Explore your Results

ThumbnailTitleRepository
"Jungfruhålan" i planteringsförbundets park var då en Svandamm och slänterna var kala. Granskogen så låg att chefredaktör Vrangs villa tydligt synes. Doktor Ericssons villa är under uppförande.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Arbetarbostad från Alunbruket i Kavlås. Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dem uppfördes i Planteringsförbundets Park bakom museet. Det kallas nu för Kavlåsstugan.Arbetarbostad från Alunbruket i Kavlås. Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dem uppfördes i Planteringsförbundets Park bakom museet. Det kallas nu för Kavlåsstugan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Bakom svandammen Villan 1 i mitten av bilden. Sedan 1970 Vandrarhem.Bakom svandammen Villan 1 i mitten av bilden. Sedan 1970 Vandrarhem.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Bakom svandammen Villan 1 i mitten av bilden. Sedan 1970 Vandrarhem.Bakom svandammen Villan 1 i mitten av bilden. Sedan 1970 Vandrarhem.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Cincinnati parksCincinnati parks
TEXT
University of Virginia
DPLA
Dagsnäs. Det till Dagsnäs hörande Bjärka säteri ägdes i början av 1700 av överste-löjtnant friherre Jan Abraham Lillje (Älvsborgs tappre försvarare), dog där 1738. Hovintendenten Per Tham, som förr ägde Dagsnäs - godset och avled 1820, uppförde manbyggnaden av sandsten - sedermera ståtligt restaurerad av major M. Arnqvist, flyglar och andra byggnader på gården, anlades park och trädgård med orangeri samt förbättrade på många sätt egendomen. Han var en särdeles originell personlighet och en väldig fornforskare och flyttade till sin park vid Dagsnäs flera runstenar.Dagsnäs. Det till Dagsnäs hörande Bjärka säteri ägdes i början av 1700 av överste-löjtnant friherre Jan Abraham Lillje (Älvsborgs tappre försvarare), dog där 1738. Hovintendenten Per Tham, som förr ägde Dagsnäs - godset och avled 1820, uppförde manbyggnaden av sandsten - sedermera ståtligt restaurerad av major M. Arnqvist, flyglar och andra byggnader på gården, anlades park och trädgård med orangeri samt förbättrade på många sätt egendomen. Han var en särdeles originell personlighet och en väldig fornforskare och flyttade till sin park vid Dagsnäs flera runstenar.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Dansbanan vid 1898 års fest i Planteringsförbundet. De tre i förgrunden är från vänster: handl. Gustaf Andersson, handl. N. Ekman, direktör Adolf Elliot.Dansbanan vid 1898 års fest i Planteringsförbundet. De tre i förgrunden är från vänster: handl. Gustaf Andersson, handl. N. Ekman, direktör Adolf Elliot.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Davis, ParksDavis, Parks
TEXT
National Archives at New York
DPLA
Den del av kallvattenkuranstaltens badhus, som återstår. Badhuset är starkt förändrat: badflyglarna, kapellet och verandorna är rivna och endast mittpartiet kvarstår, ombyggt till bostadshus.Den del av kallvattenkuranstaltens badhus, som återstår. Badhuset är starkt förändrat: badflyglarna, kapellet och verandorna är rivna och endast mittpartiet kvarstår, ombyggt till bostadshus.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Denna damm var belägen nedanför Sanatoriet, men är sedan många år igenlagd. Fanns dock kvar på 1920-talet. Det var ett vackert inslag i parken, och under sommartiden hade småfåglarna sin badplats där. På vårarna hördes grodorna kväka så melodiskt där.Denna damm var belägen nedanför Sanatoriet, men är sedan många år igenlagd. Fanns dock kvar på 1920-talet. Det var ett vackert inslag i parken, och under sommartiden hade småfåglarna sin badplats där. På vårarna hördes grodorna kväka så melodiskt där.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu "Kavlåsstugan".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu "Kavlåsstugan".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu "Kavlåsstugan".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu Dessa hus revs och flyttades till Falköping. Ett av dessa återupplivades i Planteringsförbundets park bakom museet, det kallas nu "Kavlåsstugan".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Durango ParksDurango Parks
IMAGE
Fort Lewis College Foundation
DPLA
En av uppfarterna till Vintersanatoriet. En hästskjuts har nyss gått förbi.En av uppfarterna till Vintersanatoriet. En hästskjuts har nyss gått förbi.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Fall for Parks 2015, Fall for ParksFall for Parks 2015, Fall for Parks
TEXT
UNT Libraries Government Documents Department
DPLA
Folkets Park, entrén, Falköping.Folkets Park, entrén, Falköping.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Folkets park 1918 eller 1919.Folkets park 1918 eller 1919.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Folkets park 1918. (färglagt vykort - med felaktig text på)Folkets park 1918. (färglagt vykort - med felaktig text på)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Fotot taget i Rådhusets park mot Warolens, Joh. W. Sterner med fru Edit .Fotot taget i Rådhusets park mot Warolens, Joh. W. Sterner med fru Edit .
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Frank ParksFrank Parks
TEXT
State Library and Archives of Florida
DPLA
Från Planteringsförbundets sommarfest 1897. I klungan här ovan urskiljs bland annat sedermera borgmästarinnan Tullie Koch, frk. Anna Rehn (senare gift med Paul Elgh), handlare Nils Johansson, fru Forsberg, född Ericsson, kassör J.V. Ander, fröken Edith Anderson, fru Tegnér, född Janzon, kassör Hj. Lundbladh, fru Sigurd Johanson, född Uggla, disponent Oskar Nilsson, veterinär E. Kylén, poliskonstapel Hellström. Brudparet okänt. Det översta vita tornprydda huset i högra övre hörnet är J.A. Forss. Därefter följer hitåt apotekshuset, doktor Neumans (sedan doktor Jungmarkers) snickare Hultings (sedan skrädd.) elektr. Erikssons (sedermera) och till sist häråt under uppbyggnad varande före detta gamla lasarettsbyggnaden Från Planteringsförbundets sommarfest 1897. I klungan här ovan urskiljs bland annat sedermera borgmästarinnan Tullie Koch, frk. Anna Rehn (senare gift med Paul Elgh), handlare Nils Johansson, fru Forsberg, född Ericsson, kassör J.V. Ander, fröken Edith Anderson, fru Tegnér, född Janzon, kassör Hj. Lundbladh, fru Sigurd Johanson, född Uggla, disponent Oskar Nilsson, veterinär E. Kylén, poliskonstapel Hellström. Brudparet okänt. Det översta vita tornprydda huset i högra övre hörnet är J.A. Forss. Därefter följer hitåt apotekshuset, doktor Neumans (sedan doktor Jungmarkers) snickare Hultings (sedan skrädd.) elektr. Erikssons (sedermera) och till sist häråt under uppbyggnad varande före detta gamla lasarettsbyggnaden "Kalvhagen".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Från en fest i Planteringsförbundets park för dess kassa. Agerande: Stående från vänster: Urmakare N.A. Larsson, handlare Gustaf Andersson (Stekis), godsägare Leopold Warodell, Wilhelmsro, tandläkare Axel G. Rane, länsman Stig Helander, stationsek. Carl Lagergrén. Sittande från vänster: grosshandlare Mårten Haglund, köpman Anders Mörkoch manufakturhandlare Erik Kilander.Från en fest i Planteringsförbundets park för dess kassa. Agerande: Stående från vänster: Urmakare N.A. Larsson, handlare Gustaf Andersson (Stekis), godsägare Leopold Warodell, Wilhelmsro, tandläkare Axel G. Rane, länsman Stig Helander, stationsek. Carl Lagergrén. Sittande från vänster: grosshandlare Mårten Haglund, köpman Anders Mörkoch manufakturhandlare Erik Kilander.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gruppfoto i Mössebergs park ? 1901-1902. Möller, Helander, Helman, Eriksson, Helander, Jung, Rahne, Lagergren, Murray, Helander, Vikman, Ericsson, Forsberg.Gruppfoto i Mössebergs park ? 1901-1902. Möller, Helander, Helman, Eriksson, Helander, Jung, Rahne, Lagergren, Murray, Helander, Vikman, Ericsson, Forsberg.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Grytens park och allmäning, gränssten vid Heden.Grytens park och allmäning, gränssten vid Heden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gränssten för Gränssten för "Grytens allmänning" mot Karl Svenssons gård i Ryd, V. Kleva (1/4 mant.) Stenen står på en liten åsrygg, som är c:a 50 m. bred och kommer från Ryds mark och går c:a m. in på Grytens. Åsen är kanske 5 m. hög. Denna ås ligger ungefär mitt emellan Grytens parks östra knä vid L:a Gläfshed och den plats där skillnadsgränsen mellan Ryd och Kröseryd stöter till parkgränsen. Stenen är 118 cm hög ovan jord och 60 cm bred (68 cm vid basen) samt 11 cm tjock. Ett par dm från marken står några otydliga siffror (16?08?). Inskriftsidan är vänd mot Gryten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gränssten för Grytens park vid (Höljaberget), Finnestorp.Gränssten för Grytens park vid (Höljaberget), Finnestorp.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gränssten för Mössebergs park vid Korsgården i Ugglum.Gränssten för Mössebergs park vid Korsgården i Ugglum.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Gånggriften kallas Kyrkerör och finns i Plantis.Gånggriften kallas Kyrkerör och finns i Plantis.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Harry ParksHarry Parks
IMAGE
Mystic Seaport
DPLA
Henry ParksHenry Parks
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
Hintaluettelo amerikkalaisista automobileistaHintaluettelo amerikkalaisista automobileista
TEXT
National Library of Finland
Europeana
Iowa parksIowa parks
TEXT
Library of Congress
DPLA
Isom ParksIsom Parks
TEXT
State Library and Archives of Florida
DPLA
J.H. ParksJ.H. Parks

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
J.H. ParksJ.H. Parks

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
J.H. ParksJ.H. Parks

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
Jean ParksJean Parks
IMAGE
Los Angeles Public Library
DPLA
John Liedholms glasplåtssamling. Läroverket.John Liedholms glasplåtssamling. Läroverket.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
John Liedholms glasplåtssamling. Läroverket.John Liedholms glasplåtssamling. Läroverket.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
John Liedholms glasplåtssamling. Minnesstenen i Plantis.John Liedholms glasplåtssamling. Minnesstenen i Plantis.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
John Liedholms glasplåtssamling. Plantis, vaktmästarebostaden.John Liedholms glasplåtssamling. Plantis, vaktmästarebostaden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
John Liedholms glasplåtssamling. Rantens central.John Liedholms glasplåtssamling. Rantens central.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Karl Johansson, Lars och Sven Adolphsson och Gustav Adolf Johansson. Folkets Park nybygge Pålhammarsgatan syns i bakgrunden.Karl Johansson, Lars och Sven Adolphsson och Gustav Adolf Johansson. Folkets Park nybygge Pålhammarsgatan syns i bakgrunden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kneipningen. Harald Schiller skriver i Falköpings tidning: Kneipningen. Harald Schiller skriver i Falköpings tidning: "En sommar upplevdes en sensation. Det var det året när kneipningen var det allena saliggörande. För detta ändamål hade en bäck dämts upp. Här kneipade nu barfota damer med försiktigt uppdragna kjolar och herrar med uppkavlade byxor. Det var en dråplig syn att se dessa i allmänhet äldre personer med allvarlig uppsyn tågande fram och tillbaka i bäckens decimeterdjupa vattenfåra. Efter ett par veckor hade till och med de ivrigaste anhängarna tröttnat, varefter vi pojkar med bark- och pappersbåtar blevo ensamma herrar på vadstället". Falköpings tidning 23.12.72.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Bokbindaren, från sydost. Fotot taget före rivningen i sept. 1984.Kv. Bokbindaren, från sydost. Fotot taget före rivningen i sept. 1984.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Kv. Läkaren, gamla lasarettet 1893. Falköpings första lasarett öppnades den 15 oktober 1856. Tomt om två tunnland donerades av staden. Ritning till lasarettet utfördes av konduktören Oppman och byggnaden utfördes av fabrikör C.J. Lundberg. Inredningen ombesörjdes av byggmästare C.G. Engblom i  Skara.Kv. Läkaren, gamla lasarettet 1893. Falköpings första lasarett öppnades den 15 oktober 1856. Tomt om två tunnland donerades av staden. Ritning till lasarettet utfördes av konduktören Oppman och byggnaden utfördes av fabrikör C.J. Lundberg. Inredningen ombesörjdes av byggmästare C.G. Engblom i Skara.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Larry ParksLarry Parks

National Museum of American History
DPLA
Lasarettsparken. Pilen i mittbilden togs bort före 1919. Granen följde samma öde i början av 1940-talet. Byggnaden till höger kallades Gula Paviljonen.Lasarettsparken. Pilen i mittbilden togs bort före 1919. Granen följde samma öde i början av 1940-talet. Byggnaden till höger kallades Gula Paviljonen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Längst till vänster Villa 25. Villa 17 (nedanför Svandammen). Till höger Villa 14. Denna som brann omkring 1969, var pensionat. Var byggd av byggmästare Pettersson.Längst till vänster Villa 25. Villa 17 (nedanför Svandammen). Till höger Villa 14. Denna som brann omkring 1969, var pensionat. Var byggd av byggmästare Pettersson.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Michigan Parks. Porcupine State Parks.Michigan Parks. Porcupine State Parks.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Michigan Parks. Porcupine State Parks.Michigan Parks. Porcupine State Parks.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Miscellaneous ParksMiscellaneous Parks
IMAGE
University of South Carolina. South Caroliniana Library
DPLA
Miscellaneous ParksMiscellaneous Parks
IMAGE
University of South Carolina. South Caroliniana Library
DPLA
Miscellaneous ParksMiscellaneous Parks
IMAGE
University of South Carolina. South Caroliniana Library
DPLA
Miscellaneous ParksMiscellaneous Parks
IMAGE
University of South Carolina. South Caroliniana Library
DPLA
Miscellaneous ParksMiscellaneous Parks
IMAGE
University of South Carolina. South Caroliniana Library
DPLA
Miss ParksMiss Parks
IMAGE
Brigham Young University - Harold B. Lee Library
DPLA
Municipal ParksMunicipal Parks
IMAGE
University of Illinois at Chicago
DPLA
Mösseberg i vinterskrud med utsiktstornet som sticker upp ovanför grantopparna.Mösseberg i vinterskrud med utsiktstornet som sticker upp ovanför grantopparna.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs Folkets Park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg.  Fr. o. m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets Husföreningen beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 aug. följ. år enades man om parkens förflyttning och 7 dec. samma år undertecknades köpekontraktet med Bernh. Gustafsson om förvärv av område på Mössebergs Folkets Park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr. o. m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets Husföreningen beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 aug. följ. år enades man om parkens förflyttning och 7 dec. samma år undertecknades köpekontraktet med Bernh. Gustafsson om förvärv av område på "Mossen" nära Ällagat. eller nuv. stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i aug. 1930 och därmed var Mössebergs Folkets Park saga all. Denna park låg på Öster Nolgårdens stadsäga 890 vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergssluttningen ovanför en lägre åssträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs Folkets park 1908-1930. Dansbanan i norra hörnet och servering i sydvästra delen. Gården är Öster Nolgården.Mössebergs Folkets park 1908-1930. Dansbanan i norra hörnet och servering i sydvästra delen. Gården är Öster Nolgården.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med  Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å Mössebergs Folkets park. År 1908 startade Verdandi gamla folkparken vid Mösseberg. Fr.o.m. 1911 övergick Folkets Park till eget företag. På möte med Folkets husförening beslöts den 25 april 1928 om sammanslagning av de båda föreningarna. Men redan 23 augusti följande år enades man om parkens förflyttning och 7 december samma år undertecknades köpkontrakt med Bernhard Gustafsson om förvärv av området å "Mossen" nära Ällagatan eller nuvarande stadsäga 509. Där startade nya Folkets Park i augusti 1930 och därmed var Mössebergs Folkets park saga all. Denna park låg å Öster Nolgården stadsäga 890, vanligen kallad Nolgårdens äng. Var belägen nedanför bergsluttningen ovanför en lägre årsträckning. Dansbanan i norra hörnet och serveringen i sydvästra delen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs bad, Mössebergsparken ovanför det gamla Socitetshuset. Senare personalbostad för arbetsledaren. Gamla Mössebergs bad, Mössebergsparken ovanför det gamla Socitetshuset. Senare personalbostad för arbetsledaren. Gamla "Inhalatoriet".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergs bad. Svandammen. Lilla dammen med springkällan.Mössebergs bad. Svandammen. Lilla dammen med springkällan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergsparken. I parken finns många villor, ofta med mycket Mössebergsparken. I parken finns många villor, ofta med mycket "snickarglädje".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Mössebergsparken. Villa Leijonhuwud . Parkparti vid vägen fram till villan.Mössebergsparken. Villa Leijonhuwud . Parkparti vid vägen fram till villan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
N. Vånga sn. Fornminnesgården. Excelsiorfören. Hembygdens fornpark. N. Vånga sn. Fornminnesgården. Excelsiorfören. Hembygdens fornpark. "Jonasa i Lövastens" stuga.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
N. Vånga sn. Fornminnesgården. Excelsiorfören. Hembygdens fornpark. N. Vånga sn. Fornminnesgården. Excelsiorfören. Hembygdens fornpark. "Jonasa i Lövastens" stuga.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
National ParksNational Parks
TEXT
Gerald R. Ford Library
DPLA
PARKS AndrewPARKS Andrew
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
PARKS, ArthurPARKS, Arthur
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
PARKS, FrederickPARKS, Frederick
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
PARKS, JohnPARKS, John
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
PARKS, ThomasPARKS, Thomas
TEXT
National Archives at Washington, DC - Textual Reference
DPLA
Parkparti kring Badhuset, Mösseberg. Bilden visar ingången till 2:a klass bad.Parkparti kring Badhuset, Mösseberg. Bilden visar ingången till 2:a klass bad.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Parks & recreationParks & recreation
TEXT
University of Illinois
DPLA
Parks - flowerbedsParks - flowerbeds
IMAGE
History Colorado
DPLA
Parks BayParks Bay
IMAGE
University of Minnesota Libraries
DPLA
Parks BayParks Bay
IMAGE
University of Minnesota Libraries
DPLA
Parks RitchieParks Ritchie
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Parks RitchieParks Ritchie
IMAGE
Minnesota Historical Society
DPLA
Parks SchoolParks School
IMAGE
Cherokee County Historical Commission
DPLA
Parks departmentParks department
IMAGE
Denver Public Library
DPLA
Parks lettersParks letters
TEXT
Geneva Historical Society
DPLA
Parks, C.R.Parks, C.R.
IMAGE
University of Minnesota Libraries
DPLA
Parks, ElizabethParks, Elizabeth
TEXT
National Archives at New York
DPLA
Parks, GorhamParks, Gorham
TEXT
National Archives at College Park - Textual Reference
DPLA
Parks, HughParks, Hugh
TEXT
National Archives at New York
DPLA
Parks, JeffreyParks, Jeffrey
TEXT
Illinois State Library
DPLA
Parks, KeithParks, Keith
TEXT
Wake Forest University
DPLA
Parks, LeightonParks, Leighton
TEXT
Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library
DPLA
Parks, LeightonParks, Leighton
TEXT
Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library
DPLA
Parks, LeightonParks, Leighton
TEXT
Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library
DPLA
Parks, WilliamParks, William
TEXT
North Carolina Department of Natural and Cultural Resources
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
TEXT
South Dakota School of Mines and Technology
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
TEXT
Earlville Public Library
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
TEXT
William J. Clinton Library
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks
TEXT
University of Michigan
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks
TEXT
Gerald R. Ford Library
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
ParksParks

University of Vermont Libraries
DPLA
ParksParks
IMAGE
Georgia Institute of Technology. Library and Information Center. Archives and Records Management
DPLA
Parks; Blaney.Parks; Blaney.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Parks; Echo.Parks; Echo.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Parks; Harmonie.Parks; Harmonie.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Parks; Scripps.Parks; Scripps.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Parks;. WaterworksParks;. Waterworks
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Parks;. WaterworksParks;. Waterworks
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Parks;. WaterworksParks;. Waterworks
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
Planteringsförbundets Park. Ballersten är en stor sten, som vid järnvägsbygget måste vräkas från sin ursprungliga plats vid Ranten. Den låg på hemmanet  Ballersten nära Planteringsförbundets Park. Ballersten är en stor sten, som vid järnvägsbygget måste vräkas från sin ursprungliga plats vid Ranten. Den låg på hemmanet Ballersten nära "Lilla undergången". Namnet betyder enligt Ivar Lundahl i Falbygden 1, utan tvivel "en sten, som ballrar", en som så att säga gör väsen av sig, det vill med andra ord säga en jättestor sten eller en "baddare"till sten. I beskrivning över Falköping gör fil. dr. Carl Werner, Lund gällande, att stenen skall ha fått sitt namn av att den legat så, att den ballrat, d.v.s. skakat när man rört på den. Men även om den legat i labilt jämviktsläge vill det nog till starka karlar till att skaka det meterstora stenblocket. Den anses vara en från bronsåldern härstammande offersten. Den kallas därför också Ballerstenen. Den har förutom en rännformig fördjupning runt hela övre kanten ett antal skålformiga fördjupningar, s.k. älvkvarnar. Då järnvägen byggdes vid Ranten flyttades stenen 1858 från angivna plats till nordöstra vinkeln mellan Smedjegatan och Bangatan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets Park. Ballersten är en stor sten, som vid järnvägsbygget måste vräkas från sin ursprungliga plats vid Ranten. Den låg på hemmanet  Ballersten nära Planteringsförbundets Park. Ballersten är en stor sten, som vid järnvägsbygget måste vräkas från sin ursprungliga plats vid Ranten. Den låg på hemmanet Ballersten nära "Lilla undergången".
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets Park. Doktor Westerberg i parken tillsammans med Kronvalls.Planteringsförbundets Park. Doktor Westerberg i parken tillsammans med Kronvalls.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park med svandammen och Mössebergstornet i bakgrunden.Planteringsförbundets park med svandammen och Mössebergstornet i bakgrunden.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park och Länslasarettet.Planteringsförbundets park och Länslasarettet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park och Länslasarettet.Planteringsförbundets park och Länslasarettet.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park omkring 1908. Svandammen, detalj.Planteringsförbundets park omkring 1908. Svandammen, detalj.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park omkring 1908. Svandammen.Planteringsförbundets park omkring 1908. Svandammen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör före restaureringen 1928. Yttre delen av gången sedd från ostnordost.Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör före restaureringen 1928. Yttre delen av gången sedd från ostnordost.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör restaurerad 1928.Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör restaurerad 1928.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör. Gånggriften före restaureringen 1928. Gången sedd från sydost. Gångens yttre sidohällar kullvräkta och fallna. Kammaren till vänster med nedfallna överliggare.Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör. Gånggriften före restaureringen 1928. Gången sedd från sydost. Gångens yttre sidohällar kullvräkta och fallna. Kammaren till vänster med nedfallna överliggare.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör. Restaurerad 1928. Graven sedd från öster.Takblocken upplagda /2 stycken/ gångens sidohällar åter resta och Planteringsförbundets park, S:t Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör. Restaurerad 1928. Graven sedd från öster.Takblocken upplagda /2 stycken/ gångens sidohällar åter resta och "nyckelstenen", d.v.s. gångens innersta takhäll åter upplagd.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, Svandammen omkring 1925. Svandammen vid Samskolan.Planteringsförbundets park, Svandammen omkring 1925. Svandammen vid Samskolan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, Svandammen. Sydvästra delen av parkområdet var ännu ett par år in på 1900-talet en ogästvänlig stenhåla, den s.k. Jungfruhålan men blev sedan omgjord till damm.Planteringsförbundets park, Svandammen. Sydvästra delen av parkområdet var ännu ett par år in på 1900-talet en ogästvänlig stenhåla, den s.k. Jungfruhålan men blev sedan omgjord till damm.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.Planteringsförbundets park, gånggriften Kyrkerör.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Planteringsförbundets park. "Plantis" i sitt tidigare stadium. Mösseberg sett från Planteringsförbundets park.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Planteringsförbundets park. "Plantis" i sitt tidigare stadium. Staden från parken.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Bekvämlighets- och redskapshus i parken. I bakgrunden skymtar chefredaktör E.P. Vrangs villa vid Odengatan.Planteringsförbundets park. Bekvämlighets- och redskapshus i parken. I bakgrunden skymtar chefredaktör E.P. Vrangs villa vid Odengatan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Dansbanan vid 1898 års fest. De tre i förgrunden är fr.v. handlanden Gustaf Andersson, handl. N. Ekman och direktören Adolf Elliot.Planteringsförbundets park. Dansbanan vid 1898 års fest. De tre i förgrunden är fr.v. handlanden Gustaf Andersson, handl. N. Ekman och direktören Adolf Elliot.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Den hörna av parken, där Kavlåsstugan nu ligger (färglagd bild).Planteringsförbundets park. Den hörna av parken, där Kavlåsstugan nu ligger (färglagd bild).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. En högtidsstund vid doktor A.P. Westerbergs minnessten.Planteringsförbundets park. En högtidsstund vid doktor A.P. Westerbergs minnessten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Fontänen i dammen nedanför musikpaviljongen.Planteringsförbundets park. Fontänen i dammen nedanför musikpaviljongen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Gånggriften Kyrkerör efter restaureringen 1928.Planteringsförbundets park. Gånggriften Kyrkerör efter restaureringen 1928.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Gånggriften Kyrkerör före restaureringen sedd från nordost. Gången till vänster. De båda takblocken nedfallna i kammaren.Planteringsförbundets park. Gånggriften Kyrkerör före restaureringen sedd från nordost. Gången till vänster. De båda takblocken nedfallna i kammaren.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Gångväg från S:t Olofsgatan uppåt parken. Ett stycke till vänster dammen och musikpaviljongen. I bakgrunden byggnader vid Parkgatan.Planteringsförbundets park. Gångväg från S:t Olofsgatan uppåt parken. Ett stycke till vänster dammen och musikpaviljongen. I bakgrunden byggnader vid Parkgatan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Hörnan av parken där Kavlåsstugan ligger. I bakgrunden Kvarnen och Mösseberg.Planteringsförbundets park. Hörnan av parken där Kavlåsstugan ligger. I bakgrunden Kvarnen och Mösseberg.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Med Svandammen. Fotot taget från åsen norr om svandammen mot gamla staden omkring 1910.Planteringsförbundets park. Med Svandammen. Fotot taget från åsen norr om svandammen mot gamla staden omkring 1910.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Parken med utsikt mot väderkvarnen.Planteringsförbundets park. Parken med utsikt mot väderkvarnen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. St Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör, restaturerad 1928.Planteringsförbundets park. St Olofsgatan. Gånggriften Kyrkerör, restaturerad 1928.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Utsikt från höjderna i parken. Från vänster: Läroverket, Lasarettet,Gamla folkskolan i lasarettsparken, Gamla slöjdskolan vid nuvarande Frejagatan under byggnad, Jungmarkerska fastigheten, Forsska huset och kyrkan. I det mörka partiet mitt på bilden flöt Falebäcken. I bakgrunden: Länslasarettet till vänster och kyrkan till höger.Planteringsförbundets park. Utsikt från höjderna i parken. Från vänster: Läroverket, Lasarettet,Gamla folkskolan i lasarettsparken, Gamla slöjdskolan vid nuvarande Frejagatan under byggnad, Jungmarkerska fastigheten, Forsska huset och kyrkan. I det mörka partiet mitt på bilden flöt Falebäcken. I bakgrunden: Länslasarettet till vänster och kyrkan till höger.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Planteringsförbundets park. Vid svandammen omkring 1925.Planteringsförbundets park. Vid svandammen omkring 1925.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Randall ParksRandall Parks
IMAGE
Randolph Community College
DPLA
Randall ParksRandall Parks
IMAGE
Randolph Community College
DPLA
Rantens hotell med plantering framför stationen.Rantens hotell med plantering framför stationen.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Ray ParksRay Parks
IMAGE
Department of Heritage and Arts
DPLA
Ray ParksRay Parks

Park County Archives, Wyoming
DPLA
Reg ParksReg Parks

George Arents Collection. The New York Public Library
DPLA
Reverend ParksReverend Parks
IMAGE
Oklahoma Historical Society
DPLA
Rosa ParksRosa Parks
PHYSICAL OBJECT
National Portrait Gallery
DPLA
Rosa ParksRosa Parks
IMAGE
National Portrait Gallery
DPLA
Rosa ParksRosa Parks
IMAGE
Montgomery County (Ala.). Archives
DPLA
Rosa ParksRosa Parks
IMAGE
University of St. Thomas
DPLA
Rosa ParksRosa Parks

Encyclopedia of Alabama (Project)
DPLA
Rosa ParksRosa Parks

Boise State University - Albertsons Library
DPLA
Råbäck, Kinnekulle. Emilie Högkvists paviljong i Råbäcks Munkäng (färglagd bild).Råbäck, Kinnekulle. Emilie Högkvists paviljong i Råbäcks Munkäng (färglagd bild).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Skidutflykt i parken omkr. 1943. Inger Billman tittar häråt.Skidutflykt i parken omkr. 1943. Inger Billman tittar häråt.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Skogsparti från Mösseberg. Här har den planterade skogen på Mösseberg vuxit sig ordentligt hög.Skogsparti från Mösseberg. Här har den planterade skogen på Mösseberg vuxit sig ordentligt hög.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Skolbarnens festdag, Barnens dag den 1/9 1911. Samling å nya folkskolans gård till skolbarnens flaggtåg vid den största Barnens dag som varit här. Hallenius och Malmström hade hand om flaggtåget och barnens uppträdande vid festen. Veterinär Kylén var vid samma tillfälle Skolbarnens festdag, Barnens dag den 1/9 1911. Samling å nya folkskolans gård till skolbarnens flaggtåg vid den största Barnens dag som varit här. Hallenius och Malmström hade hand om flaggtåget och barnens uppträdande vid festen. Veterinär Kylén var vid samma tillfälle "cirkusdirektör". "Musiken" i flaggtåget var av papptrumpeter, som barnen "tutade" sånger till. "Hela stan" deltog i festen. Den dag detta flaggtåg gick, var överlärare Hilding Svenssons första tjänstgöringsdag i skolan i Falköping. Festligheterna pågingo i Planteringsförbundets Park till förmån för "Barnens dag". Från vänster: Samuel Qvänsel, folkskollärare (sedermera överlärare), Hilding Svensson, dåvarande överlärare A.H. Hallenius och lärare vid samskolan adjunkt, B. Malmström. "Musikkåren" från vänster: Knut Abrahamsson, John Sahlgren (med triangel), Erik Pettersson (son till skomakare Pettersson).
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Socitetshuset. Allén från entrén fram till dammen med springvatten.Socitetshuset. Allén från entrén fram till dammen med springvatten.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Sonoma County Regional Parks : Summer ParksSonoma County Regional Parks : Summer Parks
MOVING IMAGE
Sonoma County Library
DPLA
Sonoma County Regional Parks : Summer ParksSonoma County Regional Parks : Summer Parks
MOVING IMAGE
Sonoma County Library
DPLA
State ParksState Parks
TEXT
Utah State Library
DPLA
State parksState parks
TEXT
Harvard University
DPLA
State parksState parks
TEXT
University of Michigan
DPLA
Statsminister Karl Staaff talar vid politiskt möte 1913 i parken vid Eriksberg. Eriksberg var vid denna tid sommarbostad för fabrikör J.A. Forss.Statsminister Karl Staaff talar vid politiskt möte 1913 i parken vid Eriksberg. Eriksberg var vid denna tid sommarbostad för fabrikör J.A. Forss.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Stora Allén från Badhusverandan. Fontänen framför socitetshuset.Stora Allén från Badhusverandan. Fontänen framför socitetshuset.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Sydvästra svandammen, i förfall en tid. Det fanns ej sten omkring, vilket gjorde att det växte mycket vass där.Sydvästra svandammen, i förfall en tid. Det fanns ej sten omkring, vilket gjorde att det växte mycket vass där.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
TA BORT (finns en med 0094 före som det ska vara)TA BORT (finns en med 0094 före som det ska vara)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
TA BORT (finns en med 0094 före som det ska vara)TA BORT (finns en med 0094 före som det ska vara)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
TA BORT (finns en med 0094 före som det ska vara)TA BORT (finns en med 0094 före som det ska vara)
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Tennisplanen. Till vänster: Lindgrens pappershandel. Filial till Lindgrens Bok- & Pappershandel i Falköping.Tennisplanen. Till vänster: Lindgrens pappershandel. Filial till Lindgrens Bok- & Pappershandel i Falköping.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Tombola-stånden vid fest i Planteringsförbundets park för dess kassa.Tombola-stånden vid fest i Planteringsförbundets park för dess kassa.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
Troligen sydvästra Svandammen som var i förfall en tid. Det fanns ej sten omkring ön, vilket gjorde att det växte mycket vass däromkring.Troligen sydvästra Svandammen som var i förfall en tid. Det fanns ej sten omkring ön, vilket gjorde att det växte mycket vass däromkring.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
U.S. ParksU.S. Parks

State Historical Society of Missouri
DPLA
Vartofta gård. Fyrkantig stensättning i gårdens park vid smedjan.Vartofta gård. Fyrkantig stensättning i gårdens park vid smedjan.
IMAGE
Falbygdens museum
Europeana
parks; Riverside.parks; Riverside.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
parks; Riverside.parks; Riverside.
IMAGE
Wayne State University. Libraries
DPLA
1 - 200 (Total Results 351770)>>