Explore your Results

ThumbnailTitle
Luchtfoto van Stadskern, Dorrestein en Vermeerkwartier. Linksboven de Muurhuizen en de Zuidsingel. Aan de Muurhuizen een U-vormige gebouw: de r.k. Sint Josephschool met de
     Schoutensteeg. Daaronder aan de Zuidsingel en de Herenstraat het kloostercomplex van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort met kapel en geheel links het huis met de paarse ruitjes (Huis Cohen).
     Middenboven de Sint Andriesstraat met het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis. Rechts daarvan de gebouwen van de Beestenmarktkazerne. De Sint Andriesstraat kruist Plantsoen Oost en loopt
     door als Heiligenbergerweg. Het stratenpatroon beneden is het wijkje de Luiaard aan (beneden) de Bisschopsweg. In het midden de Sint Radboudstraat met het zwembad van Pesie. Rechts de
     Zwaanstraat aan de Heiligenbergerbeek. Net boven de Zwaanstraat wasserij De Vlijt (eerder De Kolk) met woonhuis aan de Blekerstraat 37. Geheel linksonder de pas gebouwde lagere school voor
     meisjes (Bisschopsweg 167; later de Rembrand van Rijnschool). De Rubensstraat rechts van de school werd later aangelegd. Geheel rechtsonder Park Randenbroek. Vluchtbaan 5, nummer
     100.Luchtfoto van Stadskern, Dorrestein en Vermeerkwartier. Linksboven de Muurhuizen en de Zuidsingel. Aan de Muurhuizen een U-vormige gebouw: de r.k. Sint Josephschool met de Schoutensteeg. Daaronder aan de Zuidsingel en de Herenstraat het kloostercomplex van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort met kapel en geheel links het huis met de paarse ruitjes (Huis Cohen). Middenboven de Sint Andriesstraat met het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis. Rechts daarvan de gebouwen van de Beestenmarktkazerne. De Sint Andriesstraat kruist Plantsoen Oost en loopt door als Heiligenbergerweg. Het stratenpatroon beneden is het wijkje de Luiaard aan (beneden) de Bisschopsweg. In het midden de Sint Radboudstraat met het zwembad van Pesie. Rechts de Zwaanstraat aan de Heiligenbergerbeek. Net boven de Zwaanstraat wasserij De Vlijt (eerder De Kolk) met woonhuis aan de Blekerstraat 37. Geheel linksonder de pas gebouwde lagere school voor meisjes (Bisschopsweg 167; later de Rembrand van Rijnschool). De Rubensstraat rechts van de school werd later aangelegd. Geheel rechtsonder Park Randenbroek. Vluchtbaan 5, nummer 100.
IMAGE
Fotocollage van verschillende Amersfoortse prentbriefkaarten. (De achterkant is geheel blanco.) Deze harde kaart werd waarschijnlijk in een enveloppe als groet
     verstuurd.Fotocollage van verschillende Amersfoortse prentbriefkaarten. (De achterkant is geheel blanco.) Deze harde kaart werd waarschijnlijk in een enveloppe als groet verstuurd.
IMAGE
Het stationsgebouw van D.A.N. Margadant aan het Stationsplein. Geheel links het oude tramstation, waarin café-restaurant De Oude Tram is gevestigd. Op de voorgrond een
     klassieke wegwijzer van de ANWB. Rechts een stadsbus van de firma Nefkens met Jonckheere carrosserie. Op de luifel van het stationsgebouw is reeds het nieuwe logo van de NS aangebracht,
     ingevoerd in 1968.Het stationsgebouw van D.A.N. Margadant aan het Stationsplein. Geheel links het oude tramstation, waarin café-restaurant De Oude Tram is gevestigd. Op de voorgrond een klassieke wegwijzer van de ANWB. Rechts een stadsbus van de firma Nefkens met Jonckheere carrosserie. Op de luifel van het stationsgebouw is reeds het nieuwe logo van de NS aangebracht, ingevoerd in 1968.
IMAGE
Het draaiorgel van H. Gossling uit Hilversum, opgesteld in de tuin achter bejaardenoord de Eemgaarde, Dorresteinseweg 49.Het draaiorgel van H. Gossling uit Hilversum, opgesteld in de tuin achter bejaardenoord de Eemgaarde, Dorresteinseweg 49.
IMAGE
Links Sint Andriesstraat 28, Amersfoort. Rechts een trafohuisje op de hoek van de Sint Andriesstraat en Plantsoen-Oost.Links Sint Andriesstraat 28, Amersfoort. Rechts een trafohuisje op de hoek van de Sint Andriesstraat en Plantsoen-Oost.
IMAGE
De Heiligenbergerweg, Amersfoort, ter hoogte van de Haydnstraat. Het flatgebouw links omvat de nummers Haydnstraat 1 t/m 15.De Heiligenbergerweg, Amersfoort, ter hoogte van de Haydnstraat. Het flatgebouw links omvat de nummers Haydnstraat 1 t/m 15.
IMAGE
N.S.Station aan het Stationsplein, Amersfoort. Rechts het V.V.V.-gebouw.N.S.Station aan het Stationsplein, Amersfoort. Rechts het V.V.V.-gebouw.
IMAGE
Het Dameshuis van de Thomas Scheltusstichting aan de Snouckaertlaan 17. Voor het pand staat een Fiat 128 (later door Lada doorgebouwd).Het Dameshuis van de Thomas Scheltusstichting aan de Snouckaertlaan 17. Voor het pand staat een Fiat 128 (later door Lada doorgebouwd).
IMAGE
Een gezelschap betreedt een liftkooi tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Het merendeel van de mensen heeft een helm op. Geheel rechts: Rie van
     Hoogevest- Bruijn. Voor haar, met witte hoed: Geer Mooijen- van Hoogevest (zuster van Gijs van Hoogevest). Daarvoor Riet Ruitenberg- van Hoogevest (echtenote van de
     fotograaf).Een gezelschap betreedt een liftkooi tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Het merendeel van de mensen heeft een helm op. Geheel rechts: Rie van Hoogevest- Bruijn. Voor haar, met witte hoed: Geer Mooijen- van Hoogevest (zuster van Gijs van Hoogevest). Daarvoor Riet Ruitenberg- van Hoogevest (echtenote van de fotograaf).
IMAGE
Luchtfoto van het gebied Bokkeduinen. Rechtsboven een deel van het spoorwegemplacement en het Soesterkwartier. Geheel onder, links, tuinen en gebouwen van het klooster Sint
     Joseph aan de Barchman-Wuytierslaan. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar, namelijk Vluchtbaan 4, nummer 66.Luchtfoto van het gebied Bokkeduinen. Rechtsboven een deel van het spoorwegemplacement en het Soesterkwartier. Geheel onder, links, tuinen en gebouwen van het klooster Sint Joseph aan de Barchman-Wuytierslaan. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar, namelijk Vluchtbaan 4, nummer 66.
IMAGE
Twee portretten van onbekende vrouwen. De foto's zitten in een album van de Baarnsche Vélocipède-Club en de familie Pos.Twee portretten van onbekende vrouwen. De foto's zitten in een album van de Baarnsche Vélocipède-Club en de familie Pos.
IMAGE
De Schans 22, Amersfoort.De Schans 22, Amersfoort.
IMAGE
Gijsbertus van de Pijpekamp loopt door de Vijver. Hij was vijfendertig jaar lang Stadsaanplakker in vaste dienst tegen een jaarsalaris van f. 60,00. Hij leefde van 1870 tot
     1953.Gijsbertus van de Pijpekamp loopt door de Vijver. Hij was vijfendertig jaar lang Stadsaanplakker in vaste dienst tegen een jaarsalaris van f. 60,00. Hij leefde van 1870 tot 1953.
IMAGE
Woning van de NS-opzichter-machinist aan het Smallepad 19 (later 19). Dit huis stond vlak naast het viaduct over de spoorlijn naar Kesteren.Woning van de NS-opzichter-machinist aan het Smallepad 19 (later 19). Dit huis stond vlak naast het viaduct over de spoorlijn naar Kesteren.
IMAGE
Onderdeel van een installatie voor de vervaardiging van lege tubes. Met een minimum aan handwerk wordt een capaciteit van dertig millioen tubes per jaar
     bereikt.Onderdeel van een installatie voor de vervaardiging van lege tubes. Met een minimum aan handwerk wordt een capaciteit van dertig millioen tubes per jaar bereikt.
IMAGE
De Baarnsche Vélocipede-Club met haar fietsen op een weg door bos en hei. Vijfde van rechts, in geruit kostuum: Gerard Adriaan Pos, één van de oprichters van de
     ANWB.De Baarnsche Vélocipede-Club met haar fietsen op een weg door bos en hei. Vijfde van rechts, in geruit kostuum: Gerard Adriaan Pos, één van de oprichters van de ANWB.
IMAGE
Verkeersbord dat aanduidt dat de Kerkgang een voetpad is. Het bord is geplaatst aan de gevel van Krommestraat 58.Verkeersbord dat aanduidt dat de Kerkgang een voetpad is. Het bord is geplaatst aan de gevel van Krommestraat 58.
IMAGE
Kleine Nachtegaalstraat 26-2, Amersfoort, Stoomwasserij Gebr. Nieuwland.Kleine Nachtegaalstraat 26-2, Amersfoort, Stoomwasserij Gebr. Nieuwland.
IMAGE
Arnhemseweg 9 d, Amersfoort. Kapsalon F. van Tellingen.Arnhemseweg 9 d, Amersfoort. Kapsalon F. van Tellingen.
IMAGE
Smallepad 5-7 (in 1984) Amersfoort.Smallepad 5-7 (in 1984) Amersfoort.
IMAGE
Prins Willem-Alexanderschool aan de Frederik van Blankenheymstraat hoek Joannes van Dieststraat, Amersfoort.Prins Willem-Alexanderschool aan de Frederik van Blankenheymstraat hoek Joannes van Dieststraat, Amersfoort.
IMAGE
Breestraat, Amersfoort.Breestraat, Amersfoort.
IMAGE
De Hoefseweg (in noord-oostelijke richting).De Hoefseweg (in noord-oostelijke richting).
IMAGE
Plantsoen-West, Amersfoort. Enkele overgebleven grafstenen van de voormalige begraafplaats Achter Davidshof. Rechts is tussen de bomen het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis
     gedeeltelijk zichtbaar. Op de achtergrond industriële bebouwing met onder meer silo's van d'Eersteling en de Cova.Plantsoen-West, Amersfoort. Enkele overgebleven grafstenen van de voormalige begraafplaats Achter Davidshof. Rechts is tussen de bomen het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis gedeeltelijk zichtbaar. Op de achtergrond industriële bebouwing met onder meer silo's van d'Eersteling en de Cova.
IMAGE
Interieuropname van Tesselschadelaan 6, waar Teus van Hoogevest en zijn gezin woonden.Interieuropname van Tesselschadelaan 6, waar Teus van Hoogevest en zijn gezin woonden.
IMAGE
Kinderen spelen op een zandberg in de Bernulfusstraat. Het zand is daar gestort vanwege een buurtfeest.Kinderen spelen op een zandberg in de Bernulfusstraat. Het zand is daar gestort vanwege een buurtfeest.
IMAGE
Luchtfoto van een deel van Bokkeduinen (boven) met links de B.W. laan. De B.W. laan gaat met een bocht over de spoorlijn naar Utrecht heen en loopt dan verder parallel aan
     de spoorlijn en kruist de Daam Fockemalaan. Midden links het gebied waar in 1938 de Bernhardkazerne werd gebouwd. Tussen dat gebied en de Daam Fockemalaan het gebied waar later de Beroemde
     Vrouwenbuurt gebouwd zou worden. Geheel onder links het Onze Lieve Vrouwe ter Eem complex in aanbouw. Vluchtbaan 6, nummer 106.Luchtfoto van een deel van Bokkeduinen (boven) met links de B.W. laan. De B.W. laan gaat met een bocht over de spoorlijn naar Utrecht heen en loopt dan verder parallel aan de spoorlijn en kruist de Daam Fockemalaan. Midden links het gebied waar in 1938 de Bernhardkazerne werd gebouwd. Tussen dat gebied en de Daam Fockemalaan het gebied waar later de Beroemde Vrouwenbuurt gebouwd zou worden. Geheel onder links het Onze Lieve Vrouwe ter Eem complex in aanbouw. Vluchtbaan 6, nummer 106.
IMAGE
Interieuropname in huize Van Hoogevest, Tesselschadelaan 6.Interieuropname in huize Van Hoogevest, Tesselschadelaan 6.
IMAGE
Overweghuisje Gerard Doustraat, Amersfoort. Ervoor een transformatorhuisje, gezien vanaf de Everhard Meijsterweg.Overweghuisje Gerard Doustraat, Amersfoort. Ervoor een transformatorhuisje, gezien vanaf de Everhard Meijsterweg.
IMAGE
Achtertuin van 't Zand 39. Het pand werd destijds bewoond door Jhr. J.K.H. de Beaufort, die later burgemeester van Leusden werd en ging wonen in Leusderend.Achtertuin van 't Zand 39. Het pand werd destijds bewoond door Jhr. J.K.H. de Beaufort, die later burgemeester van Leusden werd en ging wonen in Leusderend.
IMAGE
De Baarnsche Vélocipedeclub verpoost zich, zonder rijwielen, in het bos. Rechtsonder: J.E.W. Pos. Bij hem: M. van der Sleesen, die later met hem zou trouwen. Tweede van
     links: Gerard Adriaan Pos en met haar arm leunend op zijn schouder waarschijnlijk Diederica Elsje Greidanus. G.A. Pos was één van de oprichters van de ANWB.De Baarnsche Vélocipedeclub verpoost zich, zonder rijwielen, in het bos. Rechtsonder: J.E.W. Pos. Bij hem: M. van der Sleesen, die later met hem zou trouwen. Tweede van links: Gerard Adriaan Pos en met haar arm leunend op zijn schouder waarschijnlijk Diederica Elsje Greidanus. G.A. Pos was één van de oprichters van de ANWB.
IMAGE
Stadsmuur Sint Annastraat. Opname vanaf Plantsoen-Noord.Stadsmuur Sint Annastraat. Opname vanaf Plantsoen-Noord.
IMAGE
Koeien op het terrein van park Nimmerdor. Op de achtergrond de duiventil.Koeien op het terrein van park Nimmerdor. Op de achtergrond de duiventil.
IMAGE
Luchtfoto van Koppel en binnenstad. Van linksonder naar rechtsboven loopt de spoorlijn naar noorden en oosten met spoorbrug over de Eem. Van middenrechts naar linksboven
     loopt de Hooglandseweg. Onder de spoorlijn liggen de Schimmelpenninckstraat en -kade met de Sint Jorisschool. Daaronder Plantsoen Noord en (links) Koppelpoort, Grote en Kleine Spui. Geheel
     onderaan 't Zand met de Sint Aegtenkapel, de Sint Franciskus Xaveriuskerk en de Sint Georgiuskerk. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar, namelijk Vluchtbaan 3,
     nummer 54.Luchtfoto van Koppel en binnenstad. Van linksonder naar rechtsboven loopt de spoorlijn naar noorden en oosten met spoorbrug over de Eem. Van middenrechts naar linksboven loopt de Hooglandseweg. Onder de spoorlijn liggen de Schimmelpenninckstraat en -kade met de Sint Jorisschool. Daaronder Plantsoen Noord en (links) Koppelpoort, Grote en Kleine Spui. Geheel onderaan 't Zand met de Sint Aegtenkapel, de Sint Franciskus Xaveriuskerk en de Sint Georgiuskerk. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar, namelijk Vluchtbaan 3, nummer 54.
IMAGE
Muziekkorps als onderdeel van de keitrekoptocht op de Zuidsingel op zaterdag 19 augustus 1972. Tijdens de Keistadfeesten van 1972 staat Oostenrijk centraal. Op de
     achtergrond (links) is het Huis van Cohen, Zuidsingel 38, zichtbaar.Muziekkorps als onderdeel van de keitrekoptocht op de Zuidsingel op zaterdag 19 augustus 1972. Tijdens de Keistadfeesten van 1972 staat Oostenrijk centraal. Op de achtergrond (links) is het Huis van Cohen, Zuidsingel 38, zichtbaar.
IMAGE
Uitzicht op 't Zand in winterweer, vanaf de Nieuweweg. Het witte pand is een notariskantoor op nr. 39, links daarvan nr. 41.Uitzicht op 't Zand in winterweer, vanaf de Nieuweweg. Het witte pand is een notariskantoor op nr. 39, links daarvan nr. 41.
IMAGE
Ingang van de Juliana van Stolbergkazerne aan de Van Campenstraat.Ingang van de Juliana van Stolbergkazerne aan de Van Campenstraat.
IMAGE
Opening van het vernieuwde Stadhuisplein, door onthulling van een kunstwerk met citaat van Piet Mondriaan..Opening van het vernieuwde Stadhuisplein, door onthulling van een kunstwerk met citaat van Piet Mondriaan..
IMAGE
Bloemendalsestraat, Amersfoort. Van rechts naar links de nummers 72, 70, 68, 66, 64 en 62.Bloemendalsestraat, Amersfoort. Van rechts naar links de nummers 72, 70, 68, 66, 64 en 62.
IMAGE
Vogelvluchtopname van de Hellestraat met links midden de panden van timmerfabriek De Vlijt van Vonkeman en Vredeling, Hellestraat 14 en 16, kort voor de sloop. Rechts is nog
     een detail zichtbaar van de parkeerplaats van De Lichtenberg-polikliniek. Links daarvan de Jorisstraat en naar rechts afbuigend de Torenstraat. De foto is genomen vanaf de Onze Lieve
     Vrouwetoren.Vogelvluchtopname van de Hellestraat met links midden de panden van timmerfabriek De Vlijt van Vonkeman en Vredeling, Hellestraat 14 en 16, kort voor de sloop. Rechts is nog een detail zichtbaar van de parkeerplaats van De Lichtenberg-polikliniek. Links daarvan de Jorisstraat en naar rechts afbuigend de Torenstraat. De foto is genomen vanaf de Onze Lieve Vrouwetoren.
IMAGE
In het midden het bouwterrein van het project Soeverein op de plaats van het autobedrijf van Pon aan de Arnhemseweg.In het midden het bouwterrein van het project Soeverein op de plaats van het autobedrijf van Pon aan de Arnhemseweg.
IMAGE
De KLM Fototechnische Dienst aan het werk.De KLM Fototechnische Dienst aan het werk.
IMAGE
Huize Bloemendal, bejaardentehuis aan de Boldershof 4.Huize Bloemendal, bejaardentehuis aan de Boldershof 4.
IMAGE
Deel voorgevel van Krommestraat 36: brouwerij De Kroon uit 1663. Ovale ramen met cartoudches, gebeeldhouwde gevelsteen, laad- en losraam met luiken.
     Rijksmonument.Deel voorgevel van Krommestraat 36: brouwerij "De Kroon" uit 1663. Ovale ramen met cartoudches, gebeeldhouwde gevelsteen, laad- en losraam met luiken. Rijksmonument.
IMAGE
Observantenklooster voor de restauratie, Amersfoort. Links Achter Davidshof.Observantenklooster voor de restauratie, Amersfoort. Links Achter Davidshof.
IMAGE
Theater Miniatuur annex Filmhuis aan de Groenmarkt 9, hoek Appelmarkt, Amersfoort. Voormalige Waag gebouw.Theater Miniatuur annex Filmhuis aan de Groenmarkt 9, hoek Appelmarkt, Amersfoort. Voormalige Waag gebouw.
IMAGE
Van Bemmelstraat 1, Amersfoort. Van der Pas Elektronika.Van Bemmelstraat 1, Amersfoort. Van der Pas Elektronika.
IMAGE
Arnhemseweg 206, Amersfoort. Hans Verburg, tuinzaden en diervoeding.Arnhemseweg 206, Amersfoort. Hans Verburg, tuinzaden en diervoeding.
IMAGE
Parkeerterrein aan de Mooierstraat, Amersfoort. Gezien in de richting van de Kortegracht. Links Schoenmarkt De Kortegracht (nr. 3). Op deze plek stond tot begin jaren '60
     het postkantoor, daarna Reproka. Rechts op de achtergrond het zwart geschilderde pand waar destijds fotograaf Paul de Smalen zat (nr. 6). Op de plaats van de foto is later het winkelcentrum
     Drakennest gebouwd.Parkeerterrein aan de Mooierstraat, Amersfoort. Gezien in de richting van de Kortegracht. Links Schoenmarkt "De Kortegracht" (nr. 3). Op deze plek stond tot begin jaren '60 het postkantoor, daarna Reproka. Rechts op de achtergrond het zwart geschilderde pand waar destijds fotograaf Paul de Smalen zat (nr. 6). Op de plaats van de foto is later het winkelcentrum "Drakennest" gebouwd.
IMAGE
Twee vrouwen, deel uitmakend van de familie Ruitenberg, familie van de fotograaf, voor hun huis in de Zwaanstraat.Twee vrouwen, deel uitmakend van de familie Ruitenberg, familie van de fotograaf, voor hun huis in de Zwaanstraat.
IMAGE
Twee aanzichten van het oorspronkelijke huis Heiligenberg bij Leusden. Kopergravures door Hendrik Spilman naar tekeningen van Jan de Beyer uit 1749, afkomstig uit
     Nederlandsche Tafereelen, deel 9, nr.234, uitgegeven in 1774.Twee aanzichten van het oorspronkelijke huis Heiligenberg bij Leusden. Kopergravures door Hendrik Spilman naar tekeningen van Jan de Beyer uit 1749, afkomstig uit Nederlandsche Tafereelen, deel 9, nr.234, uitgegeven in 1774.
IMAGE
Onbekend gebouw op onbekende locatie.Onbekend gebouw op onbekende locatie.
IMAGE
Van Asch van Wijckstraat, Amersfoort.Van Asch van Wijckstraat, Amersfoort.
IMAGE
De Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan, gezien vanaf de Vondellaan.De Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan, gezien vanaf de Vondellaan.
IMAGE
Leenaert Nicasiusstraat, Amersfoort. Aan het eind van de straat is de Leenaert Nicasiusdwarsstraat nummer 19.Leenaert Nicasiusstraat, Amersfoort. Aan het eind van de straat is de Leenaert Nicasiusdwarsstraat nummer 19.
IMAGE
Voordeurpartij van Bloemendalsestraat 2, café P. J. Bosselaar, op de hoek van 't Zand, met versierd bovenlicht.Voordeurpartij van Bloemendalsestraat 2, café P. J. Bosselaar, op de hoek van 't Zand, met versierd bovenlicht.
IMAGE
De Van Persijnstraat, gezien vanaf de hoek met de ventweg van de Stadsring (oorspronkelijk de Wijersstraat). Op het terrein rechts, waar enkele auto's geparkeerd staan,
     stond voorheen villa Casa Cara.De Van Persijnstraat, gezien vanaf de hoek met de ventweg van de Stadsring (oorspronkelijk de Wijersstraat). Op het terrein rechts, waar enkele auto's geparkeerd staan, stond voorheen villa Casa Cara.
IMAGE
Hoekpand Puntenburgerlaan en Pieter Pijperstaat, Amersfoort.Hoekpand Puntenburgerlaan en Pieter Pijperstaat, Amersfoort.
IMAGE
De haven, gezien vanaf de Grote Koppel. Op de Eem een groot aantal schepen. Rechts de Grote Koppel met de laadtoren van de eerste silo van de Cova en daarachter de twee
     andere silo's van dat bedrijf. Links de Kleine Koppel met onder meer enkele loodsen, die op dat moment in gebruik waren bij Bronswerk. Daarachter de fabriek met silo van Van
     Nieuwenhuizen.De haven, gezien vanaf de Grote Koppel. Op de Eem een groot aantal schepen. Rechts de Grote Koppel met de laadtoren van de eerste silo van de Cova en daarachter de twee andere silo's van dat bedrijf. Links de Kleine Koppel met onder meer enkele loodsen, die op dat moment in gebruik waren bij Bronswerk. Daarachter de fabriek met silo van Van Nieuwenhuizen.
IMAGE
Schothorst, Amersfoort. Aan de overzijde van het water het Klaartje Donzepad. Het pand met de vele bruine puntdaken is de Openbare basisschool de Zevensprong aan het
     Bruispad nr.1.Schothorst, Amersfoort. Aan de overzijde van het water het Klaartje Donzepad. Het pand met de vele bruine puntdaken is de Openbare basisschool "de Zevensprong" aan het Bruispad nr.1.
IMAGE
Feest bij het zilveren ambtsjubileum van Jhr. J.K.H. de Beaufort, burgemeester van Stoutenburg en Leusden. De burgemeester wordt gefeliciteerd door een
     dienstmeisje.Feest bij het zilveren ambtsjubileum van Jhr. J.K.H. de Beaufort, burgemeester van Stoutenburg en Leusden. De burgemeester wordt gefeliciteerd door een dienstmeisje.
IMAGE
De Hoefseweg (in zuid-oostelijke richting).De Hoefseweg (in zuid-oostelijke richting).
IMAGE
De binnenzijde (onder) van de rechterpelgrimsdeur in de Onze-Lieve-Vrouwetoren, Lieve Vrouwekerkhof 1 te Amersfoort.De binnenzijde (onder) van de rechterpelgrimsdeur in de Onze-Lieve-Vrouwetoren, Lieve Vrouwekerkhof 1 te Amersfoort.
IMAGE
Ansichtkaart Groeten uit Amersfoort: impressie uit een wereldhaven met de tekst Groeten uit Amersfoort en een gedichtje erbij.Ansichtkaart "Groeten uit Amersfoort": impressie uit een wereldhaven met de tekst "Groeten uit Amersfoort" en een gedichtje erbij.
IMAGE
Panorama vanaf ziekenhuis De Lichtenberg richting de binnenstad. In het midden de Onze-Lieve-Vrouwetoren met rechts daarvan de Sint Joriskerk. Daarvoor bebouwing aan de
     Vlasakkerweg met onder meer garage Nefkens op de hoek van de Utrechtseweg (Utrechtseweg 29-31), ook wel Nederberg genoemd. Links daarvan het gebouw van de SNS-bank, Utrechtseweg 1,
     waarachter De Flint zichtbaar is.Panorama vanaf ziekenhuis De Lichtenberg richting de binnenstad. In het midden de Onze-Lieve-Vrouwetoren met rechts daarvan de Sint Joriskerk. Daarvoor bebouwing aan de Vlasakkerweg met onder meer garage Nefkens op de hoek van de Utrechtseweg (Utrechtseweg 29-31), ook wel Nederberg genoemd. Links daarvan het gebouw van de SNS-bank, Utrechtseweg 1, waarachter De Flint zichtbaar is.
IMAGE
Van Galenstraat 37, Amersfoort, autospuiterij Bakkenes.Van Galenstraat 37, Amersfoort, autospuiterij Bakkenes.
IMAGE
Grote Haag, Amersfoort.Grote Haag, Amersfoort.
IMAGE
Gemeentehuis van Hamersveld (tot 1956). (Adres anno 2012: Burgemeester De Beaufortweg 63). Dit gemeentehuis is gebouwd in 1908. In 1956 is ertegenover een groter
     gemeentehuis gebouwd.Gemeentehuis van Hamersveld (tot 1956). (Adres anno 2012: Burgemeester De Beaufortweg 63). Dit gemeentehuis is gebouwd in 1908. In 1956 is ertegenover een groter gemeentehuis gebouwd.
IMAGE
Bijeenkomst in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Elleboogkerk) van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie, een lekenorde binnen de roomskatholieke
     kerk.Bijeenkomst in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk ("Elleboogkerk") van de "Aartsbroederschap van de Heilige Familie", een lekenorde binnen de roomskatholieke kerk.
IMAGE
Hogeweg (van links naar rechts) te Amersfoort, tussen Schuilenburg en Liendert.Hogeweg (van links naar rechts) te Amersfoort, tussen Schuilenburg en Liendert.
IMAGE
Teus van Hoogevest aan het werk in de keuken van zijn woonhuis aan de Tesselschadelaan 6.Teus van Hoogevest aan het werk in de keuken van zijn woonhuis aan de Tesselschadelaan 6.
IMAGE
Bakkerij Boersma, gevestigd aan de Zuidsingel 60.Bakkerij Boersma, gevestigd aan de Zuidsingel 60.
IMAGE
Luchtfoto van landerijen tussen Amersfoort en Hoevelaken waar later de Kruiskamp zou worden uitgebreid. Onder het midden loopt de Lageweg. Deze kruist de Groene Steeg
     (verticaal). Geheel onderaan het Hoevelakense Voetpad. Van linksonder naar boven met een knik naar links loopt de Grebbelinie. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar,
     namelijk Vluchtbaan 3, nummer 59.Luchtfoto van landerijen tussen Amersfoort en Hoevelaken waar later de Kruiskamp zou worden uitgebreid. Onder het midden loopt de Lageweg. Deze kruist de Groene Steeg (verticaal). Geheel onderaan het Hoevelakense Voetpad. Van linksonder naar boven met een knik naar links loopt de Grebbelinie. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar, namelijk Vluchtbaan 3, nummer 59.
IMAGE
Esso tankstation, Zevenhuizerstraat 42, Amersfoort.Esso tankstation, Zevenhuizerstraat 42, Amersfoort.
IMAGE
Hendrik Scheerder, kruidenier, temidden van militairen op een oefenterrein. (Voorste rij, tweede van rechts.) Vermoedelijk zijn de militairen gelegerd in Kamp Bokkeduinen
     aan de Barchman Wuytierslaan. Dit was een hulpkazerne voor de Infanterie. De ingang lag net voorbij de spoorwegovergang aan de rechterkant. Deze hulpkazerne heeft tot ongeveer 1956
     bestaan.Hendrik Scheerder, kruidenier, temidden van militairen op een oefenterrein. (Voorste rij, tweede van rechts.) Vermoedelijk zijn de militairen gelegerd in "Kamp Bokkeduinen" aan de Barchman Wuytierslaan. Dit was een "hulpkazerne" voor de Infanterie. De ingang lag net voorbij de spoorwegovergang aan de rechterkant. Deze hulpkazerne heeft tot ongeveer 1956 bestaan.
IMAGE
Mevrouw Titia Cock Blomhoff- Bergsmamet haar zoontje Johannes en de dienstmeid in Deshima. Japanse houtsnede.Mevrouw Titia Cock Blomhoff- Bergsmamet haar zoontje Johannes en de dienstmeid in Deshima. Japanse houtsnede.
IMAGE
Villa 't Zonneke aan de Utrechtseweg 106, hoek Tesselschadelaan.Villa 't Zonneke aan de Utrechtseweg 106, hoek Tesselschadelaan.
IMAGE
Stovestraat 10, 8 en 6, Amersfoort, richting Langestraat.Stovestraat 10, 8 en 6, Amersfoort, richting Langestraat.
IMAGE
Regentesselaan 28 (links) en 30.Regentesselaan 28 (links) en 30.
IMAGE
Schoenmaker Van de Veer voor zijn werkplaats aan de Muurhuizen 113. Wie de vrouwen zijn is onbekend (hij was ongehuwd).Schoenmaker Van de Veer voor zijn werkplaats aan de Muurhuizen 113. Wie de vrouwen zijn is onbekend (hij was ongehuwd).
IMAGE
Luchtfoto van het spoorwegemplacement met de kruising van de spoorlijnen naar Utrecht en Amsterdam. Daarboven gebouwen van de Wagenwerkplaats en het Soesterkwartier met de
     Palmstraat (links), de Soesterweg en een deel van de Bloemenbuurt. Helemaal onder woningen aan de Barchman-Wuytierslaan. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar,
     namelijk Vluchtbaan 4, nummer 69.Luchtfoto van het spoorwegemplacement met de kruising van de spoorlijnen naar Utrecht en Amsterdam. Daarboven gebouwen van de Wagenwerkplaats en het Soesterkwartier met de Palmstraat (links), de Soesterweg en een deel van de Bloemenbuurt. Helemaal onder woningen aan de Barchman-Wuytierslaan. Deze foto is het linker exemplaar van een stereoscopisch paar, namelijk Vluchtbaan 4, nummer 69.
IMAGE
Langegracht 23, Amersfoort.Langegracht 23, Amersfoort.
IMAGE
Plantsoen-Noord met spelende kinderen in sneeuw en ijs. Op de achtergrond de Scheltusstraat (later Scheltussingel).Plantsoen-Noord met spelende kinderen in sneeuw en ijs. Op de achtergrond de Scheltusstraat (later Scheltussingel).
IMAGE
Wagenwerkplaats.Wagenwerkplaats.
IMAGE
De eerste omgang van de Onze Lieve Vrouwetoren.De eerste omgang van de Onze Lieve Vrouwetoren.
IMAGE
Een groep schaatsende mensen in de Lage Vuursche.Een groep schaatsende mensen in de Lage Vuursche.
IMAGE
Het monument op het Russisch Ereveld, waar 77 van de 101 in Kamp Amersfoort omgekomen Russen werden gefusilleerd, na de kranslegging tijdens de herdenking op de Russische
     Overwinningsdag, 9 mei 2014.Het monument op het Russisch Ereveld, waar 77 van de 101 in Kamp Amersfoort omgekomen Russen werden gefusilleerd, na de kranslegging tijdens de herdenking op de Russische Overwinningsdag, 9 mei 2014.
IMAGE
Heiligenbergerweg 36, achterzijde.Heiligenbergerweg 36, achterzijde.
IMAGE
Hellestraat, Amersfoort.Hellestraat, Amersfoort.
IMAGE
Ingang natuurgebied bij de Lage Vuursche in de winter.Ingang natuurgebied bij de Lage Vuursche in de winter.
IMAGE
Hogeweg, Amersfoort. Richting viaduct A28.Hogeweg, Amersfoort. Richting viaduct A28.
IMAGE
Voorzijde van een strooipenning, in 1661 verdeeld door Everardus Meijster, ter gelegenheid van het trekken en plaatsen van 'de Kei'. Te zien is hier de kei en het wapen van
     Amersfoort.Voorzijde van een strooipenning, in 1661 verdeeld door Everardus Meijster, ter gelegenheid van het trekken en plaatsen van 'de Kei'. Te zien is hier de kei en het wapen van Amersfoort.
IMAGE
Interieur mannenzaal van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis, met onder meer enkele bedsteden, Westsingel 47. In gebruik als museum.Interieur mannenzaal van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis, met onder meer enkele bedsteden, Westsingel 47. In gebruik als museum.
IMAGE
Breestraat, Amersfoort.Breestraat, Amersfoort.
IMAGE
Grote Koppel, Amersfoort.Grote Koppel, Amersfoort.
IMAGE
Koppelweg, Amersfoort.Koppelweg, Amersfoort.
IMAGE
Cilia Loots voert haar kippen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet zij meerdere joden in haar woningen aan de Kapelweg 108 en 110 onderduiken. Hiervoor kregen zij en haar
     assistente Dina van der Geld in 1970 de Yad Vashempenning.Cilia Loots voert haar kippen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet zij meerdere joden in haar woningen aan de Kapelweg 108 en 110 onderduiken. Hiervoor kregen zij en haar assistente Dina van der Geld in 1970 de Yad Vashempenning.
IMAGE
Algemene Begraafplaats, Soesterweg 187. Poortgebouw.Algemene Begraafplaats, Soesterweg 187. Poortgebouw.
IMAGE
Arnhemseweg 2-14, Amersfoort.Arnhemseweg 2-14, Amersfoort.
IMAGE
Onbekende locatie. Links Het Schoenenhuis van N. Petstra, rechts een comestibleszaak van J. de Boer.Onbekende locatie. Links "Het Schoenenhuis" van N. Petstra, rechts een comestibleszaak van J. de Boer.
IMAGE
1 - 100 (Total Results 13747)>>