Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Lurdo" kalendorėlis 1938 metams. - 1937
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
"Žvaigždės" atsiliepimas in brolius lietuvius. "Jau penki metai, kaip męs, "Žvaigżdės" išleistojai, kovojame su didelėmis kliūtimis... " / "Žvaigždes" išleistojai. - 1905
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
16 old maids, and other stories16 old maids, and other stories
TEXT
Harvard University
DPLA
A religious serviceA religious service
IMAGE
United Archives
Europeana
Adolph Kolping - Leben und WerkAdolph Kolping - Leben und Werk
IMAGE
United Archives
Europeana
Adolph Kolping - Leben und WerkAdolph Kolping - Leben und Werk
IMAGE
United Archives
Europeana
An early medicine doctor and role model in the family: my grandmother's sisterAn early medicine doctor and role model in the family: my grandmother's sister
IMAGE
Europeana Foundation
Europeana
At big festivals the larger temples are crowded by devotees, arriving to show respect to the go, Nr. 09 - De større templer myldrer med liv på de store festdage, hvor man kommer for at vise guderne sin respekt. For mange unge fra Vesten er mødet med Østens religiøsitet en overvældende oplevelse. De fleste har i skolen og til konfirmandforberedelsen hørt lidt om kristendommen, men de ved ikke ret meget. Og det de ved giver ofte et forvrænget billede af, hvad kristendom er. (Foto 1986)At big festivals the larger temples are crowded by devotees, arriving to show respect to the go, Nr. 09 - De større templer myldrer med liv på de store festdage, hvor man kommer for at vise guderne sin respekt. For mange unge fra Vesten er mødet med Østens religiøsitet en overvældende oplevelse. De fleste har i skolen og til konfirmandforberedelsen hørt lidt om kristendommen, men de ved ikke ret meget. Og det de ved giver ofte et forvrænget billede af, hvad kristendom er. (Foto 1986)
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Atilsis Diewyje / [iš vokiečių kalbos vertė H. Reidys]. - 1920Atilsis Diewyje / [iš vokiečių kalbos vertė H. Reidys]. - 1920
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
BayernreiseBayernreise
IMAGE
United Archives
Europeana
Calling, life satisfaction and job satisfaction: religion as a moderatorCalling, life satisfaction and job satisfaction: religion as a moderator
TEXT
Colorado State University. Libraries
DPLA
Civilinės jungtuvės / P. Malakauskis. - 1926Civilinės jungtuvės / P. Malakauskis. - 1926
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Edward Hitchcock sermon notes, 1861 February 14Edward Hitchcock sermon notes, 1861 February 14
TEXT
Amherst College Archives & Special Collections
DPLA
Evolucijos keliai ir revolucijos dėsniai / parašė Simonas Šultė. - 1919Evolucijos keliai ir revolucijos dėsniai / parašė Simonas Šultė. - 1919
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Ewangeliszkos kalendros .... ant pridelio meto 1876 / iszgėlbējimo ansztaltui Elniszkēj' ant paszalpôs lietuwiszkay [sudarytos ir] iszleistos nů F. Schröder, kunigo Priekulēj'. - 1875Ewangeliszkos kalendros .... ant pridelio meto 1876 / iszgėlbējimo ansztaltui Elniszkēj' ant paszalpôs lietuwiszkay [sudarytos ir] iszleistos nů F. Schröder, kunigo Priekulēj'. - 1875
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Extra! Extra! Krutami paveikslai temoje: tverimas žemes, augmenu, gyvuliu, žuvu, ir žmogaus. Extra! Extra! Krutami paveikslai temoje: tverimas žemes, augmenu, gyvuliu, žuvu, ir žmogaus. "Tie paveikslai yra labai žingeidus, nes jie yra istoriški, pranašiški ir poėtiški ... Ketverge birželio 3 d. 1926 m. Gunsaulus School Hall ... Chicago, Ill. ..." / ... T. S. B. S. - 1926
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Fabiola, arba Pirmųjų krikščionių persekiojimas ir kankinimas. Bus rodoma krutamuose paveiksluose Visų Šventų parap. svetainėj ... Roseland, Ill. sekmad., vasario - Feb. 9 d. ... - 1936Fabiola, arba Pirmųjų krikščionių persekiojimas ir kankinimas. Bus rodoma krutamuose paveiksluose Visų Šventų parap. svetainėj ... Roseland, Ill. sekmad., vasario - Feb. 9 d. ... - 1936
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Faces of IndiaFaces of India
IMAGE
United Archives
Europeana
Faces of IndiaFaces of India
IMAGE
United Archives
Europeana
GedächtnisfeierGedächtnisfeier
IMAGE
United Archives
Europeana
Gustav AdolfGustav Adolf
IMAGE
United Archives
Europeana
Heidelbergo katekizmas. - 1936Heidelbergo katekizmas. - 1936
TEXT
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
Europeana
Jaunųjų Velykos / redaktorius ir leidėjas Marija Lemešytė. - 1937Jaunųjų Velykos / redaktorius ir leidėjas Marija Lemešytė. - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kalėdų mintys / redaktorius ir leidėjas Liudas Činčikas. - 1937Kalėdų mintys / redaktorius ir leidėjas Liudas Činčikas. - 1937
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kalėdų žvaigždė / redaktorius [Vladas Radziulis] [fakt. Augustinas Burokas]. - 1938Kalėdų žvaigždė / redaktorius [Vladas Radziulis] [fakt. Augustinas Burokas]. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Kandidatų egzaminas, arba Klausimai, į kuriuos turi atsakyti norintieji įstoti į Kandidatų egzaminas, arba Klausimai, į kuriuos turi atsakyti norintieji įstoti į "Meilės švenčiausios Jėzaus širdies" vienuoliją. - 1922
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Karių pamaldoms giesmės. - apie 1928Karių pamaldoms giesmės. - apie 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
KonstanzKonstanz
IMAGE
United Archives
Europeana
KonstanzKonstanz
IMAGE
United Archives
Europeana
Kregždutė / redaktorius leidėjas: S. Tijūnaitis. - 1934-1940, 1991-Kregždutė / redaktorius leidėjas: S. Tijūnaitis. - 1934-1940, 1991-
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Krikszczioniszkas sawaitinis kalendorius ... metams. 1937. - 1936Krikszczioniszkas sawaitinis kalendorius ... metams. 1937. - 1936
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Kristaus takais. - 1933Kristaus takais. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Krutomi paveikslai! Apie Viešpaties Kristaus kančią. Bus rodomi 2 dieną balandžio (April) 1922 bažnytinėje svetainėje ... Lawrence, Mass. ... - 1922Krutomi paveikslai! Apie Viešpaties Kristaus kančią. Bus rodomi 2 dieną balandžio (April) 1922 bažnytinėje svetainėje ... Lawrence, Mass. ... - 1922
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Liepsnos / redaktorė O. Labanauskaitė. - 1937-1940Liepsnos / redaktorė O. Labanauskaitė. - 1937-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos : Žemaičių bajoro įrašai Martyno Bielskio Viso pasaulio kronikoje / Kęstutis GudmantasLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos : Žemaičių bajoro įrašai Martyno Bielskio Viso pasaulio kronikoje / Kęstutis Gudmantas
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Memories of working at Halele CarolMemories of working at Halele Carol
IMAGE
Europeana Foundation
Europeana
Mirusiųjų buveinė. - 1928Mirusiųjų buveinė. - 1928
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Miłość / F.X. Brors. - 1918Miłość / F.X. Brors. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Music is my life - Musik är mitt livMusic is my life - Musik är mitt liv
IMAGE
Europeana Foundation
Europeana
Nauki dla rodzin chrześcijańskich. - 1918Nauki dla rodzin chrześcijańskich. - 1918
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Nr. 08 - Østen er fuld af mystik og religiøsitet. På næsten alle gader finder man små templer, hvor lokale folk dagligt viser deres religiøsitet ved ofringer og andre religiøse handlinger. Man søger råd hos guderne og forsøger for at holde sig gode venner med dem - og forventer til gengæld, at guderne sørger for lykke og fremgang i livet. (Foto 1986), The East is full of mysticism and religiousness. At most streets you find small temples, for loNr. 08 - Østen er fuld af mystik og religiøsitet. På næsten alle gader finder man små templer, hvor lokale folk dagligt viser deres religiøsitet ved ofringer og andre religiøse handlinger. Man søger råd hos guderne og forsøger for at holde sig gode venner med dem - og forventer til gengæld, at guderne sørger for lykke og fremgang i livet. (Foto 1986), The East is full of mysticism and religiousness. At most streets you find small temples, for lo
IMAGE
University of Southern California Digital Library
DPLA
Palaiminti gailestingieji. - 1929Palaiminti gailestingieji. - 1929
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Prakalbos arba debatai Biblijos studentų su kunigais. Nedėlioj 17 d. rugpjutis - Aug. 1924 ... Odd Fellows Hall, Ind. Harbor, Ind. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1924Prakalbos arba debatai Biblijos studentų su kunigais. Nedėlioj 17 d. rugpjutis - Aug. 1924 ... Odd Fellows Hall, Ind. Harbor, Ind. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1924
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Prakalbos arba debatai Biblijos studentų su kunigais. Nedėlioj, 4 d. lapkričio - November, 1923 Merchants Hall ... Roseland, Ill. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1923Prakalbos arba debatai Biblijos studentų su kunigais. Nedėlioj, 4 d. lapkričio - November, 1923 Merchants Hall ... Roseland, Ill. Rengia ir kviečia T.S.B.S. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Ramybė ir išganymas. Šv. Pranciškus ir pirmieji tretininkai. - 1923Ramybė ir išganymas. Šv. Pranciškus ir pirmieji tretininkai. - 1923
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Rodyklė knygų Švento Rašto-Biblijos / šitą rodyklę sutaisė ir išleido pirmą kartą kun. M. X. Mockus Detroit, Mich. 1917 m. - 1917Rodyklė knygų Švento Rašto-Biblijos / šitą rodyklę sutaisė ir išleido pirmą kartą kun. M. X. Mockus Detroit, Mich. 1917 m. - 1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Saulėtekis / [red.] Romualdas Masiulionis. - 1933Saulėtekis / [red.] Romualdas Masiulionis. - 1933
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Schatzkammern Residenz MünchenSchatzkammern Residenz München
IMAGE
United Archives
Europeana
Spindulys / [red.] Juozapas Grajauskas. - 1909-1915Spindulys / [red.] Juozapas Grajauskas. - 1909-1915
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Stokis ir vaikščiok / išvertė J. Talmantas. - 1935Stokis ir vaikščiok / išvertė J. Talmantas. - 1935
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Svarbus veikalas lietuvių kalba prof. dr. Tihamér Toth Jaunos sielos auklėjimas. - 1935Svarbus veikalas lietuvių kalba prof. dr. Tihamér Toth Jaunos sielos auklėjimas. - 1935
TEXT
Kauno aps. VB
Europeana
Sveiki sulauke Šv. Kalėdų! Kalėdos - šviesos šventė / Katalikų spaudos draugija. - apie 1930Sveiki sulauke Šv. Kalėdų! Kalėdos - šviesos šventė / Katalikų spaudos draugija. - apie 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Teisybės keliais / kun. dr. A. Maliauskis. - 1927Teisybės keliais / kun. dr. A. Maliauskis. - 1927
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
The aim and method of religious work in collegeThe aim and method of religious work in college
TEXT
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
The cottagers of the plain : a true narrativeThe cottagers of the plain : a true narrative
TEXT
Harvard University
DPLA
Tėvų ir jaunimo dabartiniai rūpesniai / J. Mačernis. - 1927Tėvų ir jaunimo dabartiniai rūpesniai / J. Mačernis. - 1927
TEXT
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
Europeana
Velykos / redaktorius ir leidėjas Antanas Atroška. - 1938Velykos / redaktorius ir leidėjas Antanas Atroška. - 1938
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
WormsWorms
IMAGE
United Archives
Europeana
[Kalba disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Pirmojo Lietuvos jūrų kapitono Liudviko Stulpino paminklo atidengimas Kopgalio kapinaitėse, 1990 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1990.VI.30[Kalba disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė. Pirmojo Lietuvos jūrų kapitono Liudviko Stulpino paminklo atidengimas Kopgalio kapinaitėse, 1990 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1990.VI.30
IMAGE
Klaipėdos aps. I.Simonaitytės VB
Europeana
ask, boxask, box
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
bortbytt, avfört, rökelsekar, deaccessionedbortbytt, avfört, rökelsekar, deaccessioned
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
eldtång, fire tongs, chimpta/chimtaeldtång, fire tongs, chimpta/chimta
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
figur, skulptur, sculpturefigur, skulptur, sculpture
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
figur, skulptur, sculpturefigur, skulptur, sculpture
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
flaska, snusflaska, Kuchurflaska, snusflaska, Kuchur
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
handskrift, bokhandskrift, bok
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
hatt, headgearhatt, headgear
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
hatt, headgearhatt, headgear
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
hatt, headgearhatt, headgear
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
horn, aerofon, hornhorn, aerofon, horn
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
kanna, jugkanna, jug
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
kranieskål, cranium, bowlkranieskål, cranium, bowl
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
kvast, visp, whisk, sesakvast, visp, whisk, sesa
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
käpp, stickkäpp, stick
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
kärl, skål, bowl, vesselkärl, skål, bowl, vessel
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
kärl, skål, vessel, bowlkärl, skål, vessel, bowl
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
ljusstake, candlestick, candelero@spaljusstake, candlestick, candelero@spa
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mask, maskmask, mask
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mössa, hat, beanie, headgear, capmössa, hat, beanie, headgear, cap
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mössa, hat, cap, beanie, headgearmössa, hat, cap, beanie, headgear
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mössa, hat, headgear, cap, beaniemössa, hat, headgear, cap, beanie
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mössa, headgear, beanie, cap, hatmössa, headgear, beanie, cap, hat
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mössa, headgear, cap, beanie, hatmössa, headgear, cap, beanie, hat
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
mössa, headgear, hat, beanie, capmössa, headgear, hat, beanie, cap
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
näsduk, handkerchief, muchuali, mouchoir@frenäsduk, handkerchief, muchuali, mouchoir@fre
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
oboe, aerofon, blåsinstrument, Bysgyroboe, aerofon, blåsinstrument, Bysgyr
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
reliefrelief
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
reliefrelief
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
rökelsekarrökelsekar
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
rökelsekarrökelsekar
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
skallskål, kranium, kranieskål, craniumskallskål, kranium, kranieskål, cranium
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
skulptur, figur, statue, sculptureskulptur, figur, statue, sculpture
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
stav, mvwalastav, mvwala
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
ämbetskedja, radbandämbetskedja, radband
IMAGE
Etnografiska museet
Europeana
Šaltinėlis. - 1906-1940Šaltinėlis. - 1906-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šv. Petro ir Povilo parapija Maskvoje / [leid.-red.] J. Čajevskis. - 1915-1916Šv. Petro ir Povilo parapija Maskvoje / [leid.-red.] J. Čajevskis. - 1915-1916
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šv. Sosto delegatūros lietuviams leidinys. Dorovė / Pijus Kirvelaitis. - 1948Šv. Sosto delegatūros lietuviams leidinys. Dorovė / Pijus Kirvelaitis. - 1948
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Šventos misijos Šv. Kazimiero bažnyčioje, Nashua, N.H. kovo 2 -- 16, 1930. - 1930Šventos misijos Šv. Kazimiero bažnyčioje, Nashua, N.H. kovo 2 -- 16, 1930. - 1930
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Žemaičių prietelius / atsakomasis redaktorius J. Dagilis. - 1925-1940Žemaičių prietelius / atsakomasis redaktorius J. Dagilis. - 1925-1940
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Žvaigždelė. - 1916-1917Žvaigždelė. - 1916-1917
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
Порядок богослужения для духовенства Виленской епархии. ... 1870. - 1869Порядок богослужения для духовенства Виленской епархии. ... 1870. - 1869
TEXT
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Europeana
1 - 107 (Total Results 83758)>>