Explore your Results

ThumbnailTitle
Vindtunnelmodell av flygplan B 17 i Flygvapenmuseums utställningshall, 1988.Vindtunnelmodell av flygplan B 17 i Flygvapenmuseums utställningshall, 1988.
IMAGE
Interiör av Flygvapenmuseum, våren 1988. Mittgång och utställda flygplan längs sidorna.Interiör av Flygvapenmuseum, våren 1988. Mittgång och utställda flygplan längs sidorna.
IMAGE
Modell av flygplan Albatros nummer 920 i Flygvapenmuseums utställningshall, 1988.Modell av flygplan Albatros nummer 920 i Flygvapenmuseums utställningshall, 1988.
IMAGE
Interiör av Flygvapenmuseum, våren 1988. Flygplan SK 9 med flera flygplan.Interiör av Flygvapenmuseum, våren 1988. Flygplan SK 9 med flera flygplan.
IMAGE
Markarbete vid Flygvapenmuseums entré under utbyggnaden Etapp 2, våren 1988. Exteriör.Markarbete vid Flygvapenmuseums entré under utbyggnaden Etapp 2, våren 1988. Exteriör.
IMAGE
Exteriör av Flygvapenmuseum under utbyggnaden Etapp 2, våren 1988.Exteriör av Flygvapenmuseum under utbyggnaden Etapp 2, våren 1988.
IMAGE
Vy över utställningen Guldkorn på Flygvapenmuseum 2014Vy över utställningen Guldkorn på Flygvapenmuseum 2014
IMAGE
Närbild av nos av sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Människor i rörelse runtomkring. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Närbild av nos av sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Människor i rörelse runtomkring. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Vy över utställningen Guldkorn på Flygvapenmuseum 2014Vy över utställningen Guldkorn på Flygvapenmuseum 2014
IMAGE
Vy över utställningen Guldkorn på Flygvapenmuseum 2014Vy över utställningen Guldkorn på Flygvapenmuseum 2014
IMAGE
Sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 står på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Människor i rörelse runtomkring. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 står på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Människor i rörelse runtomkring. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 står på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Människor i rörelse runtomkring. Vy bakifrån. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 står på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Människor i rörelse runtomkring. Vy bakifrån. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
En finsk militär sitter i nostornet till ett sovjetiskt flygplan av typ Iljushin DB-3 under finska vinterkriget 1940. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.En finsk militär sitter i nostornet till ett sovjetiskt flygplan av typ Iljushin DB-3 under finska vinterkriget 1940. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 står på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Sovjetiskt flygplan Iljushin DB-3 står på ett fält under finska vinterkriget, 1940. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Ryggpansar och pansarplåt från flygplan står uppställda vid en vägg inomhus, under finska vinterkriget, 1940. Bild från Svenska frivilligkåren i Finland.Ryggpansar och pansarplåt från flygplan står uppställda vid en vägg inomhus, under finska vinterkriget, 1940. Bild från Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Nosparti av två sovjetiska flygplan Iljushin DB-3 placerade inomhus under finska vinterkriget, 1940. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Nosparti av två sovjetiska flygplan Iljushin DB-3 placerade inomhus under finska vinterkriget, 1940. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Radioavlyssning vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Två militärer vid radioapparat vid avlyssning av sovjetisk propaganda.Radioavlyssning vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Två militärer vid radioapparat vid avlyssning av sovjetisk propaganda.
IMAGE
Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre personer i arbete.Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre personer i arbete.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart blå R står i värn och lastad med bomber under varmkörning inför start. Vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, den 23 januari 1940. Militärer i arbete med flygplanet. Åke Mörne och Björn Bjuggren i flygplanet.Flygplan Hawker Hart blå R står i värn och lastad med bomber under varmkörning inför start. Vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, den 23 januari 1940. Militärer i arbete med flygplanet. Åke Mörne och Björn Bjuggren i flygplanet.
IMAGE
Ett flygplanvärn för flygplan Hawker Hart vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Ett tygskynke hänger framför värnet.Ett flygplanvärn för flygplan Hawker Hart vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Ett tygskynke hänger framför värnet.
IMAGE
Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i anslutning till flygplanet.Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i anslutning till flygplanet.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart blå R i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygplanet har påhängda bomber och varmkörs inför start. Fyra militärer i arbete vid flygplanet. I flygplanet sitter Åke Mörne och Hugo Beckhammar.Flygplan Hawker Hart blå R i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygplanet har påhängda bomber och varmkörs inför start. Fyra militärer i arbete vid flygplanet. I flygplanet sitter Åke Mörne och Hugo Beckhammar.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator gul L i flygplansvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Fyra militärer i arbete med flygplanet.Flygplan Gloster Gladiator gul L i flygplansvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Fyra militärer i arbete med flygplanet.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart med vingkapell och hängda bomber, vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Hawker Hart med vingkapell och hängda bomber, vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Två militärer vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i arbete med att kamouflera flygplan Hawker Hart blå R i ett värn.Två militärer vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i arbete med att kamouflera flygplan Hawker Hart blå R i ett värn.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart svart M vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland står i ett värn med kapell på.Flygplan Hawker Hart svart M vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland står i ett värn med kapell på.
IMAGE
Varmkörning av motor på flygplan Hawker Hart vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, i ett värn.Varmkörning av motor på flygplan Hawker Hart vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, i ett värn.
IMAGE
Kamouflerat flygplanvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Ett vitt tyg hänger över värnet.Kamouflerat flygplanvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Ett vitt tyg hänger över värnet.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart svar M Hämnaren vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i luften över snöigt landskap. Två män i besättningen.Flygplan Hawker Hart svar M "Hämnaren" vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i luften över snöigt landskap. Två män i besättningen.
IMAGE
Flygplanvärn sett på håll vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplanvärn sett på håll vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Bygge av flygplanvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre militärer i arbete.Bygge av flygplanvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre militärer i arbete.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart blå M tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i luften. Två besättningsmän.Flygplan Hawker Hart blå M tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i luften. Två besättningsmän.
IMAGE
Underhållsarbete med flygplan Hawker Hart svart M tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygtekniker i arbete vid motorn.Underhållsarbete med flygplan Hawker Hart svart M tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygtekniker i arbete vid motorn.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland kör ut för start.Flygplan Hawker Hart tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland kör ut för start.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator gul A, tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, märkt med 'Sammy Satana Perkele'. Vy av sidan, snett bakifrån. Två män står vid flygplansvingen.Flygplan Gloster Gladiator gul A, tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, märkt med 'Sammy Satana Perkele'. Vy av sidan, snett bakifrån. Två män står vid flygplansvingen.
IMAGE
Flygplan Hawker Hart märkt svart M vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, förbereds för bombanfall. En flygtekniker i arbete vid flygplanet, vilket är kamouflerat i terräng.Flygplan Hawker Hart märkt svart M vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, förbereds för bombanfall. En flygtekniker i arbete vid flygplanet, vilket är kamouflerat i terräng.
IMAGE
Flygplanvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplanvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, startar på snö.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, startar på snö.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i ett värn. Militär i arbete på flygplanets vinge. Vy bakifrån.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i ett värn. Militär i arbete på flygplanets vinge. Vy bakifrån.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt gul A iklädd kapell och tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i ett värn. Vy snett framifrån.Flygplan Gloster Gladiator märkt gul A iklädd kapell och tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i ett värn. Vy snett framifrån.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, kamouflerat i snöigt landskap. Vy från sidan.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, kamouflerat i snöigt landskap. Vy från sidan.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i fält, inför reparation. Vy bakifrån.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i fält, inför reparation. Vy bakifrån.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, kamouflerad i skogsterräng.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, kamouflerad i skogsterräng.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i ett värn. Vingarna är täckta av kapell.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står i ett värn. Vingarna är täckta av kapell.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland med motorkapell påsatt.Flygplan Gloster Gladiator tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland med motorkapell påsatt.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator startar i motljus från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Fem militärer i arbete.Flygplan Gloster Gladiator startar i motljus från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Fem militärer i arbete.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt gul I, tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står med motorn i ett tält.Flygplan Gloster Gladiator märkt gul I, tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, står med motorn i ett tält.
IMAGE
Varmkörning av motor på flygplan Gloster Gladiator i flygplansvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Varmkörning av motor på flygplan Gloster Gladiator i flygplansvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt gul K i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett bakifrån.Flygplan Gloster Gladiator märkt gul K i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett bakifrån.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt gul K står i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy från sidan.Flygplan Gloster Gladiator märkt gul K står i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy från sidan.
IMAGE
Tankning av flygplan Gloster Gladiator märkt gul G vid F 19 Ulriksbasen i Uleåborg, Svenska frivilligkåren i Finland. Sex flygmekaniker i arbete.Tankning av flygplan Gloster Gladiator märkt gul G vid F 19 Ulriksbasen i Uleåborg, Svenska frivilligkåren i Finland. Sex flygmekaniker i arbete.
IMAGE
Flygförare vid flygplan Gloster Gladiator märkt gul I vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygförare vid flygplan Gloster Gladiator märkt gul I vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Varmkörning av motor på flygplan Gloster Gladiator inför start från F 19 i Veitsiluoto, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer i arbete. Ett pappersbruk syns i bakgrunden.Varmkörning av motor på flygplan Gloster Gladiator inför start från F 19 i Veitsiluoto, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer i arbete. Ett pappersbruk syns i bakgrunden.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt gul F taxar ut för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Två flygmekaniker springer bredvid planet.Flygplan Gloster Gladiator märkt gul F taxar ut för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Två flygmekaniker springer bredvid planet.
IMAGE
Vy av värnterrängen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygplan Gloster Gladiator kamouflerad.Vy av värnterrängen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygplan Gloster Gladiator kamouflerad.
IMAGE
Mekanikerarbete utförs på flygplan Gloster Gladiator märkt gul G vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Mekanikerarbete utförs på flygplan Gloster Gladiator märkt gul G vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt K vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Oidentifierad militör samt flygförare Arne Frykholm vid flygplanet. Vy snett bakifrån.Flygplan Gloster Gladiator märkt K vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Oidentifierad militör samt flygförare Arne Frykholm vid flygplanet. Vy snett bakifrån.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator gul K varmkörs före start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygförare Åke Söderberg på plats i flygplanet. Vy från sidan.Flygplan Gloster Gladiator gul K varmkörs före start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygförare Åke Söderberg på plats i flygplanet. Vy från sidan.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator klar för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy från sidan. Med flygförare Åke Söderberg i förarplats.Flygplan Gloster Gladiator klar för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy från sidan. Med flygförare Åke Söderberg i förarplats.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator märkt H i flygplansvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Gloster Gladiator märkt H i flygplansvärn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Waco ZQC-6 registreringsnummer OH-SLA står på marken vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett bakifrån.Flygplan Waco ZQC-6 registreringsnummer OH-SLA står på marken vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett bakifrån.
IMAGE
Flygplan Gloster Gladiator kör ut från värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Gloster Gladiator kör ut från värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Waco ZQC-6 taxar ut för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Waco ZQC-6 taxar ut för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Waco ZQC-6 uppställd i skog vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Waco ZQC-6 uppställd i skog vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Mekanikerarbete med flygplan Waco ZQC-6 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Fyra militärer vid flygplanet.Mekanikerarbete med flygplan Waco ZQC-6 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Fyra militärer vid flygplanet.
IMAGE
Flygplan Waco ZQC-6, registreringsnummer OH-SLA förankras vid bensinfat vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Waco ZQC-6, registreringsnummer OH-SLA förankras vid bensinfat vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Raab-Katzenstein RK-26 görs klart för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygplanet står i värn, flygare vid flygplanet.Flygplan Raab-Katzenstein RK-26 görs klart för start från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygplanet står i värn, flygare vid flygplanet.
IMAGE
Flygplan Raab-Katzenstein i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygplan Raab-Katzenstein i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Klargöring av flygplan Raab-Katzenstein RK-26 från värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.  F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Klargöring av flygplan Raab-Katzenstein RK-26 från värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Klargöring av flygplan Waco ZQC-6 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygmekaniker i arbete. En flygare i flygdräkt står vid sidan om.Klargöring av flygplan Waco ZQC-6 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Flygmekaniker i arbete. En flygare i flygdräkt står vid sidan om.
IMAGE
Pianospel och körsång av militärer tillhörande vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Pianospel och körsång av militärer tillhörande vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygplan Waco ZQC-6 mekas vid värn, vid F 19, Svenska frivilligflottiljen i Finland. Tre militärer vid flygplansmotorn.Flygplan Waco ZQC-6 mekas vid värn, vid F 19, Svenska frivilligflottiljen i Finland. Tre militärer vid flygplansmotorn.
IMAGE
Utbetalning av lön till militärer tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i kö till löneutbetalare vid skrivbord.Utbetalning av lön till militärer tillhörande F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i kö till löneutbetalare vid skrivbord.
IMAGE
Folksamling. Fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, civila och kökspersonal. Servering av kaffe och fikabröd.Folksamling. Fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, civila och kökspersonal. Servering av kaffe och fikabröd.
IMAGE
Militärer samlade för fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Militärer samlade för fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Folksamling. Fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, civila och kökspersonal. Servering av kaffe och fikabröd vid teaterföreställning 'Flygarnas fullträff'.Folksamling. Fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, civila och kökspersonal. Servering av kaffe och fikabröd vid teaterföreställning 'Flygarnas fullträff'.
IMAGE
Militärer i kö för fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vid teaterföreställning.Militärer i kö för fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vid teaterföreställning.
IMAGE
Folksamling. Fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, civila och kökspersonal vid teaterföreställning.Folksamling. Fika i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, civila och kökspersonal vid teaterföreställning.
IMAGE
Pappersmassefabriken i Veitsiluoto vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En man och en skorsten syns i förgrunden.Pappersmassefabriken i Veitsiluoto vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En man och en skorsten syns i förgrunden.
IMAGE
Militärer samlade för teaterföreställning i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Militärer samlade för teaterföreställning i matsalen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Pappersmassefabriken i Veitsiluoto vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Oskarpt foto.Pappersmassefabriken i Veitsiluoto vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Oskarpt foto.
IMAGE
Fabrik i Kemi vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Ett staket / läktare i förgrunden.Fabrik i Kemi vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Ett staket / läktare i förgrunden.
IMAGE
Exteriör vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Del av byggnad och träd. I bakgrunden syns Kemi pappersmassefabrik.Exteriör vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Del av byggnad och träd. I bakgrunden syns Kemi pappersmassefabrik.
IMAGE
Stabsbilen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i vinterkamouflage står parkerad utanför en byggnad. Två militärer i bild; i förgrunden tolken Gustaf Sundén.Stabsbilen vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland i vinterkamouflage står parkerad utanför en byggnad. Två militärer i bild; i förgrunden tolken Gustaf Sundén.
IMAGE
Ett hus i en dunge vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, vintertid. Skidor står lutade mot huset och en vedtraven ligger bredvid.Ett hus i en dunge vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland, vintertid. Skidor står lutade mot huset och en vedtraven ligger bredvid.
IMAGE
Pappersmassefabriken i Veitsiluoto vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Pappersmassefabriken i Veitsiluoto vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Två militärer ur F 19, Svenska frivilligkåren i Finland samtalar vid ett fikabord.Två militärer ur F 19, Svenska frivilligkåren i Finland samtalar vid ett fikabord.
IMAGE
Porträttfotografi av kökspersonal vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Åtta finska förplägnadslottor.
Från vänster: Aili Virtanen (sittande), Veera Vosthenko, okänd, Lucia Kusmin, Helga Karvo, Sylvi Lehto (född Lähdevio), Aino Aalto och Ellen Pörhö (född Rousu).Porträttfotografi av kökspersonal vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Åtta finska förplägnadslottor. Från vänster: Aili Virtanen (sittande), Veera Vosthenko, okänd, Lucia Kusmin, Helga Karvo, Sylvi Lehto (född Lähdevio), Aino Aalto och Ellen Pörhö (född Rousu).
IMAGE
Manskapsförläggningen för F 19 i Veitsiluoto. Svenska frivilligkåren i Finland.Manskapsförläggningen för F 19 i Veitsiluoto. Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Två militärer vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland står utanför ett hus.Två militärer vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland står utanför ett hus.
IMAGE
Två militärer vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland står utanför en väg utanför en byggnad.Två militärer vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland står utanför en väg utanför en byggnad.
IMAGE
Flygfotografi av landskap med väg vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygfotografi av landskap med väg vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygfotografi av dimmigt landskap med barrskog. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygfotografi av dimmigt landskap med barrskog. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Skidparkering vid förläggning på F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En samling militärer vid huset.Skidparkering vid förläggning på F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En samling militärer vid huset.
IMAGE
Flygfotografi av pappersmassefabriken i Veitsiluoto. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygfotografi av pappersmassefabriken i Veitsiluoto. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge av flygplan Junkers F-13 i förgrunden.Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge av flygplan Junkers F-13 i förgrunden.
IMAGE
Flygfotografi över landskap vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.Flygfotografi över landskap vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.
IMAGE
Flygfotografi av skogsparti och Veitsiluoto samhälle (i högerkant). Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge i förgrunden.Flygfotografi av skogsparti och Veitsiluoto samhälle (i högerkant). Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge i förgrunden.
IMAGE
Utsikt från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Byggnad, tallskog och Kemi älv.Utsikt från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Byggnad, tallskog och Kemi älv.
IMAGE
Interiör av en manskapsbarack vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, sovplatser och gevär.Interiör av en manskapsbarack vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Militärer, sovplatser och gevär.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 16075)>>