Explore your Results

ThumbnailTitle
Kvantifikacija bjelančevina glutena RP-HPLC metodom i procjena njihovog utjecaja na pekarsku kakvoću OS kultivara pšeniceKvantifikacija bjelančevina glutena RP-HPLC metodom i procjena njihovog utjecaja na pekarsku kakvoću OS kultivara pšenice
TEXT
Ispitivanje utjecaja različitog načina zakiseljavanja i dodatka karboksimetilceluloze na parametre kakvoće svježih i zamrzavanih kruhovaIspitivanje utjecaja različitog načina zakiseljavanja i dodatka karboksimetilceluloze na parametre kakvoće svježih i zamrzavanih kruhova
TEXT
Utjecaj enzima, hidrokoloida i emulgatora na dinamiku procesa starenja kruhaUtjecaj enzima, hidrokoloida i emulgatora na dinamiku procesa starenja kruha
TEXT
1 - 3 (Total Results 3)