Explore your Results

ThumbnailTitle
[Miscelaneu de cronici moldovenești][Miscelaneu de cronici moldovenești]
TEXT
[Apostol][Apostol]
TEXT
Dĕania Svętūhì Apostolŭ ...Dĕania Svętūhì Apostolŭ ...
TEXT
[Didahii] / [Antim Ivireanul][Didahii] / [Antim Ivireanul]
TEXT
[Sbornic][Sbornic]
TEXT
Svętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕišeSvętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕiše
TEXT
Iže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšeniaIže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšenia
TEXT
[Psaltire slavo-română][Psaltire slavo-română]
TEXT
[Miscelaneu religios][Miscelaneu religios]
TEXT
[Albină][Albină]
TEXT
Συλλογή ἐρωτοαποκρίσεισ εἰσ διαφόρουσ θεολογικέσ ὐποθέσεισ, ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.Συλλογή ἐρωτοαποκρίσεισ εἰσ διαφόρουσ θεολογικέσ ὐποθέσεισ, ἐκ τῶν διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων.
TEXT
Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].
TEXT
[Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...][Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...]
TEXT
Psaltichie rumâneascăPsaltichie rumânească
TEXT
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
Carte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, erburi și alte mâncări de sec și de dulce, dupre orânduiala lorCarte întru care să scriu mâncările de peaște i raci, stridii, melci, legumi, erburi și alte mâncări de sec și de dulce, dupre orânduiala lor
TEXT
Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ἀποστείλαντα ἀδελφὸν πεμφθῆναι αὐτῷ τοὺσ εὑρεθέντασ λόγουσ τοῦ ἁγίου πατρὸσ ἀββᾶ Δωροθέου, σὺν ἐγκωμίῳ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐν ἐπιτομῇ καὶ διήγησισ περὶ τοῦ βίου τοῦ ἀββᾶ Δωσιθέου. [Hagiografie și învățături morale].Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ἀποστείλαντα ἀδελφὸν πεμφθῆναι αὐτῷ τοὺσ εὑρεθέντασ λόγουσ τοῦ ἁγίου πατρὸσ ἀββᾶ Δωροθέου, σὺν ἐγκωμίῳ τοῦ βίου αὐτοῦ ἐν ἐπιτομῇ καὶ διήγησισ περὶ τοῦ βίου τοῦ ἀββᾶ Δωσιθέου. [Hagiografie și învățături morale].
TEXT
MargaritMargarit
TEXT
Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]
TEXT
[Istoria lui Erotocrit][Istoria lui Erotocrit]
TEXT
[Miscelaneu][Miscelaneu]
TEXT
Adunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scriseAdunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scrise
TEXT
[Miscelaneu de literatură apocrifă][Miscelaneu de literatură apocrifă]
TEXT
[Istoriia lui Varlaam și Ioasaf][Istoriia lui Varlaam și Ioasaf]
TEXT
[Miscelaneu religios][Miscelaneu religios]
TEXT
Lexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanieLexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanie
TEXT
[Minei pe luna februarie][Minei pe luna februarie]
TEXT
[Molitfelnic slavo-român][Molitfelnic slavo-român]
TEXT
[Cuvântări][Cuvântări]
TEXT
[Scara sf. Ioan Scărarul][Scara sf. Ioan Scărarul]
TEXT
[Scara sf. Ioan Scărarul][Scara sf. Ioan Scărarul]
TEXT
[Dĕania svętūh Apostolì ... ][Dĕania svętūh Apostolì ... ]
TEXT
Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.
TEXT
[Miscelaneu de cronici moldovenești][Miscelaneu de cronici moldovenești]
TEXT
Leatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de GiosLeatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de Gios
TEXT
[Cronici moldovenești][Cronici moldovenești]
TEXT
[Filocalie][Filocalie]
TEXT
[Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos][Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos]
TEXT
Leatopisețul Țării RumâneștiLeatopisețul Țării Rumânești
TEXT
[Alexandria][Alexandria]
TEXT
Κανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan DamaschinΚανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan Damaschin
TEXT
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
[Miscelaneu religios și de cărți populare][Miscelaneu religios și de cărți populare]
TEXT
[Pravilă][Pravilă]
TEXT
Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].
TEXT
[Psaltire][Psaltire]
TEXT
[Psaltirea în versuri] / Dosoftei[Psaltirea în versuri] / Dosoftei
TEXT
[Miscelaneu slavo-român][Miscelaneu slavo-român]
TEXT
Leatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din BucureștiLeatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din București
TEXT
[Tetravanghel][Tetravanghel]
TEXT
[Sbornic][Sbornic]
TEXT
Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel MareΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel Mare
TEXT
Hrisov de la Ştefan II vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Mic Crai satele Budeşti şi Crăeşti, pe Pârâul Negru, Mălăeşti şi Glodeni, pe Pârâul Alb, precum şi satele Obârşia, Bahna şi jumătate din satul Hlăpeşti, cu vechile lor hotare; 1444 (6952) septembrie 1Hrisov de la Ştefan II vv., domnul Moldovei, prin care întăreşte lui Mic Crai satele Budeşti şi Crăeşti, pe Pârâul Negru, Mălăeşti şi Glodeni, pe Pârâul Alb, precum şi satele Obârşia, Bahna şi jumătate din satul Hlăpeşti, cu vechile lor hotare; 1444 (6952) septembrie 1
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte supuşilor: Grozea, Costea, Stănilă, Manea, Giurgiu, Radul, Opriş, Dragomir, Negrilă, Colţea, Ion, Neagoe, Stanciu, Hodoroba și Fetca, satul Petreşti, pe Milcov, între Simioneşti și Folteşti, cumpărat de la Anca, Ţole și Magda, fiicele Neagăi, și de la verii acestora, Sima și Băloş, cu 140 de zloţi tătăreşti; 1502 (7010) martie 17, VasluiHrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte supuşilor: Grozea, Costea, Stănilă, Manea, Giurgiu, Radul, Opriş, Dragomir, Negrilă, Colţea, Ion, Neagoe, Stanciu, Hodoroba și Fetca, satul Petreşti, pe Milcov, între Simioneşti și Folteşti, cumpărat de la Anca, Ţole și Magda, fiicele Neagăi, și de la verii acestora, Sima și Băloş, cu 140 de zloţi tătăreşti; 1502 (7010) martie 17, Vaslui
IMAGE
Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte Mănăstirii Galata din Iaşi satele: Voroveştii, cu vii, Mihăileştii, Plopii, Crăsteneştii, Belceştii, toate cu mori pe Bahlui, Tămăşenii, cu mori în Luţca, din ţinutul Roman, Teişorii, ţinutul Hârlău etc; 1598 (7106) mai 5, Suceava.Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte Mănăstirii Galata din Iaşi satele: Voroveştii, cu vii, Mihăileştii, Plopii, Crăsteneştii, Belceştii, toate cu mori pe Bahlui, Tămăşenii, cu mori în Luţca, din ţinutul Roman, Teişorii, ţinutul Hârlău etc; 1598 (7106) mai 5, Suceava.
IMAGE
Hrisov prin care Gheorghe Duca vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirilor Sf. Vineri şi Galata din Iaşi, închinate mănăstirii Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai, satele Verejianii, Hiaciul, din ţinutul Soroca, cu vecini, iazuri şi mori, satul Gligeni, peste Prut, din ţinutul Iaşi, satul Ulmi, cu mori la Bahlui, Siviţa, în ţinutul Covurluiului, cu bălţi de peşte, Borceşti, în ţinutul Soroca, Procelnici, în ţinutul Iaşi, Iucaş, în ţinutul Neamţ etc; 1669 (7177) aprilie 8, Iaşi.Hrisov prin care Gheorghe Duca vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirilor Sf. Vineri şi Galata din Iaşi, închinate mănăstirii Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai, satele Verejianii, Hiaciul, din ţinutul Soroca, cu vecini, iazuri şi mori, satul Gligeni, peste Prut, din ţinutul Iaşi, satul Ulmi, cu mori la Bahlui, Siviţa, în ţinutul Covurluiului, cu bălţi de peşte, Borceşti, în ţinutul Soroca, Procelnici, în ţinutul Iaşi, Iucaş, în ţinutul Neamţ etc; 1669 (7177) aprilie 8, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Eustratie Dabija vv., domnul Moldovei, dăruieşte mănăstirilor Sf. Vineri şi Galata, din Iaşi, locul mănăstirii Balica şi satul Ulmi, din ţinutul Hârlău, cu toate veniturile şi le întăreşte acestora satele: Iucaş, din ţinutul Neamţ, Siviţa, din ţinutul Covurlui etc; 1663 (7171) aprilie 16, Iaşi.Hrisov prin care Eustratie Dabija vv., domnul Moldovei, dăruieşte mănăstirilor Sf. Vineri şi Galata, din Iaşi, locul mănăstirii Balica şi satul Ulmi, din ţinutul Hârlău, cu toate veniturile şi le întăreşte acestora satele: Iucaş, din ţinutul Neamţ, Siviţa, din ţinutul Covurlui etc; 1663 (7171) aprilie 16, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Condrea, fost cămăraş, seliştea Siviţa, pe Prut, ţinutul Covurlui, părăsită de 25 de ani, fiindcă era la margine de ţară, în drumul tătarilor, primind în schimb 300 de ughi galbeni; 1618 (7126) martie 30, Iaşi.Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Condrea, fost cămăraş, seliştea Siviţa, pe Prut, ţinutul Covurlui, părăsită de 25 de ani, fiindcă era la margine de ţară, în drumul tătarilor, primind în schimb 300 de ughi galbeni; 1618 (7126) martie 30, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirii lui Balica din Iaşi locul de lângă mănăstire dat de Petru vv. cu semnele de hotar, pârâul Galata şi Cetăţuia; 1618 (7127) decembrie 17.Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirii lui Balica din Iaşi locul de lângă mănăstire dat de Petru vv. cu semnele de hotar, pârâul Galata şi Cetăţuia; 1618 (7127) decembrie 17.
IMAGE
Hrisov prin care Miron Barnovschi vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirii Sf. Parascheva din Iaşi, închinată la Sinai, satul Ulmi, din ţinutul Hârlău; 1628 (7136) martie 28, Iaşi.Hrisov prin care Miron Barnovschi vv., domnul Moldovei, întăreşte mănăstirii Sf. Parascheva din Iaşi, închinată la Sinai, satul Ulmi, din ţinutul Hârlău; 1628 (7136) martie 28, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Miron Barnovschi vv., domnul Moldovei, întăreşte postelnicului Toma şi fratelui său, Iordachie, satele Murguceşti şi Verşeşti, din ţinutul Neamţ, şi Tămăduiani, din ţinutul Suceava; 1627 (7135) martie 20, Iaşi.Hrisov prin care Miron Barnovschi vv., domnul Moldovei, întăreşte postelnicului Toma şi fratelui său, Iordachie, satele Murguceşti şi Verşeşti, din ţinutul Neamţ, şi Tămăduiani, din ţinutul Suceava; 1627 (7135) martie 20, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Ion Murgu două sate pe Perichiciu, anume: Hinţeştii şi cel unde a fost Neagşă Taurul, cumpărate de domn de la Oană Dzeamă şi de la surorile acestuia: Vasilca, Armeanca şi Neagşa, fiii lui Dragoş Dzeamă de la Zeletin, cu 160 de zloţi tătăteşti; 1491 (6999) octombrie 31, SuceavaHrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, dăruieşte lui Ion Murgu două sate pe Perichiciu, anume: Hinţeştii şi cel unde a fost Neagşă Taurul, cumpărate de domn de la Oană Dzeamă şi de la surorile acestuia: Vasilca, Armeanca şi Neagşa, fiii lui Dragoş Dzeamă de la Zeletin, cu 160 de zloţi tătăteşti; 1491 (6999) octombrie 31, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, dăruieşte M-rii Galata satul Şiviţa, în ţinutul Covurluiului, cu vad de moară pe Prut, şi satul Drăgăneşti, pe Cahul, în ţinutul Tigheciului; 1588 (7096) aprilie 3, Iaşi.Hrisov prin care Petru Şchiopul vv., domnul Moldovei, dăruieşte M-rii Galata satul Şiviţa, în ţinutul Covurluiului, cu vad de moară pe Prut, şi satul Drăgăneşti, pe Cahul, în ţinutul Tigheciului; 1588 (7096) aprilie 3, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Gavril Movilă vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte răscumpărarea din rumânie a locuitorilor din satul Găgeni, jud Saac, supuşi de Mihai Viteazul vv.; 1619 (7127) ianuarie 27, Târgovişte.Hrisov prin care Gavril Movilă vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte răscumpărarea din rumânie a locuitorilor din satul Găgeni, jud Saac, supuşi de Mihai Viteazul vv.; 1619 (7127) ianuarie 27, Târgovişte.
IMAGE
Hrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Iurşa şi nepotului său, Iliaş Saula, nepoţii lui Stoian Procelcic cel Bătrân, ocinile moştenite de la bunicul lor; 1490 (6990) octombrie 14, SuceavaHrisov prin care Ştefan cel Mare vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Iurşa şi nepotului său, Iliaş Saula, nepoţii lui Stoian Procelcic cel Bătrân, ocinile moştenite de la bunicul lor; 1490 (6990) octombrie 14, Suceava
IMAGE
Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte locuitorilor din satul Caraula răscumpărarea din rumânie de la domnie, supuşi de Mihai Viteazul vv. pentru năpăşti de biruri; 1615 (7123) februarie 12, Târgovişte.Hrisov prin care Radu Mihnea vv., domnul Ţării Româneşti, întăreşte locuitorilor din satul Caraula răscumpărarea din rumânie de la domnie, supuşi de Mihai Viteazul vv. pentru "năpăşti de biruri"; 1615 (7123) februarie 12, Târgovişte.
IMAGE
Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Nestor Ureche, mare vornic, stăpânirea satului Procealnici, cu loc de moară pe Jijia, şi două fălci de vie din dealul Tâlharului, de la Cotnari; 1604 (7112) iunie 24, Iaşi.Hrisov prin care Ieremia Movilă vv., domnul Moldovei, întăreşte lui Nestor Ureche, mare vornic, stăpânirea satului Procealnici, cu loc de moară pe Jijia, şi două fălci de vie din dealul Tâlharului, de la Cotnari; 1604 (7112) iunie 24, Iaşi.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Leon vv., domnul Ţării Româneşti, scuteşte Mănăstirea Cornetul din Lovişte, jud. Argeş, de dări către domnie; 1666 (7174) martie 7, Bucureşti.Hrisov prin care Radu Leon vv., domnul Ţării Româneşti, scuteşte Mănăstirea Cornetul din Lovişte, jud. Argeş, de dări către domnie; 1666 (7174) martie 7, Bucureşti.
IMAGE
Hrisov prin care Radu Leon vv., domnul Ţării Româneşti, acordă Mănăstirii Cornetul din Lovişte, jud. Argeş, dreptul de a lua vinăriciul domnesc, 30 vedre de vin, din satul Rădăcineşti, jud Argeş; 1667 (7175) mai 5, Bucureşti.Hrisov prin care Radu Leon vv., domnul Ţării Româneşti, acordă Mănăstirii Cornetul din Lovişte, jud. Argeş, dreptul de a lua vinăriciul domnesc, 30 vedre de vin, din satul Rădăcineşti, jud Argeş; 1667 (7175) mai 5, Bucureşti.
IMAGE
Carte patriarhală prin care Gherman IV de Constantinopol întăreşte alegerea lui Meletie, episcopul Romanului, ca mitropolit al Moldovei; 1844Carte patriarhală prin care Gherman IV de Constantinopol întăreşte alegerea lui Meletie, episcopul Romanului, ca mitropolit al Moldovei; 1844
IMAGE
Carte patriarhală prin care Antim IV de Constantinopol întăreşte alegerea lui Neofit, episcopul Râmnicului, ca mitropolit al Ungrovlahiei; 1840 iulie 13.Carte patriarhală prin care Antim IV de Constantinopol întăreşte alegerea lui Neofit, episcopul Râmnicului, ca mitropolit al Ungrovlahiei; 1840 iulie 13.
IMAGE
Carte patriarhală sinodală prin care prin care Samuil I, patriarh de Constantinopol, acordă calitatea de stavropighie mănăstirii cu hramul celor Patruzeci de Mucenici, de lângă Iaşi, ctitorie a hatmanului Vasilachi Roset; 1766 octombrie 10.Carte patriarhală sinodală prin care prin care Samuil I, patriarh de Constantinopol, acordă calitatea de stavropighie mănăstirii cu hramul celor Patruzeci de Mucenici, de lângă Iaşi, ctitorie a hatmanului Vasilachi Roset; 1766 octombrie 10.
IMAGE
Carte patriarhală prin care Procopie I de Constantinopol întăreşte testamentul lui Hagi Dimitrie Papazoglu; 1785Carte patriarhală prin care Procopie I de Constantinopol întăreşte testamentul lui Hagi Dimitrie Papazoglu; 1785
IMAGE
Carte patriarhală sinodală prin care Samuil I, patriarh al Constantinopolului, întăreşte privilegiile mănăstirii stavropighiale cu hramul Înălţarea Cinstitei Cruci, din eparhia Liovului, lângă Halici, ctitorie a postelnicesei Maria; 1763 septembrie.Carte patriarhală sinodală prin care Samuil I, patriarh al Constantinopolului, întăreşte privilegiile mănăstirii stavropighiale cu hramul Înălţarea Cinstitei Cruci, din eparhia Liovului, lângă Halici, ctitorie a postelnicesei Maria; 1763 septembrie.
IMAGE
Cartea patriarhilor Chiril al Constantinopolului, Gherasim al Alexandriei şi Teofan al Ierusalimului, prin care întăresc dania satului Izvorul Alb făcută de domnitorul Radu Mihnea postelnicului Pătraşcu, fiul lui Petru Cercel; 1623.Cartea patriarhilor Chiril al Constantinopolului, Gherasim al Alexandriei şi Teofan al Ierusalimului, prin care întăresc dania satului Izvorul Alb făcută de domnitorul Radu Mihnea postelnicului Pătraşcu, fiul lui Petru Cercel; 1623.
IMAGE
Carte patriarhală sinodală prin care Partenie, arhiepiscop de Constantinopol şi Patriarh ecumenic, întăreşte domnitorului Matei Basarab aşezământul pentru Mănăstirea Argeşului; 1643 decembrie, indiction 12Carte patriarhală sinodală prin care Partenie, arhiepiscop de Constantinopol şi Patriarh ecumenic, întăreşte domnitorului Matei Basarab aşezământul pentru Mănăstirea Argeşului; 1643 decembrie, indiction 12
IMAGE
Cartea lui Grigorie, patriarhul Constantinopolului, prin care întăreşte fraţilor Ioan şi Gheorghe Manos stăpânirea Mănăstirii Schimbării la Faţă a Mântuitorului din insula Proti; 1819 martieCartea lui Grigorie, patriarhul Constantinopolului, prin care întăreşte fraţilor Ioan şi Gheorghe Manos stăpânirea Mănăstirii Schimbării la Faţă a Mântuitorului din insula Proti; 1819 martie
IMAGE
Carte patriarhală sinodală de ridicare a lui Ierotei al Sidei la rangul de mitropolit al Dristrei; 1711 maiCarte patriarhală sinodală de ridicare a lui Ierotei al Sidei la rangul de mitropolit al Dristrei; 1711 mai
IMAGE
Cartea lui Neofit II, patriarhul Constantinopolului, prin care sunt întărite privilegiile Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol, precum şi drepturile acesteia asupra unor moşii; 1609 (7118) septembrie 29Cartea lui Neofit II, patriarhul Constantinopolului, prin care sunt întărite privilegiile Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol, precum şi drepturile acesteia asupra unor moşii; 1609 (7118) septembrie 29
IMAGE
Cartea lui Ieremia III, patriarhul Constantinopolului, prin care întăreşte drepturile mănăstirii stavropighiale Sf. Parascheva, de lângă Skamneli, din eparhia Ianinei; 1721 martieCartea lui Ieremia III, patriarhul Constantinopolului, prin care întăreşte drepturile mănăstirii stavropighiale Sf. Parascheva, de lângă Skamneli, din eparhia Ianinei; 1721 martie
IMAGE
Carte patriarhală sinodală prin care Timotei, patriarh de Constantinopol, ridică la rangul de mitropolit de Niceea pe Porfirie, proegumen al Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol, protosinghel al Marii Bisericii; 1613 (7121) ianuarieCarte patriarhală sinodală prin care Timotei, patriarh de Constantinopol, ridică la rangul de mitropolit de Niceea pe Porfirie, proegumen al Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol, protosinghel al Marii Bisericii; 1613 (7121) ianuarie
IMAGE
Carte patriarhală sinodală prin care Mitrofan, patriarh de Constantinopol, hotărăşte ca Mănăstirea Sf. Nicolae, numită Ajutătorul Săracilor, zidită de Nifon II, fost patriarh de Constantinopol, să rămână sub stăpânirea Mănăstirii Ioan Prodromu, de lângă Sozopol; 1580 (7088) februarie.Carte patriarhală sinodală prin care Mitrofan, patriarh de Constantinopol, hotărăşte ca Mănăstirea Sf. Nicolae, numită Ajutătorul Săracilor, zidită de Nifon II, fost patriarh de Constantinopol, să rămână sub stăpânirea Mănăstirii Ioan Prodromu, de lângă Sozopol; 1580 (7088) februarie.
IMAGE
Carte patriarhală sinodală pentru ridicarea lui Hristofor, fost egumen al Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol, la rangul de mitropolit al Mesimvriei; 1593 (7101) iunie.Carte patriarhală sinodală pentru ridicarea lui Hristofor, fost egumen al Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol, la rangul de mitropolit al Mesimvriei; 1593 (7101) iunie.
IMAGE
Cartea lui Ioanichie II, patriarh de Constantinopol, prin care întăreşte Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol stăpânirea asupra bisericii Maicii Domnului din satul Istria, din eparhia Dristrei; 1656 iunie.Cartea lui Ioanichie II, patriarh de Constantinopol, prin care întăreşte Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol stăpânirea asupra bisericii Maicii Domnului din satul Istria, din eparhia Dristrei; 1656 iunie.
IMAGE
Carte patriarhală de la Ieremia II, patriarh al Constantinopolului, prin care se hotărăşte ca Mănăstirea Sf. Nicolae, zidită de Nifon II, fost patriarh de Constantinopol, să fie metoh al Mănăstirii Sf. Ioan Prodromu de lângă Sozopol; 1579 (7087) iulie 26.Carte patriarhală de la Ieremia II, patriarh al Constantinopolului, prin care se hotărăşte ca Mănăstirea Sf. Nicolae, zidită de Nifon II, fost patriarh de Constantinopol, să fie metoh al Mănăstirii Sf. Ioan Prodromu de lângă Sozopol; 1579 (7087) iulie 26.
IMAGE
Cartea lui Neofit, patriarhul Constantinopolului, prin care sunt întărite privilegiile Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol; 1608 (7116) iulieCartea lui Neofit, patriarhul Constantinopolului, prin care sunt întărite privilegiile Mănăstirii Ioan Prodromu de lângă Sozopol; 1608 (7116) iulie
IMAGE
Carte patriarhală sinodală de la Mitrofan, patriarh al Constantinopolului, prin care - pe temeiul hrisoavelor vechi - se întăresc privilegiile Mănăstirii Sf. Ioan Prodromu de lângă Sozopol; 1569 (7078) septembrie.Carte patriarhală sinodală de la Mitrofan, patriarh al Constantinopolului, prin care - pe temeiul hrisoavelor vechi - se întăresc privilegiile Mănăstirii Sf. Ioan Prodromu de lângă Sozopol; 1569 (7078) septembrie.
IMAGE
Cartea lui Ieremia II, patriarh de Constantinopol, prin care - pe temeiul hrisoavelor vechi împărăteşti şi al cărţilor patriarhiceşti - se întăresc privilegiile Mănăstirii Ioan Prodromu, de lângă Sozopol; 1574 (7083) septembrie.Cartea lui Ieremia II, patriarh de Constantinopol, prin care - pe temeiul hrisoavelor vechi împărăteşti şi al cărţilor patriarhiceşti - se întăresc privilegiile Mănăstirii Ioan Prodromu, de lângă Sozopol; 1574 (7083) septembrie.
IMAGE
Diplomă prin care Universitatea din Padova conferă titlul de doctor în drept lui Alexandru Papiu; 1854 ianuarie 10, PadovaDiplomă prin care Universitatea din Padova conferă titlul de doctor în drept lui Alexandru Papiu; 1854 ianuarie 10, Padova
IMAGE
Ioan al III-lea Sobieski, regele Poloniei, acordă indigenatul polon lui Gheorghe Hâjdău, armaş moldovean, pentru meritele sale aduse regatului polon alături de Ştefan Petriceicu vv.; 1676 februarie 4, Cracovia.Ioan al III-lea Sobieski, regele Poloniei, acordă indigenatul polon lui Gheorghe Hâjdău, armaş moldovean, pentru meritele sale aduse regatului polon alături de Ştefan Petriceicu vv.; 1676 februarie 4, Cracovia.
IMAGE
Diplomă de înnobilare şi blazon acordată de împăratul Carol al VI-lea de Habsburg boierilor din Ţara Românească, Matei, Vintilă şi Radu de Szeneiest ; 1717 octombrie 8, Viena.Diplomă de înnobilare şi blazon acordată de împăratul Carol al VI-lea de Habsburg boierilor din Ţara Românească, Matei, Vintilă şi Radu de Szeneiest ; 1717 octombrie 8, Viena.
IMAGE
Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Leopold I de Habsburg lui Ştefan şi lui Teodor Bójer alias Halmágyi de Alsókomána (Comana de Jos), Ţara (districtul) Făgăraşului, comitatul Alba; 1701 noiembrie 5, Viena.Diplomă de înnobilare cu blazon acordată de împăratul Leopold I de Habsburg lui Ştefan şi lui Teodor Bójer alias Halmágyi de Alsókomána (Comana de Jos), Ţara (districtul) Făgăraşului, comitatul Alba; 1701 noiembrie 5, Viena.
IMAGE
Diplomă de înnobilare acordată de Mihail Apafi I, principele Transilvaniei, lui Ioan Drăghicean, lui Ştefan Biro şi lui Stoian, târgoveţi din Posoga; 1666 septembrie 23, Alba Iulia.Diplomă de înnobilare acordată de Mihail Apafi I, principele Transilvaniei, lui Ioan Drăghicean, lui Ştefan Biro şi lui Stoian, târgoveţi din Posoga; 1666 septembrie 23, Alba Iulia.
IMAGE
Diplomă privilegială prin care Matia Corvin, regele Ungariei, confirmă actul Capitlului Bisericii Transilvaniei privind proprietăţile din Balázsfalva ale nobilului Ştefan din Bagd; 1484.Diplomă privilegială prin care Matia Corvin, regele Ungariei, confirmă actul Capitlului Bisericii Transilvaniei privind proprietăţile din Balázsfalva ale nobilului Ştefan din Bagd; 1484.
IMAGE
Gheorge Basta, căpitan general al Transilvaniei, confirmă privilegiile de comerţ ale oraşului Cluj date de regele Matei Corvin la 1465 şi de regina Isabella la 1558; 1604 februarie 8, Coloswar (Cluj)Gheorge Basta, căpitan general al Transilvaniei, confirmă privilegiile de comerţ ale oraşului Cluj date de regele Matei Corvin la 1465 şi de regina Isabella la 1558; 1604 februarie 8, Coloswar (Cluj)
IMAGE
Diplomă prin care nobilul polon Joannes Mieliecki din Mieliecz dăruieşte lui Constantin Movilă, fiul voievodului Ieremia Movilă, proprietăţile sale din satele: Dolhe, Roczniow şi Hubary; 1599 ianuarie 11.Diplomă prin care nobilul polon Joannes Mieliecki din Mieliecz dăruieşte lui Constantin Movilă, fiul voievodului Ieremia Movilă, proprietăţile sale din satele: Dolhe, Roczniow şi Hubary; 1599 ianuarie 11.
IMAGE
Ioan al III-lea Sobieski, regele Poloniei, acordă indigenatul polon lui Grigore Hăbăşescu, hatman moldovean, pentru pentru serviciile aduse regatului polon, alături de Ştefan Petriceicu vv.; 1676 februarie 4, Cracovia.Ioan al III-lea Sobieski, regele Poloniei, acordă indigenatul polon lui Grigore Hăbăşescu, hatman moldovean, pentru pentru serviciile aduse regatului polon, alături de Ştefan Petriceicu vv.; 1676 februarie 4, Cracovia.
IMAGE
Diplomă prin care Andrei Báthory, principele Transilvaniei, reconfirmă nobilitatea lui Ioan Boer de Rechie (Recea),din districtul Făgăraş, conferindu-i blazon nobiliar; 1599 septembrie 18, Alba Iulia.Diplomă prin care Andrei Báthory, principele Transilvaniei, reconfirmă nobilitatea lui Ioan Boer de Rechie (Recea),din districtul Făgăraş, conferindu-i blazon nobiliar; 1599 septembrie 18, Alba Iulia.
IMAGE
Diploma Capitlului Bisericii Transilvaniei, cu privilegiul lui Matei Corvin, regele Ungariei, referitoare la proprietăţile din Balázsfalva ale lui Ştefan din Bagd ; 1484Diploma Capitlului Bisericii Transilvaniei, cu privilegiul lui Matei Corvin, regele Ungariei, referitoare la proprietăţile din Balázsfalva ale lui Ştefan din Bagd ; 1484
IMAGE
Diplomă de înnobilare acordată de Sigismund Báthory, principele Transilvaniei, lui Francisc Istvan de Berkez; 1598 octombrie 23, Kolozwar (Cluj).Diplomă de înnobilare acordată de Sigismund Báthory, principele Transilvaniei, lui Francisc Istvan de Berkez; 1598 octombrie 23, Kolozwar (Cluj).
IMAGE
1 - 100 (Total Results 9422)>>