Explore your Results

ThumbnailTitle
Dway Sreniawici : romans hsitoryczny z czasów Władysława Łokietka. T. 3Dway Sreniawici : romans hsitoryczny z czasów Władysława Łokietka. T. 3
TEXT
Dway Sreniawici : romans hsitoryczny z czasów Władysława Łokietka. T. 2Dway Sreniawici : romans hsitoryczny z czasów Władysława Łokietka. T. 2
TEXT
Russland und die CivilisationRussland und die Civilisation
TEXT
Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio.Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio.
TEXT
La vérité sur la Russie et sur la révolte des provinces polonaisesLa vérité sur la Russie et sur la révolte des provinces polonaises
TEXT
Na powodzian  :  księga zbiorowa prac literackich i artystycznychNa powodzian : księga zbiorowa prac literackich i artystycznych
TEXT
Hierozolimska processia w kosciele chwalebne[g]o grobu Pana Iezusowego zwyczayna [...] wzięta z ksiąg Hierozolymskiey Peregrynatiiey albo Pielgrzymowania [...] Mikołaia Chrzysstopha Radziwiła na Ołyce y Nieświeżu książęcia [...]Hierozolimska processia w kosciele chwalebne[g]o grobu Pana Iezusowego zwyczayna [...] wzięta z ksiąg Hierozolymskiey Peregrynatiiey albo Pielgrzymowania [...] Mikołaia Chrzysstopha Radziwiła na Ołyce y Nieświeżu książęcia [...]
TEXT
O poezyi perskiey  : rozprawa Wulhelma MunnichaO poezyi perskiey : rozprawa Wulhelma Munnicha
TEXT
Korespondencjia literacka M. Gr...-skiego. T. 1.Korespondencjia literacka M. Gr...-skiego. T. 1.
TEXT
Skarbniczka naszej archeologji obejmująca średniowiekowe pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspomnienia z naszej przeszłości i.t.p.Skarbniczka naszej archeologji obejmująca średniowiekowe pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspomnienia z naszej przeszłości i.t.p.
TEXT
Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli apophtegmata, anegdoty, odpowiedzi dowcipne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy i porównania piękne, i.t.p. z rzadkich dzieł i rękopismów oyczystych zebrane.Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli apophtegmata, anegdoty, odpowiedzi dowcipne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy i porównania piękne, i.t.p. z rzadkich dzieł i rękopismów oyczystych zebrane.
TEXT
Piotr i Aleksy ; AntychrystPiotr i Aleksy ; Antychryst
TEXT
Poselstwo wielkie Jasnie Wielmoznego Stanisława Chomentowskiego, wojewody mazowieckiego od Nayiaśnieyszego Augusta II, krola polskiego [...] do Achmeta IV, sołtana tureckiego [...] z szczęśliwym skutkiem przez lata 1712, 1713, 1714 odprawione, potomnych czasow pamięci y wdzięczności podane wrzetelnym [!] iego opisaniu przez x. Franciszka Goscieckiego, Soc. Jesu.Poselstwo wielkie Jasnie Wielmoznego Stanisława Chomentowskiego, wojewody mazowieckiego od Nayiaśnieyszego Augusta II, krola polskiego [...] do Achmeta IV, sołtana tureckiego [...] z szczęśliwym skutkiem przez lata 1712, 1713, 1714 odprawione, potomnych czasow pamięci y wdzięczności podane wrzetelnym [!] iego opisaniu przez x. Franciszka Goscieckiego, Soc. Jesu.
TEXT
Dramata Adama Gorczyńskiego. Ser. 2.Dramata Adama Gorczyńskiego. Ser. 2.
TEXT
Pamiętnik oblężenia MantuiPamiętnik oblężenia Mantui
TEXT
Kościuszko.-  legenda demokratyczna...Kościuszko.- legenda demokratyczna...
TEXT
Piotra Skargi Kazania i pisma co najprzedniejszePiotra Skargi Kazania i pisma co najprzedniejsze
TEXT
Warschau : [eine Historisch-Kulturgeschichte Monographie]Warschau : [eine Historisch-Kulturgeschichte Monographie]
TEXT
Ułamek starożytnego kazania o małżeństwieUłamek starożytnego kazania o małżeństwie
TEXT
Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Völker...Die Philosophie in ihrem Verhältnisse zum Leben ganzer Völker...
TEXT
Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca w.ieku XVI-goNieznany śpiewnik historyczny polski z końca w.ieku XVI-go
TEXT
Życie człowieka : widowisko w 5 obrazach z prologiemŻycie człowieka : widowisko w 5 obrazach z prologiem
TEXT
RefleksyeRefleksye
TEXT
Niedokończony poemat : (z pośmiertnych rękopismów).Niedokończony poemat : (z pośmiertnych rękopismów).
TEXT
Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego. T. 1.Wyjątki z listów Zygmunta Krasińskiego. T. 1.
TEXT
Die Zukunft Polens und der deutsch-polnische AusgleichDie Zukunft Polens und der deutsch-polnische Ausgleich
TEXT
Nord et Midi  : souvenirsNord et Midi : souvenirs
TEXT
Wola mocy : próba przemiany wszystkich wartości : (studia i fragmenty)Wola mocy : próba przemiany wszystkich wartości : (studia i fragmenty)
TEXT
Obraz literatury średniowiekowych ludów a mianowicie Słowian i Niemców. T. 1-2Obraz literatury średniowiekowych ludów a mianowicie Słowian i Niemców. T. 1-2
TEXT
Dworzanin polski : rozmowa o elekcyey i Dzieje w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego w wyborze.Dworzanin polski : rozmowa o elekcyey i Dzieje w Koronie Polskiej Łukasza Górnickiego w wyborze.
TEXT
Le genre personnel dans la declinaison polonaiseLe genre personnel dans la declinaison polonaise
TEXT
Réponse à M. Émile de Girardin suivie de quelques mots aux croisés orthodoxesRéponse à M. Émile de Girardin suivie de quelques mots aux croisés orthodoxes
TEXT
Przysłowia polskie odnoszące się do nazwisk szlacheckich i miejscowościPrzysłowia polskie odnoszące się do nazwisk szlacheckich i miejscowości
TEXT
Notice biographique sur Joachim LelewelNotice biographique sur Joachim Lelewel
TEXT
Katonowe wiersze = Catonis distichaKatonowe wiersze = Catonis disticha
TEXT
Oratio funebris in anniversario depositionis Illustrissimi Joannis Zamoscii [...].Oratio funebris in anniversario depositionis Illustrissimi Joannis Zamoscii [...].
TEXT
Kapitan Fracasse. T. 1Kapitan Fracasse. T. 1
TEXT
Wyprawa Igora na Połowców : poemat sławiańskiWyprawa Igora na Połowców : poemat sławiański
TEXT
Pamiętnik Jana Stanisława Jabłonowskiego wojewody ruskiegoPamiętnik Jana Stanisława Jabłonowskiego wojewody ruskiego
TEXT
Das Slavische in den Werken von Bartholomaeo Georgeuiz.Das Slavische in den Werken von Bartholomaeo Georgeuiz.
TEXT
Nieskol`ko slow o sravnitel`noj grammatike indo-evropejskich azykov.Nieskol`ko slow o sravnitel`noj grammatike indo-evropejskich azykov.
TEXT
Pamiętniki kwestarza.Pamiętniki kwestarza.
TEXT
Kapitan Fracasse. T. 3Kapitan Fracasse. T. 3
TEXT
Zarys historji literatury francuskiej. Cz. 2, Wiek XVIIZarys historji literatury francuskiej. Cz. 2, Wiek XVII
TEXT
Śmierć Cezara : trajedya w trzech aktach z Dzieł WolteraŚmierć Cezara : trajedya w trzech aktach z Dzieł Woltera
TEXT
Sympatia  : historya moralna.Sympatia : historya moralna.
TEXT
Pieśń do Jana Sobieskiego króla polskiego napisana po włosku w owym czasie, kiedy Jan IIIci otrzymał zupełne i chwalebne zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem [...]Pieśń do Jana Sobieskiego króla polskiego napisana po włosku w owym czasie, kiedy Jan IIIci otrzymał zupełne i chwalebne zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem [...]
TEXT
Historya literatury polskiej. T. 6, Wiek 19. Cz. 2, 1863-1900Historya literatury polskiej. T. 6, Wiek 19. Cz. 2, 1863-1900
TEXT
Święta Marya-MagdalenaŚwięta Marya-Magdalena
TEXT
Jenerał Zamoyski : nekrologJenerał Zamoyski : nekrolog
TEXT
Odpowiedź Kornela Ujejskiego na list otwarty jego przyjaciół.Odpowiedź Kornela Ujejskiego na list otwarty jego przyjaciół.
TEXT
Sebastiani Sleszkowski philosphiae et medicinae doctoris Opera medica dvo, vnum praxis phlebotomiae [...] curandos, alterum de febribus liber [...].Sebastiani Sleszkowski philosphiae et medicinae doctoris Opera medica dvo, vnum praxis phlebotomiae [...] curandos, alterum de febribus liber [...].
TEXT
Odkrycie zdrad, zloslivvych ceremoniy, taiemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitey [...] zydowskich, takze vvytknienie niektorych pomocnikow zydowskich. Przytym zdrovva rada, jako zdradom [...] zydowskim [...] zabiegać mamy [...] teraz nowo [...] wydaneOdkrycie zdrad, zloslivvych ceremoniy, taiemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitey [...] zydowskich, takze vvytknienie niektorych pomocnikow zydowskich. Przytym zdrovva rada, jako zdradom [...] zydowskim [...] zabiegać mamy [...] teraz nowo [...] wydane
TEXT
Dokładny słownik włosko-polski zebrany z następujących: Vocabolario universale italiano compilato a cura della Societa Tipografica Tramater e Comp....Dokładny słownik włosko-polski zebrany z następujących: Vocabolario universale italiano compilato a cura della Societa Tipografica Tramater e Comp....
TEXT
Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem Olivensem usque libri IX. Wyd. W. Mitzler de KolofHistoriarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem Olivensem usque libri IX. Wyd. W. Mitzler de Kolof
TEXT
Johan. Rybinij Pol. Hodoeporicorum liber I.Johan. Rybinij Pol. Hodoeporicorum liber I.
TEXT
Prognosticon albo przestroga wszelkich przygód... z nauki gwiazd... na R. P. 1593Prognosticon albo przestroga wszelkich przygód... z nauki gwiazd... na R. P. 1593
TEXT
Minister wytkniony a papież obroniony przeciw niewstydliwemu ministra Zygrowiusza scriptowi, który nazwał PapopompeMinister wytkniony a papież obroniony przeciw niewstydliwemu ministra Zygrowiusza scriptowi, który nazwał Papopompe
TEXT
Studia  Eleonory Ziemięckiej.Studia Eleonory Ziemięckiej.
TEXT
Z teki literackiéj Władysława Zawadzkiego.Z teki literackiéj Władysława Zawadzkiego.
TEXT
Literatura w Galicji (1772-1848) : ustęp z pamiętników Władysława Zawadzkiego.Literatura w Galicji (1772-1848) : ustęp z pamiętników Władysława Zawadzkiego.
TEXT
Ludwik Nabielak : opowieść historycznaLudwik Nabielak : opowieść historyczna
TEXT
Dziennikarstwo w Galicji w roku 1848 : dalszy ustęp z pamiętników Władysława Zawadzkiego.Dziennikarstwo w Galicji w roku 1848 : dalszy ustęp z pamiętników Władysława Zawadzkiego.
TEXT
Dwa światy.Dwa światy.
TEXT
Teodora Zawackiego Memoriale oeconomicum 1616Teodora Zawackiego Memoriale oeconomicum 1616
TEXT
Stanisław Staszic : szkic biograficznyStanisław Staszic : szkic biograficzny
TEXT
Mikołaj Rej z NagłowicMikołaj Rej z Nagłowic
TEXT
Przedpiekle : powieśćPrzedpiekle : powieść
TEXT
O czem się nie mówi : powieść współczesnaO czem się nie mówi : powieść współczesna
TEXT
Córka Tuśki : powieśćCórka Tuśki : powieść
TEXT
W Dąbrowie Górniczej : obraz sceniczny w 1 akcieW Dąbrowie Górniczej : obraz sceniczny w 1 akcie
TEXT
Kazanie przy poświęceniu nowego kościoła w Skierniewicach, hojnym nakładem... Antoniego z Ostrowia Ostrowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego... ozdobnie wymurowanego. Miane przez... R.P. 1780 dnia 30 wrześniaKazanie przy poświęceniu nowego kościoła w Skierniewicach, hojnym nakładem... Antoniego z Ostrowia Ostrowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego... ozdobnie wymurowanego. Miane przez... R.P. 1780 dnia 30 września
TEXT
Myśli obywatela względem monety papieroweyMyśli obywatela względem monety papierowey
TEXT
Na dzień imienin Jaśnie Wielmożnego Jegomości księdza Andrzeja Modziejowskiego, biskupa poznańskiego i warszawskiego, kanclerza wielkiego koronnego... oda...Na dzień imienin Jaśnie Wielmożnego Jegomości księdza Andrzeja Modziejowskiego, biskupa poznańskiego i warszawskiego, kanclerza wielkiego koronnego... oda...
TEXT
Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia : (1800-1830)Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia : (1800-1830)
TEXT
Do jasnie wielmoznego jegomosci xiędza Antoniego [Onufrego] Okęckiego, biskupa poznanskiego i warszawskiego [...] w dzien jmienin dnia 13 czerwca roku 1782.Do jasnie wielmoznego jegomosci xiędza Antoniego [Onufrego] Okęckiego, biskupa poznanskiego i warszawskiego [...] w dzien jmienin dnia 13 czerwca roku 1782.
TEXT
Poezye z pośmiertnych rękopisów. T. 3, Poezye liryczne, okolicznościowe i inne pomniejsze z dodaniem bibliografiiPoezye z pośmiertnych rękopisów. T. 3, Poezye liryczne, okolicznościowe i inne pomniejsze z dodaniem bibliografii
TEXT
Zygmunt z Szamotuł : powieść z dziejów 14 wieku. T. 3Zygmunt z Szamotuł : powieść z dziejów 14 wieku. T. 3
TEXT
Poezye z pośmiertnych rękopisów. T. 2, Utwory dramatyczne z dodaniem urywkowych pamiętników autoraPoezye z pośmiertnych rękopisów. T. 2, Utwory dramatyczne z dodaniem urywkowych pamiętników autora
TEXT
Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831 : pamiętnik spisany w r. 1836Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831 : pamiętnik spisany w r. 1836
TEXT
Zygmunt z Szamotuł : powieść z dziejów 14 wieku. T. 2Zygmunt z Szamotuł : powieść z dziejów 14 wieku. T. 2
TEXT
Zygmunt z Szamotuł  T. 1 : powieść z dziejów XIV w.Zygmunt z Szamotuł T. 1 : powieść z dziejów XIV w.
TEXT
Wanda : trajedya w 5 aktachWanda : trajedya w 5 aktach
TEXT
Słownik łacińsko-polski do autorów klasycznychSłownik łacińsko-polski do autorów klasycznych
TEXT
Mieszkaniec Krakowa do mieszkańca Warszawy.Mieszkaniec Krakowa do mieszkańca Warszawy.
TEXT
Rzym oswobodzony : scena historyczna w 3 aktach wierszemRzym oswobodzony : scena historyczna w 3 aktach wierszem
TEXT
Powieści moralne. T. 2.Powieści moralne. T. 2.
TEXT
Kazania Józefa WereszczyńskiegoKazania Józefa Wereszczyńskiego
TEXT
Z za kulis i ze świata : szkice, obrazki, humoreski. T. 2Z za kulis i ze świata : szkice, obrazki, humoreski. T. 2
TEXT
Czekino, czyli Łapka na grosze :  komedia w pięciu aktach wierszemCzekino, czyli Łapka na grosze : komedia w pięciu aktach wierszem
TEXT
Rozbiory i krytyki, T. 2Rozbiory i krytyki, T. 2
TEXT
Powstańcy polscy w 1833 roku : obraz dramatyczny przez Leona Ulricha z dołączeniem wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy przez Konstantego Gaszyńskiego.Powstańcy polscy w 1833 roku : obraz dramatyczny przez Leona Ulricha z dołączeniem wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy przez Konstantego Gaszyńskiego.
TEXT
Pieśni polityczno-moralne. [T. 2]Pieśni polityczno-moralne. [T. 2]
TEXT
Pieśni polityczno-moralne. [T. 1]Pieśni polityczno-moralne. [T. 1]
TEXT
Zdanie in turno JMci pana Antoniego Trębickiego posła inflantskiego w materyi deklaracyi względem manifestów przeciw Seymowi i Rządowi dnia 6 grudnia 1791 rokuZdanie in turno JMci pana Antoniego Trębickiego posła inflantskiego w materyi deklaracyi względem manifestów przeciw Seymowi i Rządowi dnia 6 grudnia 1791 roku
TEXT
Chowanna czyli System pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. T. 1 Posz. 1Chowanna czyli System pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. T. 1 Posz. 1
TEXT
Vorstudien zur Wissenschaft der Natur oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsägen der universellen Philosophie. Bd. 2Vorstudien zur Wissenschaft der Natur oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsägen der universellen Philosophie. Bd. 2
TEXT
Vorstudien zur Wissenschaft der Natur oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsätzen der universellen Philosophie.Vorstudien zur Wissenschaft der Natur oder Uebergang von Gott zur Schöpfung nach den Grundsätzen der universellen Philosophie.
TEXT
Demonomania czyli Nauka nadziemskiej mądrości w najnowszej postaciDemonomania czyli Nauka nadziemskiej mądrości w najnowszej postaci
TEXT
Trzy skazówki dążeń i usiłowań moich w ParyżuTrzy skazówki dążeń i usiłowań moich w Paryżu
TEXT
1 - 100 (Total Results 1763)>>