Explore your Results

ThumbnailTitle
Soomusrongide Divisjoni inseneri kapten Eduard Jürgensoni (fotograafil
				           Jürgenson) juhtimisel parandatud raudteesild Velikaja jõel Pihkvas 1919. aasta
				           suvel.Soomusrongide Divisjoni inseneri kapten Eduard Jürgensoni (fotograafil Jürgenson) juhtimisel parandatud raudteesild Velikaja jõel Pihkvas 1919. aasta suvel.
IMAGE
Soomusrongide Divisjoni inseneri kapten Eduard Jürgensoni (fotograafil
				           Jürgenson) juhtimisel parandatud raudteesild Velikaja jõel Pihkvas 1919. aasta
				           suvel.Soomusrongide Divisjoni inseneri kapten Eduard Jürgensoni (fotograafil Jürgenson) juhtimisel parandatud raudteesild Velikaja jõel Pihkvas 1919. aasta suvel.
IMAGE
Purustatud silla konstruktsioon Narva jões.Purustatud silla konstruktsioon Narva jões.
IMAGE
Laiarööpalise soomusrongi nr 3 suurtükiplatvorm „Onu Tom“ Strenči
				           lähedal.Laiarööpalise soomusrongi nr 3 suurtükiplatvorm „Onu Tom“ Strenči lähedal.
IMAGE
Laiarööpalise soomusrongi nr 3 suurtükiplatvorm „Onu Tom“ Strenči
				           lähedal.Laiarööpalise soomusrongi nr 3 suurtükiplatvorm „Onu Tom“ Strenči lähedal.
IMAGE
Soomusrongide Divisjoni inseneri Eduard Jürgensoni juhtimisel parandatud
				           raudteesild Velikaja jõel Pihkvas 1919. aasta suvel.Soomusrongide Divisjoni inseneri Eduard Jürgensoni juhtimisel parandatud raudteesild Velikaja jõel Pihkvas 1919. aasta suvel.
IMAGE
Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Purustatud maanteesild üle Velikaja jõe Pihkvas 1919. aasta
				           suvel.Purustatud maanteesild üle Velikaja jõe Pihkvas 1919. aasta suvel.
IMAGE
Purustatud raudteesild üle Velikaja jõe Pihkvas 1919. aasta
				           suvel.Purustatud raudteesild üle Velikaja jõe Pihkvas 1919. aasta suvel.
IMAGE
Purustatud raudteesild üle Velikaja jõe Pihkvas 1919. aasta
				           suvel.Purustatud raudteesild üle Velikaja jõe Pihkvas 1919. aasta suvel.
IMAGE
Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.Maastik Vašina Gora ümbruses 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.Laiarööpaline soomusrong nr 2 1919. aasta kevadel.
IMAGE
Lahingutegevuses kannatada saanud Mõniste mõisa peahoone.Lahingutegevuses kannatada saanud Mõniste mõisa peahoone.
IMAGE
Narva parandatud raudteesild.Narva parandatud raudteesild.
IMAGE
Narva parandatud raudteesild.Narva parandatud raudteesild.
IMAGE
Narva parandatud raudteesild.Narva parandatud raudteesild.
IMAGE
Lahingutegevuses hävinud taluhoone varemed Dolgaja Niva külas 1919. aasta
				           sügisel.Lahingutegevuses hävinud taluhoone varemed Dolgaja Niva külas 1919. aasta sügisel.
IMAGE
Lahingutegevuses hävinud Zahonje küla taluhooned 1919. aasta
				           sügisel.Lahingutegevuses hävinud Zahonje küla taluhooned 1919. aasta sügisel.
IMAGE
Narva parandatud raudteesild.Narva parandatud raudteesild.
IMAGE
Kaitserajatised Narva-Jamburgi raudteeliinil Narva lähedal 1919. aasta
				           sügisel.Kaitserajatised Narva-Jamburgi raudteeliinil Narva lähedal 1919. aasta sügisel.
IMAGE
Lahingutegevuses hävinud taluhoone varemed Dolgaja Niva külas 1919. aasta
				           sügisel.Lahingutegevuses hävinud taluhoone varemed Dolgaja Niva külas 1919. aasta sügisel.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.rood kasarmu
				           ees.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.rood kasarmu ees.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.roodu pool koosseisu kasarmu
				           ees.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.roodu pool koosseisu kasarmu ees.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 2.pataljoni
				           grenaderikomando.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 2.pataljoni grenaderikomando.
IMAGE
Alderi sild Ropažis.Alderi sild Ropažis.
IMAGE
Vene 14.korpuse 12.ratsa-suurtükiväedivisjoni allohvitserid
				           hobustel.Vene 14.korpuse 12.ratsa-suurtükiväedivisjoni allohvitserid hobustel.
IMAGE
Väeosale saadetud suuskade laadimine raudteevagunist
				           hobuvankrile.Väeosale saadetud suuskade laadimine raudteevagunist hobuvankrile.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi ohvitserid. Esireas vasakult: 131.Tiraspoli polgu
				           1.pataljoni ülem kapten Boris Tamatin, [2.pataljoni ülem?] alampolkovnik
				           Dmitrjev, [diviisi 2.brigaadi ülem?] kindralmajor Ivanov, [3.pataljoni ülem?]
				           alampolkovnik Fokin, [polgu] vaimulik; tagareas vasakult: [polgu
				           staabiohvitserid?] kapten Kutšerenko, staabikapten Rukevitš, staabikapten
				           Balujev, tundmatu.Vene 33.Jalaväediviisi ohvitserid. Esireas vasakult: 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris Tamatin, [2.pataljoni ülem?] alampolkovnik Dmitrjev, [diviisi 2.brigaadi ülem?] kindralmajor Ivanov, [3.pataljoni ülem?] alampolkovnik Fokin, [polgu] vaimulik; tagareas vasakult: [polgu staabiohvitserid?] kapten Kutšerenko, staabikapten Rukevitš, staabikapten Balujev, tundmatu.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid rehepeksumasina
				           juures.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid rehepeksumasina juures.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sapöörikomando üks
				           rühm.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sapöörikomando üks rühm.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud Jürgensburgi (Zaube,Jaunpils) mõisa
				           peahoone.Lahingutegevuse käigus purustatud Jürgensburgi (Zaube,Jaunpils) mõisa peahoone.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid kauplusehoone
				           ees.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid kauplusehoone ees.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sapöörikomando üks
				           rühm.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sapöörikomando üks rühm.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser hobusel.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser hobusel.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid leitnant Rukevitš
				           ja staabikapten Rukevitš.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid leitnant Rukevitš ja staabikapten Rukevitš.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser kapten Kutšerenko
				           telefoniga rääkimas.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser kapten Kutšerenko telefoniga rääkimas.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser leitnant Lebedev
				           telefoniga rääkimas.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser leitnant Lebedev telefoniga rääkimas.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu [ülem?] polkovnik Dmitrjev
				           (paremal) ja [polgu] arst Kraskov (vasakul).Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu [ülem?] polkovnik Dmitrjev (paremal) ja [polgu] arst Kraskov (vasakul).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser leitnant
				           Lebedev.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser leitnant Lebedev.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud kiriku sisemus Kurtenhofis (Kurtu
				           muiža, Salaspils).Lahingutegevuse käigus purustatud kiriku sisemus Kurtenhofis (Kurtu muiža, Salaspils).
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud kirik Kurtenhofi (Kurtu muiža,
				           Salaspils) raudteejaama lähedal.Lahingutegevuse käigus purustatud kirik Kurtenhofi (Kurtu muiža, Salaspils) raudteejaama lähedal.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris
				           Tamatin Üksküla (Ikškile) liinil pataljoniülema punkri ees.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris Tamatin Üksküla (Ikškile) liinil pataljoniülema punkri ees.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli jalaväepolgu ohvitser lipnik Zaitsev
				           (vasakul) ja [pataljoni] arst Bolovski Kurtenhofi (Kurtu muiža,Salaspils)
				           kipsitööstuse masinasaalisVene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli jalaväepolgu ohvitser lipnik Zaitsev (vasakul) ja [pataljoni] arst Bolovski Kurtenhofi (Kurtu muiža,Salaspils) kipsitööstuse masinasaalis
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud kiriku sisemus Kurtenhofis (Kurtu
				           muiža, Salaspils).Lahingutegevuse käigus purustatud kiriku sisemus Kurtenhofis (Kurtu muiža, Salaspils).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser lipnik Zaitsev
				           Kurtenhofi (Kurtu muiža, Salaspils) kipsitööstuses.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser lipnik Zaitsev Kurtenhofi (Kurtu muiža, Salaspils) kipsitööstuses.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lipnik Kljošin,
				           leitnant Odintsov, [pataljoni] arst Bolovski reservpataljoni kasarmute juures
				           Purini [Purinš?] talu maadel.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lipnik Kljošin, leitnant Odintsov, [pataljoni] arst Bolovski reservpataljoni kasarmute juures Purini [Purinš?] talu maadel.
IMAGE
Vene 33. Jalaväediviis 13. Tiraspoli polguohvuitser polgu kolmohvitseri
				           koos tentsikutega.Vene 33. Jalaväediviis 13. Tiraspoli polguohvuitser polgu kolmohvitseri koos tentsikutega.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lipnik Kljošin ja
				           staabikapten Dõlevski Lennewardenis (Lielvarde).Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lipnik Kljošin ja staabikapten Dõlevski Lennewardenis (Lielvarde).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid. Vasakult: leitnant
				           Lebedev, alamleitnant Lõskovtsev, kapten Kutšerenko, lipnik Zaitsev.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid. Vasakult: leitnant Lebedev, alamleitnant Lõskovtsev, kapten Kutšerenko, lipnik Zaitsev.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi suurtükibrigaadi kindlusesuurtükk
				           positsioonil.Vene 33.Jalaväediviisi suurtükibrigaadi kindlusesuurtükk positsioonil.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid tantsimas.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid tantsimas.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid varjendi katusel
				           kaarte mängimas.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid varjendi katusel kaarte mängimas.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid varjendi
				           ees.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid varjendi ees.
IMAGE
Esimene maailmasõda. XII Vene armee 131.polk. Üksküla sillapeal. Vasakul
				           alamleitnant Johann Ostrat.Esimene maailmasõda. XII Vene armee 131.polk. Üksküla sillapeal. Vasakul alamleitnant Johann Ostrat.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu reservpataljoni
				           kasarm.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu reservpataljoni kasarm.
IMAGE
Vene sõdurid aurupaatidel Üksküla (Ikškile) paadisadamas.Vene sõdurid aurupaatidel Üksküla (Ikškile) paadisadamas.
IMAGE
Vene sõdurid Daugava jõe ääres.Vene sõdurid Daugava jõe ääres.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi suurtükibrigaadi suurtükk positsioonil Daugava jõe
				           ääres Ükskülas (Ikškile).Vene 33.Jalaväediviisi suurtükibrigaadi suurtükk positsioonil Daugava jõe ääres Ükskülas (Ikškile).
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud kipsitööstuse hooned Kurtenhofi (Kurtu
				           muiža,Salaspils) raudteejaama ligidalLahingutegevuse käigus purustatud kipsitööstuse hooned Kurtenhofi (Kurtu muiža,Salaspils) raudteejaama ligidal
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid Ükskülas (Ikškile)
				           varjendi ees.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid Ükskülas (Ikškile) varjendi ees.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud lubjaahi Ükskülas
				           (Ikškile).Lahingutegevuse käigus purustatud lubjaahi Ükskülas (Ikškile).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud kipsitööstuse lubjaahjud Kurtenhofi
				           (Kurtu muiža,Salaspils) raudteejaama ligidal.Lahingutegevuse käigus purustatud kipsitööstuse lubjaahjud Kurtenhofi (Kurtu muiža,Salaspils) raudteejaama ligidal.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid Kurtenhofi (Kurtu
				           muiža,Salaspils) raudteejaama ligidal endiste kasarmute alal.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid Kurtenhofi (Kurtu muiža,Salaspils) raudteejaama ligidal endiste kasarmute alal.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid varjendi ees Ükskülas
				           (Ikškile).Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid varjendi ees Ükskülas (Ikškile).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser staabikapten
				           Dõlevski.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser staabikapten Dõlevski.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser lipnik
				           Kljošin.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser lipnik Kljošin.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ohvitser
				           alamleitnant Lebedinski.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ohvitser alamleitnant Lebedinski.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser leitnant
				           Mitartšuk.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser leitnant Mitartšuk.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid , 8.roodu
				           nooremohvitser lipnik Johann Ostrat (vasakul) ja alamleitnant
				           Mitartšuk.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid , 8.roodu nooremohvitser lipnik Johann Ostrat (vasakul) ja alamleitnant Mitartšuk.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris
				           Tamatin.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris Tamatin.
IMAGE
Vene 33.jalaväediviisi suurtükibrigaadi 6-tolline
				           kindlusesesuurtükk.Vene 33.jalaväediviisi suurtükibrigaadi 6-tolline kindlusesesuurtükk.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser staabikapten
				           Dõlevski.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser staabikapten Dõlevski.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris
				           Tamatin.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ülem kapten Boris Tamatin.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.roodu nooremohvitser lipnik
				           Johann Ostrat.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.roodu nooremohvitser lipnik Johann Ostrat.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.roodu nooremohvitser lipnik
				           Johann Ostrat.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 8.roodu nooremohvitser lipnik Johann Ostrat.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser alamleitnant
				           Bankuzov.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitser alamleitnant Bankuzov.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ühe pataljoni staabihoonena
				           kasutatav taluhoone Ringmundshofi (Kegums) lähedal.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ühe pataljoni staabihoonena kasutatav taluhoone Ringmundshofi (Kegums) lähedal.
IMAGE
Palkidest meeskonnahooned metsas.Palkidest meeskonnahooned metsas.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid klaverit mängimas
				           Jaun-Dzilna talus.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid klaverit mängimas Jaun-Dzilna talus.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud Ringmundshofi (Kegums) mõisa
				           peahoone.Lahingutegevuse käigus purustatud Ringmundshofi (Kegums) mõisa peahoone.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid kaevikus [Kureni külas
				           Vecpiebalga ligidal].Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid kaevikus [Kureni külas Vecpiebalga ligidal].
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu [8.roodu nooremohvitseri
				           lipnik Johann Ostrati] tentsik Andrei.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu [8.roodu nooremohvitseri lipnik Johann Ostrati] tentsik Andrei.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud Lennewardeni (Lielvarde)
				           kirik.Lahingutegevuse käigus purustatud Lennewardeni (Lielvarde) kirik.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustatud Ringmundshofi (Kegums) mõisa
				           peahoone.Lahingutegevuse käigus purustatud Ringmundshofi (Kegums) mõisa peahoone.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid kaevikus [Kureni külas
				           Vecpiebalga ligidal].Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu sõdurid kaevikus [Kureni külas Vecpiebalga ligidal].
IMAGE
Vene 12.armee 131.Tiraspoli jalaväepolgu 1.pataljoni ohvitseride
				           kantiinis teenivad alamväelased koos staabikapten Lebedinskiga (istub
				           keskel).Vene 12.armee 131.Tiraspoli jalaväepolgu 1.pataljoni ohvitseride kantiinis teenivad alamväelased koos staabikapten Lebedinskiga (istub keskel).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid Ringmundshofi
				           (Kegums) raudteejaamas.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid Ringmundshofi (Kegums) raudteejaamas.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi suurtükibrigaadi suurtükk
				           positsioonil.Vene 33.Jalaväediviisi suurtükibrigaadi suurtükk positsioonil.
IMAGE
Lahingutegevuse käigus purustusi saanud raudteesild üle Ogre
				           jõe.Lahingutegevuse käigus purustusi saanud raudteesild üle Ogre jõe.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lipnik Kim
				           (suuskadel) ja leitnant [August?] Sarapuu (paremal).Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lipnik Kim (suuskadel) ja leitnant [August?] Sarapuu (paremal).
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ohvitserid.
				           Vasakult: staabikapten Ostrikov, pataljoniülem kapten Boris Tamatin,
				           alamleitnant Lebedinski.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu 1.pataljoni ohvitserid. Vasakult: staabikapten Ostrikov, pataljoniülem kapten Boris Tamatin, alamleitnant Lebedinski.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu kuulipildujaroodu ohvitserid
				           Ringmundshofi (Kegums) mõisa peahoones.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu kuulipildujaroodu ohvitserid Ringmundshofi (Kegums) mõisa peahoones.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu kuulipildujakomando ohvitserid
				           Ringmundshofi (Kegums) mõisa peahoones.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu kuulipildujakomando ohvitserid Ringmundshofi (Kegums) mõisa peahoones.
IMAGE
Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lõunalauas Purini
				           [Purinši?] talus.Vene 33.Jalaväediviisi 131.Tiraspoli polgu ohvitserid lõunalauas Purini [Purinši?] talus.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 2348)>>