Explore your Results

ThumbnailTitle
Određivanje krioprotektorske djelotvornosti trehaloze na različite uzorke mesaOdređivanje krioprotektorske djelotvornosti trehaloze na različite uzorke mesa
TEXT
Ostaci okratoksina A u sirovinama i proizvodima od svinjskog mesa nakon subkroničnog tretmanaOstaci okratoksina A u sirovinama i proizvodima od svinjskog mesa nakon subkroničnog tretmana
TEXT
Utjecaj tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na kvalitetu Slavonskog kulenaUtjecaj tehnoloških parametara, dodataka i mikrobne populacije na kvalitetu Slavonskog kulena
TEXT
1 - 3 (Total Results 3)