Durosevičiais. Kartanai, 1925 metai
IMAGE
Iš dešinės: Vytis, Vladas, Kazė, Rimgaudas (penktas) Vaitkai. Alytus, 1933 metaiIš dešinės: Vytis, Vladas, Kazė, Rimgaudas (penktas) Vaitkai. Alytus, 1933 metai
IMAGE
Rimgaudas, Kazė, Vytis Vaitkai. Palanga, 1939 m. liepaRimgaudas, Kazė, Vytis Vaitkai. Palanga, 1939 m. liepa
IMAGE
Grupinė nuotrauka gamtoje (centre ant suolo sėdi Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 m. rugpjūčio 30Grupinė nuotrauka gamtoje (centre ant suolo sėdi Kazė Vaitkienė). Alytus, 1930 m. rugpjūčio 30
IMAGE
Marijos Šikšnytės studijų draugai, ketvirto kurso studentai. Vilniaus Stepono Batoro universitetas, medicinos fakultetas, 1932 metaiMarijos Šikšnytės studijų draugai, ketvirto kurso studentai. Vilniaus Stepono Batoro universitetas, medicinos fakultetas, 1932 metai
IMAGE
Grupinė nuotrauka prie paminklo (iš dešinės sėdi Kazė Vaitkienė su sūnumi Rimgaudu). Alytus, 1931 metaiGrupinė nuotrauka prie paminklo (iš dešinės sėdi Kazė Vaitkienė su sūnumi Rimgaudu). Alytus, 1931 metai
IMAGE
Ant kalvos (iš kairės – Vladas ir Kazė Vaitkai, iš dešinės – Rimgaudas Vaitkus ir Vytis Vaitkus baltu paltuku). Kėdainiai, 1933 metaiAnt kalvos (iš kairės – Vladas ir Kazė Vaitkai, iš dešinės – Rimgaudas Vaitkus ir Vytis Vaitkus baltu paltuku). Kėdainiai, 1933 metai
IMAGE
Augustino Paškevičiaus dukra Liucija (1881–1957), Varšuvos kilmingųjų merginų instituto auklėtinė. Varšuva, ~1896 metaiAugustino Paškevičiaus dukra Liucija (1881–1957), Varšuvos kilmingųjų merginų instituto auklėtinė. Varšuva, ~1896 metai
IMAGE
Naujametinis karnavalas. Radviliškis, 1938 metaiNaujametinis karnavalas. Radviliškis, 1938 metai
IMAGE
Augustino Paškevičiaus dukra Liucija (1881–1957), aukštųjų moterų kursų prie Krokuvos universiteto absolventė. Varšuva, 1899 metaiAugustino Paškevičiaus dukra Liucija (1881–1957), aukštųjų moterų kursų prie Krokuvos universiteto absolventė. Varšuva, 1899 metai
IMAGE
Motinos dienos šventė (trečias iš kairės – Rimgaudas Vaitkus). Kėdainiai, 1933 m. gegužės 7Motinos dienos šventė (trečias iš kairės – Rimgaudas Vaitkus). Kėdainiai, 1933 m. gegužės 7
IMAGE
Iš kairės: Rimgaudas, Kazė, Vytis Vaitkai, Algimantas ir Elena Čekuoliai. Molėtų rajonas, Kraujalių kaimas,1939 metaiIš kairės: Rimgaudas, Kazė, Vytis Vaitkai, Algimantas ir Elena Čekuoliai. Molėtų rajonas, Kraujalių kaimas,1939 metai
IMAGE
Motinos dienos šventė (trečias iš dešinės – Vytis Vaitkus, viršuje iš kairės antras – Rimgaudas Vaitkus). Kėdainiai, 1933 m. gegužės 7Motinos dienos šventė (trečias iš dešinės – Vytis Vaitkus, viršuje iš kairės antras – Rimgaudas Vaitkus). Kėdainiai, 1933 m. gegužės 7
IMAGE
Draugai. Iš kairės stovi: Jonas Kruopas (1910–1975), Izidorius Stankaitis, Nikodimas Radvilas, du nežinomi asmenys, Petras Jonikas (1906–1996). Kaunas, 1932 metaiDraugai. Iš kairės stovi: Jonas Kruopas (1910–1975), Izidorius Stankaitis, Nikodimas Radvilas, du nežinomi asmenys, Petras Jonikas (1906–1996). Kaunas, 1932 metai
IMAGE
Rimgaudas, Vytis ir Vladas Vaitkai. Kėdainiai, 1932 m. lapkričio 25Rimgaudas, Vytis ir Vladas Vaitkai. Kėdainiai, 1932 m. lapkričio 25
IMAGE
Grupinė nuotrauka prie namo (pirmas dešinėje – istorikas pedagogas Vincas Martinkėnas (1907–1997), trečias – Marcelinas Šikšnys, už jo – kunigas Kristupas Čibiras (1888–1942)). Lietuva (ne Vilniaus kraštas), galimai 1938 metaiGrupinė nuotrauka prie namo (pirmas dešinėje – istorikas pedagogas Vincas Martinkėnas (1907–1997), trečias – Marcelinas Šikšnys, už jo – kunigas Kristupas Čibiras (1888–1942)). Lietuva (ne Vilniaus kraštas), galimai 1938 metai
IMAGE
Marija Šikšnytė (dešinėje) su drauge. Viena (?), 1934 metaiMarija Šikšnytė (dešinėje) su drauge. Viena (?), 1934 metai
IMAGE
Našlaičiams vaikams pakuojamos kalėdinės dovanėlės (antra iš kairės – Kazė Vaitkienė). 1930 metaiNašlaičiams vaikams pakuojamos kalėdinės dovanėlės (antra iš kairės – Kazė Vaitkienė). 1930 metai
IMAGE
Prie Monikos Kochanauskienės kapo sūnus Rimvydas ir sesuo Kazė Vaitkienė. Kartanai, 1938 m. rugpjūčio 18Prie Monikos Kochanauskienės kapo sūnus Rimvydas ir sesuo Kazė Vaitkienė. Kartanai, 1938 m. rugpjūčio 18
IMAGE
Rimgaudas, Kazė ir Vytis Vaitkai. Alytus, 1933 metaiRimgaudas, Kazė ir Vytis Vaitkai. Alytus, 1933 metai
IMAGE
Marija Ingelevičiūtė. Panevėžys, 1929 m. balandžio 20Marija Ingelevičiūtė. Panevėžys, 1929 m. balandžio 20
IMAGE
Kazė, Rimgaudas, Vytis Vaitkai. Alytus, 1933 metaiKazė, Rimgaudas, Vytis Vaitkai. Alytus, 1933 metai
IMAGE
Pedagogų posėdis mokytojų seminarijoje (kalba Juozas Kairiūkštis, jam iš dešinės sėdi kunigas K. Čibiras, nežinomos moterys, M. Šikšnys, Viktoras Biržiška, Bronius Untulis, nežinomi moteris ir vyras, Vytautas Kairiūkštis. Vilnius, 1921 metaiPedagogų posėdis mokytojų seminarijoje (kalba Juozas Kairiūkštis, jam iš dešinės sėdi kunigas K. Čibiras, nežinomos moterys, M. Šikšnys, Viktoras Biržiška, Bronius Untulis, nežinomi moteris ir vyras, Vytautas Kairiūkštis. Vilnius, 1921 metai
IMAGE
Lygos M stovykla (antra iš kairės stovi Marija Šikšnytė). Lenkija, Baltijos pajūris, 1933 metaiLygos M stovykla (antra iš kairės stovi Marija Šikšnytė). Lenkija, Baltijos pajūris, 1933 metai
IMAGE
Vladas, Rimgaudas, Kazė Vaitkai ir Stefanija Korkienė. Kaunas, 1930 metaiVladas, Rimgaudas, Kazė Vaitkai ir Stefanija Korkienė. Kaunas, 1930 metai
IMAGE
Vanda Ciemnolonska, Liucijos Paškevičiūtės-Šikšnienės pusseserė iš jos motinos Stefanijos Varevičiūtės-Paškevičienės pusės. Sankt Peterburgas, 1901 metaiVanda Ciemnolonska, Liucijos Paškevičiūtės-Šikšnienės pusseserė iš jos motinos Stefanijos Varevičiūtės-Paškevičienės pusės. Sankt Peterburgas, 1901 metai
IMAGE
Maudynės jūroje (iš dešinės – Kazė Vaitkienė). Palanga, 1934 metaiMaudynės jūroje (iš dešinės – Kazė Vaitkienė). Palanga, 1934 metai
IMAGE
Velykos (dešinėje – Rimgaudas Vaitkus). Kėdainiai, 1935 metaiVelykos (dešinėje – Rimgaudas Vaitkus). Kėdainiai, 1935 metai
IMAGE
Grupinė nuotrauka (iš dešinės pirma sėdi Kazė Vaitkienė). Lazdijai, 1930 m. liepos 22Grupinė nuotrauka (iš dešinės pirma sėdi Kazė Vaitkienė). Lazdijai, 1930 m. liepos 22
IMAGE
Nežinomo vyro portretas (galimai M. Šikšnio bendradarbis mokytojas Rygos realinėje mokykloje). Ryga, ~1900–1910 metaiNežinomo vyro portretas (galimai M. Šikšnio bendradarbis mokytojas Rygos realinėje mokykloje). Ryga, ~1900–1910 metai
IMAGE
Studentų grupė ant Vytauto Didžiojo universiteto rūmų stogo. Pirmas iš dešinės priklaupęs Jonas Kruopas (1910–1975), viduryje stovi Petras Jonikas (1906–1996). Kaunas, 1929 metaiStudentų grupė ant Vytauto Didžiojo universiteto rūmų stogo. Pirmas iš dešinės priklaupęs Jonas Kruopas (1910–1975), viduryje stovi Petras Jonikas (1906–1996). Kaunas, 1929 metai
IMAGE
Vladas Vaitkus 1918 m.Vladas Vaitkus 1918 m.
IMAGE
Grupinė nuotrauka (centre – Kazė Vaitkienė, iš dešinės stovi sūnus Rimgaudas Vaitkus). Alytus, 1929 metaiGrupinė nuotrauka (centre – Kazė Vaitkienė, iš dešinės stovi sūnus Rimgaudas Vaitkus). Alytus, 1929 metai
IMAGE
Paulina ir Zigmas Peseckai su sūnumis Lionginu ir mažyliu. 1928 metaiPaulina ir Zigmas Peseckai su sūnumis Lionginu ir mažyliu. 1928 metai
IMAGE
Rimgaudas ir Vytis Vaitkai Kėdainių poligone. 1938 metaiRimgaudas ir Vytis Vaitkai Kėdainių poligone. 1938 metai
IMAGE
Kazė Ingelevičiūtė (centre iš kairės) 1919 m. KartanuoseKazė Ingelevičiūtė (centre iš kairės) 1919 m. Kartanuose
IMAGE
Kauno Laisvės alėjoje (iš kairės: Rimgaudas Vaitkus, Elena Čekuolienė, Kazė Vaitkienė). Kaunas, 1930 metaiKauno Laisvės alėjoje (iš kairės: Rimgaudas Vaitkus, Elena Čekuolienė, Kazė Vaitkienė). Kaunas, 1930 metai
IMAGE
Maria Deloff. Vilnius, 1906 metaiMaria Deloff. Vilnius, 1906 metai
IMAGE
Elena Šikšnytė-Kruopienė (1912–1991) prie namų. Vilnius, 1939 metaiElena Šikšnytė-Kruopienė (1912–1991) prie namų. Vilnius, 1939 metai
IMAGE
Elena Šikšnytė (kairėje) su teta, motinos seserimi, Elena Paškevičiūte-Noreikiene (1893–1939). Vilnius, ~1918 metaiElena Šikšnytė (kairėje) su teta, motinos seserimi, Elena Paškevičiūte-Noreikiene (1893–1939). Vilnius, ~1918 metai
IMAGE
Vytis ir Rimgaudas Vaitkai Alytaus kareivinėse. Alytus, 1933 metaiVytis ir Rimgaudas Vaitkai Alytaus kareivinėse. Alytus, 1933 metai
IMAGE
Marija Šikšnytė (dešinėje) su drauge. Viena (?), 1934 metaiMarija Šikšnytė (dešinėje) su drauge. Viena (?), 1934 metai
IMAGE
Kėdainių poligone, prie Artilerijos pulko palapinių, iš kairės antras stovi Rimgaudas, Vytis, už jo Kazė, už jos Vladas Vaitkai. 1938 metaiKėdainių poligone, prie Artilerijos pulko palapinių, iš kairės antras stovi Rimgaudas, Vytis, už jo Kazė, už jos Vladas Vaitkai. 1938 metai
IMAGE
Augustino Paškevičiaus dukros Liucijos (1881–1957) mokslo draugė iš Varšuvos kilmingųjų merginų instituto. Varšuva, ~1897 metaiAugustino Paškevičiaus dukros Liucijos (1881–1957) mokslo draugė iš Varšuvos kilmingųjų merginų instituto. Varšuva, ~1897 metai
IMAGE
Peseckų antrojo vaiko krikštynos. Kaunas, 1936 metaiPeseckų antrojo vaiko krikštynos. Kaunas, 1936 metai
IMAGE
Vaikai prie Kalėdų stalo (centre sėdi Vytis, už jo stovi Rimgaudas Vaitkai). Kėdainiai, 1934 m. gruodžio 25Vaikai prie Kalėdų stalo (centre sėdi Vytis, už jo stovi Rimgaudas Vaitkai). Kėdainiai, 1934 m. gruodžio 25
IMAGE
Kazė Vaitkienė (antra iš kairės) su kompanija. Alytus, 1933 metaiKazė Vaitkienė (antra iš kairės) su kompanija. Alytus, 1933 metai
IMAGE
Nežinomo vyro portretas (galimai M. Šikšnio bendradarbis mokytojas Rygos realinėje mokykloje). Ryga,  ~1900 metaiNežinomo vyro portretas (galimai M. Šikšnio bendradarbis mokytojas Rygos realinėje mokykloje). Ryga, ~1900 metai
IMAGE
Ingelevičių šeima Kartanų kaime 1918 m. vasario 21 dienąIngelevičių šeima Kartanų kaime 1918 m. vasario 21 dieną
IMAGE
Kazė Vaitkienė sode su vaikais (šalia jos sūnus Vytis, priekyje tupi Rimgaudas). Kėdainiai, 1933 metaiKazė Vaitkienė sode su vaikais (šalia jos sūnus Vytis, priekyje tupi Rimgaudas). Kėdainiai, 1933 metai
IMAGE
Marcelino Šikšnio broliai Vincas Šikšnys (kairėje), Kazimieras Šikšnys ir Kazimiero žmona. Šiauliai, 193? metaiMarcelino Šikšnio broliai Vincas Šikšnys (kairėje), Kazimieras Šikšnys ir Kazimiero žmona. Šiauliai, 193? metai
IMAGE
Stasė Budrienė su dukra Gražina. 1937 metaiStasė Budrienė su dukra Gražina. 1937 metai
IMAGE
Kazė Vaitkienė (centre), Vladas Vaitkus (iš kairės trečias). Kartanai, 1924 metaiKazė Vaitkienė (centre), Vladas Vaitkus (iš kairės trečias). Kartanai, 1924 metai
IMAGE
1 - 100 (Total Results 1274)>>