Explore your Results

ThumbnailTitle
Onze-Lieve-Vrouw met KindOnze-Lieve-Vrouw met Kind
IMAGE
triomfkruisentriomfkruisen
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
koffers (meubilair)koffers (meubilair)
IMAGE
kruikenkruiken
IMAGE
ceremoniële stavenceremoniële staven
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
klokken (idiofonen)klokken (idiofonen)
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
H. Bruno van KeulenH. Bruno van Keulen
IMAGE
H. Catharina van AlexandriëH. Catharina van Alexandrië
IMAGE
Onze-Lieve-Vrouw met KindOnze-Lieve-Vrouw met Kind
IMAGE
H. Jozef met kind JezusH. Jozef met kind Jezus
IMAGE
de man van smartende man van smarten
IMAGE
H. ChristoffelH. Christoffel
IMAGE
frontalenfrontalen
IMAGE
kroonluchterskroonluchters
IMAGE
monstransenmonstransen
IMAGE
kruisen (objecten)kruisen (objecten)
IMAGE
wierookvatenwierookvaten
IMAGE
wierookvatenwierookvaten
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
bergkastenbergkasten
IMAGE
H. LuciaH. Lucia
IMAGE
H. Margareta van AntiochiëH. Margareta van Antiochië
IMAGE
H. Hart van JezusH. Hart van Jezus
IMAGE
H. Antonius abtH. Antonius abt
IMAGE
H. SebastiaanH. Sebastiaan
IMAGE
H. HubertusH. Hubertus
IMAGE
vazenvazen
IMAGE
beeldengroep Sint-Anna-ten-Drieënbeeldengroep Sint-Anna-ten-Drieën
IMAGE
processiekledingprocessiekleding
IMAGE
berechtingslantaarnsberechtingslantaarns
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
kruiswegstatieskruiswegstaties
IMAGE
tabernakelstabernakels
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
kruisbeeldenkruisbeelden
IMAGE
ciboriescibories
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
ampullenampullen
IMAGE
reliquiariareliquiaria
IMAGE
stoelenstoelen
IMAGE
H. LambertusH. Lambertus
IMAGE
H. AnnaH. Anna
IMAGE
H. ThomasH. Thomas
IMAGE
H. BisschopH. Bisschop
IMAGE
H. GregoriusH. Gregorius
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
koorkappenkoorkappen
IMAGE
berechtingslantaarnsberechtingslantaarns
IMAGE
godslampengodslampen
IMAGE
kandelaarskandelaars
IMAGE
wierookvatenwierookvaten
IMAGE
miskelkenmiskelken
IMAGE
ampullenampullen
IMAGE
kelklepeltjeskelklepeltjes
IMAGE
glas-in-lood (raam)glas-in-lood (raam)
IMAGE
altaarschellenaltaarschellen
IMAGE
H. ChristoffelH. Christoffel
IMAGE
kazuifelskazuifels
IMAGE
kronen (hoofdtooien)kronen (hoofdtooien)
IMAGE
missale romanummissale romanum
IMAGE
1 - 70 (Total Results 70)