Explore your Results

ThumbnailTitle
Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea generală ordinară a acţionarilor din 7 martie 1910Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea generală ordinară a acţionarilor din 7 martie 1910
TEXT
Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea generală a acţionarilor din 30 martie 1922Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea generală a acţionarilor din 30 martie 1922
TEXT
Memoriu relativ la vânzarea făinei comunei CraiovaMemoriu relativ la vânzarea făinei comunei Craiova
TEXT
Statute (Clădirea)Statute (Clădirea)
TEXT
StatuteStatute
TEXT
Cronica Craiovei nr.9Cronica Craiovei nr.9
TEXT
Cronica Craiovei nr.4Cronica Craiovei nr.4
TEXT
Cronica Craiovei nr.3Cronica Craiovei nr.3
TEXT
Cronica Craiovei nr.2Cronica Craiovei nr.2
TEXT
Cronica Craiovei nr.1Cronica Craiovei nr.1
TEXT
Lege pentru tocmelile de lucrări agricoleLege pentru tocmelile de lucrări agricole
TEXT
Espunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru sesiunea ordinară a anului 1896Espunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru sesiunea ordinară a anului 1896
TEXT
Espunerea situaţiei judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru sesiunea ordinară a anului 1895Espunerea situaţiei judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian pentru sesiunea ordinară a anului 1895
TEXT
Espunerea situaţiei judeţului Dol-jiu presentată Consiliului General în sesiunea ordinară a anului 1892 de Comitetul Permanent.Espunerea situaţiei judeţului Dol-jiu presentată Consiliului General în sesiunea ordinară a anului 1892 de Comitetul Permanent.
TEXT
Budgetul general de venituri şi cheltuieli al Comunei Urbane Craiova pentru anul 1923Budgetul general de venituri şi cheltuieli al Comunei Urbane Craiova pentru anul 1923
TEXT
Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi raportul censorilor către Adunarea Generală ordinară din 30 august 1925Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi raportul censorilor către Adunarea Generală ordinară din 30 august 1925
TEXT
Caet de sarcini pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului CraiovaCaet de sarcini pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului Craiova
TEXT
Darea de seamă a Consiliului de administraţie şi raportul censorilor către Adunarea Generală Ordinară din 1 august 1926Darea de seamă a Consiliului de administraţie şi raportul censorilor către Adunarea Generală Ordinară din 1 august 1926
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1880Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1880
TEXT
Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Dolj pe exerciţiul 1938/39Bugetul general de venituri şi cheltuieli al judeţului Dolj pe exerciţiul 1938/39
TEXT
Espunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului General în sesiunea extra-ordinară a anului 1889 de Comitetul PermanentEspunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului General în sesiunea extra-ordinară a anului 1889 de Comitetul Permanent
TEXT
Espunerea Situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului General în sesiunea ordinară a anului 1889 de Comitetul PermanentEspunerea Situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului General în sesiunea ordinară a anului 1889 de Comitetul Permanent
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1882-83Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1882-83
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1886-1887Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1886-1887
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru esersiciul anului 1888-1889Budgetul Cassei Comunale pentru esersiciul anului 1888-1889
TEXT
Bugetele de veniturile şi cheltuelile cassei judeţului Doljiu pe Exerciţiul anului 1922-1923Bugetele de veniturile şi cheltuelile cassei judeţului Doljiu pe Exerciţiul anului 1922-1923
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1889-1890Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1889-1890
TEXT
Espunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului General în sesiunea ordinară a anului 1883 de Comitetul PermanentEspunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului General în sesiunea ordinară a anului 1883 de Comitetul Permanent
TEXT
Espunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului JudeţianEspunerea situaţii judeţului Dol-Jiu adresată Consiliului Judeţian
TEXT
Espunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a anului 1879 de Comitetul PermanentEspunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a anului 1879 de Comitetul Permanent
TEXT
Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea Generală a Acţionarilor din 11 martie 1912Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Consiliului de Censori către Adunarea Generală a Acţionarilor din 11 martie 1912
TEXT
Espunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a annului 1877 de Comitetulu PermanentuEspunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a annului 1877 de Comitetulu Permanentu
TEXT
Espunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presantată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a annului 1872 de Comitetulu PermanentuEspunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presantată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a annului 1872 de Comitetulu Permanentu
TEXT
Espunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a annului 1874 de Comitetulu PermanentuEspunerea situaţiunei judeţului Dol-Jiu presentată Consiliului Generalu în sesiunea ordinaria a annului 1874 de Comitetulu Permanentu
TEXT
Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Cenzorilor către Adunarea Generală din 25 mai 1924Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi Raportul Cenzorilor către Adunarea Generală din 25 mai 1924
TEXT
Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi raportul Consiliului de Censori către Adunarea Generală ordinară din 1 februarie 1941Darea de seamă a Consiliului de Administraţie şi raportul Consiliului de Censori către Adunarea Generală ordinară din 1 februarie 1941
TEXT
Budgetul zecimilor de veniturile şi cheltuelile Eserciţiului anului financiar 1886-1887Budgetul zecimilor de veniturile şi cheltuelile Eserciţiului anului financiar 1886-1887
TEXT
Budgetul de veniturile şi cheltuielile fondului zecimilor pe Eserciţiul anului financiar 1887-1888Budgetul de veniturile şi cheltuielile fondului zecimilor pe Eserciţiul anului financiar 1887-1888
TEXT
Budgetele de veniturile şi cheltuelile Casei Judeţului Dol-Jiu (zecimi şi drumuri) pe Eserciţiul anului financiar 1888-1889Budgetele de veniturile şi cheltuelile Casei Judeţului Dol-Jiu (zecimi şi drumuri) pe Eserciţiul anului financiar 1888-1889
TEXT
Budgetul de veniturile şi cheltuelile Cassei judeţului Dol-Jiu (Fondul drumurilor) pe Eserciţiul anului financiar 1892-1893Budgetul de veniturile şi cheltuelile Cassei judeţului Dol-Jiu (Fondul drumurilor) pe Eserciţiul anului financiar 1892-1893
TEXT
Budgetele de veniturile şi cheltuelile Casei Judeţului Dol-Jiu (zecimi şi drumuri) pe Eserciţiul anului financiar 1889-1890Budgetele de veniturile şi cheltuelile Casei Judeţului Dol-Jiu (zecimi şi drumuri) pe Eserciţiul anului financiar 1889-1890
TEXT
Budgetu de veniturile şi cheltuelile Cassei judeţului Doljiu pentru essersiciulu anului 1880Budgetu de veniturile şi cheltuelile Cassei judeţului Doljiu pentru essersiciulu anului 1880
TEXT
Budgetu de veniturile şi cheltuelile cassei judeţului Dol-Jiu pentru essersiciulu anului 1879Budgetu de veniturile şi cheltuelile cassei judeţului Dol-Jiu pentru essersiciulu anului 1879
TEXT
Budgetele de veniturile şi cheltuelile Casei Judeţului Dol-Jiu (zecimi şi drumuri) pe Eserciţiul anului financiar 1890-1891Budgetele de veniturile şi cheltuelile Casei Judeţului Dol-Jiu (zecimi şi drumuri) pe Eserciţiul anului financiar 1890-1891
TEXT
Budget de veniturile şi cheltuielile Consiliului General pentru essecitiul anului 1882-1883Budget de veniturile şi cheltuielile Consiliului General pentru essecitiul anului 1882-1883
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1883-1884Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1883-1884
TEXT
Budgetul zecimilor de venituri şi cheltuelile eserciţiului anului financiar 1883-1884Budgetul zecimilor de venituri şi cheltuelile eserciţiului anului financiar 1883-1884
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1879Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1879
TEXT
Budgetul zecimilor de veniturile şi cheltuelile Eserciţiului anului financiar 1884-1885Budgetul zecimilor de veniturile şi cheltuelile Eserciţiului anului financiar 1884-1885
TEXT
Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1881-82Budgetul Cassei Comunale pentru essersiciul anului 1881-82
TEXT
Budgetul cassei comunei urbane Craiova pe anul 1884-1885Budgetul cassei comunei urbane Craiova pe anul 1884-1885
TEXT
Statutele şi Regulamentu Societăţei membrilor corpului înveţiatorilor rurali din Dol-jiuStatutele şi Regulamentu Societăţei membrilor corpului înveţiatorilor rurali din Dol-jiu
TEXT
Budgetul casei comunale pentru eserciţiul anului 1895-1896Budgetul casei comunale pentru eserciţiul anului 1895-1896
TEXT
Statutele Societăţei Culturale Săteanul Român din Comuna Negoiu DoljiuStatutele Societăţei Culturale "Săteanul Român" din Comuna Negoiu Doljiu
TEXT
Statutele Cercului Musical-Coreografic Hora din CraiovaStatutele Cercului Musical-Coreografic "Hora" din Craiova
TEXT
Societatea Cooperativă Lumina a Membrilor Corpului Didactic din DoljSocietatea Cooperativă "Lumina" a Membrilor Corpului Didactic din Dolj
TEXT
Espunerea lucrărilor publice efectuate peno la 1 octombrie 1877 în judeţul Dol-JiuEspunerea lucrărilor publice efectuate peno la 1 octombrie 1877 în judeţul Dol-Jiu
TEXT
Dare de seamă adunarea generală ordinară din 28 februarie 1910Dare de seamă adunarea generală ordinară din 28 februarie 1910
TEXT
Espunerea lucrăriloru publice efectuate până la 15 octobre 1879 în judeţiulu Dol-JiuEspunerea lucrăriloru publice efectuate până la 15 octobre 1879 în judeţiulu Dol-Jiu
TEXT
Dare de seamă asupra administraţiunei comunali a oraşului Craiova pe timpul anului administrativ 1877-78Dare de seamă asupra administraţiunei comunali a oraşului Craiova pe timpul anului administrativ 1877-78
TEXT
Espunerea lucrărilor publice efectuate până la 1 octombrie 1878 în judeţulu Dol-JiuEspunerea lucrărilor publice efectuate până la 1 octombrie 1878 în judeţulu Dol-Jiu
TEXT
Anuarul liceuluiCarol IAnuarul liceului"Carol I"
TEXT
Despre raporturile la succesiune în dreptul roman şi român : tesă pentru licenţăDespre raporturile la succesiune în dreptul roman şi român : tesă pentru licenţă
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare istorice. Vol. 1Monografia Judeţului Dolj. Izvoare istorice. Vol. 1
TEXT
Oltenia. Documente. Cercetări. Culegeri. Cartea IIOltenia. Documente. Cercetări. Culegeri. Cartea II
TEXT
IzvotașulIzvotașul
TEXT
Oltenia. Documente. Cercetări. Culegeri. Cartea IVOltenia. Documente. Cercetări. Culegeri. Cartea IV
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare folklorice. Vol. 1Monografia Judeţului Dolj. Izvoare folklorice. Vol. 1
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare istorice. Vol. 2Monografia Judeţului Dolj. Izvoare istorice. Vol. 2
TEXT
Oltenia. Documente. Cercetări. Culegeri. Cartea IOltenia. Documente. Cercetări. Culegeri. Cartea I
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare demografice. Vol. 3Monografia Judeţului Dolj. Izvoare demografice. Vol. 3
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare folklorice. Vol. 2Monografia Judeţului Dolj. Izvoare folklorice. Vol. 2
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare demografice. Vol. 1Monografia Judeţului Dolj. Izvoare demografice. Vol. 1
TEXT
Monografia Judeţului Dolj. Izvoare demografice. Vol. 2Monografia Judeţului Dolj. Izvoare demografice. Vol. 2
TEXT
Educațiunea Maternă dupe indicațiunile NatureiEducațiunea Maternă dupe indicațiunile Naturei
TEXT
Câte-va cuvinte asupra libertății inddividualeCâte-va cuvinte asupra libertății inddividuale
TEXT
DragomirDragomir
TEXT
Istoric și dare de seamă a activităței spitalului de la fondațiuneIstoric și dare de seamă a activităței spitalului de la fondațiune
TEXT
Nihiliştii sau Asasinatul lui Alexandru II, ţarul tuturor RusielorNihiliştii sau Asasinatul lui Alexandru II, ţarul tuturor Rusielor
TEXT
Însemnătatea zilei de 3 (15) Maiu 1848Însemnătatea zilei de 3 (15) Maiu 1848
TEXT
Începutul renaşterii naţionale prin şcoli sau Despre episcopul Petru Pavel AronÎnceputul renaşterii naţionale prin şcoli sau Despre episcopul Petru Pavel Aron
TEXT
Un proect vechi de Constituţie întocmit de Emanuel Kinezu la 1857Un proect vechi de Constituţie întocmit de Emanuel Kinezu la 1857
TEXT
Despre Ministerul Public. Instituţiunea şi atribuţiunile saleDespre Ministerul Public. Instituţiunea şi atribuţiunile sale
TEXT
Din vieața poporuluiDin vieața poporului
TEXT
Din captivitate : versuriDin captivitate : versuri
TEXT
Cum s'ar putea întocmi mai bine Asociaţiunile de MeseriaşiCum s'ar putea întocmi mai bine Asociaţiunile de Meseriaşi
TEXT
Alfabetul chirilic urmat de note istorice şi de felurite modele de scriere vechieAlfabetul chirilic urmat de note istorice şi de felurite modele de scriere vechie
TEXT
Poesia populară la români şi câte-va din poporele vecinePoesia populară la români şi câte-va din poporele vecine
TEXT
Chestiunea agrarăChestiunea agrară
TEXT
Jurnalul meu din campania din BulgariaJurnalul meu din campania din Bulgaria
TEXT
Cum se critică la noi în ţarăCum se critică la noi în ţară
TEXT
Învăţământul limbilor străine în liceele din Germania, Franţa şi ItaliaÎnvăţământul limbilor străine în liceele din Germania, Franţa şi Italia
TEXT
Către alegătorii craioveniCătre alegătorii craioveni
TEXT
Din activitatea mea ca primarDin activitatea mea ca primar
TEXT
Dare de seamă către Consiliul Comunal al CraioveiDare de seamă către Consiliul Comunal al Craiovei
TEXT
Asupra noului împrumut de 1.650.000 lei al oraşului CraiovaAsupra noului împrumut de 1.650.000 lei al oraşului Craiova
TEXT
Elemente de filosofie moraleElemente de filosofie morale
TEXT
PoeziiPoezii
TEXT
Gospodăria Municipiului CraiovaGospodăria Municipiului Craiova
TEXT
Câteva din cuvântările rostite în Camera DeputaţilorCâteva din cuvântările rostite în Camera Deputaţilor
TEXT
1 - 100 (Total Results 180)>>