Explore your Results

ThumbnailTitle
Gazdaság-Egyesületi Választottság Jelentése gyapjúraktár építésérőlGazdaság-Egyesületi Választottság Jelentése gyapjúraktár építéséről
TEXT
A Gyapjútár-Egyesület hirdetménye működésének egy évvel való meghosszabításárólA Gyapjútár-Egyesület hirdetménye működésének egy évvel való meghosszabításáról
TEXT
A magyarországi selyemtenyésztés előmozdítására alapított Szerémségi Hazafias Társaság alapszabályaA magyarországi selyemtenyésztés előmozdítására alapított Szerémségi Hazafias Társaság alapszabálya
TEXT
Gretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezésérőlGretschl József Károly budai ezüstműves értesítője üzlete áthelyezéséről
TEXT
Kirner József pesti puskaműves reklámjaKirner József pesti puskaműves reklámja
TEXT
Goszman György pesti ezüstműves reklámcédulájaGoszman György pesti ezüstműves reklámcédulája
TEXT
Prandtner ezüstműves számlája, 1808Prandtner ezüstműves számlája, 1808
TEXT
Prandtner pesti ezüstműves számlája, 1802Prandtner pesti ezüstműves számlája, 1802
TEXT
Tudnivalók az 1846. évi iparműkiállításról, német nyelvenTudnivalók az 1846. évi iparműkiállításról, német nyelven
TEXT
Felszólítás a bécsi közkiállításon való részvételre, 1835Felszólítás a bécsi közkiállításon való részvételre, 1835
TEXT
Kossuth levele az alispánhoz a Védegylet tárgyában, 1846Kossuth levele az alispánhoz a Védegylet tárgyában, 1846
TEXT
Meghívó az Iparegyesület választmányi gyűlésére Széchenyi gróf részére, é.n.Meghívó az Iparegyesület választmányi gyűlésére Széchenyi gróf részére, é.n.
TEXT
Felhívás az iparműkiállításon való részvételre, 1842Felhívás az iparműkiállításon való részvételre, 1842
TEXT
A budai Helytartótanács árusítási engedélye 1841-ből Kricse Károly kalapgyártó részére, 1847-es másolatA budai Helytartótanács árusítási engedélye 1841-ből Kricse Károly kalapgyártó részére, 1847-es másolat
TEXT
Az Iparegyesület részvevőinek névsora, alapszabálya és tisztségviselői, 1841-1846Az Iparegyesület részvevőinek névsora, alapszabálya és tisztségviselői, 1841-1846
TEXT
Kossuth Lajos körirata a magyar gyárosokhoz a Védegylet ügyében, 1845Kossuth Lajos körirata a magyar gyárosokhoz a Védegylet ügyében, 1845
TEXT
Aláírási könyv az Országos Védegyletre, 1845Aláírási könyv az Országos Védegyletre, 1845
TEXT
Iparműtári alapítványjegyek, 1847Iparműtári alapítványjegyek, 1847
TEXT
Gyáralapító Rt  ideiglenes részvényjegy, 1845Gyáralapító Rt ideiglenes részvényjegy, 1845
TEXT
Az Iparegyesület ismételt köszönő levele Emmerling Károlynak, 1847Az Iparegyesület ismételt köszönő levele Emmerling Károlynak, 1847
TEXT
Az Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évekAz Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évek
TEXT
Az Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évekAz Angol Királynő szálló számlája és reklámja, 1840-es évek
TEXT
Hídbelépő a Lánchídra, 1840-es évekHídbelépő a Lánchídra, 1840-es évek
TEXT
Adam Clark tanulmánya a Lánchíd építésével kapcsolatban, 1843Adam Clark tanulmánya a Lánchíd építésével kapcsolatban, 1843
TEXT
Jelentés a Duna s egyéb folyamok szabályozásáról, 1843Jelentés a Duna s egyéb folyamok szabályozásáról, 1843
TEXT
Egy Duna--Tisza-csatorna terve Beszédes Józseftől, 1836Egy Duna--Tisza-csatorna terve Beszédes Józseftől, 1836
TEXT
A Magyar Középponti Vasút programja, 1839A Magyar Középponti Vasút programja, 1839
TEXT
Pest, Pilis és Solt vármegyék helységeinek egymástól való távolsága, 1845Pest, Pilis és Solt vármegyék helységeinek egymástól való távolsága, 1845
TEXT
Középponti Vasút napi menetrend, 1846. júl. 15--aug. 15. között, utazási feltételekkelKözépponti Vasút napi menetrend, 1846. júl. 15--aug. 15. között, utazási feltételekkel
TEXT
A Középponti Magyar Vasút programja, 1839A Középponti Magyar Vasút programja, 1839
TEXT
Postai rendszabás, Joseph Münzerer levélhordó közleménye, é.n.Postai rendszabás, Joseph Münzerer levélhordó közleménye, é.n.
TEXT
Gyorskocsi-jegy, hátoldalán szabályzattal, 1842Gyorskocsi-jegy, hátoldalán szabályzattal, 1842
TEXT
Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847
TEXT
Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847Ideiglenes részvényjegy a Vukovár-Fiumei vasútra, 1847
TEXT
A Szépítő Bizottmány átirata a Városi Tanácshoz a vasút tárgyában, 1844A Szépítő Bizottmány átirata a Városi Tanácshoz a vasút tárgyában, 1844
TEXT
A Harmincadhivatal által kiadott számla, 1837A Harmincadhivatal által kiadott számla, 1837
TEXT
Kappel Frigyes kereskedésének hirdetése, 1822?Kappel Frigyes kereskedésének hirdetése, 1822?
TEXT
Kappel és Macher cég közös vállalkozás megszűnése, 1819Kappel és Macher cég közös vállalkozás megszűnése, 1819
TEXT
F. Liedemann cég változásáról szóló tájékoztató irat, 1834F. Liedemann cég változásáról szóló tájékoztató irat, 1834
TEXT
Zöldségkereskedő hadiszállító szállítási engedélye, 1788Zöldségkereskedő hadiszállító szállítási engedélye, 1788
TEXT
Frankendorfer János dohánykereskedési engedélye, 1841Frankendorfer János dohánykereskedési engedélye, 1841
TEXT
Wőber [Woeber] Mihály folyamodványa vállalatalapításra, 1813Wőber [Woeber] Mihály folyamodványa vállalatalapításra, 1813
TEXT
Lezsimirszky Manó a Pesti uracshoz c. férfiruha-raktárának számlája, 1852Lezsimirszky Manó a Pesti uracshoz c. férfiruha-raktárának számlája, 1852
TEXT
Scheurer és Fia pesti festékkereskedő árjegyzéke, é.n.Scheurer és Fia pesti festékkereskedő árjegyzéke, é.n.
TEXT
Waser és Iby bécsi harisnyagyár pesti lerakatának számlája, cégreklámmalWaser és Iby bécsi harisnyagyár pesti lerakatának számlája, cégreklámmal
TEXT
Hirdetés selejtes edények vásáráról a pesti Müller könyvkereskedés épületében, 1844Hirdetés selejtes edények vásáráról a pesti Müller könyvkereskedés épületében, 1844
TEXT
Swoboda szőnyeg- és tapétakereskedő két hirdetése, 1827Swoboda szőnyeg- és tapétakereskedő két hirdetése, 1827
TEXT
Jules Darier pesti fűszeres számlája (L. W. Forster utódja), 1848Jules Darier pesti fűszeres számlája (L. W. Forster utódja), 1848
TEXT
Höffler Ferenc pesti fűszeres számlája, A három Oroszlánhoz, 1846Höffler Ferenc pesti fűszeres számlája, A három Oroszlánhoz, 1846
TEXT
Lipótvárosi Gyógyszertár receptjeLipótvárosi Gyógyszertár receptje
TEXT
Kossuch Testvérek üveggyára, számla Graf Zichi [sic!] részére, 1847Kossuch Testvérek üveggyára, számla Graf Zichi [sic!] részére, 1847
TEXT
Trieszti Általános Biztosító biztosítási nyugtája, 1847Trieszti Általános Biztosító biztosítási nyugtája, 1847
TEXT
Trieszti Általános Biztosító fejléces levele, 1847Trieszti Általános Biztosító fejléces levele, 1847
TEXT
Kötelezvény az Osztrák Nemzeti Bank részére, 1839Kötelezvény az Osztrák Nemzeti Bank részére, 1839
TEXT
Kötelezvény (telekhivatal részére), Pest, 1825Kötelezvény (telekhivatal részére), Pest, 1825
TEXT
Fáy András levele a budai polgármesterhez a Pestmegyei Takarépénztár ügyében, 1839Fáy András levele a budai polgármesterhez a Pestmegyei Takarépénztár ügyében, 1839
TEXT
Kren Domokos páter nyugtája a Staffenberger családnak, 1801Kren Domokos páter nyugtája a Staffenberger családnak, 1801
TEXT
Kötelezvény Anna Catharina Scherbin részére, 1771Kötelezvény Anna Catharina Scherbin részére, 1771
TEXT
Tímármester kötelezvénye, 1771Tímármester kötelezvénye, 1771
TEXT
Váltócédula, Pest, 1842Váltócédula, Pest, 1842
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének körirata, 1848A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének körirata, 1848
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének negyedéves díjfizetési igazolása, 1846A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének negyedéves díjfizetési igazolása, 1846
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének éves díjfizetési igazolása, 1846A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének éves díjfizetési igazolása, 1846
TEXT
A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének fejléces levele, 1847A Trieszti Általános Biztosító pesti ügynökségének fejléces levele, 1847
TEXT
Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 500 gulden, 1795Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 500 gulden, 1795
TEXT
Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 1500 forint, 1795Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 1500 forint, 1795
TEXT
Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 1000 forint, 1795Adóslevél, Kerlen Ferenc és Rozália, 1000 forint, 1795
TEXT
Debreceni váltócédulák, 1840, 1841, 1848Debreceni váltócédulák, 1840, 1841, 1848
TEXT
Egy Nemzeti Magyar Hitelbanknak és Élelembiztosító Intézetnek tervezett szabályai, 1841Egy Nemzeti Magyar Hitelbanknak és Élelembiztosító Intézetnek tervezett szabályai, 1841
TEXT
Esterházy-féle kölcsönkötvények, 1847Esterházy-féle kölcsönkötvények, 1847
TEXT
II. Ferenc császár urbáriummal kapcsolatos rendelete, 1802II. Ferenc császár urbáriummal kapcsolatos rendelete, 1802
TEXT
Iustitia Regnorum Fundamentum kitüntetés A és B változatának leírása és rajza, 1827Iustitia Regnorum Fundamentum kitüntetés A és B változatának leírása és rajza, 1827
TEXT
Kópia a pesti diákok 1831.VII.17-iki lázadásának tárgyában tett egyik tanúvallomásrólKópia a pesti diákok 1831.VII.17-iki lázadásának tárgyában tett egyik tanúvallomásról
TEXT
Martinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-benMartinovics Ignác halottlevele, kiállítva 1909-ben
TEXT
Kézirat a fölségsértési pörről, 1800 utánKézirat a fölségsértési pörről, 1800 után
TEXT
Hirdetmény a pékmesterek lajstromba vételéről, 1846Hirdetmény a pékmesterek lajstromba vételéről, 1846
TEXT
Tűzoltási rendelet, Buda, 1812Tűzoltási rendelet, Buda, 1812
TEXT
Ferenc császár rendelete a devalvációról, 1811Ferenc császár rendelete a devalvációról, 1811
TEXT
Pest megyei közgyűlés kivonata az új papírpénz alkalmazásának kiterjesztéséről, 1817Pest megyei közgyűlés kivonata az új papírpénz alkalmazásának kiterjesztéséről, 1817
TEXT
Tanácsi eljárási illetékek jegyzéke, 1848Tanácsi eljárási illetékek jegyzéke, 1848
TEXT
Pest vármegyei jegyzőkönyvi kivonat / Jász megyei közbirtokosság, 1839Pest vármegyei jegyzőkönyvi kivonat / Jász megyei közbirtokosság, 1839
TEXT
Az 1831-ben megválasztott Pest városi tanács és választott polgárság névsora, Pest, 1831Az 1831-ben megválasztott Pest városi tanács és választott polgárság névsora, Pest, 1831
TEXT
Kézzel írt okirat államadósságokról, Ferenc császár aláírásával, 1793Kézzel írt okirat államadósságokról, Ferenc császár aláírásával, 1793
TEXT
Kézzel írt okirat államadósságokról, Ferenc császár aláírásával, 1830Kézzel írt okirat államadósságokról, Ferenc császár aláírásával, 1830
TEXT
Nádasdy Ferenc beszéde a magisztrátus beiktatásakor, Buda, 1828Nádasdy Ferenc beszéde a magisztrátus beiktatásakor, Buda, 1828
TEXT
A pesti választott polgárság névsora, 1755A pesti választott polgárság névsora, 1755
TEXT
Pest város Tanácsának tagjai 1767 óta és az 1834-ben megválasztot tisztviselők és polgárság jegyzéke, Pest, 1834Pest város Tanácsának tagjai 1767 óta és az 1834-ben megválasztot tisztviselők és polgárság jegyzéke, Pest, 1834
TEXT
Budai tanácsi jegyzőkönyvi kivonat a követválasztással kapcsolatban, 1847Budai tanácsi jegyzőkönyvi kivonat a követválasztással kapcsolatban, 1847
TEXT
Szabadkőműves káté -- III. Mester-fok; Szabadkőműves rendszerek, 1913Szabadkőműves káté -- III. Mester-fok; Szabadkőműves rendszerek, 1913
TEXT
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy -- A centenáris év főtitkári és főkincstári jelentése, 1949Magyarországi Symbolikus Nagypáholy -- A centenáris év főtitkári és főkincstári jelentése, 1949
TEXT
Eötvös József levele a Védegylet választmányához, 1847Eötvös József levele a Védegylet választmányához, 1847
TEXT
A Közhasznu Gyülde tagsági lapja, 1846A Közhasznu Gyülde tagsági lapja, 1846
TEXT
Tréfás tagsági igazolás -- a papucsférjek társasága, 1807Tréfás tagsági igazolás -- a "papucsférjek társasága", 1807
TEXT
A Kisdedóvó-intézeteket terjesztő Egyesület nyugtája Skerlecz Károly részére, 1843A Kisdedóvó-intézeteket terjesztő Egyesület nyugtája Skerlecz Károly részére, 1843
TEXT
Pesti rablógyilkosság leírása német nyelven, verssel, 1833Pesti rablógyilkosság leírása német nyelven, verssel, 1833
TEXT
Beszédek a budai polgári kórház és dologház alapkőletételekor, 1819Beszédek a budai polgári kórház és dologház alapkőletételekor, 1819
TEXT
Himlőoltási felhívás és igazolási nyomtatvány, 1837Himlőoltási felhívás és igazolási nyomtatvány, 1837
TEXT
Himlőoltási felhívás és bizonyítvány, 1856-57Himlőoltási felhívás és bizonyítvány, 1856-57
TEXT
Tájékoztató a pesti Orthopaedi Privát-Intézet bővítéséről, 1837Tájékoztató a pesti Orthopaedi Privát-Intézet bővítéséről, 1837
TEXT
A Rác-fürdő köpülőinek háromnyelvű reklámcédulája árszabással, é.n.A Rác-fürdő köpülőinek háromnyelvű reklámcédulája árszabással, é.n.
TEXT
1 - 100 (Total Results 1604)>>