Explore your Results

ThumbnailTitle
Preussische Sammlung allerley bisher ungedruckten Urkunden, Nachrichten und AbhandlungenPreussische Sammlung allerley bisher ungedruckten Urkunden, Nachrichten und Abhandlungen
TEXT
Willkühr Königlicher Stadt GraudentzWillkühr Königlicher Stadt Graudentz
TEXT
Lustracja Starostwa GrudziądzkiegoLustracja Starostwa Grudziądzkiego
TEXT
Starostwo Grudziądzkie w Woiewodztwie Chełminskim połozone a teraz na Iasnie Wielmoznego Iegomości Pana Ierzego Wandalina z Wielkich Kończyc Mniszcha Podkomorzego Wielkiego Xięstwa Litewskiego Sanockiego Grudziądzkiego Lubaczowskiego Kampinoskiego & c. Starostę w Roku Pańskim 1739 przez Kommissarza zesłanego odebraneStarostwo Grudziądzkie w Woiewodztwie Chełminskim połozone a teraz na Iasnie Wielmoznego Iegomości Pana Ierzego Wandalina z Wielkich Kończyc Mniszcha Podkomorzego Wielkiego Xięstwa Litewskiego Sanockiego Grudziądzkiego Lubaczowskiego Kampinoskiego & c. Starostę w Roku Pańskim 1739 przez Kommissarza zesłanego odebrane
TEXT
1 - 4 (Total Results 4)