Explore your Results

ThumbnailTitle
Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županijeAnaliza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
TEXT
Model optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencijeModel optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije
TEXT
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzećaFinancijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
TEXT
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanjeERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
TEXT
Rekonstrukcija sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županijiRekonstrukcija sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji
TEXT
Upravljanje kvalitetom u funkciji povezivanja strukovnog obrazovanja s potrebama europskog tržišta radaUpravljanje kvalitetom u funkciji povezivanja strukovnog obrazovanja s potrebama europskog tržišta rada
TEXT
Utjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike HrvatskeUtjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike Hrvatske
TEXT
Utjecaj menadžmenta na razvoj proizvoda osiguranjaUtjecaj menadžmenta na razvoj proizvoda osiguranja
TEXT
Upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanjuUpravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju
TEXT
Utjecaj vlasništva društava za osiguranje na rizike iz poslova osiguranjaUtjecaj vlasništva društava za osiguranje na rizike iz poslova osiguranja
TEXT
Strategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike HrvatskeStrategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske
TEXT
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijalaCjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
TEXT
Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike HrvatskeLjudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske
TEXT
Potencijali nekonvencionalnog marketinga u institucijama kulture Republike HrvatskePotencijali nekonvencionalnog marketinga u institucijama kulture Republike Hrvatske
TEXT
Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofijeMarketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije
TEXT
Migracija građana Republike Hrvatske na europsko tržište radaMigracija građana Republike Hrvatske na europsko tržište rada
TEXT
Upravljanje Centrom kompetencijaUpravljanje Centrom kompetencija
TEXT
Marketing riječnog turizmaMarketing riječnog turizma
TEXT
Perspektive menadžmenta turističke destinacije IstrePerspektive menadžmenta turističke destinacije Istre
TEXT
Potencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike HrvatskePotencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike Hrvatske
TEXT
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursimaIzravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
TEXT
Model razvoja ruralnog turizma kontinentalne HrvatskeModel razvoja ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske
TEXT
Sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj - odnos javnog i privatnog zdravstvaSustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj - odnos javnog i privatnog zdravstva
TEXT
Visoko obrazovanje u funkciji razvoja projektnih kompetencija za tržište radaVisoko obrazovanje u funkciji razvoja projektnih kompetencija za tržište rada
TEXT
Perspektive kros kulturalnog menadžmenta u regionalnom okružju - na primjeru Republike HrvatskePerspektive kros kulturalnog menadžmenta u regionalnom okružju - na primjeru Republike Hrvatske
TEXT
Poslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučeljaPoslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučelja
TEXT
Upravljanje rizicima u području osiguranja usjeva, nasada i plodovaUpravljanje rizicima u području osiguranja usjeva, nasada i plodova
TEXT
O utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtkiO utjecaju političkog rizika na odvijanje međunarodnih poslovnih transakcija hrvatskih tvrtki
TEXT
Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanjaKonkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja
TEXT
Unapređenje bolničkog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske pomoću efikasnijeg upravljanja ljudskim resursimaUnapređenje bolničkog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske pomoću efikasnijeg upravljanja ljudskim resursima
TEXT
Menadžerski izazovi u funkciji motivacije zaposlenika i poslovne uspješnosti organizacijeMenadžerski izazovi u funkciji motivacije zaposlenika i poslovne uspješnosti organizacije
TEXT
Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike HrvatskeUčinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske
TEXT
Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacijeMenadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije
TEXT
Utjecaj tehničko-tehnološkog i znanstvenog razvoja na stvaranje novih zanimanjaUtjecaj tehničko-tehnološkog i znanstvenog razvoja na stvaranje novih zanimanja
TEXT
Učinci fiskalne decentralizacije na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveUčinci fiskalne decentralizacije na financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
TEXT
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinicaLokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica
TEXT
Značaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilištaZnačaj upravljanja promjenama u visokom obrazovanju u razvoju komparativnih prednosti sveučilišta
TEXT
Utjecaj vodstva na uspješnost poduzeća mjerenu sustavom uravnoteženih ciljeva s osvrtom na međunarodno poslovanjeUtjecaj vodstva na uspješnost poduzeća mjerenu sustavom uravnoteženih ciljeva s osvrtom na međunarodno poslovanje
TEXT
1 - 38 (Total Results 38)