Explore your Results

ThumbnailTitle
BlyantspisserBlyantspisser
IMAGE
StolStol
IMAGE
CampingkoffertCampingkoffert
IMAGE
utsikt, kulturlandskap, jorder, gårderutsikt, kulturlandskap, jorder, gårder
IMAGE
Ukjent fabrikkbygning.Ukjent fabrikkbygning.
IMAGE
Rikssalen i Eidsvollsbygningen.Rikssalen i Eidsvollsbygningen.
IMAGE
Utstilling av grønnsaker.Utstilling av grønnsaker.
IMAGE
kirkegård, gravmonumenterkirkegård, gravmonumenter
IMAGE
interiør, kvinne, manninteriør, kvinne, mann
IMAGE
Ukjent fotografatelier.Ukjent fotografatelier.
IMAGE
interiør, utstilling, produkter fra Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik A/S, medisinsk utstyrinteriør, utstilling, produkter fra Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik A/S, medisinsk utstyr
IMAGE
Brannvernutstyr utstilt på Oslo Bymuseum.Brannvernutstyr utstilt på Oslo Bymuseum.
IMAGE
K.N.A.-hotelletK.N.A.-hotellet
IMAGE
K.N.A.-hotelletK.N.A.-hotellet
IMAGE
K.N.A.-hotelletK.N.A.-hotellet
IMAGE
K.N.A.-hotelletK.N.A.-hotellet
IMAGE
interiør, utstillingslokale, kunstutstilling, malerierinteriør, utstillingslokale, kunstutstilling, malerier
IMAGE
gruppe, kvinner6, jenter3, manngruppe, kvinner6, jenter3, mann
IMAGE
hest, slede, kusk, passasjer, snø, trærhest, slede, kusk, passasjer, snø, trær
IMAGE
mann, fotograf, fotografering, gruppe, kvinner6, bakteppe, husveggmann, fotograf, fotografering, gruppe, kvinner6, bakteppe, husvegg
IMAGE
portrett, mann, premierløytnant, uniform, stående helfigur, bakteppe: militærleir, teltportrett, mann, premierløytnant, uniform, stående helfigur, bakteppe: militærleir, telt
IMAGE
kanal, is, skøyteløp, menn, kvinner, barnkanal, is, skøyteløp, menn, kvinner, barn
IMAGE
gressplen, kvinner, strikking, menn, avislesning, Dagbladet, hundgressplen, kvinner, strikking, menn, avislesning, Dagbladet, hund
IMAGE
Rosenkrantz gate fra Kjeld Stubs gate.Rosenkrantz gate fra Kjeld Stubs gate.
IMAGE
Trefoldighetskirken pyntet til minnefest over dronning Sophie.Trefoldighetskirken pyntet til minnefest over dronning Sophie.
IMAGE
Utsikt fra Nasjonalgalleriets tak.Utsikt fra Nasjonalgalleriets tak.
IMAGE
Militærkolonne krysser Stortorvet.Militærkolonne krysser Stortorvet.
IMAGE
Industri- og kunstutstillingen på Tullinløkka sett fra hjørnet av Slottsparken.Industri- og kunstutstillingen på Tullinløkka sett fra hjørnet av Slottsparken.
IMAGE
Karl Johans gate 20.Karl Johans gate 20.
IMAGE
portrett, mann, telegrafdirektør, uniformportrett, mann, telegrafdirektør, uniform
IMAGE
dobbeltportrett, jenter2, stående helfigurdobbeltportrett, jenter2, stående helfigur
IMAGE
portrett, mann, vignettert brystbildeportrett, mann, vignettert brystbilde
IMAGE
utsikt, hage, blomstrende trær, bygårderutsikt, hage, blomstrende trær, bygårder
IMAGE
hagebord, rensking av bær, kurv, skål, kvinner, menn, furutrehagebord, rensking av bær, kurv, skål, kvinner, menn, furutre
IMAGE
mann, billedkunstner, maleri: hunder, Rappmann, billedkunstner, maleri: hunder, Rapp
IMAGE
menn, kvinner, skøyter, vinterklær, pelsluer, muffemenn, kvinner, skøyter, vinterklær, pelsluer, muffe
IMAGE
portrett, kvinne, brystblomstportrett, kvinne, brystblomst
IMAGE
portrett, kvinne, stående halvfigurportrett, kvinne, stående halvfigur
IMAGE
mann, skøyteløpermann, skøyteløper
IMAGE
portrett, mann, vignettert brystbildeportrett, mann, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, kvinne, stående halvfigurportrett, kvinne, stående halvfigur
IMAGE
løvskog, gruppe, kvinner2, mannløvskog, gruppe, kvinner2, mann
IMAGE
løvskog, gruppe, kvinner, menn, avislesing, dagbladet, strikking, hundløvskog, gruppe, kvinner, menn, avislesing, dagbladet, strikking, hund
IMAGE
bolig, interiør, dragestil, puter, lysekrone, peis, gnistfanger, vase, palmegrenbolig, interiør, dragestil, puter, lysekrone, peis, gnistfanger, vase, palmegren
IMAGE
bolig, interiør, dragestil, kinesisk lykt, lysekrone, veggteppe, bordteppebolig, interiør, dragestil, kinesisk lykt, lysekrone, veggteppe, bordteppe
IMAGE
mann, gevær, hund, jaktmann, gevær, hund, jakt
IMAGE
hagebenk, eldre ekteparhagebenk, eldre ektepar
IMAGE
portrett, mann, godseier, vignettert brystbildeportrett, mann, godseier, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, kvinne, stående knefigur, profilportrett, kvinne, stående knefigur, profil
IMAGE
portrett, mann, skolebestyrer, brystbildeportrett, mann, skolebestyrer, brystbilde
IMAGE
portrett, kvinne, stående knefigurportrett, kvinne, stående knefigur
IMAGE
portrett, kvinne, vignettert brystbilde, halvprofilportrett, kvinne, vignettert brystbilde, halvprofil
IMAGE
portrett, mann, assuransedirektør, vignettert brystbildeportrett, mann, assuransedirektør, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, lege, vignettert brystbildeportrett, mann, lege, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, komponist, stående helfigur, stolportrett, mann, komponist, stående helfigur, stol
IMAGE
portrett, kvinne, vignettert brystbildeportrett, kvinne, vignettert brystbilde
IMAGE
gruppe, menn5, vannledningskomite, befaring, matpause, nistematgruppe, menn5, vannledningskomite, befaring, matpause, nistemat
IMAGE
maleri: portrett, mann, professor, brystbildemaleri: portrett, mann, professor, brystbilde
IMAGE
maleri: portrett, mann, ingeniør, brystbildemaleri: portrett, mann, ingeniør, brystbilde
IMAGE
maleri: portrett, mann, komponist, sittende halvfigurmaleri: portrett, mann, komponist, sittende halvfigur
IMAGE
maleri: portrett, mann, kontorsjef i Norges Bank, stående halvfigurmaleri: portrett, mann, kontorsjef i Norges Bank, stående halvfigur
IMAGE
maleri: portrett, mann, landbruksdirektør, brystbildemaleri: portrett, mann, landbruksdirektør, brystbilde
IMAGE
Garnisonskirken, interiør, konfirmasjon, jenter, gutter, menighetGarnisonskirken, interiør, konfirmasjon, jenter, gutter, menighet
IMAGE
Bogstadvannet sett fra Tryvannstårnet.Bogstadvannet sett fra Tryvannstårnet.
IMAGE
interiør, stue, salong, piano, malerierinteriør, stue, salong, piano, malerier
IMAGE
Holmenkolldagen, skibakke, hopprenn, publikum, snøHolmenkolldagen, skibakke, hopprenn, publikum, snø
IMAGE
interiør, stue, salong, juletreinteriør, stue, salong, juletre
IMAGE
Holmenkolldagen, skibakke, hopprenn, publikum, snøHolmenkolldagen, skibakke, hopprenn, publikum, snø
IMAGE
Nydalens Compagnies Forretningslokale i Christiania.Nydalens Compagnies Forretningslokale i Christiania.
IMAGE
Bestyrerboligen.Bestyrerboligen.
IMAGE
Nedre Spinderi (seet ovenfra).Nedre Spinderi (seet ovenfra).
IMAGE
Nedre Spinderi (seet fra Elven).Nedre Spinderi (seet fra Elven).
IMAGE
Mesterboligen.Mesterboligen.
IMAGE
Grandalen med Skydebanen.Grandalen med Skydebanen.
IMAGE
Øvre Spinderi og Væveriet (seet fra Vandrenden).Øvre Spinderi og Væveriet (seet fra Vandrenden).
IMAGE
Væveriet og Øvre Spinderi (seet fra Veien). Skolegutterne Exerserer.Væveriet og Øvre Spinderi (seet fra Veien). Skolegutterne Exerserer.
IMAGE
Øvre Spinderifløyen.Øvre Spinderifløyen.
IMAGE
Blegeritomten.Blegeritomten.
IMAGE
Farveriet.Farveriet.
IMAGE
Øvre VandfaldØvre Vandfald
IMAGE
Ny-Dalen.Ny-Dalen.
IMAGE
Hoved-Fossen.Hoved-Fossen.
IMAGE
Kong Oscar II på skøyter.Kong Oscar II på skøyter.
IMAGE
Hans Gulbrandson.Hans Gulbrandson.
IMAGE
portrett, mann, regjeringsadvokat, vignettert ståednde halvfigurportrett, mann, regjeringsadvokat, vignettert ståednde halvfigur
IMAGE
portrett, mann, ekspedisjonssjef, stående helfigurportrett, mann, ekspedisjonssjef, stående helfigur
IMAGE
portrett, kvinne, sittende helfigurportrett, kvinne, sittende helfigur
IMAGE
portrett, mann, statsminister, uniform, sittende knefigur, ordenerportrett, mann, statsminister, uniform, sittende knefigur, ordener
IMAGE
portrett, kvinne, statsrådinne, sittende helfigurportrett, kvinne, statsrådinne, sittende helfigur
IMAGE
portrett, mann, bankdirektør, sittende knefigurportrett, mann, bankdirektør, sittende knefigur
IMAGE
portrett, kvinne, stående knefigurportrett, kvinne, stående knefigur
IMAGE
portrett, mann, bankdirektør, vignettert brystbildeportrett, mann, bankdirektør, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, student, overlege, vignettert brystbildeportrett, mann, student, overlege, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, lege, vignettert brystbildeportrett, mann, lege, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, sorenskriver, vignettert brystbildeportrett, mann, sorenskriver, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, kvinne, vignettert brystbildeportrett, kvinne, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, kvinne, sittende helfigurportrett, kvinne, sittende helfigur
IMAGE
portrett, mann, politifullmektig, vignettert brystbildeportrett, mann, politifullmektig, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, skipsreder, sittende, vignettert brystbildeportrett, mann, skipsreder, sittende, vignettert brystbilde
IMAGE
portrett, mann, grosserer, sittende helfigurportrett, mann, grosserer, sittende helfigur
IMAGE
1 - 100 (Total Results 146)>>