Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
A. van Houwelingen aan K. ManuelA. van Houwelingen aan K. Manuel
IMAGE
Museon
Europeana
A.C. Wolterson-Timmer aan ir. J.F. WoltersonA.C. Wolterson-Timmer aan ir. J.F. Wolterson
IMAGE
Museon
Europeana
Aan Dhr J.F. WoltersonAan Dhr J.F. Wolterson
IMAGE
Museon
Europeana
Aan Jth. Bapa TarioAan Jth. Bapa Tario
IMAGE
Museon
Europeana
Aan Mevr. A.C. Wolterson-TimmerAan Mevr. A.C. Wolterson-Timmer
IMAGE
Museon
Europeana
AanvullingsbroodkaartenAanvullingsbroodkaarten
IMAGE
Museon
Europeana
B. Palm aan C.J.H. Palm-Retel HelmrichB. Palm aan C.J.H. Palm-Retel Helmrich
IMAGE
Museon
Europeana
Beagles postcardsBeagles postcards
IMAGE
University of North Carolina at Chapel Hill
DPLA
Briefkaart van het Departement van Financiën waarmee de aanvraag voor een schadeloosstelling in verband met verloren goederen wordt bevestigd. De briefkaart is voorzien van een poststempel van de Winterhulp Nederland.Briefkaart van het Departement van Financiën waarmee de aanvraag voor een schadeloosstelling in verband met verloren goederen wordt bevestigd. De briefkaart is voorzien van een poststempel van de Winterhulp Nederland.
IMAGE
Museon
Europeana
C.B.V.O. speciaal voor uit Indonesië gekomenC.B.V.O. speciaal voor uit Indonesië gekomen
IMAGE
Museon
Europeana
Cartoon postcardsCartoon postcards
IMAGE
Springfield College Archives and Special Collections
DPLA
Controlekaart P.T.T.Controlekaart P.T.T.
IMAGE
Museon
Europeana
Den Heer Ph. A. StamDen Heer Ph. A. Stam
IMAGE
Museon
Europeana
Dengan hermatDengan hermat
IMAGE
Museon
Europeana
Dhr J.F. Wolterson aan zijn echtgenote Mevr. A.C. Wolterson-TimmerDhr J.F. Wolterson aan zijn echtgenote Mevr. A.C. Wolterson-Timmer
IMAGE
Museon
Europeana
Dhr. w.Ch.F. Kooiker aan Mevr. A.W. Kooiker-BrouwerDhr. w.Ch.F. Kooiker aan Mevr. A.W. Kooiker-Brouwer
IMAGE
Museon
Europeana
Dhr. w.Ch.F. Kooiker aan Mevr. A.W. Kooiker-BrouwerDhr. w.Ch.F. Kooiker aan Mevr. A.W. Kooiker-Brouwer
IMAGE
Museon
Europeana
Drie onbeschreven briefkaarten met op de adreszijde een voorbedrukte Maleise en Japanse tekst en een postzegel met de waarde 3 1/2 cent, een voorstelling van boeren die werken met een ploeg getrokken door karbouwen en daaronder: Drie onbeschreven briefkaarten met op de adreszijde een voorbedrukte Maleise en Japanse tekst en een postzegel met de waarde 3 1/2 cent, een voorstelling van boeren die werken met een ploeg getrokken door karbouwen en daaronder: "Dai Nippon".
IMAGE
Museon
Europeana
E.J. Maas aan G. van Eelen en C.M. van EelenE.J. Maas aan G. van Eelen en C.M. van Eelen
IMAGE
Museon
Europeana
E.J. Maas aan G. van EelenE.J. Maas aan G. van Eelen
IMAGE
Museon
Europeana
Een briefkaart van Een briefkaart van "R.J. Opwijrda, Landstormsoldaat Nr. 164499, Landstorm I Staf" aan "Mevrouw I.M. Opwijrda-Hoek, Malangweg 7, Batavia-C". Op de adreszijde van de kaart in potlood: "Veldpost" en een stemmpel: "Gecensureerd IOI". De briefkaart is met potlood in het Nederlands geschreven. Op de briefkaart een voorgedrukte afgestempelde postzegel van "3 1/2 cent Dai Nippon". De kaart is gedateerd 20/12: aangezien het over de mobilisatie van de heer R.J. Opwijrda gaatt is dit waarschijnlijk 20 december 1941.
IMAGE
Museon
Europeana
Een spoedige beterschap toegewenschtEen spoedige beterschap toegewenscht
IMAGE
Museon
Europeana
Egypt. PostcardsEgypt. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Egypt. PostcardsEgypt. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Egypt. PostcardsEgypt. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Egypt. PostcardsEgypt. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Egypt. PostcardsEgypt. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Egypt. PostcardsEgypt. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Elf briefkaarten met op de adreszijde een voorgedrukte postzegel: Elf briefkaarten met op de adreszijde een voorgedrukte postzegel: "3 1/2 cent Dai Nippon" en voorgedrukte Maleise en Japanse tekst. De kaarten zijn van: "C. Kolff, Marine Kamp, Malang" geadresseerd aan: "Toean Moeda G.C.M. Kolff c/o Toean A. Larsem, Terauchi Doori 20 Malang". Op de andere kant is een tekst in het Maleis geschreven, die doorgaat op de adreszijde. De data zijn: "30 Djoeli 2603; 7.8.03; 22.8.2603; 29.8.2603; 12.09.2603; 21.09.2603; 7.10.2603; 14.10.2603; 28.10.2603; 4.11.2603; 11.11.2603". 1. Transcriptie: Marine Kamp Malang 30 djoeli. Walter manis dan Margreetje loetjoeh, Saja soedah trima kartoepos dari Walter dari tanggal 25 djoeli. Trima kassi! Saja senang kalo Walter dan Margreetje ada baik sama Tante Aase. Walter moesti toelong Tante Aase seperti doeloeh toeloeng Mama, ja? Margreetje djoega soedah bisa(h) toeloeng ? Kalo Walter lagi pigi koeboeran Soekoen, W. djoega moesti kassi tabeh dari Papa sama Mama. Mama sekarang adah (adalah) baik, tida bisa ada sakit lagi, dia adah di Sorga sekarang.Disini boleh pakeh lampoe lagi, sekarang tida adah soesah lagi boeat naik tempat tidoer. Karena papa poenja tempat tidoer ada tinggi(h) betoel, doea meter diatas tanah. Walter dan Margreetje boleh bawah tempat tidoer dari Wijk? Walter djoega tidoer diatas? Banjak tabeh boewat semoea, djoegah boewat baboe Ni, kalo adah. Tabeh Hooky dan Atjeka, tjioem dari Papa. Knor2 missi (masih) adah, dia dapet roemah baroe. Djoega adah banjak sajoeran didalem kebon. Tabeh (handtekening) Vertaling: Marine kamp Malang. 30 juli. Lieve Walter en grappige Margreetje, ik heb de briefkaart van Walter van 25 juli ontvangen. Hartelijk dank! Ik ben blij dat Walter en Margreetje het goed hebben bij Tante Aase. Walter je moet Tante Aase helpen zoals je het altijd voor Mama deed, ja? Kan Margreetje ook al helpen? Walter als je weer naar de begraafplaats in Sukun gaat moet je vaarwel zeggen tegen Mama van mij. Mama heeft nu vrede, ze is niet ziek meer. Zij is nu in de hemel. Hier mogen we weer licht gebruiken, het is nu niet moeilijk meer om naar bed te gaan. Omdat ik een hoog bed heb daar, twee meter boven de grond. Kunnen jullie onder het bed van Wijk slapen ? Kan Walter ook bovenin slapen? Voor allen veel groetjes, ook aan het dienstmeisje Ni, als ze er is. Groeten aan Hooky en Atjeka, liefs van Papa. Knor Knor is er nog, hij krijgt een nieuw hok. Er is ook veel groente in de tuin. Groetjes (handtekening) 2. Transcriptie: Marine kamp Malang 7.8.03. Walter manis dan Margreetje loetjoe, Saja soedah trima kartoepos dari Walter dari tanggal 1.8.03, saja senang sama itoe kartoepos. Saja djoega trima kartoepos dari Tante Elly di Soerabaia, Walter ingget itoe Tante? Sama Oom Noel. Dia doea2 adah baik, dia djoega adah banjak soesah-hati sebab Mamma tida adah lagi sama kita tiga. Walter tahoe Nonna Suverkropp sekarang beroemah di Paviljoen dari roemah Djalan panderman no 5? Kalo belom ketemoe, Walter sama Margreetje moesti pigi sana, dan bilang terima kassi boewat itoe kartoepos nonna Suverkropp kirim sama Pappa. Walter djoega main sama meccano? Dan Margreetje main sama Jette? Saja harep, lain kali Margreetje djoega toelis sedikit Kalo Walter kirim kartoepos. Tabeh Hooky dan Atjeka, kassi tabeh sama semoea orang djoega. Tjioem dan snuffel2 dari Papa. Vertaling: Marine kamp Malang 7.8.03. Lieve Walter en grappige Margreetje, Ik heb de briefkaart van Walter van 1.8.03 ontvangen. Ik ben blij met de briefkaart. Ik heb ook een briefkaart van Tante Elly uit Surabaja ontvangen, Herinner je Tante, Walter? Met Oom Noel. Zij tweeën zijn aardig, zij hebben ook medeleven met ons drieën omdat Mamma er niet meer is. Walter wist je dat ze nu woont in het paviljoen huis aan de Panderman straat nummer 5? Als je haar nog niet ontmoet hebt, ga dan samen met Margreetje er naar toe, en bedank haar voor de briefkaart die mevrouw Suverkropp aan mij gestuurd heeft. Speelt Walter nog met Meccano? En speelt Margreetje met Jette? Ik hoop, een andere keer Margreetje ook wat te schrijven als Walter een briefkaart stuurt. Groeten aan Hooky en Atjeka, doe ook de groeten aan de andere mensen. Liefs en snuffel snuffel van Papa. 3. Transcriptie: Marine kamp Malang 22.8.2603. Tabeh Walter dan Margreetje manis, ini minggoe saja belom trima kabar dari Walter, tetapi saja trima kartoepos dari Tante Aase, tanggal 17.8. Bilang trima kassi sama Tante Aase! Walter dan Margreetje soedah pigi Nonna Suverkropp? ( pandermanweg 5) seperti saja toelis dalem kartoepos jang doeloeh. Saben minggoe Papa taroh ( taruh) kembang, dekets (dekat) portret dari Mama, diatas tempat-tidoer. Papa tida bisah pigi koeboeran, lantas bikin begitoe sadja. W. dan M. djoega adah portret? Doeloeh Walter toelis sama saja, dia maoe pasang lontjeng di kamar. Itoe soeda sediah? Apah itoe lontjeng djalan listrik? Djoega kassi banjak tabeh sama Tante dan Oom A. dan sama Birte, Jette, Aase. Saja senang kalo Walter toelis semoea Walter bikin ( djalan2 atawa (atau )-main2) Walter djoega badja (baca) boekoeh? Tabeh, Hooky dan Atjeka, banjak tjioem dan tjinta dari Papa. Vertaling: Marine Kamp Malang 22.8.1943. Hallo Walter en lieve Margreetje, deze week heb ik nog geen nieuws van Walter gekregen, maar ik heb een briefkaart van Tante Aase gekregen op de 17de augustus. Geef je aan tante Aase door dat ik haar hartelijk dank ! Zijn jullie al naar Mevrouw Suverkropp geweest? (Pandermanweg 5) zoals ik schreef in mijn eerdere briefkaart. Iedere week leg ik, vlakbij de foto van Mama, boven mijn bed bloemen neer. Ik kan niet zo maar naar de begraafplaats gaan. Hebben jullie al een foto? Walter schreef eerder aan mij, dat hij een paar bellen in de kamer wil. Zijn die te krijgen ? Moeten die bellen op het elektriciteitnetwerk? Doe de hartelijke groeten aan Tante en Oom A en Birte en Jette Aase. Het maakt me blij als Walter alles schrijft wat hij doet. (wandelen of spelen). Lees je ook boeken, Walter? Groetjes, Hooky en Atjeka, veel liefs en kusjes van Papa. 4. Transcriptie: Marine Kamp Malang 29.8.2603. Tabeh Walter dan Margreetje jang manis, semoea baik sama kamoe? Saja soedah dapet kartoepos dari Walter dari tanggal 19/8 dan djoega dari Tante Aase tanggal 17/8. Margreetje djoega toelis sedikit , trima kassi , Atjeka! Disini tida adah Konijn lagi, tetapi ada tiga sapie, itoe sapie ketjil soedah djadi besar, soedah bisah makan roempoet sendiri. Saben hari Papa bikin gymnastiek, pagi-pagi kalo missih dingin. Kamoe sama Birte djoega moestih tjoba itoe. Enak boewat kau poenja badan. Tante Itte Lambers toelis sama saja, dia liat Walter sama sepeda, djangan pigi terlaloe djaoe (jauh), Walter. Bisah dapet soesah. Saja kassi tabeh sama sekalian, dan tjioem boewat W.dan M. dari Papa. Vertaling: Marine Kamp Malang. 29.8.1943 . Hallo Walter en Lieve Margreetje, is alles nog goed met jullie? Ik heb de briefkaart van Walter van 19/8 en ook die van Tante Aase van 17/8 ontvangen. Margreetje heeft ook een stukje geschreven, hartelijk dank, Atjeka! Hier is geen konijn meer, maar er zijn drie koeien. Die kleine koeien zijn groot geworden, ze eten zelf gras. Iedere dag doe ik gymnastiek, vroeg in de ochtend als het nog koel is. Jullie moeten dit samen met Birte ook proberen. Heerlijk voor je lichaam. Tante Itte Lambers heeft mij geschreven, zij heeft Walter gezien met de fiets, ga niet te ver Walter. Dat kan moeilijkheden geven. De groetjes aan jullie, en liefs voor W.en M. van Papa. 5. Transcriptie: Marine-Kamp Malang 12.9.2603. Tabeh Margreetje manis, Ini minggoe saja toelis sama Margreetje, tetapi djoega saja kirim tabeh dan tjinta sama Walter. Itoe kartoepos dari Walter dari tanggal 30/8 saja trima, dan sekarang saja tahoe, hari taoenan (tahunan) Jette, semoea anak pigi Wendit. Margreetje djoega bisa djalan begitoe djaoe (jauh) ? Tida tjepeh(capai) ? Di kebon disini adah tomaat, ketimoen, sawie dan lain2. Ada djoega sajoeran didalem kebon dari Oom Anders? Dari itoe tomaat bisah bikin seleh (selai) , enak sekali. Margreetje djoega soeda bisah toeloeng (tolong) didalem roemah atawa (atau) kebon? Papa moesti bikin semoea sendiri, tjoeti piring dan pakean, bikin sedia tempat -tidoer. Saja harep Margreetje djoega maoe toelis sedikit lagi sama saja . Tabeh Atjeka, banjak tjioem boewat kau dan Walter. Banjak tabeh boewat semoea, dari Papa. Vertaling: Marine Kamp Malang 12.9.1943. Hallo Lieve Margreetje, Deze week schrijf ik jou, maar doe ik ook de groetjes en liefs aan Walter. De briefkaart van Walter van 30/8 heb ik ontvangen, en ik weet nu, de verjaardag van Jette, alle kinderen gaan naar Wendit (park bij Malang). Loop je ook niet zo ver Margreetje? Ben je niet moe? Hier in de tuin is er tomaat, komkommer en mosterd enz. Is er ook groente in de tuin van Oom Anders? Van tomaat kun je jam maken, erg lekker. Heb je ook al geholpen in het huis of de tuin? Ik moet alles zelf doen, afwassen en kleren wassen, bed opmaken. Ik hoop dat je ook een beetje meer naar me schrijft. Groetjes Atjeka, veel liefs voor jou en Walter. Veel groetjes voor je allen van Papa. 6. Transcriptie: Marine Kamp Malang 21-9-2603. Tabeh Walter dan Margreetje manis, Ini hari Mamma soedah doea boelan tida ada lagi sama kita. Saja harep kamoe tida ada terlaloe banjak soesah hati, tetapi djangan loepah(lupa) Mama sama sekali. Sedikit hari kombali saja trima ampat kopper sama barang, doeloeh tinggal sama Njonja Van derVelden . Kamoe djoega trima barang? Kartoepos dari Walter dari tanggal 30/8 saja trima , tetapi tida dapet lain lagi. Kemarin itoe babie besar dapet anem anak, itoe babie ketjil keliatan seperti bikin dari goelah dan boenie (bunyi) seperti tikoes. Sajang W. dan M. tida bisa liat itoe. Apa(ka)h Walter toelis itoe kartoepos sama machine dari Papa? Saja kirim tabeh sama semoea , oom Anders, Tante Aase, Birte, Jette dan Aase ketjil. Dan saja kassi banjak tjioem dan tjinta sama kamoe, dari papa. Vertaling: Marine Kamp Malang 21-9-1943. Hallo Walter en lieve Margreetje, vandaag is het al twee maanden dat Mama niet meer bij ons is. Ik hoop dat jullie niet te veel verdriet hebben, maar vergeet mama niet helemaal. Een paar dagen gelden kreeg ik vier koffers met spullen, die gebruikt zijn toen ze bij Mevrouw Van der Velden woonde. Hebben jullie ook spullen ontvangen? Ik heb de briefkaart van Walter van 30/8 ontvangen, maar geen andere. Gisteren heeft een groot varken zes biggetjes gekregen, deze biggetjes lijken alsof ze van suikergemaakt zijn en piepen als muizen. Jammer dat jullie ze niet kunnen zien. Kan Walter een briefkaart op de machine schrijven aan mij? De groetjes aan allemaal, Oom Anders, Tante Aase, Birte, Jette en kleine Aase. En veel liefs en kusjes aan jullie van Papa 7. Transcriptie: Marine Kamp 7-10-2603. Tabeh Walter dan Margreetje manis, Semoea baik sama kamoe? Saja denger dari njonja Vander Lee, Walter main sama Nico, Margreetje djoega main disana? Bilang sama Tante Aase itoe kartoepos dari tanggal 20/9 saja soedah trima, dan mintah sama Tante Aase apah dia maoe kirim postwessel sama saja , besarnya sepoeloeh roepiah itoe saja djoega soedah mintah sama saja poenja kartoepos dari tanggal 28/9. Adah atoeran baroe disini sama kirim kartoe pos , saben minggoe saja boleh kirim satoe kartoepos. Sebab itoe, saja tida toelis sama Tante Aase sendiri. Itoe babie ketjil semoea (h) idoep baik, ada anem ketjil dan lima besar. Toean Van Haasen bilang itoe monjet nama-nja mu teroes tinggal manis. Djoega /andjing Flossie.Dia lihat djalan di straat di Probolinggo. Banjak tabeh boewat semoea oreng dan banjak tjoem boewat Hooky dan Atjeka, dari Pappa. Vertaling: Marine Kamp 7-10-1943. Hallo Walter en lieve Margreetje, is alles goed met jullie? Ik hoorde van mevrouw Van der Lee dat Walter met Nico speelt, speelt Margreetje ook daar? Zeg tegen Tante Aase dat ik de briefkaart van 20/9 ontvangen heb en vraag haar of ze een postwissel naar me stuurt, met een bedrag van 10 rupiah gelijk aan wat ik gevraagd heb in een briefkaart van 28/9. Er zijn nieuwe regels voor het versturen van een briefkaart, iedere week een briefkaart. Daarom kan ik niet zelf naar Tante Aase schrijven. Het leven van de biggetjes is goed, er zijn 6 kleine en 5 grote. Mijnheer Van Haasen zegt dat de naam van zijn aap leuk blijft. Zijn hond heet ook Flossie. Hij zag hem in een straat in Probolinggo. Veel groetjes aan alle mensen en veel liefs voor Hooky en Atjeka van Papa. 8. Transcriptie: Marine Kamp Malang 14.10.2603. Tabeh Margreetje manis, ini kali saja toelis lagi sama Margreetje dan saja harep semoea baik sama kau dan Walter. Margreetje djoega bisa naik sepatoe-roda? Sajang saja tida bisa liat itoe. Margreetje djoega naik sepeda? Berangkali kau bisa pakeh sepeda dari Mama. Kalo bisah, Margreetje dan Walter moesti kirim kartoepos lagi sama saja, itoe kartoepos dari Tante Aase dari 20/9 saja soedah trima. Saja mintah sama Oom Anders kirim postwessel sama sepoeloe roepiah. Tabeh semoea, banjak tjioem boewat M.dan W. dari papa. Vertaling: Marine kamp Malang 14.10.1943. Hallo Lieve Margreetje, deze keer schrijf ik weer aan jou en ik hoop dat alles goed gaat met jou en Walter. Kun jij ook rolschaatsen? Jammer dat ik het niet kan zien. Kun je ook fietsen? Misschien kun je de fiets van Mama gebruiken. Als het kan, moeten jij en Walter weer briefkaart naar mij sturen, de briefkaart van Tante Aase van 20/9 heb ik ontvangen. Ik vraag aan Oom Anders een postwissel te sturen van 10 rupiah. Groeten aan allemaal, veel liefs voor M. en W. van Papa. 9. Transcriptie: Marine kamp Malang 28-10-2603. Tabeh Anders dan Aase jang terbaik, Kemaren saja trima itoe sepoeloeh roepiah dan saja bilang banjak trima kassi. Djoega saja dapet kartoepos dari Walter dari tangal 17/10, dari mana saja tahoe toean Gandrup meninggal doenia. Saja harep njonja G bisa pikol itoe soesah-ati dan tinggal koewat. Saben mingoe kita boleh kirim satoe toelis ini kali sama Walter dan Margreetje sendiri. Saja senang sama kartoepos dari Walter, banjak oentoeng semoea tinggal baik sama kamoe poenja permilie besar. Disini semoea seperti biassa, saja sekarang badja banjak didalem boekoe2 listrik. Saja denger Anders sekarang djoega moesti djaga kamar obat dari toean Boelman , repot betoel. Banjak tabeh, tjioem boewat W. dan M. dari (handtekening) Vertaling: Marine kamp Malang 28-10-1943. Beste Anders en Aase, Gisteren heb ik de 10 rupiah ontvangen en heel hartelijk dank daar voor. Ook heb ik een briefkaart van Walter gedateerd 17/10 ontvangen, die mij vertelde dat Mijnheer Gandrup is overleden. Ik hoop dat mevrouw G. het kan verlies kan verdragen en sterk blijft. Iedere week kan ik een (1) keer een brief schrijven gericht aan Walter en Margreetje. Ik ben blij met de brief kaarten van Walter, veel geluk en leef goed met elkaar in jullie grote familie. Hier gaat alles zoals gewoonlijk, ik ben nu in boeken over elektriciteit aan het lezen. Ik hoorde dat je nu ook de medicijn kamer van mijnheer Boelman moet beheren, Lastig zeg. Veel groetjes, liefs voor W. en M. van (handtekening) 10. Transcriptie: Marine Kamp Malang 4-11-2603. Tabeh Walter dan Margreetje manis, lain minggoe saja soedah toelis sama Oom Anders boewat bilang trima kassi boewat kirim sepoeloeh roepiah. Sekarang saja bilang trima kassi boewat Walter poenja kartoepos dari tanggal 22/10. Sedikit hari lagi, tangal 9/11 , itoe hari taoenan dari Opa Kolff dantanggal 21/11 dari saja sendiri. Djangan loepah engget sedikit sama saja, ja? Walter dapet itoe boekoe dari Nonnie siapa? Walter djoega bisah pindjem (pinjam) boekoe dari Nico? Disini adah banjak boekoe, dan saja soedah badja banjak. Tabeh sama Oom Anders dan Tante Aase dan semoea anak2. Tjioem boewat Hooky dan Atjeka, dari Papa. Vertaling: Marine Kamp Malang 4-11-1943. Hallo Walter en lieve Margreetje, vorige week heb ik naar oom Anders geschreven om hem te bedanken voor de 10 Rupiah die hij gestuurd heeft. Nu zeg ik dank je aan Walter voor de briefkaart van 22/10. Over een paar dagen op 9/11 is de verjaardag van Opa Kolff en op 21/11 mijn eigen verjaardag. Vergeet niet dat een beetje voor mij te vieren , ja? Walter, van welke mevrouw heb je dat boek gekregen? Kun je ook een boek van Nico lenen? Hier zijn veel boeken, en ik heb er al veel gelezen. Groeten aan Oom Anders en Tante Aas en alle kinderen. Liefs voor Hooky en Atjeka van Papa. 11. Transcriptie: 11-11-2603. Tabeh Walter dan Margreetje, boleh toelis tjoema 25 kata. Trima kassi kartoepos dari 31/10 engget (ingat) saja tanggal 21/11 hari taoenan saja. Banjak tjinta, papa. Vertaling: 11.11.1943. Hallo Walter en Margreetje, ik mag alleen maar 25 woorden schrijven. Hartelijk dank voor de briefkaart van 31/10 welke mij herinnert aan mijn verjaardag op 21/11. Veel liefs Papa.
IMAGE
Museon
Europeana
Fam. L. Gonggryp aan H.S. GonggrypFam. L. Gonggryp aan H.S. Gonggryp
IMAGE
Museon
Europeana
H.S. Gonggrijp aan Fam. L. GonggrijpH.S. Gonggrijp aan Fam. L. Gonggrijp
IMAGE
Museon
Europeana
H.S. Gonggrijp aan Fam. L. GonggrijpH.S. Gonggrijp aan Fam. L. Gonggrijp
IMAGE
Museon
Europeana
H.S. Gonggrijp aan Fam. L. GonggrijpH.S. Gonggrijp aan Fam. L. Gonggrijp
IMAGE
Museon
Europeana
H.S. Gonggryp aan Fam. L. GonggrypH.S. Gonggryp aan Fam. L. Gonggryp
IMAGE
Museon
Europeana
Henk de Kant aan mevrouw K. de KantHenk de Kant aan mevrouw K. de Kant
IMAGE
Museon
Europeana
Hungary. PostcardsHungary. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Hungary. PostcardsHungary. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Hungary. PostcardsHungary. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Hungary. PostcardsHungary. Postcards
IMAGE
Murray State University
DPLA
Inschrijving Arbeidsdienstplicht 1944/1945Inschrijving Arbeidsdienstplicht 1944/1945
IMAGE
Museon
Europeana
J. v. Enkhuizen aan D. HagemanJ. v. Enkhuizen aan D. Hageman
IMAGE
Museon
Europeana
J.A. Hallema-Dekker te Java aan P. Hallema te ThailandJ.A. Hallema-Dekker te Java aan P. Hallema te Thailand
IMAGE
Museon
Europeana
J.E. van Waasdijk Abell, kampno. 2831J.E. van Waasdijk Abell, kampno. 2831
IMAGE
Museon
Europeana
J.W. Wolff aan G.A. WolffJ.W. Wolff aan G.A. Wolff
IMAGE
Museon
Europeana
K. Manuel aan (P?)ock SteenK. Manuel aan (P?)ock Steen
IMAGE
Museon
Europeana
Kamp Moulmein, BurmaKamp Moulmein, Burma
IMAGE
Museon
Europeana
L. Gonggryp aan H.S. GonggrypL. Gonggryp aan H.S. Gonggryp
IMAGE
Museon
Europeana
L. Houwel aan H.L. VerdooldL. Houwel aan H.L. Verdoold
IMAGE
Museon
Europeana
L. Manuel-de Vries aan K. ManuelL. Manuel-de Vries aan K. Manuel
IMAGE
Museon
Europeana
Mevr. A.C. Wolterson-Timmer aan haar echtgenoot Dhr J.F. WoltersonMevr. A.C. Wolterson-Timmer aan haar echtgenoot Dhr J.F. Wolterson
IMAGE
Museon
Europeana
Njonja J.D. de Vries aan Njonja L. ManuelNjonja J.D. de Vries aan Njonja L. Manuel
IMAGE
Museon
Europeana
Nonja B. Mossel aan Jackie SmithNonja B. Mossel aan Jackie Smith
IMAGE
Museon
Europeana
Nonja B. Mossel aan Jackie SmithNonja B. Mossel aan Jackie Smith
IMAGE
Museon
Europeana
Onderdeel verspreiding verzetskrantenOnderdeel verspreiding verzetskranten
IMAGE
Museon
Europeana
P. Hallema aan mrs. J. HallemaP. Hallema aan mrs. J. Hallema
IMAGE
Museon
Europeana
P. Hallema in Thailand aan J. Hallema te BandoengP. Hallema in Thailand aan J. Hallema te Bandoeng
IMAGE
Museon
Europeana
Panama postcardsPanama postcards
IMAGE
East Carolina University
DPLA
Pieter Hallema in Thailand aan familie te BandoengPieter Hallema in Thailand aan familie te Bandoeng
IMAGE
Museon
Europeana
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
Postcards (Connecticut)Postcards (Connecticut)
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
PostcardsPostcards
TEXT
Atlanta History Center
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
Buffalo Bill Center of the West, McCracken Research Library
DPLA
PostcardsPostcards
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
North Carolina Department of Natural and Cultural Resources
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
PostcardsPostcards

Montana State University--Bozeman
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
California State University, Dominguez Hills, Archives and Special Collections
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries
DPLA
PostcardsPostcards
TEXT, IMAGE
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
PostcardsPostcards
TEXT
Auburn Avenue Research Library on African-American Culture and History
DPLA
PostcardsPostcards
TEXT
Archives & Special Collections at the Thomas J. Dodd Research Center, University of Connecticut Library
DPLA
PostcardsPostcards
IMAGE
UC Davis, University Library, Special Collections
DPLA
R. Gonggryp aan H.C. Gonggryp-OnnenR. Gonggryp aan H.C. Gonggryp-Onnen
IMAGE
Museon
Europeana
Th.H. Buys aan njonja H. Buys-BoddeTh.H. Buys aan njonja H. Buys-Bodde
IMAGE
Museon
Europeana
TheresiënstadtTheresiënstadt
IMAGE
Museon
Europeana
Twee briefkaarten met op de adreszijde een voorgedrukte Maleise en Japanse tekst en op één een voorgedrukte postzegel met Japanse karakters. Eén kaart is van: Twee briefkaarten met op de adreszijde een voorgedrukte Maleise en Japanse tekst en op één een voorgedrukte postzegel met Japanse karakters. Eén kaart is van: "C. Kolff, Belanda, 27620, Djawa C.Q.-III" aan: "Anak2 Kolff, Beroemah di A. Larsen, Terauchi Doori 20, Malang" en gedateerd: "5-6-05". Transcriptie: Walter dan Margreetje bertjinta, saja girang sekali tempoh hari dapet balasan; sekarang papa betoel hati besar! Banjak selamat ta(h)oenan Walter. Oemoer Margreetje soedah djadiken (jadikan) sembilan ta(h)oen; Dapet selamat lagi, atjeka (ataukah) ! Apa ketemoe lagi njonja vanderlee? Saja kirim tabeh. Banjak tjinta boewat tante, oom dan anak2. Banjak tjoem, Papa Cox. Vertaling: Lieve Walter en Margreetje, Ik vind het erg leuk om jullie te kunnen antwoorden, dat ik heel blij ben. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag Walter. Margreetje is al 9 jaar; felicitaties ook voor haar. Heb je mevrouw Van der Lee weer ontmoet? Ik doe haar de groeten. Veel liefs voor tante, oom en de kinderen. Veel kusjes, Papa Cox. De andere is van: "C. Kolff, Tangsi Kampementstr. 8, Bandoeng" aan: "Anak2 Kolff, Beroemah di Toean A. Larsen, Idjen boulevard 20, Malang" en gedateerd: "Bandoeng 10 Sept. 2605". Transcriptie: Bandoeng 10 Sept 2605. Tabeh Walter dan Margreetje, Girang perang sekarang abis; tetapi pappa belom bisah poelang. Semoea orang tawanan moesti toenggoe, sebab ada(la)h sedikit soessah sama pakean, makanan dan roemah2. Bilang sama Oom Anders saja soedah dapet itoe kire(i)man oewang dan saja bilang banjak terimah kassi. Sekarang saja bisah beli h telor dan boea-boea dan tomaat. Papa sekarang kredja sama kamppolisie dan dapet satoe kamar tidoer sama ampat toean. Doeloeh saja tidoer didalem gedong (gedung) sama 150 orang, terlaloe banjak riboet dan kotoran. Saja kassi tabeh sama semoea, dan banjak tjoem dan tjinta boeat W dan M. dari Papa. Vertaling: Bandung 10 september 1945. Hallo Walter en Margreetje, gelukkig is de oorlog over; maar ik kan nog niet naar huis toe komen. Alle gevangenen moeten wachtten, omdat het een beetje moeilijk gaat met de kleding., eten en huizen. Zeg tegen Oom Anders dat ik geld kan overmaken en dat ik ze heel hartelijk dank. Ik kan nu eieren, fruit en tomaten kopen. Ik werk nu met de kamp politie en heb een slaapkamer met vier heren. Ik heb met 150 mensen in een gebouw geslapen , veel te veel lawaai en vuil. Ik doe de groeten aan iedereen en veel liefs en kusjes voor W. en M. van Papa.
IMAGE
Museon
Europeana
Van A.. Andriesse aan A.P. Oliemans p/o J.H. van der BieVan A.. Andriesse aan A.P. Oliemans p/o J.H. van der Bie
IMAGE
Museon
Europeana
Van A.C. van der Linde aan A.F. van der LindeVan A.C. van der Linde aan A.F. van der Linde
IMAGE
Museon
Europeana
Van C. Hillen aan J.J. HillenVan C. Hillen aan J.J. Hillen
IMAGE
Museon
Europeana
Van C. Oliemans aan A.P. OliemansVan C. Oliemans aan A.P. Oliemans
IMAGE
Museon
Europeana
Van C.H. Statius-Muller aan Mrs. J. Statius-MullerVan C.H. Statius-Muller aan Mrs. J. Statius-Muller
IMAGE
Museon
Europeana
Van D. Stinne aan C.M. Stinne- Van Merekenstein en vice versaVan D. Stinne aan C.M. Stinne- Van Merekenstein en vice versa
IMAGE
Museon
Europeana
Van E. Hoen aan mevrouw G. Hoen van OudheusdenVan E. Hoen aan mevrouw G. Hoen van Oudheusden
IMAGE
Museon
Europeana
Van E.H.M. Muller-Nieuwenhuysen aan J.C. Muller en v.v.Van E.H.M. Muller-Nieuwenhuysen aan J.C. Muller en v.v.
IMAGE
Museon
Europeana
Van F. Muller aan E. Muller-NieuwenhuysenVan F. Muller aan E. Muller-Nieuwenhuysen
IMAGE
Museon
Europeana
Van G. Wolff-Sijbolts aan J.W. WolffVan G. Wolff-Sijbolts aan J.W. Wolff
IMAGE
Museon
Europeana
Van G.A. Wolff aan J.W. WolffVan G.A. Wolff aan J.W. Wolff
IMAGE
Museon
Europeana
Van H. Marchant aan W. MarchantVan H. Marchant aan W. Marchant
IMAGE
Museon
Europeana
Van H. van Waasdijk aan Njonja J.E. van Waasdijk-AbellVan H. van Waasdijk aan Njonja J.E. van Waasdijk-Abell
IMAGE
Museon
Europeana
Van I. Herdes aan E.H. BakhuysVan I. Herdes aan E.H. Bakhuys
IMAGE
Museon
Europeana
Van J. van Wagtendonk aan G. Wolff-SijboltsVan J. van Wagtendonk aan G. Wolff-Sijbolts
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.A.T. de Muynk aan Miss I. Statius MullerVan J.A.T. de Muynk aan Miss I. Statius Muller
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.F. de Bas aan Mrs. J.F. de BasVan J.F. de Bas aan Mrs. J.F. de Bas
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.F. de Bas aan mrs. J.F. de Bas-KamphorstVan J.F. de Bas aan mrs. J.F. de Bas-Kamphorst
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.J. Hillen aan C. Hillen-BodeVan J.J. Hillen aan C. Hillen-Bode
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.J. Hillen aan C. Hillen-BodeVan J.J. Hillen aan C. Hillen-Bode
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.M. Opwijrda aan R.J. OpwijrdaVan J.M. Opwijrda aan R.J. Opwijrda
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.M. Opwijrda aan R.J. OpwijrdaVan J.M. Opwijrda aan R.J. Opwijrda
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.M. Opwijrda aan R.J. OpwijrdaVan J.M. Opwijrda aan R.J. Opwijrda
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.M. Opwijrda aan R.J. OpwijrdaVan J.M. Opwijrda aan R.J. Opwijrda
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.M.C.E. Le Rütte aan A. WolffVan J.M.C.E. Le Rütte aan A. Wolff
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.Th. Almerood aan W.G. AlmeroodVan J.Th. Almerood aan W.G. Almerood
IMAGE
Museon
Europeana
Van J.Th. Almerood aan W.J.M. AlmeroodVan J.Th. Almerood aan W.J.M. Almerood
IMAGE
Museon
Europeana
Van K. Marting-Nedela aan Emmy Kroon-NedelaVan K. Marting-Nedela aan Emmy Kroon-Nedela
IMAGE
Museon
Europeana
Van M. de Jong aan E.H. BakhuysVan M. de Jong aan E.H. Bakhuys
IMAGE
Museon
Europeana
Van M.W.J. Almerood aan W. AlmeroodVan M.W.J. Almerood aan W. Almerood
IMAGE
Museon
Europeana
Van P. Fermin aan nonja HilleVan P. Fermin aan nonja Hille
IMAGE
Museon
Europeana
Van P.H. ThiemeVan P.H. Thieme
IMAGE
Museon
Europeana
Van R.J. Opwijrda aan J.M. OpwijrdaVan R.J. Opwijrda aan J.M. Opwijrda
IMAGE
Museon
Europeana
Van T. Bode aan Nonja Hillen-BodeVan T. Bode aan Nonja Hillen-Bode
IMAGE
Museon
Europeana
Van T.L.A. Bode aan Nonja HillenVan T.L.A. Bode aan Nonja Hillen
IMAGE
Museon
Europeana
Van W. van Boxsel-Roelen aan W.A. van BoxselVan W. van Boxsel-Roelen aan W.A. van Boxsel
IMAGE
Museon
Europeana
Van W.A. Vink aan A.P. OliemansVan W.A. Vink aan A.P. Oliemans
IMAGE
Museon
Europeana
Van W.A. van Boxsel aan Njonja W. van Boxsel-RoelenVan W.A. van Boxsel aan Njonja W. van Boxsel-Roelen
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer A. Suijker aan mevrouw J.E.M. Suijker-van der WerfVan de heer A. Suijker aan mevrouw J.E.M. Suijker-van der Werf
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer Ch. Burki aan mevrouw S. Burki-HogendoornVan de heer Ch. Burki aan mevrouw S. Burki-Hogendoorn
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer G. van Ginkel aan mevrouw A.S.W. van Ginkel-WestraVan de heer G. van Ginkel aan mevrouw A.S.W. van Ginkel-Westra
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer H. Timmer aan de heer en mevrouw Bangert-Timmer,Van de heer H. Timmer aan de heer en mevrouw Bangert-Timmer,
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer H.J. Haantjes aan mr. J. HaantjesVan de heer H.J. Haantjes aan mr. J. Haantjes
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer H.J. Haantjes aan mr. J. HaantjesVan de heer H.J. Haantjes aan mr. J. Haantjes
IMAGE
Museon
Europeana
Van de heer J.F. de Bas aan mrs. J.F. de BasVan de heer J.F. de Bas aan mrs. J.F. de Bas
IMAGE
Museon
Europeana
Van mevrouw J.E.M. Suijker-van der Werf aan de heer A. SuijkerVan mevrouw J.E.M. Suijker-van der Werf aan de heer A. Suijker
IMAGE
Museon
Europeana
Van mevrouw S. Burki-Hogendoorn aan de heer Ch. BurkiVan mevrouw S. Burki-Hogendoorn aan de heer Ch. Burki
IMAGE
Museon
Europeana
Van mevrouw S. Burki-Hogendoorn aan de heer Ch. BurkiVan mevrouw S. Burki-Hogendoorn aan de heer Ch. Burki
IMAGE
Museon
Europeana
Vereeniging van Indische verlofgangers en gerepatrieerdenVereeniging van Indische verlofgangers en gerepatrieerden
IMAGE
Museon
Europeana
Vier handbeschreven (inkt) briefkaarten van E. Cosijn (?) Ln.v. Meerdervoort 189, Den Haag aan Mll. Broers van Dort te Suisse: 16 Julie '45 stempelno. 5271; 22 julie '45; 29 Julie '45 st.no. 5555 en mll. R. Mac. Gellaery 13 July '45 no. stempel 5120.Vier handbeschreven (inkt) briefkaarten van E. Cosijn (?) Ln.v. Meerdervoort 189, Den Haag aan Mll. Broers van Dort te Suisse: 16 Julie '45 stempelno. 5271; 22 julie '45; 29 Julie '45 st.no. 5555 en mll. R. Mac. Gellaery 13 July '45 no. stempel 5120.
IMAGE
Museon
Europeana
Wilda Kooiker aan haar ouders in interneringskampen op JavaWilda Kooiker aan haar ouders in interneringskampen op Java
IMAGE
Museon
Europeana
1 - 200 (Total Results 283729)>>