Explore your Results

ThumbnailTitle
Llibreta de registres de certificats de Baldomero Torra Cairol, 1946Llibreta de registres de certificats de Baldomero Torra Cairol, 1946
TEXT
La família Torra de Sant Salvador de Toló, nissaga de carters rurals amb 5 generacionsLa família Torra de Sant Salvador de Toló, nissaga de carters rurals amb 5 generacions
IMAGE
Rebut de pagament de la quota gremial al Gremio Provincial Artesano de Peluquerias de Lérida, per part de Meliton Vilaspasa RubiolRebut de pagament de la quota gremial al Gremio Provincial Artesano de Peluquerias de Lérida, per part de Meliton Vilaspasa Rubiol
TEXT
Confirmació en la carteria de Sant Salvador de Toló a Josep Torra, pel salari de 150 pesetes anuals, 1893Confirmació en la carteria de Sant Salvador de Toló a Josep Torra, pel salari de 150 pesetes anuals, 1893
TEXT
Llista dels serveis rurals de l'administració de Correos de TrempLlista dels serveis rurals de l'administració de Correos de Tremp
TEXT
Certificat de nomenament de peató de St. Salvador de Toló a Obachs de caràcter de propietat a Josep Torra Terré, 1956Certificat de nomenament de peató de St. Salvador de Toló a Obachs de caràcter de propietat a Josep Torra Terré, 1956
TEXT
Croquis amb poblacions i distancies en kms de la ruta feta pel carter Josep Torra Aubets.Croquis amb poblacions i distancies en kms de la ruta feta pel carter Josep Torra Aubets.
TEXT
Nomenament en propietat a D. Baldomero Torra Cairol, com a carter de Sant Salvador de Toló, 1932. Títol de carter.Nomenament en propietat a D. Baldomero Torra Cairol, com a carter de Sant Salvador de Toló, 1932. Títol de carter.
TEXT
Saluda del Cap Provincial de Correos de Lleida a don José Torra Terré.Saluda del Cap Provincial de Correos de Lleida a don José Torra Terré.
TEXT
El carter felicita a vostés les festes de NadalEl carter felicita a vostés les festes de Nadal
TEXT
Nomenament interinament carter del pobla de Sant Salvador, a D. Josep Torra Ponsa, 1876Nomenament interinament carter del pobla de Sant Salvador, a D. Josep Torra Ponsa, 1876
TEXT
Carnet de guarda forestal de l'Estat, de Justo Sorando Gómez.Carnet de guarda forestal de l'Estat, de Justo Sorando Gómez.
TEXT
Fotografia de tres guardes forestals als anys 60 a Camarasa, fent terrasses amb bous.Fotografia de tres guardes forestals als anys 60 a Camarasa, fent terrasses amb bous.
IMAGE
Inventari de les existències en caixa de Cal Colector de La Pobla de Segur, 1919.Inventari de les existències en caixa de Cal Colector de La Pobla de Segur, 1919.
TEXT
Etiqueta de licor de ratafia, J.Ribera de La Pobla de Segur.Etiqueta de licor de ratafia, J.Ribera de La Pobla de Segur.
TEXT
Furgoneta de l'empresa Portet de Ratafia dels Raiers de La Pobla de Segur.Furgoneta de l'empresa Portet de Ratafia dels Raiers de La Pobla de Segur.
IMAGE
Albarà Antonio Ribera,Gran Fabrica de anisados, de La Pobla de Segur, 1890.Albarà Antonio Ribera,"Gran Fabrica de anisados", de La Pobla de Segur, 1890.
TEXT
Etiqueta d'anís del Ferrocarril Noguera Pallaresa, fàbrica de licors de Borrell i Ribera de Pobla de Segur.Etiqueta d'anís del Ferrocarril Noguera Pallaresa, fàbrica de licors de Borrell i Ribera de Pobla de Segur.
IMAGE
El matrimoni Portet-Boixareu amb els seus cinc fills, a La Pobla de Segur.El matrimoni Portet-Boixareu amb els seus cinc fills, a La Pobla de Segur.
IMAGE
Joan Portet, al celler de la fàbrica a La Pobla de Segur.Joan Portet, al celler de la fàbrica a La Pobla de Segur.
IMAGE
La família Ribera (Cal Col·lector), pioners de l'actual destil·leria.La família Ribera (Cal Col·lector), pioners de l'actual destil·leria.
IMAGE
Vendís al permenor expresat al Sr.Administrador de Rendes Públiques, al 1933, de Baldomero RiberaVendís al permenor expresat al Sr.Administrador de Rendes Públiques, al 1933, de Baldomero Ribera
TEXT
La botiga amb les bótes del 1883 a La Pobla de Segur.La botiga amb les bótes del 1883 a La Pobla de Segur.
IMAGE
El Jaumet Sabater i el vell camió G.M.C,pera la distribució de l'aiguardent.El Jaumet Sabater i el vell camió G.M.C,pera la distribució de l'aiguardent.
IMAGE
Alambí utilitzat actualment per Portet, de La Pobla de Segur.Alambí utilitzat actualment per Portet, de La Pobla de Segur.
IMAGE
Els treballadors de Cal Col·lector de La Pobla de Segur.Els treballadors de Cal Col·lector de La Pobla de Segur.
IMAGE
Interior del Bar Zodiac de Tremp.Interior del Bar Zodiac de Tremp.
IMAGE
Josep Romero Pérez, guixaire, treballant a casa seva a Tremp (Pallars Jussà).Josep Romero Pérez, guixaire, treballant a casa seva a Tremp (Pallars Jussà).
IMAGE
Dibuix a tinta de les motllures utilitzades per Josep Romero.Dibuix a tinta de les motllures utilitzades per Josep Romero.
IMAGE
Full de factura de l'empresa José Romero, guixaire de Tremp.Full de factura de l'empresa José Romero, guixaire de Tremp.
TEXT
Josep Romero Arcs i Joan Gonzàlez, guixaires, treballant al campament militar Martin Alonso de Talarn, 1961.Josep Romero Arcs i Joan Gonzàlez, guixaires, treballant al campament militar Martin Alonso de Talarn, 1961.
IMAGE
Targeta comercial de Josep Romero, guixaire de Tremp.Targeta comercial de Josep Romero, guixaire de Tremp.
TEXT
Tres guixaires amb canyes a Tremp.Tres guixaires amb canyes a Tremp.
IMAGE
Albarà comercial de l'empresa Josep Romero, constructor de peces rústiques,guix i motllures.Albarà comercial de l'empresa Josep Romero, constructor de peces rústiques,guix i motllures.
TEXT
Full de carta de l'empresa José Romero, al carrer de Forn de Tremp.Full de carta de l'empresa José Romero, al carrer de Forn de Tremp.
TEXT
Josep Romero Pérez,d'ofici guixaire a Caldes de Montbui.Josep Romero Pérez,d'ofici guixaire a Caldes de Montbui.
IMAGE
Maleta de pell feta pel Boluña de Tremp per al geòleg Joan Rosell.Maleta de pell feta pel Boluña de Tremp per al geòleg Joan Rosell.
IMAGE
Document propagandistic de Sebastià Boluña, guarnicioner de Tremp.Document propagandistic de Sebastià Boluña, guarnicioner de Tremp.
TEXT
Targeta de sometent armat d'en Lluis Llimiñana Monsó de Tremp, 1946Targeta de sometent armat d'en Lluis Llimiñana Monsó de Tremp, 1946
TEXT
Carta de Crystalflex,S.A. al Sr. Enric Peralba, en data 21 de maig de 1970.Carta de Crystalflex,S.A. al Sr. Enric Peralba, en data 21 de maig de 1970.
TEXT
Carta d'Àngel Guiu, de la Fàbrica d'aserrar fusta d'Artesa de Segre al Sr.Àngel Boixareu de Pobla de Segur, 1923.Carta d'Àngel Guiu, de la Fàbrica d'aserrar fusta d'Artesa de Segre al Sr.Àngel Boixareu de Pobla de Segur, 1923.
TEXT
Exposició de peces de fusta de Joan Costa Vidal al Comú de Particulars de Pobla de Segur.Exposició de peces de fusta de Joan Costa Vidal al Comú de Particulars de Pobla de Segur.
IMAGE
Exposició de peces de fusta de Joan Costa Vidal al Comú de Particulars de Pobla de Segur.Exposició de peces de fusta de Joan Costa Vidal al Comú de Particulars de Pobla de Segur.
IMAGE
Sol·licitud al Ministeri d'Indústria.Registre de la Propietat Industrial, per registrar durant 20 anys a Espanya la marca La Leridana, 23 d'abril de 1970.Sol·licitud al Ministeri d'Indústria.Registre de la Propietat Industrial, per registrar durant 20 anys a Espanya la marca "La Leridana", 23 d'abril de 1970.
TEXT
Sol·licitud del Sr. Enric Peralba (Lleixius La Leridana) al director general d'indústries químiques de Madrid.Sol·licitud del Sr. Enric Peralba (Lleixius La Leridana) al director general d'indústries químiques de Madrid.
TEXT
Descripció del registre d'una marca per distingir lleixius a favor del Sr. Enric Peralba Fàbrega La Leridana de Tremp, a 23 d'abril de 1970.Descripció del registre d'una marca per distingir lleixius a favor del Sr. Enric Peralba Fàbrega "La Leridana" de Tremp, a 23 d'abril de 1970.
TEXT
Expedient de marca a favor de D.Enric Peralba Fàbrega, referent a la sol·licitud de registre.Expedient de marca a favor de D.Enric Peralba Fàbrega, referent a la sol·licitud de registre.
TEXT
Carta de J.Lopez (Oficina de patents i marques) a Lleixius La Leridana , notificant tarifes noves.Carta de J.Lopez (Oficina de patents i marques) a Lleixius "La Leridana" , notificant tarifes noves.
TEXT
Joaquim Vilanova Ribot (Boluña) treballant el torn al seu taller.Joaquim Vilanova Ribot (Boluña) treballant el torn al seu taller.
IMAGE
Joaquim Vilanova Ribot (Boluña) treballant el torn al seu taller.Joaquim Vilanova Ribot (Boluña) treballant el torn al seu taller.
IMAGE
Fotografia dels germans Josep Mª de picador, Àngel, Pilar, Mª Lluïsa i Carme Boixareu descendents de raiers i fustaires al bosc de Llania, 1945.Fotografia dels germans Josep Mª de picador, Àngel, Pilar, Mª Lluïsa i Carme Boixareu descendents de raiers i fustaires al bosc de Llania, 1945.
IMAGE
Dibuix i serigrafia de l'envàs fabricat pel Sr.Peralba pel lleixiu de la marca La Leridana a Tremp.Dibuix i serigrafia de l'envàs fabricat pel Sr.Peralba pel lleixiu de la marca "La Leridana" a Tremp.
TEXT
Àngel Boixareu, magatzem de fustes i fàbrica d'aserrar, sobre imprès.Àngel Boixareu, magatzem de fustes i fàbrica d'aserrar, sobre imprès.
TEXT
Disseny de la marca de lleixiu La Leridana de Tremp.Disseny de la marca de lleixiu "La Leridana" de Tremp.
TEXT
Carta de Ramiro Boixareu a Jaume Arnalot per l'arrendament de la propietat annexe a la Borda d'Escaló.Carta de Ramiro Boixareu a Jaume Arnalot per l'arrendament de la propietat annexe a la Borda d'Escaló.
TEXT
Carta del Comité Obrer de Control a Àngel Boixareu (Fustes) de Pobla de Segur, 1937.Carta del Comité Obrer de Control a Àngel Boixareu (Fustes) de Pobla de Segur, 1937.
TEXT
Àngel, Ramiro i Mariano Boixareu Junyent presenten una instància per utilitzar el riu Noguera Pallaresa pel transport de fustes.Àngel, Ramiro i Mariano Boixareu Junyent presenten una instància per utilitzar el riu Noguera Pallaresa pel transport de fustes.
TEXT
Carta de l'empresa Boixareu y Cª. Fabricants de llonganissa a Pobla de Segur. Sucursal a Guadalajara.Carta de l'empresa Boixareu y Cª. Fabricants de llonganissa a Pobla de Segur. Sucursal a Guadalajara.
TEXT
Full de correspondència de l'empresa Fàbrica de llonganissa de Vic a Pobla de Segur Boixareu i Cª.Full de correspondència de l'empresa Fàbrica de llonganissa de Vic a Pobla de Segur Boixareu i Cª.
TEXT
Fotografia d'un silló pallarès treballat pel Boluña, baster de Tremp.Fotografia d'un silló pallarès treballat pel Boluña, baster de Tremp.
IMAGE
Concessió de permís de Francesc Sastrada a Àngel Boixareu, durant cinc anys, per a l'arrossegament i transport de fustes pel barranc de València d'Àneu,1930.Concessió de permís de Francesc Sastrada a Àngel Boixareu, durant cinc anys, per a l'arrossegament i transport de fustes pel barranc de València d'Àneu,1930.
TEXT
Carta de Mariano Boixareu al seu germà Àngel sobre l'inscripció al Registre de Tremp  i compra de muntanyes com Herba-sabina, i altres qüestions, 1941.Carta de Mariano Boixareu al seu germà Àngel sobre l'inscripció al Registre de Tremp i compra de muntanyes com Herba-sabina, i altres qüestions, 1941.
TEXT
Boluña, baster de Tremp amb unes morralles fetes per ell.Boluña, baster de Tremp amb unes morralles fetes per ell.
IMAGE
Fotografia d'un silló pallarès treballat pel Boluña, baster de Tremp.Fotografia d'un silló pallarès treballat pel Boluña, baster de Tremp.
IMAGE
Guarniment dels  taxis Farrús pel Sant Cristòfol de 1941 a La Pobla de Segur.Guarniment dels taxis Farrús pel Sant Cristòfol de 1941 a La Pobla de Segur.
IMAGE
Pepe Farrús Feliu, amb el seu cotxe Ford al 1937.Pepe Farrús Feliu, amb el seu cotxe Ford al 1937.
IMAGE
Carta al Sr. Farrús sobre la documentació de diferents vehicles.Carta al Sr. Farrús sobre la documentació de diferents vehicles.
TEXT
Carnet  de xofer i taxista de Josep Farrús Feliu, de La Pobla de Segur.Carnet de xofer i taxista de Josep Farrús Feliu, de La Pobla de Segur.
TEXT
Cotxes de cal Farrús guarnits per Sant Cristòfol, 1949.Cotxes de cal Farrús guarnits per Sant Cristòfol, 1949.
IMAGE
Permís de conducció de 1ª classe de Josep Farrús Feliu de La Pobla de Segur.Permís de conducció de 1ª classe de Josep Farrús Feliu de La Pobla de Segur.
TEXT
Carta de Jose Maria Dalmau a Francesc Farrús Feliu de La Pobla de Segur,1944.Carta de Jose Maria Dalmau a Francesc Farrús Feliu de La Pobla de Segur,1944.
TEXT
Segell de Garatge Central reparacions autos lloger Farrús Peró de La Pobla de Segur.Segell de Garatge Central reparacions autos lloger Farrús Peró de La Pobla de Segur.
TEXT
Targeta de Taxis Farrús de La Pobla de SegurTargeta de Taxis Farrús de La Pobla de Segur
TEXT
Cal Farrús de La Pobla de Segur amb quatre taxis.Cal Farrús de La Pobla de Segur amb quatre taxis.
IMAGE
Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera  de llenya, pas.5Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera de llenya, pas.5
IMAGE
Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera  de llenya, pas.2Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera de llenya, pas.2
IMAGE
Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera  de llenya, pas.6Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera de llenya, pas.6
IMAGE
Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera  de llenya, pas.1Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera de llenya, pas.1
IMAGE
Garatge Central Reparacions de La Pobla de Segur, amb els 3 primers taxis Farrús.Garatge Central Reparacions de La Pobla de Segur, amb els 3 primers taxis Farrús.
IMAGE
Justo Sorando Gómez, recollint mel de les seves arnes.Justo Sorando Gómez, recollint mel de les seves arnes.
IMAGE
Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera  de llenya, pas.3Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera de llenya, pas.3
IMAGE
Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera  de llenya, pas.7Justo Sorando Gómez, carboner,construint una carbonera de llenya, pas.7
IMAGE
Josep Pubill Ribes davant de la seva boteria a La Pobla de Segur.Josep Pubill Ribes davant de la seva boteria a La Pobla de Segur.
IMAGE
Justo Sorando Gómez, recollint mel de les seves arnes.Justo Sorando Gómez, recollint mel de les seves arnes.
IMAGE
Josep Pubill Ribes, lo boter de La Pobla de Segur en plena feinaJosep Pubill Ribes, lo boter de La Pobla de Segur en plena feina
IMAGE
Justo Sorando Gómez, recollint mel de les seves arnes.Justo Sorando Gómez, recollint mel de les seves arnes.
IMAGE
Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.
IMAGE
Teresa Pubill Cortal, Josep Vilanova de Casa Garivaldi i Francesc Nayac davant de la botiga d'en Pubill.Teresa Pubill Cortal, Josep Vilanova de Casa Garivaldi i Francesc Nayac davant de la botiga d'en Pubill.
IMAGE
Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.
IMAGE
Targeta comercial de Mobles Costa de La Pobla de SegurTargeta comercial de Mobles Costa de La Pobla de Segur
TEXT
Josep Pubill Ribes, lo boter de La Pobla de Segur a la seva botiga.Josep Pubill Ribes, lo boter de La Pobla de Segur a la seva botiga.
IMAGE
Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.
IMAGE
Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.
IMAGE
Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.
IMAGE
Targeta de la boteria d'en Josep Pubill RibesTargeta de la boteria d'en Josep Pubill Ribes
TEXT
Montserrat Castells Condó cosint a casa seva, a Tremp.Montserrat Castells Condó cosint a casa seva, a Tremp.
IMAGE
Paper carta de la boteria de Josep Pubill Ribes.Paper carta de la boteria de Josep Pubill Ribes.
TEXT
Sobre de la boteria de Josep Pubill Ribes.Sobre de la boteria de Josep Pubill Ribes.
TEXT
Signatura al foc utilitzada per Joan Costa Vidal,  de fusta.Signatura al foc utilitzada per Joan Costa Vidal, de fusta.
IMAGE
Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.Joan Costa Vidal treballant una peça al seu torn.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 151)>>