Explore your Results

ThumbnailTitle
De groep Buitendienst met bouwmaterialen voor het kamp.De groep Buitendienst met bouwmaterialen voor het kamp.
IMAGE
De heer Smeenge was niet -joods en als timmerman werkzaam in het kamp.De heer Smeenge was niet -joods en als timmerman werkzaam in het kamp.
IMAGE
Aanzicht op één van de dienstwoningen in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Aanzicht op één van de dienstwoningen in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Aanzicht op het Ketelhuis in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork  met de schoorsteen, gezien vanaf de centrale weg.Aanzicht op het Ketelhuis in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork met de schoorsteen, gezien vanaf de centrale weg.
IMAGE
Groep vluchtelingen in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork bij een 'Essenwagen' waarmee eten vanuit de Centrale keuken naar de barakken werd vervoerd.Groep vluchtelingen in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork bij een 'Essenwagen' waarmee eten vanuit de Centrale keuken naar de barakken werd vervoerd.
IMAGE
Aanzicht op de barakken 7, 8 en 9 (de Schouwburg), in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Aanzicht op de barakken 7, 8 en 9 (de Schouwburg), in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Aanzicht op de Grote Keuken in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Aanzicht op de Grote Keuken in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Aanzicht op het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork  gezien vanaf de weg voor de dienstwoningen.Aanzicht op het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork gezien vanaf de weg voor de dienstwoningen.
IMAGE
Aanzicht op barak 33 in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Aanzicht op barak 33 in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Aanzicht op de Schouwburg in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Aanzicht op de Schouwburg in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Aanzicht op het speelterrein van het weeshuis (barak 35). Foto genomen vanaf een wachttoren.Aanzicht op het speelterrein van het weeshuis (barak 35). Foto genomen vanaf een wachttoren.
IMAGE
Aanzicht op de strafbarakken. Op de voorgrond de kampgracht. Foto is genomen vanaf een wachttoren.Aanzicht op de strafbarakken. Op de voorgrond de kampgracht. Foto is genomen vanaf een wachttoren.
IMAGE
Aanzicht op het badhuis (barak 27) in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Aanzicht op het badhuis (barak 27) in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Cabaret en orkest in de schouwburg (barak 9 ) in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Cabaret en orkest in de schouwburg (barak 9 ) in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Decor van een cabaretvoorstelling in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .Decor van een cabaretvoorstelling in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork .
IMAGE
Decor van de cabaretvoorstelling 'Der Fidele Bauer'.Decor van de cabaretvoorstelling 'Der Fidele Bauer'.
IMAGE
Aanzicht op het Oranjekanaal.Aanzicht op het Oranjekanaal.
IMAGE
Werkzaamheden bij het Oranjekanaal.Werkzaamheden bij het Oranjekanaal.
IMAGE
Werkzaamheden bij het Oranjekanaal.Werkzaamheden bij het Oranjekanaal.
IMAGE
Afladen van materiaal wat is aangevoerd door een schip. De lading wordt bij het Oranjekannal overgeladen op smalspoor-wagons.Afladen van materiaal wat is aangevoerd door een schip. De lading wordt bij het Oranjekannal overgeladen op smalspoor-wagons.
IMAGE
Aanzicht op schip in het Oranjekanaal met op de voorgrond het smalspoor waarover goederen naar het kamp werden vervoerd.Aanzicht op schip in het Oranjekanaal met op de voorgrond het smalspoor waarover goederen naar het kamp werden vervoerd.
IMAGE
Sjerp door kampgevangenen aangeboden aan de heer A. van As, ter herinnering aan de bevrijding op 12 april 1945.Sjerp door kampgevangenen aangeboden aan de heer A. van As, ter herinnering aan de bevrijding op 12 april 1945.
IMAGE
Plattegrond van het Lager Westerbork.Plattegrond van het Lager Westerbork.
IMAGE
Scene uit de cabaretvoorstelling 'Humor und Melodie'.Scene uit de cabaretvoorstelling 'Humor und Melodie'.
IMAGE
Aanzicht op het Oranjekanaal met op de achtergrond de smalspoorlocomotief en wagons waarmee goederen naar het kamp werden vervoerd.Aanzicht op het Oranjekanaal met op de achtergrond de smalspoorlocomotief en wagons waarmee goederen naar het kamp werden vervoerd.
IMAGE
Aanzicht op het kampterrein. Fotogenomen vanaf een wachttoren. De kampgracht wordt uitgegraven.Aanzicht op het kampterrein. Fotogenomen vanaf een wachttoren. De kampgracht wordt uitgegraven.
IMAGE
Collage van foto's met verschillende aspecten van het dagelijks leven in kamp Westerbork.Collage van foto's met verschillende aspecten van het dagelijks leven in kamp Westerbork.
IMAGE
KippenKippen
IMAGE
KuikensKuikens
IMAGE
Paarden bij de kampboerderij.Paarden bij de kampboerderij.
IMAGE
Paarden bij de kampboerderij.Paarden bij de kampboerderij.
IMAGE
SchapenSchapen
IMAGE
Paarden bij de kampboerderij.Paarden bij de kampboerderij.
IMAGE
Paard bij de kampboerderij.Paard bij de kampboerderij.
IMAGE
Moestuin met tomatenplanten.Moestuin met tomatenplanten.
IMAGE
Paard bij de kampboerderij.Paard bij de kampboerderij.
IMAGE
Paard bij de kampboerderij.Paard bij de kampboerderij.
IMAGE
Paarden bij de kampboerderij.Paarden bij de kampboerderij.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp.Werken op het land in de omgeving van het kamp.
IMAGE
Moestuin met tomatenplanten.Moestuin met tomatenplanten.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp.Werken op het land in de omgeving van het kamp.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Tabakplantage van de kampcommandant. Deze bevond zich naast de woning van de commandant.Tabakplantage van de kampcommandant. Deze bevond zich naast de woning van de commandant.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp.Werken op het land in de omgeving van het kamp.
IMAGE
Persoon aan het werk in de moestuin.Persoon aan het werk in de moestuin.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
De vrouwen dragen een armband met een 'S' (strafgeval).Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien. De vrouwen dragen een armband met een 'S' (strafgeval).
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
De vrouwen dragen een armband met een 'S' (strafgeval).Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien. De vrouwen dragen een armband met een 'S' (strafgeval).
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier een pauze tijdens het aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier een pauze tijdens het aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier een pauze tijdens het aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier een pauze tijdens het aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier een pauze tijdens het aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier een pauze tijdens het aardappelrooien.
IMAGE
Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.Werken op het land in de omgeving van het kamp. Het betreft hier aardappelrooien.
IMAGE
Mannen aan het werk bij hooibergen in de omgeving van de kampboerderij.Mannen aan het werk bij hooibergen in de omgeving van de kampboerderij.
IMAGE
Vrouwen aan het werk bij een hooiberg in de nabijheid van de kampboerderij.
De tweede vrouw van rechts is Lientje Scheffer.Vrouwen aan het werk bij een hooiberg in de nabijheid van de kampboerderij. De tweede vrouw van rechts is Lientje Scheffer.
IMAGE
Mannen aan het werk bij hooibergen in de omgeving van de kampboerderij.Mannen aan het werk bij hooibergen in de omgeving van de kampboerderij.
IMAGE
Man aan het werk bij een hooiberg in de nabijheid van de kampboerderij.Man aan het werk bij een hooiberg in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Vrouw bindt het koren bijeen in de nabijheid van de kampboerderij.Vrouw bindt het koren bijeen in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Vrouw zittende tegen korenschoven met een bosje heide in de hand.Vrouw zittende tegen korenschoven met een bosje heide in de hand.
IMAGE
Mannen aan het werk bij het opladen van korenschoven op een kar,  in de nabijheid van de kampboerderij.Mannen aan het werk bij het opladen van korenschoven op een kar, in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Vrouwen aan het werk bij een hooiberg in de nabijheid van de kampboerderij.Vrouwen aan het werk bij een hooiberg in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Twee vrouwen en een man binden het koren bijeen in de nabijheid van de kampboerderij.Twee vrouwen en een man binden het koren bijeen in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Korenschoven met op de achtergrond de kampboerderij.Korenschoven met op de achtergrond de kampboerderij.
IMAGE
Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.Koren maaien in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Paarden bij een drinkbak in de nabijheid van de kampboerderij.Paarden bij een drinkbak in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Mannen aan het werk bij het koren. Op de achtergrond is de kampboerderij te zien.Mannen aan het werk bij het koren. Op de achtergrond is de kampboerderij te zien.
IMAGE
Mannen voor een keet. De man, zittend links, is Daniel Egger.Mannen voor een keet. De man, zittend links, is Daniel Egger.
IMAGE
Mannen aan het werk bij het smalspoor. Op de achterste rij, twee van rechts, Daniel Egger.Mannen aan het werk bij het smalspoor. Op de achterste rij, twee van rechts, Daniel Egger.
IMAGE
Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Boerenwagen met koren. Op de achtergrond is de kampboerderij te zien.Boerenwagen met koren. Op de achtergrond is de kampboerderij te zien.
IMAGE
Overladen van koren van een boerenkar naar een hooimaat.Overladen van koren van een boerenkar naar een hooimaat.
IMAGE
Schapen in de nabijheid van de kampboerderij.Schapen in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Mannen aan het werk bij het koren. Op de achtergrond is de kampboerderij te zien.Mannen aan het werk bij het koren. Op de achtergrond is de kampboerderij te zien.
IMAGE
Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.Paarden in de nabijheid van de kampboerderij.
IMAGE
Groep mannen aan het spitten op het land.Groep mannen aan het spitten op het land.
IMAGE
Mevrouw Lensink in de speelgoedfabriek van het kamp aan het figuurzagen.Mevrouw Lensink in de speelgoedfabriek van het kamp aan het figuurzagen.
IMAGE
Mannen aan het spitten op het land in de nabijheid van kamp Westerbork.Mannen aan het spitten op het land in de nabijheid van kamp Westerbork.
IMAGE
Mannen, poserend tijdens het spitten op het land, in de nabijheid van kamp Westerbork.Mannen, poserend tijdens het spitten op het land, in de nabijheid van kamp Westerbork.
IMAGE
Smalspoor trein in het kamp Westerbork. Op de achtergrond barakken.Smalspoor trein in het kamp Westerbork. Op de achtergrond barakken.
IMAGE
Bouw van het pomp- en filterhuis.Bouw van het pomp- en filterhuis.
IMAGE
Werkzaamheden in de nabijheid van de waterzuiveringsinstallatie. Op de foto zijn René Lijdesdorff, Paul Hirsch en Werner Löwenhardt te zien.Werkzaamheden in de nabijheid van de waterzuiveringsinstallatie. Op de foto zijn René Lijdesdorff, Paul Hirsch en Werner Löwenhardt te zien.
IMAGE
Een man voert de kippen in kamp Westerbork. Op de achtergrond een barak.Een man voert de kippen in kamp Westerbork. Op de achtergrond een barak.
IMAGE
Kampgevangenen aan het werk met het vullen van matrassen met stro.Kampgevangenen aan het werk met het vullen van matrassen met stro.
IMAGE
Bouw van het pomp- en filterhuis.Bouw van het pomp- en filterhuis.
IMAGE
Bouw van het pomp- en filterhuis.Bouw van het pomp- en filterhuis.
IMAGE
Van links naar rechts: René Lijdesdorff, Paul Hirsch en Werner Löwenhardt. 1 augustus 1943 in Kamp Westerbork.Van links naar rechts: René Lijdesdorff, Paul Hirsch en Werner Löwenhardt. 1 augustus 1943 in Kamp Westerbork.
IMAGE
De brandweer van de Ordedienst aan het oefenen in het kamp.De brandweer van de Ordedienst aan het oefenen in het kamp.
IMAGE
De brandweer van de Ordedienst aan oefenen in het kamp. De oefening vindt plaats bij de garages van het kamp. Op de achtergrond is de Centrale keuken te zien.De brandweer van de Ordedienst aan oefenen in het kamp. De oefening vindt plaats bij de garages van het kamp. Op de achtergrond is de Centrale keuken te zien.
IMAGE
De brandweer van de Ordedienst aan oefenen in het kamp. De oefening vindt plaats bij de garages van het kamp.De brandweer van de Ordedienst aan oefenen in het kamp. De oefening vindt plaats bij de garages van het kamp.
IMAGE
De brandweer van de Ordedienst aan oefenen in het kamp. De oefening vindt plaats bij de garages van het kamp. Op de achtergrond is de Centrale keuken te zien.De brandweer van de Ordedienst aan oefenen in het kamp. De oefening vindt plaats bij de garages van het kamp. Op de achtergrond is de Centrale keuken te zien.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 106)>>