Explore your Results

ThumbnailTitle
Emocjonalność dziecka zahamowanego psychoruchowo w okresie średniego dzieciństwa a jego funkcjonowanie społeczneEmocjonalność dziecka zahamowanego psychoruchowo w okresie średniego dzieciństwa a jego funkcjonowanie społeczne
TEXT
Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 3Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 3
TEXT
Przystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnymPrzystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym
TEXT
Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 1Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 1
TEXT
Jan Śniadecki : życie i dziełaJan Śniadecki : życie i dzieła
TEXT
Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 2Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 2
TEXT
Znaczenie wiedzy o etiologii zjawiska przestępczości dorosłych w doborze terapiiZnaczenie wiedzy o etiologii zjawiska przestępczości dorosłych w doborze terapii
TEXT
Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 4Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku : romans historyczny. T. 4
TEXT
Wielokierunkowy model pomocy dziecku z nadpobudliwością psychoruchowąWielokierunkowy model pomocy dziecku z nadpobudliwością psychoruchową
TEXT
Struktura potrzeb osób z grupy suicydalnejStruktura potrzeb osób z grupy suicydalnej
TEXT
O życiu i budowie rośliny : szkic popularnyO życiu i budowie rośliny : szkic popularny
TEXT
Henryka Korneliusza Agryppy O ślachetności a zacności płci niewieściejHenryka Korneliusza Agryppy O ślachetności a zacności płci niewieściej
TEXT
Depresja i poczucie koherencji u osób z chorobą ParkinsonaDepresja i poczucie koherencji u osób z chorobą Parkinsona
TEXT
Granice pomiędzy światem roślinnym a zwierzęcymGranice pomiędzy światem roślinnym a zwierzęcym
TEXT
Specyfika pracy terapeutycznej w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnichSpecyfika pracy terapeutycznej w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich
TEXT
Grupy wsparcia dla studentów w okresie adaptacji na studiach - uzasadnienie działań profilaktycznych w środowiskach uniwersyteckichGrupy wsparcia dla studentów w okresie adaptacji na studiach - uzasadnienie działań profilaktycznych w środowiskach uniwersyteckich
TEXT
Analiza porównawcza systemu wartości osób z chorobą alkoholową przed i po terapiiAnaliza porównawcza systemu wartości osób z chorobą alkoholową przed i po terapii
TEXT
Choreoterapia w Europejskiej Szkole Somatoterapii Richarda MeyeraChoreoterapia w Europejskiej Szkole Somatoterapii Richarda Meyera
TEXT
Ewa Szymanowska, Anna Sękowska, Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000 [recenzja]Ewa Szymanowska, Anna Sękowska, Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000 [recenzja]
TEXT
Muzyka w terapii - przegląd literatury światowejMuzyka w terapii - przegląd literatury światowej
TEXT
Terapeutyczne znaczenie baśni. Wybrane aspekty biblioterapiiTerapeutyczne znaczenie baśni. Wybrane aspekty biblioterapii
TEXT
Grażyna Krasowicz-Kupis, Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 356 [recenzja]Grażyna Krasowicz-Kupis, Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 356 [recenzja]
TEXT
Psychodrama jako metoda terapii i rozwoju jednostkiPsychodrama jako metoda terapii i rozwoju jednostki
TEXT
Terapia funkcji językowych u młodzieży dyslektycznejTerapia funkcji językowych u młodzieży dyslektycznej
TEXT
Sprawozdanie z XIII Europejskiego Sympozjum Somatoterapii oraz VI Europejskiego Sympozjum Edukacji PsychosomatycznejSprawozdanie z XIII Europejskiego Sympozjum Somatoterapii oraz VI Europejskiego Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej
TEXT
Poczucie własnej skuteczności - czynnik sprawczy i jego implikacje dla profilaktyki i terapii pedagogicznejPoczucie własnej skuteczności - czynnik sprawczy i jego implikacje dla profilaktyki i terapii pedagogicznej
TEXT
Kazimierz M . Czarnecki, Pionierzy, współtwórcy i twórcy polskiej psychologii naukowej (sylwetki uczonych). Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2000,s. 245, il. [recenzja]Kazimierz M . Czarnecki, Pionierzy, współtwórcy i twórcy polskiej psychologii naukowej (sylwetki uczonych). Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2000,s. 245, il. [recenzja]
TEXT
Emocjonalność osób pozbawionych wolności - problematyka badań własnychEmocjonalność osób pozbawionych wolności - problematyka badań własnych
TEXT
Trudności w przystosowaniu społecznym uczniów pierwszej klasy gimnazjumTrudności w przystosowaniu społecznym uczniów pierwszej klasy gimnazjum
TEXT
Inteligencja społeczna i emocjonalna, kompetencje i umiejętności społeczne - przegląd terminologiczny w kontekście planowania oddziaływań terapeutycznychInteligencja społeczna i emocjonalna, kompetencje i umiejętności społeczne - przegląd terminologiczny w kontekście planowania oddziaływań terapeutycznych
TEXT
Sprawozdanie z Sympozjum - dyskusji panelowej środowisk twórczych Lublina i Lubelszczyzny n a temat: „U styku epok. W poszukiwaniu tożsamości twórczości artystycznej” w dniu 15 czerwca 2002Sprawozdanie z Sympozjum - dyskusji panelowej środowisk twórczych Lublina i Lubelszczyzny n a temat: „U styku epok. W poszukiwaniu tożsamości twórczości artystycznej” w dniu 15 czerwca 2002
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 16 (2003) - Spis treściAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 16 (2003) - Spis treści
TEXT
Postawy wychowawcze rodziców a dojrzałość społeczna i uspołecznienie ich dzieciPostawy wychowawcze rodziców a dojrzałość społeczna i uspołecznienie ich dzieci
TEXT
Poziom postawy twórczej a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce - sprawozdanie z badańPoziom postawy twórczej a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce - sprawozdanie z badań
TEXT
Metoda Wczesnych Wspomnień Arnolda R. Bruhna jako projekcyjna technika badania osobowościMetoda Wczesnych Wspomnień Arnolda R. Bruhna jako projekcyjna technika badania osobowości
TEXT
Minimum wiedzy o eksperymencie pedagogicznymMinimum wiedzy o eksperymencie pedagogicznym
TEXT
Przegląd rynku usług szkoleniowych w Polsce w latach 1998-2001Przegląd rynku usług szkoleniowych w Polsce w latach 1998-2001
TEXT
Struktura czynnikowa skal „konformizm” i „nonkonformizm” Kwestionariusza Twórczego Zachowania KANHStruktura czynnikowa skal „konformizm” i „nonkonformizm” Kwestionariusza Twórczego Zachowania KANH
TEXT
Jak pomóc uczniowi konformistycznemu i nonkonformistycznemuJak pomóc uczniowi konformistycznemu i nonkonformistycznemu
TEXT
Badanie utajonych postaw - zastosowanie Testu Utajonych Skojarzeń (IAT) w badaniach zachowań konsumenckichBadanie utajonych postaw - zastosowanie Testu Utajonych Skojarzeń (IAT) w badaniach zachowań konsumenckich
TEXT
Porównanie wskaźników diagnostycznych dwu metod projekcyjnych - pisma ręcznego i rysunku ,,Drzewa”Porównanie wskaźników diagnostycznych dwu metod projekcyjnych - pisma ręcznego i rysunku ,,Drzewa”
TEXT
Badanie pamięci fonologicznej z zastosowaniem ZetotestuBadanie pamięci fonologicznej z zastosowaniem Zetotestu
TEXT
Uwrażliwiajmy ,,czujność” ortograficznąUwrażliwiajmy ,,czujność” ortograficzną
TEXT
Prezentacja narzędzia EEM (Ekspresja Emocjonalna w Muzyce)Prezentacja narzędzia EEM (Ekspresja Emocjonalna w Muzyce)
TEXT
Typologiczna teoria karier Johna Hollanda - założenia konceptualne i prezentacja narzędziaTypologiczna teoria karier Johna Hollanda - założenia konceptualne i prezentacja narzędzia
TEXT
Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie ze stresem w lękowych zaburzeniach nerwicowychOsobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie ze stresem w lękowych zaburzeniach nerwicowych
TEXT
Spór wokół problematyki emocjonalności i terminów pokrewnychSpór wokół problematyki emocjonalności i terminów pokrewnych
TEXT
Fala w szkole. Analiza zjawiskaFala w szkole. Analiza zjawiska
TEXT
Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Twórczość w teorii i praktyce”Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Twórczość w teorii i praktyce”
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 17 (2004) - WstępAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 17 (2004) - Wstęp
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 16 (2003) - Zamiast wstępuAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 16 (2003) - Zamiast wstępu
TEXT
Ocena depresji poudarowejOcena depresji poudarowej
TEXT
Poziom stanu i cechy lęku uczniów klas początkowych (kształconych w systemie klasowo-lekcyjnym i metodą Montessori)Poziom stanu i cechy lęku uczniów klas początkowych (kształconych w systemie klasowo-lekcyjnym i metodą Montessori)
TEXT
Kwestionariusz Ustosunkowania do Twórczości (KUT )- prezentacja metody eksperymentalnejKwestionariusz Ustosunkowania do Twórczości (KUT )- prezentacja metody eksperymentalnej
TEXT
Marta Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji - problem, diagnozowanie. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2002, ss. 143 [recenzja]Marta Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji - problem, diagnozowanie. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2002, ss. 143 [recenzja]
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 17 (2004) - Spis treściAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 17 (2004) - Spis treści
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 47 (2013), 1 - strona tyt., red.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Vol. 47 (2013), 1 - strona tyt., red.
TEXT
Wiadomości Uniwersyteckie R. 23, Nr 7 (wrzes. 2013)Wiadomości Uniwersyteckie R. 23, Nr 7 (wrzes. 2013)
TEXT
Wiadomości Uniwersyteckie R. 23, Nr 6 (czerw. 2013)Wiadomości Uniwersyteckie R. 23, Nr 6 (czerw. 2013)
TEXT
Literackie świadectwo konwersji - sprawa Kaspra WilkowskiegoLiterackie świadectwo konwersji - sprawa Kaspra Wilkowskiego
TEXT
Profesor Maksymilian Piłat - fotografia portretowaProfesor Maksymilian Piłat - fotografia portretowa
IMAGE
Jakub Lubelczyk - pisarz reformacyjnyJakub Lubelczyk - pisarz reformacyjny
TEXT
Książka w staropolskim Lublinie. Z badań nad inwentarzami księgozbiorów mieszczańskichKsiążka w staropolskim Lublinie. Z badań nad inwentarzami księgozbiorów mieszczańskich
TEXT
Wykaz publikacji Profesora Maksymiliana PiłataWykaz publikacji Profesora Maksymiliana Piłata
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica Vol. 50/51 (1995/1996). Spis treściAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica Vol. 50/51 (1995/1996). Spis treści
TEXT
Szemiot-epigramatystaSzemiot-epigramatysta
TEXT
Lubelskie lata Franciszka MorawskiegoLubelskie lata Franciszka Morawskiego
TEXT
Prawo w poniewierce. Trybunał Lubelski w literaturze polskiej"Prawo w poniewierce". Trybunał Lubelski w literaturze polskiej
TEXT
Lublin czasów renesansu i baroku. Gospodarczy, polityczny i kulturalny wizerunek miastaLublin czasów renesansu i baroku. Gospodarczy, polityczny i kulturalny wizerunek miasta
TEXT
Profesor Maksymilian Piłat - nauczyciel i wychowawcaProfesor Maksymilian Piłat - nauczyciel i wychowawca
TEXT
Profesor Maksymilian Piłat - szkic biograficznyProfesor Maksymilian Piłat - szkic biograficzny
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica Vol. 50/51 (1995/1996). Słowo wstępneAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica Vol. 50/51 (1995/1996). Słowo wstępne
TEXT
Accumulation of Radiation-Induced Defects in CdTe Implanted by Kr+ Ions - in situ InvestigationsAccumulation of Radiation-Induced Defects in CdTe Implanted by Kr+ Ions - in situ Investigations
TEXT
Współczesne podstawy suspensu w kontekście teorii twórczego pisania. Problem strachu i lękuWspółczesne podstawy suspensu w kontekście teorii twórczego pisania. Problem strachu i lęku
TEXT
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 28 (2003) - Od redaktoraAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 28 (2003) - Od redaktora
TEXT
Organizowanie zajęć z filozofii w XXI wieku (tworzenie stron internetowych na potrzeby zajęć filozoficznych: wyzwania i okazje)Organizowanie zajęć z filozofii w XXI wieku (tworzenie stron internetowych na potrzeby zajęć filozoficznych: wyzwania i okazje)
TEXT
Aktualność sylogistyki modalnej Arystotelesa w XXI wiekuAktualność sylogistyki modalnej Arystotelesa w XXI wieku
TEXT
Lwów. Lew przed bramą ratuszaLwów. Lew przed bramą ratusza
IMAGE
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 28 (2003) - Spis treściAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 28 (2003) - Spis treści
TEXT
Lwów. Kościół Św. Elżbiety, fragment wejściaLwów. Kościół Św. Elżbiety, fragment wejścia
IMAGE
Lwów. Lew przed bramą ratuszaLwów. Lew przed bramą ratusza
IMAGE
Lwów. Gmach zarządu M.Z.E.Lwów. Gmach zarządu M.Z.E.
IMAGE
Lwów. Politechnika, front budynku głównegoLwów. Politechnika, front budynku głównego
IMAGE
Lwów. Planty na Wałach HetmańskichLwów. Planty na Wałach Hetmańskich
IMAGE
Lwów. Pomnik króla Jana III SobieskiegoLwów. Pomnik króla Jana III Sobieskiego
IMAGE
Lwów. Kamienica przy ul. KadeckiejLwów. Kamienica przy ul. Kadeckiej
IMAGE
Lwów. Katedra ŁacińskaLwów. Katedra Łacińska
IMAGE
Lwów. Uniwersytet (nowy)Lwów. Uniwersytet (nowy)
IMAGE
Lwów w nocyLwów w nocy
IMAGE
Lwów. Kruchta Kościoła OO. BernardynówLwów. Kruchta Kościoła OO. Bernardynów
IMAGE
Lwów. Wieża cerkwi wołoskiejLwów. Wieża cerkwi wołoskiej
IMAGE
Lwów. Kościół Św. Elżbiety, wnętrzeLwów. Kościół Św. Elżbiety, wnętrze
IMAGE
Lwów. Studnia z figurą Diany w RynkuLwów. Studnia z figurą Diany w Rynku
IMAGE
Lwów. Ul. NabielakaLwów. Ul. Nabielaka
IMAGE
Uwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce WschodniejUwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce Wschodniej
TEXT
Lwów. Arkady filharmonii i widok na teatrLwów. Arkady filharmonii i widok na teatr
IMAGE
Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)Fauna mięczaków z profilu lessów w Woli Chroberskiej (Niecka Nidziańska, południowa Polska)
TEXT
Lwów w nocy. Fragment RynkuLwów w nocy. Fragment Rynku
IMAGE
Lwów. Cerkiew woloska na tle miastaLwów. Cerkiew woloska na tle miasta
IMAGE
Lwów. Ul. KadeckaLwów. Ul. Kadecka
IMAGE
1 - 100 (Total Results 26996)>>