Explore your Results

ThumbnailTitle
Heti vásári vectigál, ... Győr városában ... alább kitett adót kész pénzül bészedni szabad lészen, ...Heti vásári vectigál, ... Győr városában ... alább kitett adót kész pénzül bészedni szabad lészen, ...
IMAGE
Legujabb Nagy-győri naptár az 1869-dik közönséges esztendőreLegujabb Nagy-győri naptár az 1869-dik közönséges esztendőre
IMAGE
Győr Szab. Kir. Város és Győrvármegye cím és lakjegyzéke, [1909]Győr Szab. Kir. Város és Győrvármegye cím és lakjegyzéke, [1909]
IMAGE
Győr Szab. Kir. Város és Győrvármegye czím és lakjegyzéke az 1905-ik évreGyőr Szab. Kir. Város és Győrvármegye czím és lakjegyzéke az 1905-ik évre
IMAGE
Győr Szab. Kir. Város és Győrvármegye czím és lakjegyzéke az 1911. évreGyőr Szab. Kir. Város és Győrvármegye czím és lakjegyzéke az 1911. évre
IMAGE
A Rábaszabályozó Társulat zsebkönyve : a társulati igazgatóság hivatalos adatai alapjánA Rábaszabályozó Társulat zsebkönyve : a társulati igazgatóság hivatalos adatai alapján
IMAGE
A Rába... Rábcza Répcze, Kisrábatorok és Marczal szabályozása és csatornázása, továbbá a Hanyság és a Fertő lecsapolásaA Rába... Rábcza Répcze, Kisrábatorok és Marczal szabályozása és csatornázása, továbbá a Hanyság és a Fertő lecsapolása
IMAGE
A győri csata 1809. június 14-énA győri csata 1809. június 14-én
IMAGE
Győr város zenei élete, 1497-1926Győr város zenei élete, 1497-1926
IMAGE
Győr Sz. Kir. Város és Győrvármegye czím- és lakjegyzéke 1904-ik évreGyőr Sz. Kir. Város és Győrvármegye czím- és lakjegyzéke 1904-ik évre
IMAGE
Győr szab. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei FejekGyőr szab. kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei Fejek
IMAGE
Egyháztörténeti emlékek 1. : forrásgyűjtemény a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület történetéhezEgyháztörténeti emlékek 1. : forrásgyűjtemény a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület történetéhez
IMAGE
A győrmegyei népiskolák tanügyi állapotaA győrmegyei népiskolák tanügyi állapota
IMAGE
Győrmegye és város anyagi míveltségtörténete kiváló tekintettel a szorgalmi néposztály társadalmi helyzetére, 1000-1301Győrmegye és város anyagi míveltségtörténete kiváló tekintettel a szorgalmi néposztály társadalmi helyzetére, 1000-1301
IMAGE
A Kisfaludy Károly Könyvtár évkönyve, 1965A Kisfaludy Károly Könyvtár évkönyve, 1965
IMAGE
Győr színészete : 1. rész 1849-igGyőr színészete : 1. rész 1849-ig
IMAGE
A kismegyeri emlékszobor : 1809. jún. 14-1897.okt. 17.A kismegyeri emlékszobor : 1809. jún. 14-1897.okt. 17.
IMAGE
A Rábaszabályozás befejezéseA Rábaszabályozás befejezése
IMAGE
Győr Szab. Kir. Város Ipartestületének története, 1910-1935Győr Szab. Kir. Város Ipartestületének története, 1910-1935
IMAGE
Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. századbanGyőr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században
IMAGE
A Győri Királyi Jogakadémia története 1867-től 1892-igA Győri Királyi Jogakadémia története 1867-től 1892-ig
IMAGE
A Győri Tudomány-Akadémia történeteA Győri Tudomány-Akadémia története
IMAGE
A Rábaszabályozó-Társulat alapszabályai I. czikke értelmében készült tervezetének leírásaA Rábaszabályozó-Társulat alapszabályai I. czikke értelmében készült tervezetének leírása
IMAGE
A Győr vármegyei hódoltságrólA Győr vármegyei hódoltságról
IMAGE
Legújabb nagy-győri naptár az 1877-ik közönséges évreLegújabb nagy-győri naptár az 1877-ik közönséges évre
IMAGE
Nyugatmagyarországi mondák és mondafélékNyugatmagyarországi mondák és mondafélék
IMAGE
Legújabb Nagy-győri naptár az 1870-dik közönséges esztendőreLegújabb Nagy-győri naptár az 1870-dik közönséges esztendőre
IMAGE
Legujabb Nagy-győri naptár az 1876. szökő évre Győr sz. kir. város és Győr-Sziget lakosainak czímtárávalLegujabb Nagy-győri naptár az 1876. szökő évre Győr sz. kir. város és Győr-Sziget lakosainak czímtárával
IMAGE
Legújabb Nagy-győri naptár az 1875-ik közönséges évreLegújabb Nagy-győri naptár az 1875-ik közönséges évre
IMAGE
Győri naptár 1864. szökő évreGyőri naptár 1864. szökő évre
IMAGE
Sopron megyeSopron megye
IMAGE
Dr. Kovács Pál élete és működéseDr. Kovács Pál élete és működése
IMAGE
Törvényjavaslat a Rábaszabályozó Társulat vízrendezési munkálatainak befejezéséről és pénzügyi viszonyainak rendezésérőlTörvényjavaslat a Rábaszabályozó Társulat vízrendezési munkálatainak befejezéséről és pénzügyi viszonyainak rendezéséről
IMAGE
A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyve, 1882-1898A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyve, 1882-1898
IMAGE
Mosonymegye monographiája 1-2.Mosonymegye monographiája 1-2.
IMAGE
Az első magyar színi előadás SopronbanAz első magyar színi előadás Sopronban
IMAGE
Diétai szállás Sopronban 1681-benDiétai szállás Sopronban 1681-ben
IMAGE
A Győrvárosi és Megyei Kisdedvédő Egyesület titkári jelentése az 1913. évrőlA Győrvárosi és Megyei Kisdedvédő Egyesület titkári jelentése az 1913. évről
IMAGE
Győr élete számokban : Győr Szab. Kir. Város évkönyve az 1931-1934. évekreGyőr élete számokban : Győr Szab. Kir. Város évkönyve az 1931-1934. évekre
IMAGE
Jelentés a Győrvárosi és Megyei Kisdedvédő Egyesület működéséről : 1911. július - 1912. áprilisJelentés a Győrvárosi és Megyei Kisdedvédő Egyesület működéséről : 1911. július - 1912. április
IMAGE
A győrvárosi cselédelhelyező intézet és cselédotthon ismertetéseA győrvárosi cselédelhelyező intézet és cselédotthon ismertetése
IMAGE
A polychnai ütközet 1914. augusztus 23-ánA polychnai ütközet 1914. augusztus 23-án
IMAGE
A soproni muzsika történeteA soproni muzsika története
IMAGE
Osli : Rábaköz kegyhelyének rövid ismertetéseOsli : Rábaköz kegyhelyének rövid ismertetése
IMAGE
Sopron és a Magyar Alpok : útikalauzSopron és a Magyar Alpok : útikalauz
IMAGE
Győr in BildernGyőr in Bildern
IMAGE
A bold. Szűz Mária győri, vérrel verítékező képének történeteA bold. Szűz Mária győri, vérrel verítékező képének története
IMAGE
Győr ismertetése és tájékoztatójaGyőr ismertetése és tájékoztatója
IMAGE
A püspökszentelés és beiktatás szertartása : utmutatásul Dr. Várady Lipót Árpád győri püspöknek ... szenteléséhez és beiktatásáhozA püspökszentelés és beiktatás szertartása : utmutatásul Dr. Várady Lipót Árpád győri püspöknek ... szenteléséhez és beiktatásához
IMAGE
Dr báró altorjai Apor Vilmos győri megyéspüspök... székfoglaló ünnepségének sorrendjeDr báró altorjai Apor Vilmos győri megyéspüspök... székfoglaló ünnepségének sorrendje
IMAGE
Nemesség-kihírdetés a vármegyénNemesség-kihírdetés a vármegyén
IMAGE
A medvei Duna-híd, 1939-1942A medvei Duna-híd, 1939-1942
IMAGE
A Győri Lloyd Általános Kereskedelmi Testület könyvtárának katalógusa : 1. 1928. májusA Győri Lloyd Általános Kereskedelmi Testület könyvtárának katalógusa : 1. 1928. május
IMAGE
GyőrGyőr
IMAGE
A győri Olvasó-Egylet (Casino) alapszabályai és házszabályokA győri Olvasó-Egylet (Casino) alapszabályai és házszabályok
IMAGE
A Győri Ipartestület és a régi győri ipartársulatok történeteA Győri Ipartestület és a régi győri ipartársulatok története
IMAGE
Győr és régibb magyar irodalmunk emlékeiGyőr és régibb magyar irodalmunk emlékei
IMAGE
Győr eleste és visszavétele, 1594-1598Győr eleste és visszavétele, 1594-1598
IMAGE
Győr 1847-1850-ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta : szemelvények Ecker János kéziratos naplójábólGyőr 1847-1850-ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta : szemelvények Ecker János kéziratos naplójából
IMAGE
Felhívás a Győrvidéki tanítóegylet t. tagjaihozFelhívás a "Győrvidéki tanítóegylet" t. tagjaihoz
TEXT
A győri lövöldében : Mi ujság Győrött? rovatbanA győri lövöldében : Mi ujság Győrött? rovatban
TEXT
Győrmegye az ínség küszübénGyőrmegye az ínség küszübén
TEXT
1870 előtt és után : Egy kis iparstatisztika1870 előtt és után : Egy kis iparstatisztika
TEXT
TanügyTanügy
TEXT
Honvéd-ügyHonvéd-ügy
TEXT
Műemlékeink egyik remeke : A lébényi ősi templom felszenteléseMűemlékeink egyik remeke : A lébényi ősi templom felszentelése
TEXT
Lébényi ősi templom : Mi ujság Győrött? rovatbanLébényi ősi templom : Mi ujság Győrött? rovatban
TEXT
Győrmegye törvényhatósági bizottmánya : Mi ujság Győrött? rovatbanGyőrmegye törvényhatósági bizottmánya : Mi ujság Győrött? rovatban
TEXT
Válasz Hol a bibe c. cikkre, melyben a győri gabonaipar és kereskedelem hanyatlásáról, és annak okairólVálasz Hol a bibe c. cikkre, melyben a győri gabonaipar és kereskedelem hanyatlásáról, és annak okairól
TEXT
Prettenhoffer József fűszerkereskedő ásványvíz-lerakata a Széchenyi téren : Hirdetések rovatbanPrettenhoffer József fűszerkereskedő ásványvíz-lerakata a Széchenyi téren : Hirdetések rovatban
TEXT
Mult csütörtökön : Mi ujság Győrött? rovatbanMult csütörtökön : Mi ujság Győrött? rovatban
TEXT
A nagy veszteség : A Győri Közlöny Tárczája rovatbanA nagy veszteség : A Győri Közlöny Tárczája rovatban
TEXT
Az uj tanév s a magyar nyelvAz uj tanév s a magyar nyelv
TEXT
Brandstein Jakab cipőgyári raktára : Hirdetések rovatbanBrandstein Jakab cipőgyári raktára : Hirdetések rovatban
TEXT
Első bécsi ruha-raktár : Hirdetések rovatbanElső bécsi ruha-raktár : Hirdetések rovatban
TEXT
Eőry Kálmán győri bútorraktárai : Hirdetések rovatbanEőry Kálmán győri bútorraktárai : Hirdetések rovatban
TEXT
Özvegy Sauervein Gézáné könyvnyomdájaÖzvegy Sauervein Gézáné könyvnyomdája
TEXT
Tanügyünk egy veteránja : Mi ujság Győrött?Tanügyünk egy veteránja : Mi ujság Győrött?
TEXT
Kegyeleti ünnepély : Mi ujság Győrött?Kegyeleti ünnepély : Mi ujság Győrött?
TEXT
A rábaszabályozás ügyében : Mi ujság Győrött?A rábaszabályozás ügyében : Mi ujság Győrött?
TEXT
Polgári leányiskolák s a házi ipar : Mi ujság Győrött?Polgári leányiskolák s a házi ipar : Mi ujság Győrött?
TEXT
A győri lövész-társulat : Mi ujság Győrött?A győri lövész-társulat : Mi ujság Győrött?
TEXT
A győri ügyvédi kamara : Mi ujság Győrött?A győri ügyvédi kamara : Mi ujság Győrött?
TEXT
A győri királyi törvényszék : Mi ujság Győrött?A győri királyi törvényszék : Mi ujság Győrött?
TEXT
Meghívás a győri színpártoló egylet rendkívüli közgyűléséreMeghívás a győri színpártoló egylet rendkívüli közgyűlésére
TEXT
Egy látogatás : A ft. győri sz. e. káptalan országos levéltárábanEgy látogatás : A ft. győri sz. e. káptalan országos levéltárában
TEXT
Földkóstolóinkról : Vagyis a kataszteri ügy a megye gyűlésenFöldkóstolóinkról : Vagyis a kataszteri ügy a megye gyűlésen
TEXT
A pesti állatkert társaság győrvidéki részvényesei fizesék be azelső részletetA pesti állatkert társaság győrvidéki részvényesei fizesék be azelső részletet
TEXT
Győr, november 30. 1864.Győr, november 30. 1864.
TEXT
A cs. kir. postaigazgatóság újabb intézkedése : rövid hír a Napló rovatbanA cs. kir. postaigazgatóság újabb intézkedése : rövid hír a Napló rovatban
TEXT
Vári Szabó Elemérnek : a Tárcza rovatbanVári Szabó Elemérnek : a Tárcza rovatban
TEXT
A győri ének- és zene-egylet által folyó évi február hó 28-án részi szűkölködők javára a városi színházban rendezett hangverseny : Ének- és zene-egyleti közlönyA győri ének- és zene-egylet által folyó évi február hó 28-án részi szűkölködők javára a városi színházban rendezett hangverseny : Ének- és zene-egyleti közlöny
TEXT
A győrivé lett Xántus János pesti munkásságáról, a múzeumi gyűjtéseirőlA győrivé lett Xántus János pesti munkásságáról, a múzeumi gyűjtéseiről
TEXT
Christen Ferencz kocsigyáros Győrött kész kocsijait eladja : Hirdetések rovatbanChristen Ferencz kocsigyáros Győrött kész kocsijait eladja : Hirdetések rovatban
TEXT
A Győrvárosi Kölcsönsegélyező Egylet új szakosztály létesítését tervezi : Hírek rovatbanA Győrvárosi Kölcsönsegélyező Egylet új szakosztály létesítését tervezi : Hírek rovatban
TEXT
Hal-eladás : hirdetésHal-eladás : hirdetés
TEXT
Győr, márczius 6. 1864 : a gyümölcsfa-iskola ügyérőlGyőr, márczius 6. 1864 : a gyümölcsfa-iskola ügyéről
TEXT
Győrvárosi dec. 6-iki közgyűlésének témái : Hírek rovatbanGyőrvárosi dec. 6-iki közgyűlésének témái : Hírek rovatban
TEXT
Gy. I. Barátimhoz : a Tárcza rovatbanGy. I. Barátimhoz : a Tárcza rovatban
TEXT
A Győri Csizmadia Ipartársulat közgyűléseülése és alapszabályainak jóváhagyásra küldése : Hírek rovatbanA Győri Csizmadia Ipartársulat közgyűléseülése és alapszabályainak jóváhagyásra küldése : Hírek rovatban
TEXT
1 - 100 (Total Results 41313)>>